Anda di halaman 1dari 16

1 MINGGU / HARI / TARIKH : 10 / Isnin / 6 Mac 2017

2 KELAS / MASA/ M.PELAJARAN: 3 Bijak / 10.45 pg – 11.35 pg / Numerasi


3 TEMA/TAJUK/STND PMBLJRN KUMP 1 :
Keupayaan membuat anggaran ukuran menggunakan unit standard & bukan standard (K9)
Membuat perbandingan panjang, jisim & isipadu. (K9)

KUMP 2 :
Keupayaan menterjemah ayat biasaayat matematik / ayat matematikayat biasa (K10)

4 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: KUMP 1:


a) Membuat anggaran ukuran menggunakan unit standard & bukan standard (K9)
b) Membuat perbandingan panjang, jisim & isipadu. (K9)

KUMP 2 :
a) Menggunakan aktiviti harian untuk menerangkan operasi tambah, tolak, darab &
bahagi.
b) Menulis ayat matematik menggunakan angka, simbol (+,-,x,÷) & sama dengan (=)
c) Menceritakan situasi melibatkan operasi +,-,x,÷ dalam aktiviti harian

KUMPULAN 1 (K9)
5 AKTIVITI PDP : 1. Murid dibekalkan dengan objek pelbagai jenis dan saiz.
2. Murid menganalisa objek dan mengkategorikan objek mengikut jenis yang sama(KBAT)
3. Murid membuat perbandingan panjang, jisim & isipadu objek yang telah dikategorikan.
4. Murid melengkapkan buku kerja / Modul LINUS.

KUMPULAN 2 (K10)
1. Murid dibekalkan dengan 2 model serangga yang sama.
2. Murid menganalisa jumlah kaki satu serangga dan jumlah kaki kedua-dua serangga.
3. Murid membina ayat matematik berpandukan objek yang telah dianalisa.
4. Guru membuat pengayaan menggunakan model serangga yang lain.
5. Murid melengkapkan buku kerja / Modul LINUS.

6 PENGISIAN KURIKULUM :  Kreativiti Inovasi  Bahasa  Sains Teknologi  Keusahawanan


6.1 ILMU / NILAI  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni
6.2 EMK / BCB
6.2 KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Dakap  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
7 BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)  Modul LINUS  Internet  Radio / TV  Spesimen
 Powerpoint  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Model  Buku Cerita  Lain-lain
8 PENILAIAN/PENTAKSIRAN PDP  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Modul LINUS
 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Modul KKY
9 REFLEKSI / IMPAK DAN KERJA / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
RUMAH : pengukuhan
/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mesyuarat / Kursus
ditangguhkan kerana … dan dibawa ke …  Program Sekolah
 Mengiringi Murid Keluar
 Cuti Rehat / Sakit / Peristiwa
1 MINGGU / HARI / TARIKH : 10 / Isnin / 6 Mac 2017
2 KELAS / MASA/ M.PELAJARAN: 3 B / 11.35pg - 12.35 tghr / Literasi
3 TEMA/TAJUK/STND PMBLJRN KUMP 1 : Vokal Berganding (K8)
KUMP 2 : Imbuhan Awalan & Akhiran (K10)
4 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: KUMPULAN 1
a) Menyebut perkataan yang mengandungi vokal berganding dengan betul.
b) Mencipta ayat mudah dengan menggunakan perkataan Vokal Berganding.
KUMPULAN 2
a) Membaca dan menulis perkataan berimbuhan awalan/akhiran.
b) Mencipta ayat mudah dengan menggunakan perkataan berimbuhan awalan/akhiran.
KUMPULAN 1 (K7-K9) KUMPULAN 2 (K10 – K12)
5 AKTIVITI PDP : 1. Gambar & perkataan Vokal Berganding 1. Murid mengekplorasi bahan ICT dalam
dipaparkan menggunakan TV. gajet yang diberi.
2. Menyebut perkataan Vokal Berganding. 2. Menyebut perkataan berimbuhan
Contoh : pauh,usia dsb. mengikut alunan suara yang diberi
3. Latih tubi mengeja dan menyebut dalam gajet.
perkataan yang dipaparkan. 3. Murid mencipta ayat mudah dengan
4. Menulis secara mekanis pada buku berpandukan perkataan berimbuhan
kerja. yang diberi. (KBAT)
5. Mencipta ayat mudah dengan 4. Murid mengkategorikan perkataan
menggunakan perkataan Vokal berimbuhan dalam peta bulatan (i-
Berganding. (KBAT) THINK)
6. Murid mengkategorikan perkataan
Vokal Berganding dalam peta bulatan
(i-THINK).
6 PENGISIAN KURIKULUM :  Kreativiti Inovasi  Bahasa  Sains Teknologi  Keusahawanan
6.1 ILMU / NILAI  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni
6.2 EMK / BCB
6.2 KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Dakap  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
7 BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)  Modul LINUS  Internet  Radio / TV  Spesimen
 Powerpoint  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Model  Buku Cerita  Lain-lain
8 PENILAIAN/PENTAKSIRAN PDP  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Modul LINUS
 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Modul KKY
9 REFLEKSI / IMPAK DAN KERJA / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
RUMAH : pengukuhan
/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mesyuarat / Kursus
ditangguhkan kerana … dan dibawa ke …  Program Sekolah
 Mengiringi Murid Keluar
 Cuti Rehat / Sakit / Peristiwa
1 MINGGU / HARI / TARIKH : 10 / Isnin / 6 Mac 2017
2 KELAS / MASA/ M.PELAJARAN: 4B / 1.05 ptg – 2.05 ptg / BRIDGING LINUS Bahasa Melayu
3 TEMA/TAJUK/STND PMBLJRN BRIDGING LINUS kepada FRESHIE LINUS :
4 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: BRIDGING LINUS kepada FRESHIE LINUS
 berdasarkan Objektif Guru Perdana

