Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK
TAHUN 4

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Tolak dalam lingkungan 100 000
Standard Kandungan 3.4 Penggunaan anu dalam penolakan
Standard (i) Mengenal pasti anu yang melibatkan penolakan dua nombor.
Pembelajaran (ii) Membentuk ayat matematik yang melibatkan penolakan dua nombor.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif 1. Menyatakan maklumat yang tidak diketahui dalam sesuatu masalah.
Pembelajaran 2. Menulis ayat matematik yang melibatkan anu sebagai kotak.

1. Guru melukis satu situasi yang melibatkan anu dalam masalah


matematik.
2. Murid menyatakan maklumat yang tidak diketahui berdasarkan situasi
yang dilukis.
3. Guru membimbing murid mencari maklumat yang tidak diketahui sambil
membina ayat matematik yang melibatkan anu.
Aktiviti 4. Guru mengulangkaji dengan dua contoh yang berbeza.
5. Murid cuba mencari maklumat yang diketahui dan seterusnya menulis
ayat matematik.
6. Beberapa contoh dari buku teks dibincangkan.
7. Latihan
8. Perbincangan jawapan dan perbincangan pembelajaran hari ini.
9. Kerja rumah – buku teks

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks


Penilaian TP1
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 4

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Tolak dalam lingkungan 100 000
3.1 Penolakan sebarang dua hingga empat nombor.
Standard Kandungan
3.2 Penolakan berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor.
(i) Menolak sebarang dua nombor hingga 100 000 dengan menggunakan
Standard pelbagai strategi.
Pembelajaran (ii) Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor
hingga 100 000 menggunakan pelbagai strategi.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif
1. Menolak dengan pelbagai strategi.
Pembelajaran
1. Guru memberikan contoh cara penolakan tanpa pengumpulan semula
dengan pengumpulan semula.
2. Guru membezakan penambahan secara berturut-turut dan penolakan
berturut-turut.
Aktiviti 3. Guru memperkenalkan penolakan dalam pelbagai cara.
4. Beberapa contoh dari buku teks dibincangkan.
5. Latihan
6. Perbincangan jawapan dan perbincangan pembelajaran hari ini.
7. Kerja rumah

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks


Penilaian TP2, TP3
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 4

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Tolak dalam lingkungan 100 000
Standard Kandungan 3.2 Penolakan berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor.
Standard (ii) Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor
Pembelajaran hingga 100 000 menggunakan pelbagai strategi.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif
1. Menolak dengan menggunakan pelbagai strategi.
Pembelajaran
1. Guru memberikan contoh cara penolakan tanpa pengumpulan semula
dengan pengumpulan semula.
2. Guru membezakan penambahan secara berturut-turut dan penolakan
berturut-turut.
Aktiviti 3. Guru memperkenalkan penolakan dalam pelbagai cara.
4. Beberapa contoh dari buku teks dibincangkan.
5. Latihan
6. Perbincangan jawapan dan perbincangan pembelajaran hari ini.
7. Kerja rumah

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks


Penilaian TP3
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 4

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Tolak dalam lingkungan 100 000
Standard Kandungan 3.3 Penyelesaian Masalah
Standard (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan penolakan dua nombor
Pembelajaran dengan menggunakan pelbagai strategi.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif 1. Menyelesaikan masalah harian melibatkan penolakan dua nombor
Pembelajaran dengan menggunakan pelbagai strategi.

1. Guru memberikan contoh masalah harian yang berlaku di sekeliling


sekolah.
2. Murid membaca, memahami dan cuba memberikan penyelesaiannya.
3. Guru membimbing murid untuk mencari kata kunci yang menunjukkan
Aktiviti penolakan.
4. Beberapa contoh bincangkan.
5. Latihan
6. Perbincangan jawapan dan perbincangan pembelajaran hari ini.
7. Kerja rumah

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks


Penilaian TP4
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 4

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Tolak dalam lingkungan 100 000
Standard Kandungan 3.3 Penyelesaian Masalah
Standard (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan penolakan dua nombor
Pembelajaran dengan menggunakan pelbagai strategi.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif 1. Menyelesaikan masalah harian melibatkan penolakan dua nombor
Pembelajaran dengan menggunakan pelbagai strategi.

1. Guru memberikan contoh penyelesaian masalah yang berasas tinggi.


2. Murid membaca, memahami dan cuba memberikan penyelesaiannya.
3. Guru membimbing murid untuk mencari kata kunci yang menunjukkan
penolakan.
Aktiviti
4. Beberapa contoh bincangkan.
5. Latihan
6. Perbincangan jawapan dan perbincangan pembelajaran hari ini.
7. Kerja rumah

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks


Penilaian TP5
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….