Anda di halaman 1dari 2

BORANG KAUNSELING

angkasa
AKKMIUSMIBW05 Pind. 2-0811

NAMA

NO. PEKERJA :

UNIT 1 BAHAGIAN :

TAR lKH

MASA

JENlS KESALAHAN :

IS1 KANDUNGAN KAUNSELING

RESPON KAKITANGAN
CADANGAN MENGATASI 1 PENAMBAHBAIKAN

TANDATANGAN KAKITANGAN TAN DATANGAN PEGAWAI


PENYELIA I KETUA UNIT
(KAUNSELOR)

.................................................... ................................................

NAMA : NAMA :

NO. PEKERJA : JAWATAN :

DISAHKAN OLEH :
TANDATANGAN & COP
PENGURUS BAHAGIAN

..............................................................
NAMA :

JAWATAN :