AKTIVITI : BRIDGING LINUS BAHASA MELAYU


5 AKTIVITI PDP : TARGET : KUMPULAN MURID LEMAH
1. Berdasarkan Aktiviti Guru Perdana di dalam kelas.
2. Bimbingan secara Individu kepada Murid Lemah.

6 PENGISIAN KURIKULUM :  Kreativiti Inovasi  Bahasa  Sains Teknologi  Keusahawanan


6.1 ILMU / NILAI  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni
6.2 EMK / BCB
6.2 KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Dakap  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
7 BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)  Modul LINUS  Internet  Radio / TV  Spesimen
 Powerpoint  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Model  Buku Cerita  Lain-lain
8 PENILAIAN/PENTAKSIRAN PDP  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Modul LINUS
 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Modul KKY
9 REFLEKSI / IMPAK DAN KERJA / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
RUMAH : pengukuhan
/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mesyuarat / Kursus
ditangguhkan kerana … dan dibawa ke …  Program Sekolah
 Mengiringi Murid Keluar
 Cuti Rehat / Sakit / Peristiwa
1 MINGGU / HARI / TARIKH : 10 / Selasa / 7 Mac 2017
2 KELAS / MASA/ M.PELAJARAN: 2 Bijak / 7.45 pg – 8.45 pg / Numerasi
3 TEMA/TAJUK/STND PMBLJRN KUMP 1 : Keupayaan membilang (K2)
KUMP 2 :Keupayaan membuat seriasi (K4)
KUMP 3 :Keupayaan mengenal mata wang Malaysia. (K5)
KUMP 4 :Keupayaan mengendalikan operasi asas. (K7)
KUMP 5 :Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia (K8)
4 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: KUMP 1:
a) Menyatakan bilangan objek secara lisan.
b) Menulis kedudukan objek yang dibilang/ keseluruhan.
c) Menentukan nombor yang mewakili objek keseluruhan
KUMP 2 :
a) Menyusun objek mengikut criteria banyak ke sedikit, kecil ke besar, pendek ke
panjang, rendah ke tinggi, nipis ke tebal dan sebaliknya.
KUMP 3 :
a) Mengenal duit syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen, 50 sen dan wang kertas RM1, RM5, RM10,
RM20, RM 50 dan RM100
KUMP 4 :
a) Mengendalikan operasi asas tambah,tolak, darab,bahagi
b) Mengendali operasi tidak melibatkan kumpul semula.
c) Stimulus boleh dalam bentuk nombor atau objek
d) Operasi tambah & tolak dalam lingkungan 100
e) Operasi darab & bahagi sifir 2, 5, 10
KUMP 5 :
a) Kendali operasi asas tambah dan tolak melibatkan duit syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen, 50
sen, wang kertas RM1,RM5, RM10, RM20, RM50, RM100
b) Kendali operasi melibatkan gabungan : wang syiling & wang kertas.
-BIMBINGAN SARINGAN LINUS2.0 MULA DIJALANKAN-
5 AKTIVITI PDP : KUMPULAN 1 (K2)
1. Murid disediakan kad nombor 1-100.
2. Murid menyusun kad nombor kepada susunan yang betul dengan bimbingan.
3. Guru menunjukkan gambar objek & murid perlu menunjukkkan bilangan objek dengan
menggunakan kad nombor.
4. Murid melengkapkan buku kerja / Modul LINUS

KUMPULAN 2 (K4)
1. Murid dibekalkan dengan objek pelbagai jenis dan saiz.
2. Murid menganalisa objek dan mengkategorikan objek mengikut jenis yang sama(KBAT)
3. Murid membuat perbandingan panjang, jisim & isipadu objek yang telah dikategorikan.
4. Murid melengkapkan buku kerja / Modul LINUS.

KUMPULAN 3 & 5 (K5 & K8)


1. Murid dibekalkan dengan model wang syiling dan wang kertas.
2. Murid menjalankan simulasi beli & jual barangan secara bimbingan.
3. Simulasi melibatkan wang syiling, wang kertas dan gabungan.
4. Murid melengkapkan buku kerja / Modul LINUS.

