Anda di halaman 1dari 37

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

RANCANGAN TAHUNAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 4

CADANGAN/
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

Minggu PK 1. Kesihatan diri Murid dapat :


1. KESIHATAN Kesenggangan, rehat, istirahat dan  BCB  Perbincangan dalam
1 DIRI tidur Aras 1  ICT kumpulan
1-5 DAN
 Menyatakan konsep kesenggangan, rehat,
 KBKK  Merancang aktiviti
KELUARGA Kesenggangan, rehat, istirahat dan tidur  PAK kesenggangan untuk kelas.
Januari adalah masa terluang yang penting bagi istirahat dan tidur.
 KTV
2018 tubuh pulih semula. Masa terluang ini
mesti dipenuhi dengan aktiviti yang
berfaedah.
(i) Konsep

PJ 1. Kecergasan Fizikal Murid dapat :


1. ( a ) Daya Tahan Kardiovaskular  BCB  Melakukan
KECERGASAN  ICT aktiviti daya tahan
Aras 1
Daya tahan kardiovaskular bermaksud  KBKK kardiovaskular secara
 Menyatakan maksud daya
kecekapan jantung, salur darah dan  PAK individu dan berkumpulan.
tahan kardiovaskular.
sistem pernafasan untuk membekalkan  KTS  Membincang
oksigen kepada otot secara berterusan  Mengenalpasti aktiviti daya
kan kaitan antara sistem
pada jangka masa yang panjang tahan kardiovaskular.
peredaran darah dan
semasa latihan.  Menyatakan kaitan antara
sistem pernafasan dalam
(i) Jenis aktiviti yang boleh dilakukan: sistem peredaran darah dan sistem
aktiviti daya tahan
 Merentas desa jantung.
kardiovaskular.
 Senamrobik  Melakukan sekurang-
 Membincang
sekurangnya dua aktiviti daya tahan
 Berjalan pantas 2-3 km kan kesan fisiologi hasil
kardiovaskular.
 Latihan litar daripada latihan daya
tahan kardiovaskular
secara kumpulan.

1
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

CADANGAN
Minggu TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
Minggu
PJ 1. Kecergasan Fizikal Murid dapat:
2 1. ( a ) Daya Tahan Kardiovaskular  BCB  Melakukan
7-12 KECERGASAN
Aras 2  ICT aktiviti daya tahan
Daya tahan kardiovaskular bermaksud  KBKK kardiovaskular secara
Januari kecekapan jantung, salur darah dan
 Memilih alatan yang sesuai
individu dan berkumpulan.
untuk digunakan semasa aktiviti daya  PAK
2018 sistem pernafasan untuk membekalkan
tahan otot  KTS  Membincang
oksigen kepada otot secara berterusan kan kaitan antara sistem
pada jangka masa yang panjang  Menjelaskan kepentingan
peredaran darah dan
semasa latihan. aktiviti daya tahan kardiovaskular
sistem pernafasan dalam
(i) Jenis aktiviti yang boleh lakukan: aktiviti daya tahan
Aras 3
 Merentas desa kardiovaskular.
 Menghuraikan kesan
 Senamrobik  Membincang
fisiologi hasil daripada latihan daya tahan
 Berjalan pantas 2-3 km kan kesan fisiologi hasil
 Latihan litar kardiovaskular. daripada latihan daya
(ii) Kaedah tahan kardiovaskular
 Prinsip-prinsip latihan secara kumpulan.
 Prosedur aktiviti
(iii) Faedah latihan

Minggu
PK 1. Kesihatan diri Murid dapat:
3 1. KESIHATAN  BCB  Perbincangan dalam
14-19 DIRI Kesenggangan, rehat, istirahat dan tidur Aras 2  ICT kumpulan
DAN  KBKK  Merancang aktiviti
Januari KELUARGA
adalah masa terluang yang penting bagi  Menyenaraikan faedah kesenggangan,
kesenggangan untuk kelas.
tubuh pulih semula. Masa terluang ini  PAK
2018 mesti dipenuhi dengan aktiviti yang
rehat, istirahat dan tidur.
 KTV
 Membanding dan membeza konsep
berfaedah. kesenggangan rehat, istirahat dan tidur.
(ii) Faedah

2
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

CADANGAN
Minggu TUNJANG KEMAHIRAN / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

Minggu PJ 1. Kecergasan Fizikal Murid dapat :


1. ( a ) Daya Tahan Kardiovaskular  BCB  Melakukan
4 KECERGASAN  ICT aktiviti daya tahan
Aras 1
21-26 Daya tahan kardiovaskular bermaksud
 Menyatakan maksud daya  KBKK kardiovaskular secara
kecekapan jantung, salur darah dan  PAK individu dan berkumpulan.
Jan. sistem pernafasan untuk membekalkan
tahan kardiovaskular.
 Membincang
 Menyatakan kaitan antara  KTS
2018 oksigen kepada otot secara berterusan
sistem peredaran darah dan sistem
kan kaitan antara sistem
pada jangka masa yang panjang semasa peredaran darah dan
latihan. jantung.
sistem pernafasan dalam
(i) Jenis aktiviti yang boleh lakukan Aras 2
aktiviti daya tahan
(ii) Kaedah  Menjelaskan kepentingan
kardiovaskular.
(iii) Faedah latihan aktiviti daya tahan kardiovaskular
 Membincang
(iv) Sistem Pengaliran Darah Aras 3
kan kesan fisiologi hasil
(v) Alatan latihan kecergasan.  Menghuraikan kesan
daripada latihan daya
(vi) Kepentingan daya tahan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan
tahan kardiovaskular
kardiovaskular. kardiovaskular. secara kumpulan.

Minggu PJ ( b ) Daya Tahan Otot Murid dapat :


1.  BCB  Melakukan
5 KECERGASAN Daya tahan otot bermaksud  ICT aktiviti pengucupan
Aras 1
28 Jan- kemampuan otot untuk melakukan
 Menyatakan konsep daya  KBKK isometrik.
kerja berulang kali dalam tempoh  PAK  Membincang
2 Feb masa yang panjang tanpa merasa
tahan otot
kan kepentingan latihan
 Melakukan aktiviti daya  KTS
2018 letih.
tahan otot dengan cara yang betul dan  PM isometrik dalam
( i ) Cadangan Aktiviti: permainan.
selamat
 Isometrik  Melakar dan
Isometrik bermaksud  Menyatakan aktiviti
melabelkan otot-otot
penguncupan static di mana penguncupan isometric
utama yang terlibat dalam
fiber otot tidak memanjang atau  Melakukan sekurang-
aktiviti isometrik.
memendek dan sendi tidak ada kurangnya tiga aktiviti penguncupan
julat pergerakan isometric

3
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

PK 1. Kesihatan diri Murid dapat :


1. KESIHATAN Kesenggangan, rehat, istirahat dan  BCB  Merancang aktiviti
DIRI tidur Aras 3  ICT kesenggangan untuk kelas.
DAN  KBKK
KELUARGA Kesenggangan, rehat, istirahat dan  Memilih dan merancang aktiviti
kesenggangan, rehat, istirahat dan tidur  PAK
tidur adalah masa terluang yang  KTV
penting bagi tubuh pulih semula. yang sesuai untuk memenuhi keperluan
Masa terluang ini mesti dipenuhi diri sendiri.
dengan aktiviti yang berfaedah.
(iii) Merancang aktiviti
CADANGAN
Minggu TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

Minggu PJ ( b ) Daya Tahan Otot Murid dapat :


1.  BCB  Melakukan
6 KECERGASAN Daya tahan otot bermaksud  ICT aktiviti pengucupan
Aras 1
4-9 Feb kemampuan otot untuk melakukan
 Menyatakan konsep daya  KBKK isometrik.
kerja berulang kali dalam tempoh  PAK  Membincang
2018 masa yang panjang tanpa merasa
tahan otot
kan kepentingan latihan
 Melakukan aktiviti daya  KTS
letih.  PM isometrik dalam
( i ) Cadangan Aktiviti: tahan otot dengan cara yang betul dan
permainan.
selamat
Isometrik  Menyediakan
Isometrik bermaksud  Menyatakan aktiviti
folio individu berkaitan
penguncupan static di mana penguncupan isometric
dengan aktiviti daya tahan
fiber otot tidak memanjang  Melakukan sekurang-
kardiovaskular
atau memendek dan sendi kurangnya tiga aktiviti penguncupan
 Melakar dan
tidak ada julat pergerakan isometric
melabelkan otot-otot
( ii ) Kaedah latihan. utama yang terlibat dalam
Prinsip latihan Aras 2
aktiviti isometrik.
Prosedur latihan  Menyenaraikan dua faedah
(iii) Faedah latihan. latihan daya tahan otot.
(iv) Aspek-aspek keselamatan  Menjelaskan maksud
penguncupan isometrik.
 Menyatakan otot-otot utama
yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot.

Aras 3
 Mengenal pasti kesan latihan
penguncupan isometrik ke atas atlit.
 Menghuraikan kepentingan latihan isometrik
dalam permainan.

