Anda di halaman 1dari 10

NAMA :.................................... KELAS : ..............

Jawab semua soalan dan pilih hanya satu jawapan yang betul.

1 Berikut merupakan peraturan Bilik Sains yang perlu dipatuhi kecuali ...........

A. Gunakan peti pertolongan cemas B. bergurau dan berlari di


dengan bantuan guru. dalam Bilik Sains.
C. Buang bahan buangan pepejal ke D. Buka cermin tingkap dan
dalam bakul sampah. pasang kipas.

2 Apakah kepentingan kita mengamalkan Peraturan Bilik Sains?


A. Supaya mudah untuk belajar B. Dapat menarik perhatian
guru.
C. Dapat pengalaman yang baru. D. Menjaga keselamatan
sepanjang di bilik sains.

3. Berikut adalah alat radas sains yang mudah pecah, iaitu


A. Stetoskop B. Periskop
C. Pita pengukur D. Penunu Bunsen

4. Berikut adalah cara yang betul mengendalikan sebuah magnet, iaitu


A. Menyimpan magnet menggunakan dua B. Membakar hujung
kepingan besi di kedua-dua magnet.
hujungnya.
C. Mengetuk magnet menggunakan D. Menjatuhkan magnet
penukul. dari tempat tinggi.
E.
5 Gambar di bawah menunjukkan sejenis mikroorganisma.
. Nyatakan jenis
mikroorganisma yang
ditunjukkan dalam gambarajah
di atas?

A. Fungi B. Bakteria
C. virus D. Protozoa

6. Mikroorganisma manakah yang saiznya paling besar?


1
A. Virus B. Protozoa
C. Fungi D. Bakteria

7. Mikroorganisma yang manakah saiznya lebih halus daripada mikroorganisma


yang lain?
A. Virus B. Bakteria
C. Fungi D. Alga

8. Antara mikroorganisma yang berikut, yang manakah boleh membuat


makanannya sendiri?
A. Virus B. Alga
C. Fungi D. Bakteria

9. Mikroorganisma ini adalah separa hidup dan separa bukan hidup tetapi boleh
membiak dengan cara menguasai sel lain. Penyataan ini merujuk kepada

A. Virus B. Protozoa
C. Alga D. Bakteria

10. Mikroorganisma di bawah merupakan jenis-jenis fungi kecuali


A. Mukor B. Yis
C. Cendawan D. Salmonella

11 Kebanyakkan mikroorganisma tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Jadi


apakah alatan yang sesuai untuk memerhatikan mikroorganisma ini dengan
jelas?
A. Teleskop B. Periskop
C. Mikroskop D. Stetoskop

12 Rajah di bawah menunjukkan adunan tepung yang dicampur sedikit yis, air
suam dan gula. Selepas seketika doh itu mengembang. Apakah yang
2
menyebabkan doh itu mengembang?

A. Mikroorganisma bergerak B. Mikroorganisma bernafas


C. Mikroorganisma bertumbuh D. Mikroorganisma membiak

13 Rajah di bawah menunjukkan beberapa jenis makanan

I.

II.
III. IV.

Antara makanan tersebut, yang manakah dihasilkan menggunakan bakteria?


A. I dan II B. II dan III
C. I dan IV D. III dan IV

14. Apakah gas yang dibebaskan semasa proses pernafasan mikroorganisma?

A. Oksigen B. Karbon Dioksida


C. Helium D. Wap air
15 Antara berikut yang manakah merupakan faktor-faktor pertumbuhan
mikroorganisma?

I. Air II. Suhu


III. Nutrient IV. Keasidan yang sesuai
A. I dan II B. II, III dan IV
C. I, II dan III D. I, II, III dan IV

3
16 Berikut merupakan keburukan mikroorganisma kecuali

A. Penguraian bahan organik B. Pereputan gigi


C. Keracunan makanan D. Penyakit berjangkit

17 Apakah yang perlu kita lakukan ketika hendak bersin?

A. Mengambil tisu untuk menutup mulut B. Bersin di dalam tandas


kita
C. Minum air dengan banyak D. Bersin sahaja di hadapan
orang lain.

18 Antara penyakit yang berikut, yang manakah disebabkan oleh


mikroorganisma?

I. Konjunktivitis II. tuberkulosis


III. kurap IV. Kanser

A. I dan II B. I dan III


C. I, II dan III D. I, II dan IV

19 Mikroorganisma yang manakah yang boleh membiak dan mengeluarkan toksik


di dalam usus manusia sehingga menyebabkan keracunan makanan?

A. Salmonella B. Ameoba
C. Paramecium D. Bacillus

20 Mikroorganisma menjalankan proses hidup yang berikut kecuali


A. Bertumbuh B. bergerak
C. berhibernasi D. bernafas
21 Apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk mencegah penyakit
berjangkit daripada merebak?

I. Mencuci tangan sebelum makan. II. Kuarantin pesakit yang


menghidapi penyakit berjangkit.
III.Berkongsi peralatan peribadi IV. Minum air yang tidak dimasak.
dengan orang lain.

A. I dan II B. I dan III


C. III dan IV D. II dan IV

4
22 Antara haiwan berikut, haiwan manakah yang hidup bersendirian?

A. B.

C. D.

23 Maklumat berikut adalah tentang haiwan X.

 Tinggal bersama-sama dalam kumpulan


 Saling membantu untuk bermandiri

Antara berikut yang manakah haiwan X?