KUMP 4 (K7)
1. Murid disediakan pembilang : set telur ayam plastik & pinggan utk fokus.
2. Murid mengaplikasi operasi tambah & tolak / darab & bahagi dengan bimbingan.
6 PENGISIAN KURIKULUM :  Kreativiti Inovasi  Bahasa  Sains Teknologi  Keusahawanan
6.1 ILMU / NILAI  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni
6.2 EMK / BCB
6.2 KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Dakap  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
7 BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)  Modul LINUS  Internet  Radio / TV  Spesimen
 Powerpoint  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Model  Buku Cerita  Lain-lain
8 PENILAIAN/PENTAKSIRAN PDP  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Modul LINUS
 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Modul KKY
9 REFLEKSI / IMPAK DAN KERJA / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
RUMAH : pengukuhan
/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mesyuarat / Kursus
ditangguhkan kerana ... dan dibawa ke …  Program Sekolah
 Mengiringi Murid Keluar
 Cuti Rehat / Sakit / Peristiwa

1 MINGGU / HARI / TARIKH : 10 / Selasa / 7 Mac 2017


2 KELAS / MASA/ M.PELAJARAN: 4B / 9.15 pg – 10.15 pg / BRIDGING LINUS Bahasa Melayu
3 TEMA/TAJUK/STND PMBLJRN BRIDGING LINUS kepada FRESHIE LINUS :PIRAMID MAKANAN
5 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: BRIDGING LINUS kepada FRESHIE LINUS
 berdasarkan Objektif Guru Perdana

AKTIVITI : BRIDGING LINUS BAHASA MELAYU


5 AKTIVITI PDP : TARGET : KUMPULAN MURID LEMAH
1. Berdasarkan Aktiviti Guru Perdana di dalam kelas.
2. Bimbingan secara Individu kepada Murid Lemah.

6 PENGISIAN KURIKULUM :  Kreativiti Inovasi  Bahasa  Sains Teknologi  Keusahawanan


6.1 ILMU / NILAI  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni
6.2 EMK / BCB
6.2 KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Dakap  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
7 BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)  Modul LINUS  Internet  Radio / TV  Spesimen
 Powerpoint  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Model  Buku Cerita  Lain-lain
8 PENILAIAN/PENTAKSIRAN PDP  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Modul LINUS
 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Modul KKY
9 REFLEKSI / IMPAK DAN KERJA / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
RUMAH : pengukuhan
/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mesyuarat / Kursus
ditangguhkan kerana … dan dibawa ke …  Program Sekolah
 Mengiringi Murid Keluar
 Cuti Rehat / Sakit / Peristiwa
1 MINGGU / HARI / TARIKH : 10 / Selasa / 7 Mac 2017
2 KELAS / MASA/ M.PELAJARAN: 3 B / 10.35pg - 11.35 pg / Literasi
3 TEMA/TAJUK/STND PMBLJRN KUMP 1 : Vokal Berganding (K8)
KUMP 2 : Imbuhan Awalan & Akhiran (K10)
4 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: KUMPULAN 1
a) Menyebut perkataan yang mengandungi vokal berganding dengan betul.
b) Mencipta ayat mudah dengan menggunakan perkataan Vokal Berganding.
KUMPULAN 2
a) Membaca dan menulis perkataan berimbuhan awalan/akhiran.
b) Mencipta ayat mudah dengan menggunakan perkataan berimbuhan awalan/akhiran.
KUMPULAN 1 (K7-K9) KUMPULAN 2 (K10 – K12)
5 AKTIVITI PDP : 1. Gambar & perkataan Vokal Berganding 1. Murid mengekplorasi bahan ICT dalam
dipaparkan menggunakan TV/Tab. gajet yang diberi.
2. Menyebut perkataan Vokal Berganding. 2. Menyebut perkataan berimbuhan
Contoh : pauh,usia dsb. mengikut alunan suara yang diberi
3. Latih tubi mengeja dan menyebut dalam gajet.
perkataan yang dipaparkan. 3. Murid mencipta ayat mudah dengan
4. Menulis secara mekanis pada buku berpandukan perkataan berimbuhan
kerja. yang diberi. (KBAT)
5. Mencipta ayat mudah dengan 4. Murid mengkategorikan perkataan
menggunakan perkataan Vokal berimbuhan dalam peta bulatan (i-
Berganding. (KBAT) THINK)
6. Murid mengkategorikan perkataan
Vokal Berganding dalam peta bulatan
(i-THINK).
6 PENGISIAN KURIKULUM :  Kreativiti Inovasi  Bahasa  Sains Teknologi  Keusahawanan
6.1 ILMU / NILAI  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni
6.2 EMK / BCB
6.2 KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Dakap  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
7 BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)  Modul LINUS  Internet  Radio / TV  Spesimen
 Powerpoint  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Model  Buku Cerita  Lain-lain
8 PENILAIAN/PENTAKSIRAN PDP  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Modul LINUS
 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Modul KKY
9 REFLEKSI / IMPAK DAN KERJA / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
RUMAH : pengukuhan
/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mesyuarat / Kursus
ditangguhkan kerana … dan dibawa ke …  Program Sekolah
 Mengiringi Murid Keluar
 Cuti Rehat / Sakit / Peristiwa
1 MINGGU / HARI / TARIKH : 10 / Selasa / 7 Mac 2017
2 KELAS / MASA/ M.PELAJARAN: 3 Bijak / 11.35 pg – 12.35 tghr / Numerasi
3 TEMA/TAJUK/STND PMBLJRN KUMP 1 :
Keupayaan membuat anggaran ukuran menggunakan unit standard & bukan standard (K9)
Membuat perbandingan panjang, jisim & isipadu. (K9)