CADANGAN
Minggu TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

4
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

Minggu PK 1. Kesihatan diri Murid dapat :


1. KESIHATAN Kesenggangan, rehat, istirahat dan  BCB  Perbincangan dalam
7 DIRI tidur Aras 1  ICT kumpulan
11 - 16 DAN
 Menyatakan konsep kesenggangan, rehat,
 KBKK  Merancang aktiviti
KELUARGA Kesenggangan, rehat, istirahat dan tidur  PAK kesenggangan untuk kelas.
Februari adalah masa terluang yang penting bagi istirahat dan tidur.
 KTV
2018 tubuh pulih semula. Masa terluang ini
mesti dipenuhi dengan aktiviti yang Aras 2
berfaedah.  Menyenaraikan faedah kesenggangan,
(i) Konsep rehat, istirahat dan tidur.
(ii)Faedah  Membanding dan membeza konsep
(iii)Merancang aktiviti kesenggangan rehat, istirahat dan tidur
PJ ( c ) Kekuatan
1. Murid dapat :
KECERGASAN Kekuatan bermaksud kemampuan  BCB  Melakukan
otot untuk menghasilkan daya bagi  ICT aktiviti kekuatan otot dengan
Aras 1
mengatasi rintangan.  KBKK cara yang betul dan selamat.
 Menyatakan maksud
(i) Jenis aktiviti yang boleh  PAK 
kekuatan otot.
dijalankan:  KTS Membincangkan kepentingan
 Melakukan langkah-langkah
 Memanjat tali  PM latihan kekuatan otot dalam
keselamatan semasa menjalankan aktiviti
 Half squart  KTV permainan.
kekuatan.
(bersama beban)  Membincang
 Melakukan sekurang-
 Tekan tubi kan kaedah latihan dan kesan
sekurangnya tiga aktiviti kekuatan otot
sambil menepuk latihan kekuatan otot secara
dengan cara yang betul dan selamat.
tangan berkumpulan.
Aras 2
 Baring, angkat  Menamakan
 Menghuraikan kesan latihan
kaki, lutut otot-otot yang terlibat dalam
kekuatan otot.
bengkok aktiviti kekuatan otot.
 Menyatakan otot-otot utama
yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot.
CADANGAN
Minggu TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
Minggu
PJ ( c ) Kekuatan Murid dapat :  BCB
8 1.  ICT  Melakukan
18-23 KECERGASAN Kekuatan bermaksud kemampuan
Aras 1  KBKK aktiviti kekuatan otot dengan
otot untuk menghasilkan daya bagi  cara yang betul dan selamat.
Februar mengatasi rintangan.
 Menyatakan maksud PAK

kekuatan otot.  KTS
i 2018 (i) Jenis aktiviti yang boleh  PM Membincangkan kepentingan
dijalankan:  Melakukan langkah-langkah
 KTV latihan kekuatan otot dalam
keselamatan semasa menjalankan aktiviti
 Memanjat tali permainan.
kekuatan.
 Half squart  Membincang
 Melakukan sekurang-
(bersama beban) kan kaedah latihan dan kesan
sekurangnya tiga aktiviti kekuatan otot
 Tekan tubi latihan kekuatan otot secara

5
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

sambil menepuk dengan cara yang betul dan selamat. berkumpulan.


tangan Aras 2  Menamakan
 Baring, angkat  Menghuraikan kesan latihan otot-otot yang terlibat dalam
kaki, lutut kekuatan otot. aktiviti kekuatan otot.
bengkok  Menyatakan otot-otot utama
yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot.
(i) Kaedah latihan. Aras 3
 Prinsip latihan
 Prosedur latihan  Menghuraikan kepentingan
latihan kekuatan otot dalam permainan

Minggu
PK 1. Kesihatan diri Murid dapat :
9 1. KESIHATAN Kesenggangan, rehat, istirahat dan  BCB  Perbincangan dalam
25 DIRI tidur Aras 1  ICT kumpulan
DAN  KBKK  Merancang aktiviti
Februar KELUARGA Kesenggangan, rehat, istirahat dan tidur  Menyatakan konsep kesenggangan, rehat,
 PAK kesenggangan untuk kelas.
i-2 adalah masa terluang yang penting bagi istirahat dan tidur.
 KTV
Mac tubuh pulih semula. Masa terluang ini
mesti dipenuhi dengan aktiviti yang Aras 2
2018 berfaedah.  Menyenaraikan faedah kesenggangan,
(i)Konsep rehat, istirahat dan tidur.
(ii)Faedah  Membanding dan membeza konsep
(iii)Merancang aktiviti kesenggangan rehat, istirahat dan tidur.

CADANGAN
Minggu TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

PJ ( c ) Kekuatan Murid dapat :


1.  BCB  Melakukan
KECERGASAN Kekuatan bermaksud kemampuan otot  ICT aktiviti kekuatan otot
Aras 2
untuk menghasilkan daya bagi  KBKK dengan cara yang betul
 Menghuraikan kesan latihan
mengatasi rintangan.  PAK dan selamat.
kekuatan otot.
(i) Kaedah latihan.  KTS  Membincang
 Menyatakan otot-otot utama
 Prinsip latihan  PM kan aspek-aspek
yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot.
 Prosedur latihan  KTV keselamatan dalam aktiviti
(ii) Faedah latihan. kekuatan otot .
Aras 3
(iii) Aspek-aspek keselamatan:  Membincang
 Menghuraikan kepentingan
kan kepentingan latihan
latihan kekuatan otot dalam permainan
kekuatan otot dalam

6
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

permainan.
 Menamakan
otot-otot yang terlibat
dalam aktiviti kekuatan
otot.

MINGG PJ 1. Permainan Murid dapat :  BCB  Melakukan


2. KEMAHIRAN ( a ) Hoki  ICT kemahiran asas dalam
U 10 (i) Kemahiran:  KMD permainan hoki .
Aras 1
4-9  Menolak
 Melakukan langkah-langkah  KBKK  Membincang
 Menahan  kan aspek-aspek
MAC  Memukul
keselamatan dalam permainan hoki PAK
keselamatan dalam
 Melakukan kemahiran asas  PM
2018  Undang-Undang dan dalam permainan hoki dengan betul dan  KP permainan hoki.
Peraturan selamat.  Melukis dan
(ii) Aspek-aspek keselamatan Aras 2 melabel otot-otot utama
yang digunakan dalam
 Menjelaskan teknik lakuan
permainan hoki.
sesuatu kemahiran hoki.
 Membincang
 Menyatakan otot-otot utama
kan tentang undang-
yang digunakan dalam permainan hoki.
undang dan peraturan
Aras 3
dalam permainan hoki
 Merancang dan
secara kumpulan.
melaksanakan perlawanan antara
 Membincang
kumpulan
kan kesalahan-kesalahan
 Mengaplikasikan undang-
utama dalam permainan
undang dan peraturan permainan
hoki secara kumpulan.

CADANGAN
Minggu TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

MINGG PK 2. Perasaan
1. KESIHATAN Emosi remaja Aras 1  BCB  Perbincangan dalam
U 11 DIRI  ICT kumpulan
 Menyatakan faktor perubahan emosi
11 - 16 DAN Emosi remaja boleh berubah
remaja.  KBKK kecil.
KELUARGA mengikut situasi.  PAK  Menyediakan folio murid
MAC (i) Faktor perubahan emosi remaja dari tentang emosi sendiri.
Aras 2  KTV
2018 segi:  KTS  Perbincangan cara
 Fizikal  Membincangkan kesan perubahan emosi mengatasi perubahan
 Sosial remaja. emosi remaja bersama
 Mental guru.
 Persekitaran Aras 3
(ii) Kesan emosi  Menghuraikan kesan perubahan emosi
 Rendah diri remaja dalam kehidupan seharian.
 Malu
 Memberontak

7
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

 Cemburu
 Menyendiri
 Depresi

MINGG PJ 1. Permainan Murid dapat :


2. KEMAHIRAN ( a ) Hoki  BCB  Melakukan
U 13 (i) Kemahiran:  ICT kemahiran asas dalam
Aras 1
25-30  Menampan
 Melakukan langkah-langkah  KMD permainan hoki .
 Menguis  KBKK  Membincang
MAC keselamatan dalam permainan hoki
 Mencedok  Melakukan kemahiran asas  PAK kan aspek-aspek
2018 (ii) Aspek-aspek keselamatan dalam permainan hoki dengan betul dan  PM keselamatan dalam
 KP permainan hoki.
selamat.
Aras 2  Melukis dan
melabel otot-otot utama
 Menjelaskan teknik lakuan
yang digunakan dalam
sesuatu kemahiran hoki.
permainan hoki.
 Menyatakan otot-otot utama
 Membincang
yang digunakan dalam permainan hoki.
kan kesalahan-kesalahan
utama dalam permainan
hoki secara kumpulan.

CADANGAN
Minggu TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
Minggu
PK 3. Kekeluargaan Murid dapat :  ICT  Perbincangan dalam
14 1. KESIHATAN  KBKK kumpulan.
Aras 1
1-6 DIRI Keluarga adalah unit asas komuniti.
 Menyatakan fungsi  PAK  Main peranan.
DAN Setiap anggota keluarga mestilah   Kajian kes berkaitan isu
April KELUARGA berusaha untuk mengekalkan kehidupan
dan aspek hidupberkeluarga KTV
 Menjelaskan  KTS kekeluargaan, seperti
2018 berkeluarga dengan menjaga kebajikan  BCB pembuangan bayi.
anggota keluarga. kepentingan menjaga kebajikan anggota
keluarga  Forum.
(a) Fungsi keluarga  Perbahasan
(i) Menghasilkan zuriat  Ceramah keluarga bahagia
(ii)Menyambung generasi
(b) Aspek-aspek kehidupan
berkeluarga
(i) Keharmonian
(ii) Hormat-menghormati

8
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

(iii) Kasih sayang


(iv) Penghargaan
( v) Tanggungjawab
(c) Kebajikan anggota keluarga
(i) Mengambil tahu
(ii) Tolong-menolong
(iii) Kesulitan keluarga
(iv) Pendidikan
(v) Penjagaan warga tua

CADANGAN
Minggu TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

MINGG PJ 1. Permainan Murid dapat :


2. KEMAHIRAN ( b ) Tenis  BCB  Melakukan
U 15 (i) Kemahiran:  ICT kemahiran asas dalam
Aras 1
8-13  Grip/car  KMD permainan tenis secara
a pegangan  KBKK berpasangan.
APRIL  Melakukan kemahiran asas

 Pukulan dalam permainan tenis dengan betul dan  PAK Menamakan
2018 hadapan selamat.  PM beberapa kemahiran asas
(ii) Aspek-aspek keselamatan  KP dalam permainan tenis.
 Melakukan langkah-langkah
keselamatan dalam permainan tenis.  Menyediakan
folio individu berkaitan
dengan kemahiran tenis.