A. Helang B. Ular
C. Gajah D. Harimau

24 Rajah di bawah menunjukkan satu situasi.

Apakah yang digambarkan oleh situasi itu?

A. Kekurangan makanan. B. Persaingan antara hidupan

C. Kemusnahan habitat haiwan. D. Bilangan haiwan


berkurangan.

5
25 Rajah di bawah menunjukkan dua ekor haiwan dalam satu habitat.

Apakah punca persaingan yang terlibat di antara mereka?


A. Sumber makanan B. Kawasan jajahan
C. Air D. Pasangan

26 Antara situasi berikut, yang manakah paling sesuai menerangkan tentang


persaingan?

A. Tumbuhan yang berbeza bersaing untuk mendapat cahaya matahari.


B. Banyak hidupan tinggal dalam habitat yang sama.
C. Lebih daripada dua haiwan bersaing untuk pasangan dan makanan.
D. Dua atau lebih hidupan bersaing untuk mendapatkan keperluan asas yang
sama.

27 Antelop dan babun hidup dalam satu habitat yang sama. Mereka saling
bekerjasama menentang pemangsa. Apakah sumbangan antelop dalam
kerjasama untuk mengesan kehadiran pemangsa?

A. Mencari makanan.
B. Berlawan bersama-sama babun.
C. Mempunyai deria pendengaran dan bau yang baik.
D. Mempunyai deria penglihatan yang sangat baik.

28 Apakah kebaikan yang diperolehi oleh haiwan yang hidup secara


berkumpulan?

I. Bekerjasama membina tempat perlindungan.


II. Mendapatkan makanan
III. Menjaga wilayahnya
IV. Mempunyai ruang yang cukup
A. I dan II B. I, II dan IV
C. I, II dan III D. I, III dan IV

6
29 Apakah yang di maksudkan dengan persaingan intraspesies haiwan?

A. Persaingan yang berlaku antara dua atau lebih haiwan sama spesies.
B. Persaingan yang berlaku antara dua atau lebih haiwan berbeza spesies.
C. Persaingan yang sengit antara dua atau lebih haiwan.
D. Persaingan yang menguntungkan kedua-dua belah pihak.

30 Persaingan interspesies haiwan boleh berlaku akibat daripada sumber-


sumber berikut yang terhad kecuali

A. Makanan dan air B. Pasangan


C. Tempat tinggal D. Kawasan

31. Rajah di bawah menunjukkan tiga ekor kucing di dalam sebuah sangkar pada
musim mengawan.

Apakah yang akan berlaku jika penghadang-penghadang itu dibuang?

A. Semua kucing tidak menunjukkan sebarang reaksi.


B. Semua kucing akan melompat keluar
C. Semua kucing akan bergaduh.
D. Kucing-kucing jantan akan bergaduh.

32 Rajah di bawah menunjukkan interaksi antara buran dan seekor umang-


umang.
Antara penyataan berikut, yang manakah benar tentang interaksi tersebut?

Buran Umang-umang

7
A. Disebabkan sumber yang terhad.
B. Kedua-dua pihak mendapat faedah.
C. Haiwan yang lebih lemah akan kebuluran.
D. Umang-umang mencari makanan untuk buran.

33 Persaingan antara haiwan berlaku apabila


A. Dua ekor haiwan yang berlainan spesies mencari pasangan.
B. Seekor herbivor dan seekor karnivor mencari makanan pada masa yang
sama.
C. Sumber keperluan asas adalah sama dan terhad.
D. Haiwan dalam sesebuah habitat memerlukan sumber yang tidak sama.

34 Maklumat di bawah merujuk kepada haiwan X.

 Hidup menyendiri.
 Menandakan wilayah dengan membuat
tanda bau.

Antara yang berikut, yang manakah mewakili haiwan X?

A. Harimau C. Ayam
B. Anjing laut D. Zirafah

35 Antara yang berikut, yang manakah bukan faktor yang menyebabkan


persaingan antara haiwan?

A. Makanan B. Cahaya matahari


C. Tempat perlindungan D. Air

36 Berikut merupakan contoh simbiosis mutualisme kecuali

A. Burung gembala dengan kerbau


B. Umang-umang dengan buran
C. Jerung dengan ikan remora
8
D. Burung dengan buaya

37 Sengkenit boleh dijumpai menghisap darah seekor kucing. Ini


mengakibatkan kucing merasa gatal dan tidak selesa. Apakah jenis simbiosis
ini?

A. Komensalisme B. Parasitisme
C. Mutualisme D. Intraspesies

38 Antara yang berikut, yang manakah bukan faktor yang menyebabkan


persaingan antara tumbuhan ?

A. Cahaya Matahari B. Nutrient


C. Udara D. Air

39 Rajah berikut menunjukkan anak pokok jagung yang disemai ditapak


semaian.

Antara yang berikut, manakah langkah terbaik untuk mengurangkan


persaingan di antara anak pokok jagung itu?

A. Mengalihkan beberapa anak pokok jagung.


B. Siram anak-anak pokok jagung itu pada masa yang tetap.
C. Petik sebahagian daun anak-anak pokok jagung itu.
D. Tanam pokok lain di antara anak-anak pokok jagung itu.

40 Rajah di bawah menunjukkan tumbuhan yang membesar di suatu habitat.

Antara yang berikut, manakah yang menyebabkan persaingan di antara


tumbuhan?

9
I Udara
II Makanan
III Ruang
IV Cahaya matahari

A. I dan II C. II dan III


B. I dan IV D. III dan IV

10