KUMP 2 :
Keupayaan menterjemah ayat biasaayat matematik / ayat matematikayat biasa (K10)

4 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: KUMP 1:


a) Membuat anggaran ukuran menggunakan unit standard & bukan standard (K9)
b) Membuat perbandingan panjang, jisim & isipadu. (K9)

KUMP 2 :
a) Menggunakan aktiviti harian untuk menerangkan operasi tambah, tolak, darab &
bahagi.
b) Menulis ayat matematik menggunakan angka, simbol (+,-,x,÷) & sama dengan (=)
c) Menceritakan situasi melibatkan operasi +,-,x,÷ dalam aktiviti harian

KUMPULAN 1 (K9)
5 AKTIVITI PDP : 1. Murid dibekalkan dengan objek pelbagai jenis dan saiz.
2. Murid menganalisa objek dan mengkategorikan objek mengikut jenis yang sama(KBAT)
3. Murid membuat perbandingan panjang, jisim & isipadu objek yang telah dikategorikan.
4. Murid melengkapkan buku kerja / Modul LINUS.

KUMPULAN 2 (K10)
1. Murid dibekalkan dengan 2 model serangga yang sama.
2. Murid menganalisa jumlah kaki satu serangga dan jumlah kaki kedua-dua serangga.
3. Murid membina ayat matematik berpandukan objek yang telah dianalisa.
4. Guru membuat pengayaan menggunakan model serangga yang lain.
5. Murid melengkapkan buku kerja / Modul LINUS.