Minggu
PK 3. Kekeluargaan Murid dapat :
16 1. KESIHATAN  ICT  Perbincangan dalam

9
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

15 - 20 DIRI Keluarga adalah unit asas komuniti.  KBKK kumpulan.


DAN Setiap anggota keluarga mestilah Aras 3  PAK  Main peranan.
April KELUARGA berusaha untuk mengekalkan kehidupan  KTV  Kajian kes berkaitan isu
 Membincangkan peranan dan
2018 berkeluarga dengan menjaga kebajikan
tanggungjawab setiap ahli keluarga dalam  KTS kekeluargaan, seperti
15 anggota keluarga.  BCB pembuangan bayi.
memelihara kebahagiaan dan kesejahteraan
keluarga.  Forum.
( d ) Akibat seks sebelum kahwin  Perbahasan.
( i) Sosial dan moral  Menilai akibat seks sebelum
kahwin.  Ceramah keluarga bahagia.
 Melanggar hukum agama
 Membanding beza keluarga
 Masa depan gelap
bahagia dan keluarga
( ii) Fizikal
bermasalah.
 Mengandung
 Mengulangi perbuatan
( iii) Mental
 Tekanan emosi
 Rasa bersalah

CADANGAN
Minggu TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

PJ 1. Permainan Murid dapat :


2. KEMAHIRAN ( b ) Tenis
Aras 1  BCB  Melakukan
(i) Kemahiran:  ICT kemahiran asas dalam
 Melakukan kemahiran asas
 Pukulan kilas  KMD permainan tenis secara
dalam permainan tenis dengan betul dan
 Volley selamat.  KBKK berpasangan.
(ii) Aspek-aspek keselamatan  PAK  Menamakan
 Melakukan langkah-langkah
 PM beberapa kemahiran asas
keselamatan dalam permainan tenis.
 KP dalam permainan tenis.
 Menyediakan
folio individu berkaitan
dengan kemahiran tenis.

MINGG PJ 1. Permainan Murid dapat :  BCB  Melakukan


2. KEMAHIRAN ( b ) Tenis  ICT kemahiran asas dalam
U 17 (i) Kemahiran:  KMD permainan tenis secara
Aras 1

10
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

22 - 27  Servis  Melakukan kemahiran asas  KBKK berpasangan.


 Smesy dalam permainan tenis dengan betul dan  PAK  Menamakan
APRIL  Lob selamat.  PM beberapa kemahiran asas
2018 (ii) Undang-Undang dan  Melakukan langkah-langkah  KP dalam permainan tenis.
peraturan keselamatan dalam permainan tenis.  Membincang
(iii) Aspek-aspek keselamatan Aras 2 kan tentang undang-
 Menggabungkan kemahiran undang dan peraturan
asas dalam permainan tenis. asas dalam permainan
 Mengenal pasti teknik tenis secara kumpulan.
pelakuan sesuatu kemahiran dalam  Membincang
permainan tenis. kan kesalahan-kesalahan
 Menyatakan otot-otot utama teknik lakuan dalam
yang digunakan dalam permainan tenis. permainan tenis.
Aras 3  Melakar
 Merancang dan melaksanakan padang permainan tenis.
perlawanan antara kumpulan  Membuat
 Mengaplikasikan undang-undang dan buku skrap tentang
peraturan dalam permainan pemain-pemain tenis
terkenal di dunia.

CADANGAN
Minggu TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

MINGG PK 1. Pemakanan Murid dapat :


2. GAYA HIDUP  ICT  Merujuk pelbagai media
U 18 SIHAT Kekurangan nutrien tertentu dalam  BCB masalah kesihatan
Aras 1
30 pemakanan boleh menyebabkan  Menyenaraikan kesan-kesan yang  KBKK berkaitan tabiat
 PAK pemakanan.
APRIL - timbulnya beberapa penyakit. berkaitan dengan tabiat pemakanan.
 Kajian kes.
( a ) Penyakit-penyakit yang  KTV
4 MEI berkaitan dengan tabiat  KTS  Menyediakan folio murid
Aras 2
2018 pemakanan
 Menerangkan kesan kekurangan nutrien
 PM berkaitan pemakanan.
 Obesiti  Perbincangan tentang
mikro. masalah kesihatan
 Kurang berat badan
berkaitan tabiat
pemakanan.

11
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

PJ 1. Permainan Murid dapat :


2. KEMAHIRAN ( c ) Sepak Takraw  BCB  Melakukan
(i) Kemahiran:  ICT kemahiran asas dalam
Aras 1
 Mengawal  KMD permainan sepak takraw.
 Menimbang  Melakukan kemahiran asas  KBKK  Menamakan
(ii) Aspek-aspek keselamatan dalam permainan sepak takraw dengan  PAK beberapa kemahiran asas
betul dan selamat.  PM dalam permainan sepak
 KP takraw.
 Melakukan langkah-langkah
keselamatan dalam permainan sepak  Membincang
takraw. kan aspek-aspek
keselamatan yang perlu
diambil kira dalam
permainan sepak takraw .
 Menyediakan
folio individu berkaitan
dengan kemahiran sepak
takraw.

CADANGAN
Minggu TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
Minggu
PJ 1. Permainan Murid dapat :
19 2. KEMAHIRAN ( c ) Sepak Takraw  BCB  Melakukan
6-11 (i) Kemahiran:
Aras 1  ICT kemahiran asas dalam
 Servis  KMD permainan sepak takraw.
Mei  Mengumpan  Menamakan
 Melakukan kemahiran asas  KBKK
2018  Menanduk dalam permainan sepak takraw dengan  PAK beberapa kemahiran asas
(ii) Aspek-aspek keselamatan betul dan selamat.  PM dalam permainan sepak
 KP takraw.
 Melakukan langkah-langkah
keselamatan dalam permainan sepak  Membincang
takraw. kan aspek-aspek

12
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

keselamatan yang perlu


Aras 2 diambil kira dalam
 Menggabungkan kemahiran permainan sepak takraw .
asas dalam situasi permainan .  Menyediakan
 Mengenal pasti teknik folio individu berkaitan
perlakuan sesuatu kemahiran dalam dengan kemahiran sepak
permainan sepak takraw. takraw
 Menyatakan otot-otot utama
yang digunakan dalam permainan sepak
takraw.

MINGG PK 1. Pemakanan Murid dapat :  ICT  Merujuk pelbagai media


2. GAYA HIDUP  BCB masalah kesihatan
U 20 SIHAT Kekurangan nutrien tertentu dalam  KBKK berkaitan tabiat pemakanan.
Aras 1
13-18 pemakanan boleh menyebabkan  Menyenaraikan kesan-kesan yang  PAK  Kajian kes.
MEI timbulnya beberapa penyakit. berkaitan dengan tabiat pemakanan.  KTV  Menyediakan folio murid
 KTS berkaitan pemakanan.
2018 ( a ) Penyakit-penyakit yang  PM
Aras 2
berkaitan dengan tabiat
pemakanan  Menerangkan kesan kekurangan nutrien
 Obesiti mikro.
 Kurang berat badan

CADANGAN
Minggu TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

PJ 1. Permainan Murid dapat :  BCB  Melakukan


2. KEMAHIRAN (c ) Sepak Takraw  ICT kemahiran asas dalam
(i) Kemahiran:  KMD permainan sepak takraw.
Aras 1
 Merejam  KBKK  Menamakan
 Melakukan kemahiran asas
 Menghadang dalam permainan sepak takraw dengan  PAK beberapa kemahiran asas
(ii) Undang-undang dan betul dan selamat.  PM dalam permainan sepak
peraturan  KP takraw.
Aras 2  Membincang
 Menggabungkan kemahiran kan tentang undang-
asas dalam situasi permainan . undang dan peraturan

13
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

 Mengenal pasti teknik dalam permainan sepak


perlakuan sesuatu kemahiran dalam takraw dalam kumpulan.
permainan sepak takraw.
.

MINGG PJ 1. Permainan Murid dapat :  BCB  Melakukan


2. KEMAHIRAN (c ) Sepak Takraw  ICT kemahiran asas dalam
U 21 (i) Kemahiran  KMD permainan sepak takraw.
Aras 1
20-25 (ii) Undang-undang dan
 Melakukan kemahiran asas  KBKK  Menamakan
peraturan  beberapa kemahiran asas
MEI (iii) Aspek-aspek keselamatan
dalam permainan sepak takraw dengan PAK
dalam permainan sepak
betul dan selamat.  PM
2018  Melakukan langkah-langkah  KP takraw.
keselamatan dalam permainan sepak  Membincang
takraw. kan aspek-aspek
Aras 2 keselamatan yang perlu
diambil kira dalam
 Menggabungkan kemahiran
permainan sepak takraw .
asas dalam situasi permainan .
 Menyediakan
 Mengenal pasti teknik
folio individu berkaitan
perlakuan sesuatu kemahiran dalam
dengan kemahiran sepak
permainan sepak takraw.
takraw.
 Menyatakan otot-otot utama
 Membincang
yang digunakan dalam permainan sepak
kan tentang undang-
takraw.
undang dan peraturan
Aras 3
dalam permainan sepak
 Merancang dan melaksanakan
takraw dalam kumpulan.
perlawanan antara kumpulan
 Melakar
 Mengaplikasikan undang-undang dan
padang permainan sepak
peraturan dalam permainan
takraw.

