Anda di halaman 1dari 1

VISI KOKURIKULUM 1 MURID 1 SUKAN

MELAHIRKAN INSAN

BERSAHSIAH CEMERLANG

MENYELURUH MELALUI KOKURIKULUM DAN 1 MURID 1 SUKAN.

MISI KOKURIKULUM DAN 1 MURID 1 SUKAN

MEMPERTINGKATKAN KEBERKESANAN AKTIVITI KOKURIKULUM DAN 1


MURID 1 SUKAN MELALUI PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN
PENAMBAHBAIKAN BAGI MENCAPAI KECEMERLANGAN.

MATLAMAT KOKURIKULUM DAN 1 MURID 1 SUKAN

Matlamat kokurikulum SK Taman Seri Sinar adalah untuk mempertingkatkan pretasi


kokurikulum yang belum Berjaya ke tahap cemerlang dan meneruskan pencapaian
yang telah tercapai dalam bidang-bidang tertentu.

Pencapaian pretasi kokurikulum di SK Taman Sri Sinar ke tahap mengbanggakan


dapat mengharumkan nama sekolah disamping memupuk budaya ilmu, sikap
penyayang, sikap toleransi dan aklhlak mulia di kalangan murid.

OBJEKTIF
Menseimbangkan antara perkembangan rohani, jasmani, mental dan emosi
muird.
Meningkatakan tahap kesihatan mental dan fizikal.
Membina dan meningkatkan disiplin murid
Pembentukan sahsiah dan kesedaran diri termasuklah semangat yakin diri,
berpasukan dan semangat kesukanan tinggi.
Memperkembangakan serta meningkatkan kemahiran-kemahiran asas.
Menyemai kesedaran kepentingan aktiviti kokurikulum kalangan murid-murid.
Mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah.
Menwujudkan budaya sekolah yang menarik dan menyeronokkan.