6 PENGISIAN KURIKULUM :  Kreativiti Inovasi  Bahasa  Sains Teknologi  Keusahawanan


6.1 ILMU / NILAI  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni
6.2 EMK / BCB
6.2 KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Dakap  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
7 BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)  Modul LINUS  Internet  Radio / TV  Spesimen
 Powerpoint  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Model  Buku Cerita  Lain-lain
8 PENILAIAN/PENTAKSIRAN PDP  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Modul LINUS
 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Modul KKY
9 REFLEKSI / IMPAK DAN KERJA / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
RUMAH : pengukuhan
/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mesyuarat / Kursus
ditangguhkan kerana ... dan dibawa ke …  Program Sekolah
 Mengiringi Murid Keluar
 Cuti Rehat / Sakit / Peristiwa
1 MINGGU / HARI / TARIKH : 10 / Rabu / 8 Mac 2017
2 KELAS / MASA/ M.PELAJARAN: 2 B / 10.35pg - 11.35 pg / Literasi
3 TEMA/TAJUK/STND PMBLJRN KUMP 1 : Huruf Vokal & Huruf Konsonan (K1)
KUMP 2 : Perkataan KVKV (K3)
4 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: KUMPULAN 1
a) Mengecam dan menyebut huruf vokal dengan betul
KUMPULAN 2
a) Membatang bunyi KV & membaca perkataan KVKV dengan betul.
KUMPULAN 1 (K1) KUMPULAN 2 (K3)
5 AKTIVITI PDP : 1. Huruf Vokal dipaparkan menggunakan 1. Gambar & perkataan KVKV dipaparkan
Tab/TV/Laptop. menggunakan TV/Tab/Laptop
2. Menyebut Huruf Vokal:Latih tubi. 2. Menyebut perkataan KVKV.
3. Menulis secara mekanis pada buku Contoh : batu,satu
kerja. 3. Latih tubi mengeja dan menyebut
4. Mengaitkan haiwan/benda yang perkataan yang dipaparkan.
menggunakan Huruf Vokal. (KBAT) 4. Menulis secara mekanis pada buku
5. Murid mengkategorikan haiwan/benda kerja.
menggunakan Huruf Vokal dalam peta 5. Mencipta ayat mudah dengan
bulatan (i-THINK). menggunakan perkataan KVKV. (KBAT)
6. Pengayaan : Nyanyian Huruf Vokal 6. Murid mengkategorikan perkataan
7. Melengkapkan modul KKY/LINUS Vokal Berganding dalam peta bulatan
(i-THINK).
6 PENGISIAN KURIKULUM :  Kreativiti Inovasi  Bahasa  Sains Teknologi  Keusahawanan
6.1 ILMU / NILAI  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni
6.2 EMK / BCB
6.2 KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Dakap  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
7 BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)  Modul LINUS  Internet  Radio / TV  Spesimen
 Powerpoint  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Model  Buku Cerita  Lain-lain
8 PENILAIAN/PENTAKSIRAN PDP  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Modul LINUS
 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Modul KKY
9 REFLEKSI / IMPAK DAN KERJA / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
RUMAH : pengukuhan
/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mesyuarat / Kursus
ditangguhkan kerana … dan dibawa ke …  Program Sekolah
 Mengiringi Murid Keluar
 Cuti Rehat / Sakit / Peristiwa
1 MINGGU / HARI / TARIKH : 10 / Rabu / 8 Mac 2017
2 KELAS / MASA/ M.PELAJARAN: 1 B / 11.35pg - 12.05 tghr / Literasi
3 TEMA/TAJUK/STND PMBLJRN KUMP 1 : Huruf Vokal (K1)
KUMP 2 : Huruf Konsonan (K1)
4 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: KUMPULAN 1
a) Mengecam dan menyebut huruf vokal dengan betul
KUMPULAN 2
a) Mengecam dan menyebut huruf konsonan dengan betul.
KUMPULAN 1 (K1) KUMPULAN 2 (K1)
5 AKTIVITI PDP : 1. Huruf Vokal dipaparkan menggunakan 1. Murid mengekplorasi bahan ICT dalam
Tab/TV/Laptop. gajet yang diberi.
2. Menyebut Huruf Vokal:Latih tubi. 2. Menyebut huruf mengikut alunan suara
3. Menulis secara mekanis pada buku yang diberi dalam gajet.
kerja. 3. Murid mengaitkan haiwan/benda yang
4. Mengaitkan haiwan/benda yang menggunakan Huruf Konsonan. (KBAT)
menggunakan Huruf Vokal. (KBAT) 4. Murid mengkategorikan haiwan/benda
5. Murid mengkategorikan haiwan/benda yang menggunakan huruf konsonan
menggunakan Huruf Vokal dalam peta dalam peta bulatan (i-THINK)
bulatan (i-THINK). 5. Pengayaan : Nyanyian Lagu A-Z
6. Pengayaan : Nyanyian Huruf Vokal 6. Murid melengkapkan Modul KKY/LINUS
7. Melengkap modul KKY/LINUS
6 PENGISIAN KURIKULUM :  Kreativiti Inovasi  Bahasa  Sains Teknologi  Keusahawanan
6.1 ILMU / NILAI  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni
6.2 EMK / BCB
6.2 KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Dakap  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
7 BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)  Modul LINUS  Internet  Radio / TV  Spesimen
 Powerpoint  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Model  Buku Cerita  Lain-lain
8 PENILAIAN/PENTAKSIRAN PDP  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Modul LINUS
 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Modul KKY
9 REFLEKSI / IMPAK DAN KERJA / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
RUMAH : pengukuhan
/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mesyuarat / Kursus
ditangguhkan kerana … dan dibawa ke …  Program Sekolah
 Mengiringi Murid Keluar
 Cuti Rehat / Sakit / Peristiwa
1 MINGGU / HARI / TARIKH : 10 / Rabu / 8 Mac 2017
2 KELAS / MASA/ M.PELAJARAN: 3 B / 12.35tghr - 1.35 ptg / Literasi
3 TEMA/TAJUK/STND PMBLJRN KUMP 1 : Vokal Berganding (K8)
KUMP 2 : Imbuhan Awalan & Akhiran (K10)
4 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: KUMPULAN 1
a) Menyebut perkataan yang mengandungi vokal berganding dengan betul.
b) Mencipta ayat mudah dengan menggunakan perkataan Vokal Berganding.
KUMPULAN 2
a) Membaca dan menulis perkataan berimbuhan awalan/akhiran.