CADANGAN
Minggu TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

PJ 2. Olahraga Murid dapat :


2. KEMAHIRAN ( a ) Balapan  BCB  Melakukan
Acara lari berpagar  ICT kemahiran asas dalam
Aras 1
(i) Kemahiran:  KMD acara lari berpagar.
 Menyatakan langkah
 Langkah keselamatan  KBKK  Membincang
keselamatan yang perlu diambil dalam

14
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

 Fasa berlepas acara lari berpagar.  PAK kan aspek-aspek


 Fasa lonjakan  Melakukan kemahiran asas  KP keselamatan yang perlu
 Fasa penerbangan dalam acara lari berpagar. diambil kira dalam acara
 Fasa mendarat lari berpagar.
 Fasa penamat Aras 2 .
 Mengenalpasti fasa-fasa
dalam acara lari berpagar.
 Mengenal pasti teknik
perlakuan yang diperlukan dalam acara
lari berpagar.

MINGG PK 1. Pemakanan Murid dapat :


2. GAYA HIDUP  ICT  Merujuk pelbagai media
U 22 SIHAT Kekurangan nutrien tertentu dalam  BCB masalah
Aras 1
27-MEI pemakanan boleh menyebabkan  Menyenaraikan kesan-kesan yang  KBKK kesihatan berkaitan tabiat
 PAK pemakanan.
1 JUN timbulnya beberapa penyakit. berkaitan dengan tabiat pemakanan.
 Kajian kes.
 KTV
2018 ( b ) Kekurangan nutrien mikro  KTS  Menyediakan folio murid
Aras 2
(i) Kesan kekurangan vitamin A  PM berkaitan pemakanan.
 Rabun malam  Menerangkan kesan kekurangan nutrien  Perbincangan tentang
mikro. masalah
 Masalah penglihatan
(ii) Kesan kekurangan iodin kesihatan berkaitan tabiat
 Goiter Aras 3 pemakanan.
(iii) Kesan kekurangan zat besi  Mengenal pasti tanda dan simptom
 Anemia penyakit yang berkaitan dengan tabiat
(iv) Kesan kekurangan kalsium pemakanan.
 Tulang rapuh (osteoporosis)
 Kekejangan otot
 Riket

CADANGAN
Minggu TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

MINGG PJ 2. Olahraga Murid dapat :


2. KEMAHIRAN ( a ) Balapan  BCB  Melakukan

15
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

U 23 Acara lari berpagar Aras 1  ICT kemahiran asas dalam


(i) Kemahiran:  Menyatakan langkah  KMD acara lari berpagar.
3-8 JUN  Langkah keselamatan keselamatan yang perlu diambil dalam  KBKK  Membincang
2018  Fasa berlepas acara lari berpagar.  PAK kan aspek-aspek
 Fasa lonjakan  Melakukan kemahiran asas  KP keselamatan yang perlu
 Fasa penerbangan dalam acara lari berpagar. diambil kira dalam acara
 Fasa mendarat lari berpagar.
 Fasa penamat Aras 2  Menyediakan
(ii) Undang-Undang dan  Mengenalpasti fasa-fasa folio individu berkaitan
peraturan dalam acara lari berpagar. dengan kemahiran acara
(iii) Aspek-aspek keselamatan:  Mengenal pasti teknik lari berpagar.
perlakuan yang diperlukan dalam acara  Membincang
lari berpagar. kan tentang undang-
 Menyatakan otot-otot utama undang dan peraturan
yang digunakan dalam acara lari berpagar asas dalam acara lari
berpagar dalam
Aras 3 kumpulan.
 Menganalisis setiap fasa  Membincang
pergerakan dalam acara lari berpagar. kan kesalahan-kesalahan
 Mencadangkan latihan bagi utama yang dilakukan
membetulkan kesalahan teknik dalam acara lari berpagar.
lakuandalam acara lari berpagar  Menamakan
otot-otot yang terlibat
dalam acara lari berpagar.

MINGG PK 2. Pengurusan konflik dan stres Murid dapat :


2. GAYA HIDUP  BCB  Perbincangan dalam
U 26 SIHAT Kejayaan mengatasi konflik dan stres Aras 1  ICT kumpulan.
24 - 29 boleh meningkatkan penghargaan kendiri. Menyenaraikan cara mengatasi konflik dan stres.  KBKK  Merujuk pelbagai media
 PAK tentang cara mengatasi
JUN Cara-cara mengatasi konflik dan
konflik dan stres.
stres  KTV
2018  Kenal pasti punca
Aras 2
 KTS
 Rujuk kepada kaunselor Mengenal pasti kelemahan dan kekuatan diri  KMD
remaja.
 Bersenam dan bersukan  PM
 Tingkatkan keimanan

CADANGAN
Minggu TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

16
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

PJ 2. Olahraga Murid dapat :


2. KEMAHIRAN ( b ) Padang  BCB  Melakukan kemahiran asas
Acara Lompat jauh  ICT dalam acara lompat jauh dan
Aras 1
(i) Kemahiran lompat jauh  KMD lompat kijang.
 Melakukan langkah
 Langkah keselamatan  KBKK  Membincangkan aspek-
keselamatan yang perlu diambil dalam
 Fasa lari landas acara lompat jauh dan lompat kijang.  PAK aspek keselamatan yang
 Fasa lonjakan  Melakukan kemahiran acara  PM perlu diambil kira dalam
 Fasa layangan acara lompat jauh dan lompat
lompat jauh dan lompat kijang.
 Fasa mendarat kijang.
 Menyatakan undang-undang
(iii) Undang-Undang dan  Menyediakan folio individu
dan peraturan tentang acara lompat jauh
peraturan lompat jauh dan tentang acara lompat jauh
dan lompat kijang.
lompat kijang dan lompat kijang.
(iv) Aspek-aspek keselamatan Aras 2  Membincangkan tentang
undang-undang dan
 Mengenal pasti teknik
peraturan dalam acara
lakuan dalam acara lompat jauh dan
lompat jauh dan lompat
lompat kijang.
kijang.
 Menamakan otot-otot utama
 Membincangkan kesalahan-
yang terlibat dalam acara lompat jauh dan
kesalahan teknik lakuan
lompat kijang.
dalam acara lompat jauh dan
lompat kijang
Aras 3
 Menamakan otot-otot yang
 Menganalisis pergerakan
terlibat dalam acara lompat
dalam setiap fasa acara lompat jauh dan
jauh dan lompat kijang.
lompat kijang.
 Mencadangkan latihan bagi
membetulkan kesalahan teknik dalam
acara lompat jauh dan lompat kijang.

17
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

CADANGAN
Minggu TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

MINGG PJ 2. Olahraga Murid dapat :


2. KEMAHIRAN ( b ) Padang  BCB  Melakukan
U 27 Acara Lompat kijang  ICT kemahiran asas dalam
Aras 1
1-6 ii) Kemahiran lompat kijang
 Melakukan langkah  KMD acara lompat jauh dan
Langkah keselamatan  KBKK lompat kijang.
JULAI Fasa lari landas
keselamatan yang perlu diambil dalam
 Membincang
acara lompat jauh dan lompat kijang.  PAK
2018 Fasa lonjakan  Melakukan kemahiran acara  PM kan aspek-aspek
Fasa melangkah keselamatan yang perlu
lompat jauh dan lompat kijang.
Fasa lonjakan kaki bebas diambil kira dalam acara
 Menyatakan undang-undang
Fasa penerbangan lompat jauh dan lompat
dan peraturan tentang acara lompat jauh
Fasa mendarat kijang.
dan lompat kijang.
( iii) Undang-Undang dan  Menyediakan
Aras 2
Peraturan lompat jauh dan folio individu tentang
 Mengenal pasti teknik
lompat kijang acara lompat jauh dan
lakuan dalam acara lompat jauh dan
(iv) Aspek-aspek keselamatan: lompat kijang.
lompat kijang.
 Membincang
 Menamakan otot-otot utama
kan tentang undang-
yang terlibat dalam acara lompat jauh dan
undang dan peraturan
lompat kijang.
dalam acara lompat jauh
Aras 3
dan lompat kijang.
 Menganalisis pergerakan
 Membincang
dalam setiap fasa acara lompat jauh dan
kan kesalahan-kesalahan
lompat kijang.
teknik lakuan dalam acara
 Mencadangkan latihan bagi lompat jauh dan lompat
membetulkan kesalahan teknik dalam kijang.
acara lompat jauh dan lompat kijang.
 Menamakan
otot-otot yang terlibat
dalam acara lompat jauh
dan lompat kijang.

MINGG PK 2. Pengurusan konflik dan stres Murid dapat :  BCB  Perbincangan dalam
2. GAYA HIDUP  ICT kumpulan.
U 28 SIHAT Kejayaan mengatasi konflik dan stres Aras 3  KBKK  Merujuk pelbagai media
8-13 boleh meningkatkan penghargaan  Menyusun strategi bagi menghadapi konflik  PAK tentang cara mengatasi
 konflik dan stres.
JULAI kendiri. dan stres. KTV
Cara-cara mengatasi konflik dan  KTS
2018 stres  KMD
 Kenal pasti punca  PM
 Rujuk kepada kaunselor
 Bersenam dan bersukan
 Tingkatkan keimanan

18
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

CADANGAN
Minggu TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

PJ 2. Olahraga Murid dapat :


2. KEMAHIRAN ( b ) Padang  BCB  Melakukan
Acara Lompat jauh dan lompat  ICT kemahiran asas dalam
Aras 1
kijang  KMD acara lompat jauh dan
 Melakukan langkah
(i) Kemahiran lompat jauh  KBKK lompat kijang.
keselamatan yang perlu diambil dalam
 Langkah keselamatan  PAK  Membincang
acara lompat jauh dan lompat kijang.
 Fasa lari landas  PM kan aspek-aspek
 Melakukan kemahiran acara
 Fasa lonjakan lompat jauh dan lompat kijang.
keselamatan yang perlu
 Fasa layangan diambil kira dalam acara
 Menyatakan undang-undang
 Fasa mendarat lompat jauh dan lompat
dan peraturan tentang acara lompat jauh
(ii) Kemahiran lompat kijang kijang.
dan lompat kijang.
 Langkah keselamatan  Menyediakan
 Fasa lari landas folio individu tentang
Aras 2
 Fasa lonjakan acara lompat jauh dan
 Mengenal pasti teknik
 Fasa melangkah lompat kijang.
lakuan dalam acara lompat jauh dan
 Fasa lonjakan kaki bebas  Membincang
lompat kijang.
kan tentang undang-
 Fasa penerbangan  Menamakan otot-otot utama
undang dan peraturan
 Fasa mendarat yang terlibat dalam acara lompat jauh dan
dalam acara lompat jauh
(iii) Undang-Undang dan lompat kijang.
dan lompat kijang.
Peraturan lompat jauh dan
 Membincang
lompat kijang Aras 3
kan kesalahan-kesalahan
(iv) Aspek-aspek keselamatan  Menganalisis pergerakan
teknik lakuan dalam acara
dalam setiap fasa acara lompat jauh dan
lompat jauh dan lompat
lompat kijang.
kijang.
 Mencadangkan latihan bagi
 Menamakan
membetulkan kesalahan teknik dalam
otot-otot yang terlibat
acara lompat jauh dan lompat kijang.
dalam acara lompat jauh
dan lompat kijang.

19
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

CADANGAN
Minggu TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
 BCB  Membincang
MINGG PJ 2. Olahraga Murid dapat : ( a ) Balapan  ICT kan aspek-aspek
2. KEMAHIRAN ( a ) Balapan  KMD keselamatan yang perlu
U 29 Acara lari berpagar  KBKK diambil kira dalam acara
Aras 1
15-20 (i) Kemahiran:
 Menyatakan langkah  PAK lari berpagar.
(ii) Undang-Undang dan  Membincang
JULAI peraturan
keselamatan yang perlu diambil dalam  PM
kan tentang undang-
acara lari berpagar.
2018 (iii) Aspek-aspek keselamatan: undang dan peraturan
( b ) Padang asas dalam acara lari
Aras 2
Acara Lompat jauh dan lompat berpagar dalam
kijang  Mengenalpasti fasa-fasa
kumpulan.
(i) Kemahiran lompat jauh dalam acara lari berpagar.
 Membincang
(ii) Kemahiran lompat kijang kan aspek-aspek
(iii) Undang-Undang dan Aras 3
keselamatan yang perlu
Peraturan lompat jauh dan  Menganalisis setiap fasa
diambil kira dalam acara
lompat kijang pergerakan dalam acara lari berpagar
lompat jauh dan lompat
(iv) Aspek-aspek keselamatan kijang.
Murid dapat : ( b ) Padang
 Membincang
kan tentang undang-
Aras 1 undang dan peraturan
 Menyatakan undang-undang dalam acara lompat jauh
dan peraturan tentang acara lompat jauh dan lompat kijang.
dan lompat kijang.

Aras 2
 Mengenal pasti teknik
lakuan dalam acara lompat jauh dan
lompat kijang.

Aras 3
 Menganalisis pergerakan
dalam setiap fasa acara lompat jauh dan
lompat kijang.

20
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

CADANGAN
Minggu TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
 Melakukan
PJ 3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat :  BCB kemahiran
2. KEMAHIRAN ( a ) Gimnastik Artistik  ICT imbangan/hamburan
Aras 1  KMD dalam gimnastik artistik
Gimnastik artistik menekankan tiga
 KBKK  Membincang
aktiviti utama iaitu imbangan,
 Melakukan langkah-langkah  PAK kan aspek-aspek
ketangkasan dan lombol. Strategi
keselamatan dalam aktiviti.  PM keselamatan yang perlu
pengajaran dan pembelajaran adalah
secara formal dan terancang. Teknik dan  Melakukan sekurang-  KP diambil kira dalam acara
gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran kurangnya lima kemahiran imbangan/ gimnastik artistik.
pergerakan adalah khusus. hamburan dengan teknik yang betul dan
(i) Pola pergerakan selamat.
 Pola 5
Hamburan/Imbangan
(ii) Aspek-aspek keselamatan

21
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

Minggu
PK 3. Penyalahgunaan bahan Murid dapat :
30 2. GAYA HIDUP  BCB  Berbincang dalam
22 - 27 SIHAT Dadah merupakan musuh utama negara. Aras 1  ICT kumpulan.
Julai Kerajaan telah mengambil langkah  KBKK  Merujuk pelbagai media
 Menyatakan dan menyenaraikan Dasar
mencegah dadah dengan menggubal  PAK berkaitan dadah.
2018 Dasar Dadah Negara, mengadakan
Dadah
 KTV  Menyediakan folio
Negara dan agensi-agensi
Agensi Pelaksana Anti-Dadah dan  KTS berkaitan dadah.
yang terlibat dengannya.
beberapa langkah pengawalan dan  Lawatan ke Pusat
pencegahan. SERENTI
Aras 2
( a ) Dasar Dadah Negara  Pameran anti dadah
i. Pencegahan  Menerang langkah pengawalan
ii. Penguatkuasaan dan pencegahan.
iii. Pemilikan  Membincang peranan murid
iv. Kerjasama antarabangsa dalam membantu pengawalan dan
( b ) Agensi Pelaksanaan Anti Dadah pencegahan dadah
i. Agensi Dadah Kebangsaan
ii. PEMADAM
iii. Pusat SERENTI
iv. Polis DiRaja Malaysia
v. Kastam dan Eksais

CADANGAN
Minggu TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

PJ 3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat :


2. KEMAHIRAN ( a ) Gimnastik Artistik  BCB  Melakukan
Aras 1  ICT kemahiran
Gimnastik artistik menekankan tiga  KMD imbangan/hamburan
 Melakukan langkah-langkah
aktiviti utama iaitu imbangan,  KBKK dalam gimnastik artistik
keselamatan dalam aktiviti.
ketangkasan dan lombol. Strategi  PAK  Membincang
pengajaran dan pembelajaran adalah  Melakukan sekurang-
 PM kan aspek-aspek
secara formal dan terancang. Teknik dan kurangnya lima kemahiran
 KP keselamatan yang perlu
gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran imbangan/hamburan dengan teknik yang
diambil kira dalam acara
pergerakan adalah khusus. betul dan selamat.
gimnastik artistik.
(i) Pola pergerakan  Menyediakan
Aras 2
 Pola 5 folio individu tentang
Hamburan/Imbangan  Menyatakan sekurang-
acara gimnastik artistik.
(ii) Aspek-aspek keselamatan kurangnya lima teknik lakuan kemahiran

22
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

imbangan/hamburan.  Membincang
 Menyatakan komponen kan tentang kesalahan-
kecergasan yang diaplikasikan dalam kesalahan teknik lakuan
kemahiran imbangan/hamburan. dalam kemahiran
 Mengenal pasti otot-otot imbangan/hamburan.
utama yang perlu digunakan dalam  Menamakan
latihan tersebut. otot-otot yang terlibat
Aras 3 dalam kemahiran
 Menjelaskan sekurangnya imbangan /
tiga kesalahan teknik lakuan kemahiran hamburan.
imbangan/hamburan.  Membincangkan bentuk
 Menganalisis bentuk perlakuan yang sempurna
perlakuan kemahiran dalam kemahiran
imbangan/hamburan yang sempurna imbangan/hamburan

CADANGAN
Minggu TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
Minggu  Membincang
PJ 3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat : kan aspek-aspek
31 2. KEMAHIRAN ( a ) Gimnastik Artistik keselamatan yang perlu
29 Julai Aras 2  BCB diambil kira dalam acara
Gimnastik artistik menekankan tiga  ICT gimnastik artistik.
- 3 Ogos aktiviti utama iaitu imbangan,
 Menyatakan sekurang-

kurangnya lima teknik lakuan kemahiran  KMD Membincang
2018 ketangkasan dan lombol. Strategi
imbangan/hamburan.  KBKK kan tentang kesalahan-
pengajaran dan pembelajaran adalah  PAK kesalahan teknik lakuan
secara formal dan terancang. Teknik dan  Menyatakan komponen
 PM dalam kemahiran
gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran kecergasan yang diaplikasikan dalam
 KP imbangan/hamburan.
pergerakan adalah khusus. kemahiran imbangan/hamburan.
 Menamakan
(i) Pola pergerakan  Mengenal pasti otot-otot

23
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

 Pola 5
otot-otot yang terlibat
Hamburan/Imbangan
utama yang perlu digunakan dalam dalam kemahiran
(ii) Aspek-aspek keselamatan
latihan tersebut. imbangan /
Aras 3 hamburan.
 Menjelaskan sekurangnya  Membincangkan bentuk
tiga kesalahan teknik lakuan kemahiran perlakuan yang sempurna
imbangan/hamburan. dalam kemahiran
 Menganalisis bentuk imbangan/hamburan
perlakuan kemahiran
imbangan/hamburan yang sempurna

3. Pendidikan Pergerakan
PJ ( b ) Gimrama Murid dapat :
2. KEMAHIRAN
Gimrama bermaksud pergerakan yang Aras 1  BCB
dilakukan segerak dengan ritma untuk  ICT  Melakukan
menghasilkan pergerakan tubuh badan kemahiran gimnastik
 Melakukan langkah-langkah  KMD
yang estetik dan berkoordinasi dengan irama dengan teknik yang
keselamatan yang perlu diambil kira  KB
penggunaan peralatan. betul dan selamat secara
dalam melakukan kemahiran pusingan KK
(i) Jenis pergerakan: kumpulan.
badan dan lompatan.  PAK
 Pergerakan 5  Membincang
 Melakukan kemahiran-  PM
Pusingan badan kan aspek-aspek
kemahiran pusingan badan dan lompatan  KP keselamatan yang perlu
 Pergerakan 6 dengan teknik lakuan yang betul dan
Lompatan diambil kira dalam acara
selamat. gimnastik irama secara
(ii) Aspek-aspek keselamatan
kumpulan.