b) Mencipta ayat mudah dengan menggunakan perkataan berimbuhan awalan/akhiran.
KUMPULAN 1 (K7-K9) KUMPULAN 2 (K10 – K12)
5 AKTIVITI PDP : 1. Gambar & perkataan Vokal Berganding 1. Murid mengekplorasi bahan ICT dalam
dipaparkan menggunakan TV/Tab. gajet yang diberi.
2. Menyebut perkataan Vokal Berganding. 2. Menyebut perkataan berimbuhan
Contoh : pauh,usia dsb. mengikut alunan suara yang diberi
3. Latih tubi mengeja dan menyebut dalam gajet.
perkataan yang dipaparkan. 3. Murid mencipta ayat mudah dengan
4. Menulis secara mekanis pada buku berpandukan perkataan berimbuhan
kerja. yang diberi. (KBAT)
5. Mencipta ayat mudah dengan 4. Murid mengkategorikan perkataan
menggunakan perkataan Vokal berimbuhan dalam peta bulatan (i-
Berganding. (KBAT) THINK)
6. Murid mengkategorikan perkataan
Vokal Berganding dalam peta bulatan
(i-THINK).
6 PENGISIAN KURIKULUM :  Kreativiti Inovasi  Bahasa  Sains Teknologi  Keusahawanan
6.1 ILMU / NILAI  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni
6.2 EMK / BCB
6.2 KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Dakap  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
7 BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)  Modul LINUS  Internet  Radio / TV  Spesimen
 Powerpoint  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Model  Buku Cerita  Lain-lain
8 PENILAIAN/PENTAKSIRAN PDP  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Modul LINUS
 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Modul KKY
9 REFLEKSI / IMPAK DAN KERJA / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
RUMAH : pengukuhan
/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mesyuarat / Kursus
ditangguhkan kerana … dan dibawa ke …  Program Sekolah
 Mengiringi Murid Keluar
 Cuti Rehat / Sakit / Peristiwa
1 MINGGU / HARI / TARIKH : 10 / Khamis / 9 Mac 2017
2 KELAS / MASA/ M.PELAJARAN: 1 B / 8.45pg – 9.45 pg / Literasi
3 TEMA/TAJUK/STND PMBLJRN KUMP 1 : Huruf Vokal (K1)
KUMP 2 : Huruf Konsonan (K1)
4 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: KUMPULAN 1
a) Mengecam dan menyebut huruf vokal dengan betul
KUMPULAN 2
a) Mengecam dan menyebut huruf konsonan dengan betul.
KUMPULAN 1 (K1) KUMPULAN 2 (K1)
5 AKTIVITI PDP : 1. Huruf Vokal dipaparkan menggunakan 1. Murid mengekplorasi bahan ICT dalam
Tab/TV/Laptop. gajet yang diberi.
2. Menyebut Huruf Vokal:Latih tubi. 2. Menyebut huruf mengikut alunan suara
3. Menulis secara mekanis pada buku yang diberi dalam gajet.
kerja. 3. Murid mengaitkan haiwan/benda yang
4. Mengaitkan haiwan/benda yang menggunakan Huruf Konsonan. (KBAT)
menggunakan Huruf Vokal. (KBAT) 4. Murid mengkategorikan haiwan/benda
5. Murid mengkategorikan haiwan/benda yang menggunakan huruf konsonan
menggunakan Huruf Vokal dalam peta dalam peta bulatan (i-THINK)
bulatan (i-THINK). 5. Pengayaan : Nyanyian Lagu A-Z
6. Pengayaan : Nyanyian Huruf Vokal 6. Murid melengkapkan Modul KKY/LINUS
7. Melengkap modul KKY/LINUS
6 PENGISIAN KURIKULUM :  Kreativiti Inovasi  Bahasa  Sains Teknologi  Keusahawanan
6.1 ILMU / NILAI  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni
6.2 EMK / BCB
6.2 KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Dakap  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
7 BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)  Modul LINUS  Internet  Radio / TV  Spesimen
 Powerpoint  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Model  Buku Cerita  Lain-lain
8 PENILAIAN/PENTAKSIRAN PDP  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Modul LINUS
 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Modul KKY
9 REFLEKSI / IMPAK DAN KERJA / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
RUMAH : pengukuhan
/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mesyuarat / Kursus
ditangguhkan kerana … dan dibawa ke …  Program Sekolah
 Mengiringi Murid Keluar
 Cuti Rehat / Sakit / Peristiwa
1 MINGGU / HARI / TARIKH : 10 / Khamis / 9 Mac 2017
2 KELAS / MASA/ M.PELAJARAN: 2 Bijak / 10.35 pg – 11.35 pg / Numerasi
3 TEMA/TAJUK/STND PMBLJRN KUMP 1 : Keupayaan membilang (K2)
KUMP 2 :Keupayaan membuat seriasi (K4)
KUMP 3 :Keupayaan mengenal mata wang Malaysia. (K5)
KUMP 4 :Keupayaan mengendalikan operasi asas. (K7)
KUMP 5 :Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia (K8)
4 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: KUMP 1:
a) Menyatakan bilangan objek secara lisan.
b) Menulis kedudukan objek yang dibilang/ keseluruhan.
c) Menentukan nombor yang mewakili objek keseluruhan
KUMP 2 :
a) Menyusun objek mengikut criteria banyak ke sedikit, kecil ke besar, pendek ke
panjang, rendah ke tinggi, nipis ke tebal dan sebaliknya.
KUMP 3 :
a) Mengenal duit syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen, 50 sen dan wang kertas RM1, RM5, RM10,
RM20, RM 50 dan RM100
KUMP 4 :
a) Mengendalikan operasi asas tambah,tolak, darab,bahagi
b) Mengendali operasi tidak melibatkan kumpul semula.
c) Stimulus boleh dalam bentuk nombor atau objek
d) Operasi tambah & tolak dalam lingkungan 100
e) Operasi darab & bahagi sifir 2, 5, 10
KUMP 5 :
a) Kendali operasi asas tambah dan tolak melibatkan duit syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen, 50
sen, wang kertas RM1,RM5, RM10, RM20, RM50, RM100
b) Kendali operasi melibatkan gabungan : wang syiling & wang kertas.
-BIMBINGAN SARINGAN LINUS2.0 MULA DIJALANKAN-
5 AKTIVITI PDP : KUMPULAN 1 (K2)
1. Murid disediakan kad nombor 1-100.
2. Murid menyusun kad nombor kepada susunan yang betul dengan bimbingan.
3. Guru menunjukkan gambar objek & murid perlu menunjukkkan bilangan objek dengan
menggunakan kad nombor.
4. Murid melengkapkan buku kerja / Modul LINUS