CADANGAN
Minggu TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
Minggu
PK 3. Penyalahgunaan bahan Murid dapat :
32 2. GAYA HIDUP  BCB  Berbincang dalam
5 - 10 SIHAT Dadah merupakan musuh utama negara. Aras 2  ICT kumpulan.
Kerajaan telah mengambil langkah  KBKK  Merujuk pelbagai media
Ogos mencegah dadah dengan menggubal  Menerang langkah pengawalan
 PAK berkaitan dadah.
2018 Dasar Dadah Negara, mengadakan dan pencegahan.
 KTV  Menyediakan folio
Agensi Pelaksana Anti-Dadah dan  Membincang peranan murid
 KTS berkaitan
beberapa langkah pengawalan dan dalam membantu pengawalan dan
Dadah.
pencegahan. pencegahan dadah.
 Lawatan ke pusat

24
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

(b) Agensi Pelaksanaan Anti SERENTI.


Dadah Aras 3  Pameran anti dadah.
i. Agensi Dadah Kebangsaan
 Membuat inferens program
ii. PEMADAM
pencegahan dadah negara
iii. Pusat SERENTI
iv. Polis DiRaja Malaysia
v. Kastam dan Eksais  Menghubungkait peranan setiap
(c) Langkah pengawalan dan agensi dalam pencegahan dadah.
pencegahan
i. Hukuman mandatori
ii. Kawalan pintu masuk ke
Malaysia
iii. Pendididkan pencegahan
iv. Kempen

CADANGAN
Minggu TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

PJ 3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat :


2. KEMAHIRAN (b) Gimrama  BCB  Melakukan
Aras 2  ICT kemahiran gimnastik
Gimrama bermaksud pergerakan yang  KMD irama dengan teknik yang
 Mengenal pasti teknik
dilakukan segerak dengan ritma untuk  KB betul dan selamat secara
lakuan kemahiran pusingan badan dan
menghasilkan pergerakan tubuh badan KK kumpulan.
lompatan.
yang estetik dan berkoordinasi dengan  PAK  Membincang
penggunaan peralatan.  Menyatakan komponen
kan aspek-aspek

25
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

(i) Jenis pergerakan: kecergasan yang diaplikasikan dalam  PM keselamatan yang perlu
 Pergerakan 5 kemahiran pusingan badan dan lompatan.  KP diambil kira dalam acara
Pusingan badan  Melakukan kemahiran gimnastik irama secara
 Pergerakan 6 pusingan badan dan lompatan dengan kumpulan.
Lompatan manipulasi alatan dengan betul dan  Membincang
(ii) Aspek-aspek keselamatan selamat. kan tahap ansur maju
 Mengenal pasti otot-otot yang perlu dibuat sebelum
utama yang perlu digunakan dalam kemahiran sepenuhnya
kemahiran pusingan badan dan lompatan. dilakukan secara
Aras 3 kumpulan.
 Merancang aktiviti latih tubi  Membincang
kemahiran asas gimnastik irama dalam kan aktiviti latih tubi
kumpulan. kemahiran asas gimnastik
 Melakukan rangkaian irama dalam kumpulan.
pergerakkan  Membincang
 pusingan badan dan kan tentang kesalahan-
lompatan dengan manipulasi alatan. kesalahan utama yang
 Menjelaskan sekurang- dilakukan dalam acara
sekurangnya tiga kesalahan teknik lakuan gimnastik irama.
pusingan badan dan lompatan semasa  Menamakan otot-otot
aktiviti gimrama . utama
yang terlibat dalam acara
gimnastik irama.

CADANGAN
Minggu TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
Minggu
PJ 3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat :
33 2. KEMAHIRAN (b) Gimrama  BCB  Membincang

26
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

 ICT kan aspek-aspek


12 - 17 Gimrama bermaksud pergerakan yang Aras 2  KMD keselamatan yang perlu
Ogos 2- dilakukan segerak dengan ritma untuk  Mengenal pasti teknik  KB diambil kira dalam acara
menghasilkan pergerakan tubuh badan lakuan kemahiran pusingan badan dan KK gimnastik irama secara
18 yang estetik dan berkoordinasi dengan lompatan. kumpulan.
 PAK
penggunaan peralatan.  Menyatakan komponen  PM  Membincang
(i) Jenis pergerakan: kecergasan yang diaplikasikan dalam  KP kan tahap ansur maju
 Pergerakan 5 kemahiran pusingan badan dan lompatan. yang perlu dibuat sebelum
Pusingan badan  Mengenal pasti otot-otot kemahiran sepenuhnya
 Pergerakan 6 utama yang perlu digunakan dalam dilakukan secara
Lompatan kemahiran pusingan badan dan lompatan. kumpulan.
(ii) Aspek-aspek keselamatan Aras 3  Membincang
 Menjelaskan sekurang- kan aktiviti latih tubi
sekurangnya tiga kesalahan teknik lakuan kemahiran asas gimnastik
pusingan badan dan lompatan semasa irama dalam kumpulan.
aktiviti gimrama .  Membincang
kan tentang kesalahan-
kesalahan utama yang
dilakukan dalam acara
gimnastik irama.
 Menamakan otot-otot
utama
yang terlibat dalam acara
gimnastik irama

PJ 3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat :  BCB  Melakukan


2. KEMAHIRAN (c) Gimnastik Pendidikan  ICT aktiviti ikut arahan dengan
Aras 1  KMD betul dan selamat.
Gimnastik pendidikan adalah satu  KBKK  Membincang
 Menyatakan aspek
pendekatan dalam pendidikan gimnastik  PAK kan aspek-aspek
keselamatan yang perlu diambil kira
yang memberi tumpuan kepada  PM keselamatan yang perlu
dalam melakukan aktiviti gimnastik
pembelajaran individu yang unik dari segi diambil kira dalam
pendidikan.  KP
gaya pergerakan, dan perkembangan melakukan aktiviti.
pelajar.  Melakukan aktiviti
kesedaran aliran gimnastik pendidikan  Membincang
(i) Tema gimnastik pendidikan kan jenis pergerakkan
dengan lancar,berterusan dan selamat.
 Tema 6 - Kesedaran aliran yang terlibat dalam tema-
 Melakukan aktiviti dalam
 Tema 7 tema tersebut
bentuk meniru, memadan danlakuan
Kesedaran perkaitan
cermin.
dengan orang lain
(ii) Aspek-aspek keselamatan

Minggu TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN CADANGAN AKTIVITI


/

27
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

STRATEGI
Minggu
PK 1. Keselamatan Murid dapat :  BCB  Merujuk Akta
35 3.  ICT Perlindungan Wanita
26-31 KEBERSIHAN Akta dan undang-undang perlindungan Aras 1  KBKK dan Gadis.
DAN wanita dan gadis diadakan untuk   Kajian kes.
Ogos melindungi kaum wanita daripada  Menyatakan peruntukan bagi KTV
 KTS  Ceramah.
2018 KESELAMATAN dieksploitasi oleh orang yang tidak melindungi wanita dan gadis
 KMD  Perbincangan dalam
bertanggungjawab. yang terdapat dalam Akta
Perlindungan Wanita dan Gadis. kumpulan.
PERSEKITARA (a) Akta dan undang-undang  Melawat agensi
N - Akta Perlindungan Wanita dan  Menyatakan hukuman yang
boleh dikenakan di bawah Akta terlibat.
Gadis
Perlindungan Wanita dan Gadis.
Minggu
PJ 3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat :  BCB  Melakukan
36 2. KEMAHIRAN ( c ) Gimnastik Pendidikan  ICT aktiviti ikut arahan dengan
2-7 Aras 1  KMD betul dan selamat.
Gimnastik pendidikan adalah satu   Membincang
Septem pendekatan dalam pendidikan gimnastik
 Menyatakan aspek KBKK
kan aspek-aspek
keselamatan yang perlu diambil kira  PAK
ber yang memberi tumpuan kepada
dalam melakukan aktiviti gimnastik  PM keselamatan yang perlu
2018 pembelajaran individu yang unik dari segi diambil kira dalam
pendidikan.  KP
gaya pergerakan, dan perkembangan melakukan aktiviti.
pelajar.  Melakukan aktiviti
kesedaran aliran gimnastik pendidikan  Membincang
(i) Tema gimnastik pendidikan kan jenis pergerakkan
dengan lancar,berterusan dan selamat.
 Tema 6 yang terlibat dalam tema-
Kesedaran aliran  Melakukan aktiviti dalam
tema tersebut
bentuk meniru, memadan danlakuan
 Tema 7
cermin.
Kesedaran perkaitan
Aras 2
dengan orang lain
(ii) Aspek-aspek keselamatan  Mengenal pasti pergerakkan
yang sesuai dengan arahan dan situasi
aktiviti.
 Membincangkan komponen
kecergasan yang diaplikasikan dalam
acara gimnastik pendidikan.
Aras 3
 Merancang jenis
pergerakkan yang bersesuaian dengan
tema.
 Menceritakn pengalaman
yang dialami semasa melakukan aktiviti

28
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

CADANGAN
Minggu TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
Minggu
PK 1. Keselamatan Murid dapat :
37 3.  BCB  Merujuk Akta
9 - 14 KEBERSIHAN Akta dan undang-undang perlindungan
Aras 2  ICT Perlindungan Wanita
DAN wanita dan gadis diadakan untuk  KBKK dan Gadis.
Septem melindungi kaum wanita daripada
 Menjelaskan fungsi dan peranan
 Kajian kes.
agensi-agensi terlibat dalam Akta  KTV
ber KESELAMATAN dieksploitasi oleh orang yang tidak
Perlindungan Wanita dan Gadis.  KTS  Ceramah.
2018 bertanggungjawab.  KMD  Perbincangan dalam
PERSEKITARA ( b ) Agensi yang terlibat kumpulan.
N  Fungsi dan peranan  Melawat agensi
terlibat.

Minggu
PJ 3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat :  BCB  Membincang
38 2. KEMAHIRAN ( c ) Gimnastik Pendidikan  ICT kan aspek-aspek
16-21 Aras 1  KMD keselamatan yang perlu
Gimnastik pendidikan adalah satu  diambil kira dalam
Septem pendekatan dalam pendidikan gimnastik
 Menyatakan aspek KBKK
melakukan aktiviti.
keselamatan yang perlu diambil kira  PAK
ber yang memberi tumpuan kepada
dalam melakukan aktiviti gimnastik  PM  Membincang
2018 pembelajaran individu yang unik dari segi kan jenis pergerakkan
pendidikan.  KP
gaya pergerakan, dan perkembangan yang terlibat dalam tema-
Aras 2
pelajar. tema tersebut
(i) Tema gimnastik pendidikan  Mengenal pasti pergerakkan
yang sesuai dengan arahan dan situasi
 Tema 6
aktiviti.
Kesedaran aliran
 Membincangkan komponen
 Tema 7
kecergasan yang diaplikasikan dalam
Kesedaran perkaitan
acara gimnastik pendidikan.
dengan orang lain
Aras 3
(ii) Aspek-aspek keselamatan
 Menceritakn pengalaman
yang dialami semasa melakukan aktiviti

29
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

CADANGAN
Minggu TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

MINGG PJ ( d ) Pergerakan Kreatif Murid dapat :


2. KEMAHIRAN  BCB  Melakukan
U 39 Pergerakan kreatif bermaksud  ICT kemahiran kepelbagaian
Aras 1
23-28 interpretasi idea, perasaan serta
 Melakukan langkah-langkah  KMD intepretasi pergerakkan.
tanggapan deria yang dilahirkan secara  KBKK  Membincang
SEPTEM simbolik melalui pergerakan.
keselamatan dalam aktiviti pergerakan
kan aspek-aspek
kreatif.  PAK
BER (i) Tema pergerakan
 Melakukan kemahiran  PM keselamatan yang perlu
2018  Tema 11 - Orientasi ruang  KP diambil kira dalam acara
pergerakan kreatif dengan kepelbagaian
 Tema 12 pergerakan kreatif secara
pergerakkan mengikut intepretasi tema
Gabungan bentuk dan daya kumpulan.
yang diberi..
dalam pergerakan
Aras 2  Membincang
 Tema 13 kan peranan tubuh badan
 Mengenal pasti peranan
Penaikan dari lantai dalam bentuk corak
tubuh badan dalam penghasilan daya dan
(ii) Aspek-aspek keselamatan rangkaian pergerakkan.
corak yang perlu dibuat sebelum
kemahiran sepenuhnya dilakukan.  Menamakan
otot-otot utama yang
 Menyatakan komponen
terlibat dalam acara
kecergasan yang diaplikasikan dalam
pergerakan kreatif.
acara pergerakan kreatif.
 Mereka
 Mengenal pasti otot-otot
corak rangkaian
utama yang digunakan dalam acara
pergerakkan yang
pergerakan kreatif.
memenuhi keperluan
tema.

MINGG PK 1. Keselamatan Murid dapat :


3.  BCB  Merujuk Akta
U 40 KEBERSIHAN Akta dan undang-undang perlindungan  ICT Perlindungan Wanita
Aras 2
30 DAN wanita dan gadis diadakan untuk
 Menjelaskan fungsi dan peranan  KBKK dan Gadis.
melindungi kaum wanita daripada  KTV  Kajian kes.
SEPTEM KESELAMATAN dieksploitasi oleh orang yang tidak
agensi-agensi terlibat dalam Akta
 Ceramah.
Perlindungan Wanita dan Gadis.  KTS
BER - 5 bertanggungjawab.  KMD  Perbincangan dalam
PERSEKITARA ( a ) Akta dan undang-undang
OKTOBE N Akta Perlindungan Wanita dan Aras 3 kumpulan.
 Melawat agensi
R 2018 Gadis  Membuat inferens tentang terlibat.

30
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

( b ) Agensi yang terlibat keberkesanan Akta Perlindungan


Fungsi dan peranan Wanita dan Gadis dalam
melindungi wanita di Malaysia

CADANGAN
Minggu TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

PJ ( d ) Pergerakan Kreatif Murid dapat :


2. KEMAHIRAN  BCB  Membincang
Pergerakan kreatif bermaksud  ICT kan aspek-aspek
Aras 2
interpretasi idea, perasaan serta  KMD keselamatan yang perlu
 Mengenal pasti peranan
tanggapan deria yang dilahirkan secara  KBKK diambil kira dalam acara
tubuh badan dalam penghasilan daya dan
simbolik melalui pergerakan.  PAK pergerakan kreatif secara
corak yang perlu dibuat sebelum
(i) Tema pergerakan  PM kumpulan.
kemahiran sepenuhnya dilakukan.
 Tema 11  KP  Membincang
 Menyatakan komponen
Orientasi ruang kan peranan tubuh badan
kecergasan yang diaplikasikan dalam
 Tema 12 dalam bentuk Corak
acara pergerakan kreatif.
Gabungan bentuk dan daya rangkaian pergerakkan..
dalam pergerakan
Aras 3  Mereka
 Tema 13 corak rangkaian
 Mereka cipta rangkaian pergerakkan
Penaikan dari lantai pergerakkan yang
berdasarkan intepretasi tema.
(ii) Aspek-aspek keselamatan memenuhi keperluan
tema.

MINGG PJ ( d ) Pergerakan Kreatif Murid dapat :


2. KEMAHIRAN  BCB  Membincang
U 41 Pergerakan kreatif bermaksud  ICT kan aspek-aspek
Aras 3
7 - 12 interpretasi idea, perasaan serta
 Mereka cipta rangkaian pergerakkan  KMD keselamatan yang perlu
tanggapan deria yang dilahirkan secara  KBKK diambil kira dalam acara
OKTOBE simbolik melalui pergerakan.
berdasarkan intepretasi tema.
pergerakan kreatif secara
 PAK
R 2018 (i) Tema pergerakan  PM kumpulan.
 Tema 11  KP  Membincang
Orientasi ruang kan peranan tubuh badan
 Tema 12 dalam bentuk Corak
Gabungan bentuk dan daya rangkaian pergerakkan..
dalam pergerakan  Mereka
 Tema 13 corak rangkaian

31
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

Penaikan dari lantai pergerakkan yang


(iii) Aspek-aspek keselamatan memenuhi keperluan
tema.

CADANGAN
Minggu TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
 Melakukan
PJ 4. Rekreasi dan Kesenggangan Murid dapat : aktiviti perkhemahan
2. KEMAHIRAN  BCB secara berkumpulan.
Rekreasi bermaksud aktiviti terancang  ICT  Menyediakan
Aras 1
untuk memenuhi masa lapang bukan  KBKK folio individu berkaitan
 Menyatakan konsep
untuk tujuan pertandingan tetapi untuk  PAK dengan pelaksanaan
rekreasi dan perkhemahan..
merehatkan fikiran dan badan.  PM sebelum, semasa dan
(a) Konsep Perkhemahan:  Menyatakan langkah
selepas perkhemahan.
(i) Perkhemahan bermaksud keselamatan semasa melakukan aktiviti
perkhemahan.  Membincang
mendirikan tempat berlindung kan aspek-aspek
sementara. keselamatan semasa
(ii) Pelaksanaan: Aras 2
aktiviti perkhemahan.
Sebelum, semasa dan selepas  Menyatakan pelaksanaan
sebelum, semasa dan selepas  Merancang
perkhemahan. satu aktiviti perkhemahan
(iii) Aspek-aspek keselamatan perkhemahan
bersama rakan.
 Melakukan aktiviti
perkhemahan bersama rakan dan guru.  Melaporkan
pengalaman aktiviti
Aras 3 perkhemahan
 Menyatakan perasaan
semasa melakukan aktiviti perkhemahan.
 Merancangkan program
perkhemahan

Minggu
PK 2. Pertolongan Cemas Murid dapat :  BCB  Tunjuk cara.
42 3.  ICT  Menyediakan folio
14-19 KEBERSIHAN RICE adalah satu kaedah bantuan awal Aras 1  KBKK individu.
DAN   Menonton video.
Oktober untuk kecederaan pada tisu lembut (soft  Menyatakan maksud RICE dan EAR PAK
tissue injury). dalam pertolongan cemas.  KTV

32
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

2018 KESELAMATAN  KTS


Prosedur pertolongan cemas EAR adalah Aras 2
PERSEKITARA untuk menyelamatkan mangsa yang  Menerangkan kecederaan yang
N mengalami kelemasan. boleh dirawat dengan
menggunakan prinsip dan prosedur
RICE.
 Menerangkan prosedur EAR.