KUMPULAN 2 (K4)
1. Murid dibekalkan dengan objek pelbagai jenis dan saiz.
2. Murid menganalisa objek dan mengkategorikan objek mengikut jenis yang sama(KBAT)
3. Murid membuat perbandingan panjang, jisim & isipadu objek yang telah dikategorikan.
4. Murid melengkapkan buku kerja / Modul LINUS.

KUMPULAN 3 & 5 (K5 & K8)


1. Murid dibekalkan dengan model wang syiling dan wang kertas.
2. Murid menjalankan simulasi beli & jual barangan secara bimbingan.
3. Simulasi melibatkan wang syiling, wang kertas dan gabungan.
4. Murid melengkapkan buku kerja / Modul LINUS.

KUMP 4 (K7)
1. Murid disediakan pembilang : set telur ayam plastik & pinggan utk fokus.
2. Murid mengaplikasi operasi tambah & tolak / darab & bahagi dengan bimbingan.
6 PENGISIAN KURIKULUM :  Kreativiti Inovasi  Bahasa  Sains Teknologi  Keusahawanan
6.1 ILMU / NILAI  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni
6.2 EMK / BCB
6.2 KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Dakap  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
7 BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)  Modul LINUS  Internet  Radio / TV  Spesimen
 Powerpoint  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Model  Buku Cerita  Lain-lain
8 PENILAIAN/PENTAKSIRAN PDP  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Modul LINUS
 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Modul KKY
9 REFLEKSI / IMPAK DAN KERJA / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
RUMAH : pengukuhan
/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mesyuarat / Kursus
ditangguhkan kerana ... dan dibawa ke …  Program Sekolah
 Mengiringi Murid Keluar
 Cuti Rehat / Sakit / Peristiwa
1 MINGGU / HARI / TARIKH : 10 / Khamis / 9 Mac 2017
2 KELAS / MASA/ M.PELAJARAN: 2 B / 12.05 tghr - 1.05 ptg / Literasi
3 TEMA/TAJUK/STND PMBLJRN KUMP 1 : Huruf Vokal & Huruf Konsonan (K1)
KUMP 2 : Perkataan KVKV (K3)
4 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: KUMPULAN 1
a) Mengecam dan menyebut huruf vokal dengan betul
KUMPULAN 2
a) Membatang bunyi KV & membaca 6 perkataan KVKV dengan betul.
KUMPULAN 1 (K1) KUMPULAN 2 (K3)
5 AKTIVITI PDP : 1. Huruf Vokal dipaparkan menggunakan 1. Gambar & perkataan KVKV dipaparkan
Tab/TV/Laptop. menggunakan TV/Tab/Laptop
2. Menyebut Huruf Vokal:Latih tubi. 2. Menyebut perkataan KVKV.
3. Menulis secara mekanis pada buku Contoh : batu,satu
kerja. 3. Latih tubi mengeja dan menyebut
4. Mengaitkan haiwan/benda yang perkataan yang dipaparkan.
menggunakan Huruf Vokal. (KBAT) 4. Menulis secara mekanis pada buku
5. Murid mengkategorikan haiwan/benda kerja.
menggunakan Huruf Vokal dalam peta 5. Mencipta ayat mudah dengan
bulatan (i-THINK). menggunakan perkataan KVKV. (KBAT)
6. Pengayaan : Nyanyian Huruf Vokal 6. Murid mengkategorikan perkataan
7. Melengkapkan modul KKY/LINUS Vokal Berganding dalam peta bulatan
(i-THINK).
6 PENGISIAN KURIKULUM :  Kreativiti Inovasi  Bahasa  Sains Teknologi  Keusahawanan
6.1 ILMU / NILAI  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni
6.2 EMK / BCB
6.2 KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Dakap  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
7 BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)  Modul LINUS  Internet  Radio / TV  Spesimen
 Powerpoint  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Model  Buku Cerita  Lain-lain
8 PENILAIAN/PENTAKSIRAN PDP  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Modul LINUS
 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Modul KKY
9 REFLEKSI / IMPAK DAN KERJA / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
RUMAH : pengukuhan
/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mesyuarat / Kursus
ditangguhkan kerana … dan dibawa ke …  Program Sekolah
 Mengiringi Murid Keluar
 Cuti Rehat / Sakit / Peristiwa
1 MINGGU / HARI / TARIKH : 10 / Jumaat / 10 Mac 2017
2 KELAS / MASA/ M.PELAJARAN: 1 B / 8.45pg – 9.45 pg / Literasi
3 TEMA/TAJUK/STND PMBLJRN KUMP 1 : Huruf Vokal (K1)
KUMP 2 : Huruf Konsonan (K1)
4 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: KUMPULAN 1
a) Mengecam dan menyebut huruf vokal dengan betul
KUMPULAN 2
a) Mengecam dan menyebut huruf konsonan dengan betul.
KUMPULAN 1 (K1) KUMPULAN 2 (K1)
5 AKTIVITI PDP : 1. Huruf Vokal dipaparkan menggunakan 1. Murid mengekplorasi bahan ICT dalam
Tab/TV/Laptop. gajet yang diberi.
2. Menyebut Huruf Vokal:Latih tubi. 2. Menyebut huruf mengikut alunan suara
3. Menulis secara mekanis pada buku yang diberi dalam gajet.
kerja. 3. Murid mengaitkan haiwan/benda yang
4. Mengaitkan haiwan/benda yang menggunakan Huruf Konsonan. (KBAT)
menggunakan Huruf Vokal. (KBAT) 4. Murid mengkategorikan haiwan/benda
5. Murid mengkategorikan haiwan/benda yang menggunakan huruf konsonan
menggunakan Huruf Vokal dalam peta dalam peta bulatan (i-THINK)
bulatan (i-THINK). 5. Pengayaan : Nyanyian Lagu A-Z
6. Pengayaan : Nyanyian Huruf Vokal 6. Murid melengkapkan Modul KKY/LINUS
7. Melengkap modul KKY/LINUS
6 PENGISIAN KURIKULUM :  Kreativiti Inovasi  Bahasa  Sains Teknologi  Keusahawanan
6.1 ILMU / NILAI  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni
6.2 EMK / BCB
6.2 KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Dakap  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
7 BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)  Modul LINUS  Internet  Radio / TV  Spesimen
 Powerpoint  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Model  Buku Cerita  Lain-lain
8 PENILAIAN/PENTAKSIRAN PDP  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Modul LINUS
 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Modul KKY
9 REFLEKSI / IMPAK DAN KERJA / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
RUMAH : pengukuhan
/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mesyuarat / Kursus
ditangguhkan kerana … dan dibawa ke …  Program Sekolah
 Mengiringi Murid Keluar
 Cuti Rehat / Sakit / Peristiwa
1 MINGGU / HARI / TARIKH : 10 / Jumaat / 10 Mac 2017
2 KELAS / MASA/ M.PELAJARAN: 2 B / 11.05 pg - 12.05 tghr / Literasi
3 TEMA/TAJUK/STND PMBLJRN KUMP 1 : Huruf Vokal & Huruf Konsonan (K1)
KUMP 2 : Perkataan KVKV (K3)
4 OBJEKTIF PEMBELAJARAN: KUMPULAN 1
a) Mengecam dan menyebut huruf vokal dengan betul
KUMPULAN 2
a) Membatang bunyi KV & membaca 6 perkataan KVKV dengan betul.
KUMPULAN 1 (K1) KUMPULAN 2 (K3)
5 AKTIVITI PDP : 1. Huruf Vokal dipaparkan menggunakan 1. Gambar & perkataan KVKV dipaparkan
Tab/TV/Laptop. menggunakan TV/Tab/Laptop
2. Menyebut Huruf Vokal:Latih tubi. 2. Menyebut perkataan KVKV.
3. Menulis secara mekanis pada buku Contoh : batu,satu
kerja. 3. Latih tubi mengeja dan menyebut
4. Mengaitkan haiwan/benda yang perkataan yang dipaparkan.
menggunakan Huruf Vokal. (KBAT) 4. Menulis secara mekanis pada buku
5. Murid mengkategorikan haiwan/benda kerja.
menggunakan Huruf Vokal dalam peta 5. Mencipta ayat mudah dengan
bulatan (i-THINK). menggunakan perkataan KVKV. (KBAT)
6. Pengayaan : Nyanyian Huruf Vokal 6. Murid mengkategorikan perkataan
7. Melengkapkan modul KKY/LINUS Vokal Berganding dalam peta bulatan
(i-THINK).
6 PENGISIAN KURIKULUM :  Kreativiti Inovasi  Bahasa  Sains Teknologi  Keusahawanan
6.1 ILMU / NILAI  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni
6.2 EMK / BCB
6.2 KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Dakap  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
7 BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)  Modul LINUS  Internet  Radio / TV  Spesimen
 Powerpoint  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Model  Buku Cerita  Lain-lain
8 PENILAIAN/PENTAKSIRAN PDP  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Modul LINUS
 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Modul KKY
9 REFLEKSI / IMPAK DAN KERJA / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
RUMAH : pengukuhan
/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Mesyuarat / Kursus
ditangguhkan kerana … dan dibawa ke …  Program Sekolah
 Mengiringi Murid Keluar
 Cuti Rehat / Sakit / Peristiwa