CADANGAN
Minggu TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
 Melakukan
PJ 4. Rekreasi dan Kesenggangan Murid dapat : aktiviti perkhemahan
2. KEMAHIRAN  BCB secara berkumpulan.
Rekreasi bermaksud aktiviti terancang  ICT  Menyediakan
Aras 1
untuk memenuhi masa lapang bukan  KBKK folio individu berkaitan
 Menyatakan konsep
untuk tujuan pertandingan tetapi untuk  PAK dengan pelaksanaan
rekreasi dan perkhemahan..
merehatkan fikiran dan badan.  PM sebelum, semasa dan
(a) Konsep Perkhemahan:  Menyatakan langkah
selepas perkhemahan.
(j) Perkhemahan bermaksud keselamatan semasa melakukan aktiviti
perkhemahan.  Membincang
mendirikan tempat berlindung kan aspek-aspek
sementara. Aras 2
keselamatan semasa
(ii) Pelaksanaan:  Menyatakan pelaksanaan
aktiviti perkhemahan.
Sebelum, semasa dan selepas sebelum, semasa dan selepas
perkhemahan  Merancang
perkhemahan. satu aktiviti perkhemahan
(iii) Aspek-aspek keselamatan  Melakukan aktiviti
bersama rakan.
perkhemahan bersama rakan dan guru.
Aras 3  Melaporkan
pengalaman aktiviti
 Menyatakan perasaan
perkhemahan
semasa melakukan aktiviti perkhemahan.
 Merancangkan program
perkhemahan

 Membincang
MINGG PJ 1. Pengurusan Murid dapat : kan peranan Dasar Sukan
3.  BCB Negara .
U 43 KESUKANAN Sukan dan permainan  ICT  Membahask
Aras 1
21-26 (i) Dasar Sukan Negara:
 Menjelaskan maksud Dasar  KBKK an sukan untuk
 Sukan untuk semua  KTV kecemerlangan .
OKTOBE Sukan Negara.

33
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

R 2018  Sukan untuk kecemerlangan  Menghuraikan maksud  KMD  Mengendalik


(ii) Majlis Sukan Sekolah-Sekolah sukan untuk kecemerlangan.  KP an forum tentang sukan
Malaysia: Aras 2 untuk semua.
 Struktur organisasi  Menghuraikan tentang  Melayari
 Peranan kepentingan Sukan Untuk Semua. laman web untuk
(iii) Teknologi maklumat dalam Aras 3 mendapatkan maklumat
sukan:  Membincangkan tentang sukan.
 Penggunaan multimedia sumbangan Majlis Sukan Sekolah-  Membincang
dalam sukan Sekolah Malaysia ke arah mencapai kan sumbangan Majlis
Dasar Sukan Negara Sukan Sekolah-Sekolah
Malaysia ke arah
mencapai Dasar Sukan
Negara.

CADANGAN
Minggu TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

39 PK 2. Pertolongan cemas Murid dapat :


MINGG 3.  BCB  Tunjuk cara.
KEBERSIHAN RICE adalah satu kaedah bantuan awal Aras 1  ICT  Menyediakan folio
U 44 DAN untuk kecederaan pada tisu lembut (soft  KBKK individu.
 Menyatakan maksud RICE dan EAR
28 - 2 tissue injury).
dalam pertolongan cemas  PAK  Menonton video.
KESELAMATAN  KTV
NOVEM Prosedur pertolongan cemas EAR adalah
Aras 2  KTS
BER PERSEKITARA untuk menyelamatkan mangsa yang
N mengalami kelemasan.  Menerangkan kecederaan yang
2018 boleh dirawat dengan
Kecederaan dan bantu mula menggunakan prinsip dan prosedur
(i) Prinsip dan prosedur RICE RICE.
 R = Rest (rehat)  Menerangkan prosedur EAR.
 I = Ice (demahan)
 C = Compression (balutan/ Aras 3
tekanan)  Menunjuk cara prosedur bantu
 E = Elevation (meninggikan mula RICE dan EAR.
bahagian yang tercedera)
(ii) Prinsip dan prosedur EAR
 E = Expired (hembusan)
 A = Air (udara)
 R = Resuscitation (resusitasi)

Minggu TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN CADANGAN AKTIVITI

34
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

/
STRATEGI

PJ 2. Kerjaya dalam Sukan Murid dapat :


3.
Aras 1
KESUKANAN Kerjaya bermaksud aktiviti yang boleh  BCB  Membincang
 Menyatakan maksud kerjaya
menghasilkan pulangan atau pendapatan  ICT kan maksud amatur, semi
dalam sukan.
secara langsung atau tidak langsung.  KBKK profesional dan
 Menyatakan nama-nama
 KTV profesional.
Status pemain : pemain profesional di Malaysia.
 KMD  Membincang
Aras 2
 Amatur  PAK kan kerjaya sebagai ahli
 Membezakan status amatur, semi
 Semi profesional sukan amatur dan
profesional dan profesional
 Profesional profesional secara
Aras 3
kumpulan.
 Menghuraikan prospek
 Menyediakan
kerjaya sebagai ahli sukan amatur dan
folio individu berkaitan
profesional.
dengan pemain-pemain
profesional di Malaysia

MINGG PJ 3. Isu-Isu Dalam Sukan Murid dapat :


3. (i) Isu politik dalam sukan dan  BCB  Membincang
U 45 KESUKANAN permainan:  ICT kan isu-isu politik dalam
Aras 1
4-9  Maksud politik dalam sukan dan
 Menyatakan maksud politik  KBKK sukan dan permainan
permainan.  PAK secara kumpulan.
NOVEM  Peranan dan sumbangan.
dalam sukan dan permainan.
 Membahask
 Mengenal pasti isu-isu  PM
BER  Kesan dan akibat politik dalam politik dalam sukan dan permainan.  KMD an kesan dan akibat
2018 sukan. wujudnya politik dalam
 Menyatakan unsur-unsur
(ii) Patriotisme sukan dan permainan
patriotisme dalam sukan dan permainan.
secara kumpulan.
Aras 2
 Membincang
 Menghuraikan kesan dan
kan pengaruh politik
akibat wujudnya politik dalam sukan dan
dalam sukan dan
permainan.
permainan secara
Aras 3
kumpulan.
 Merumuskan pengaruh
 Membincang
politik dalam sukan dan permainan.
kan unsur-unsur
 Merancang aktiviti untuk patriotisme dalam sukan
mewujudkan unsur-unsur patriotisme dan permainan secara
dalam sukan kumpulan.

CADANGAN
Minggu TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

35
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

 BCB  Tunjuk cara.


MINGG PK Pertolongan cemas Murid dapat :  Menyediakan folio
3.  ICT
individu.
U 46 KEBERSIHAN RICE adalah satu kaedah bantuan awal
 KBKK
 Menonton video.
Aras 1  PAK
11-16 DAN untuk kecederaan pada tisu lembut (soft  Menyatakan maksud RICE dan EAR dalam  KTV
NOVEM tissue injury). pertolongan cemas.
KESELAMATAN  KTS
BER Prosedur pertolongan cemas EAR adalah
PERSEKITARA Aras 3
2018 N
untuk menyelamatkan mangsa yang
mengalami kelemasan.  Menunjuk cara prosedur bantu mula RICE
dan EAR.
Kecederaan dan bantu mula
( i) Prinsip dan prosedur RICE
(ii) Prinsip dan prosedur EAR

PJ ( c ) Kekuatan Murid dapat :


1.  BCB  Melakukan
KECERGASAN Kekuatan bermaksud kemampuan  ICT aktiviti kekuatan otot dengan
Aras 1
otot untuk menghasilkan daya bagi  KBKK cara yang betul dan selamat.
 Menyatakan maksud
mengatasi rintangan.  PAK 
kekuatan otot.
(i) Jenis aktiviti yang boleh  KTS Membincangkan kepentingan
dijalankan:  Melakukan langkah-langkah
 PM latihan kekuatan otot dalam
keselamatan semasa menjalankan aktiviti
 Memanjat tali  KTV permainan.
kekuatan.
 Half squart  Membincang
 Melakukan sekurang-
(bersama beban) kan kaedah latihan dan kesan
sekurangnya tiga aktiviti kekuatan otot
 Tekan tubi latihan kekuatan otot secara
dengan cara yang betul dan selamat.
sambil menepuk berkumpulan.
Aras 2
tangan  Menamakan
 Menghuraikan kesan latihan
 Baring, angkat otot-otot yang terlibat dalam
kekuatan otot.
kaki, lutut aktiviti kekuatan otot.
 Menyatakan otot-otot utama
bengkok
yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot.
Aras 3
(i) Kaedah latihan.
 Prinsip latihan
 Menghuraikan kepentingan
 Prosedur latihan
latihan kekuatan otot dalam permainan

CADANGAN
Minggu TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

42 PJ 4. Etika Murid dapat :


MINGG 3.  BCB  Membincang
KESUKA Etika dalam sukan bermaksud panduan  ICT kan personaliti diri yang
U 47 Aras 1
NAN tentang peranan peserta dalam sukan  KBKK perlu ada pada ahli sukan
 Menyatakan maksud etika
dan peranan penonton yang secara kumpulan.

36
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN EMPAT

18 - 23 menyaksikan sesuatu permainan. dan personaliti ahli sukan.  PAK  Membahask


( a ) Personaliti  Menyatakan personaliti diri  PM an kepentingan disiplin diri
NOVEM yang perlu ada dalam sukan.  KMD untuk mencapai
BER Personaliti bermaksud  Menjelaskan kepentingan kecemerlangan dalam
keperibadian, perwatakan dan disiplin diri untuk mencapai sukan secara kumpulan.
2018 tingkah laku yang baik.  Menyediakan
kecemerlangan dalam sukan.
(i) Disiplin diri folio individu berkaitan
(ii) Disiplin dalam sukan Aras 2 dengan personaliti ahli
 Menghuraikan ciri-ciri sukan yang baik.
personaliti ahli sukan yang baik.  Membincang
 Menghuraikan ciri-ciri kan hasil disiplin diri
tingkahlaku penonton yang baik dalam membentuk
personaliti ahli sukan yang
Aras 3 berjaya secara kumpulan
 Menghuraikan kepentingan  Membincang
disiplin diri dalam membentuk personaliti kan ciri-ciri personaliti
ahli sukan yang berjaya. penonton yang beretika

37