Anda di halaman 1dari 10

TARIKH/ HARI : 25.09.

2017 (ISNIN)
MATA PELAJARAN : KHB TINGKATAN : 3 DAIE KEHADIRAN : /20 MASA : 08.10 - 08.50 AM (40 MINIT) PENTAKSIRAN & PENILAIAN
TAJUK : LATIH TUBI STANDARD KANDUNGAN : ULANGKAJI MODE PDP PBS
Pada akhir pembelajaran pelajar dapat : Latihan bertulis BAND 1
STAND. PEMBELAJARAN 1. Membuat latih tubi dan perbincangan Laporan Amali BAND 2
Latihan Amali BAND 3
SET INDUKSI Menunjukkan video motivasi Soal Jawab BAND 4
Guru : Membuat pementoran Latih Tubi Pembentangan BAND 5
AKTIVITI
Pelajar : Menjawab latih tubi dan perbincangan Kuiz BAND 6
BBM : Laptop/LCD : Papan putih, pen marker Rumusan TIADA
RUJUKAN/SUMBER : Buku modul : Internet / blog / youtube
EMK/NILAI : Jujur : Saling membantu PENGGUNAAN PETA I-THINK
KEMAHIRAN INSANIAH : Komunikasi : Kerja sepasukan Buih Alir
KEMAHIRAN BAHASA : Membaca (mentalis) : Bertutur Buih Berganda Titi
KEMAHIRAN KBAT : Penyelesaian masalah : Menaakul Dakap Bulatan
ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan ( ) Analisis ( ) Kefahaman ( ) Aplikasi ( ) Penilaian ( ) Sintesi/kreativiti ( ) Pokok Pelbagai Alir
…………… pelajar mencapai objektif 1, ……………. Pelajar mencapai objektif 2.
PENCAPAIAN/ Intervensi pelajar yang tidak mencapai objektif :
OBJEKTIF/REFLEKSI
MATA PELAJARAN : RBT TINGKATAN : 1 EHSAN KEHADIRAN : / MASA : 08.50 - 10.10 AM (80 MINIT) PENTAKSIRAN & PENILAIAN
TAJUK : TEKNOLOGI REKA BENTUK STANDARD KANDUNGAN : SISTEM FERTIGASI MODE PDP PBS
Pada akhir pembelajaran pelajar dapat : Latihan bertulis BAND 1
STAND. PEMBELAJARAN 1. Menghuraikan maksud sistem fertigasi dengan baik. Laporan Amali BAND 2
2. Mengkelaskan sistem fertigasi dengan betul. Latihan Amali BAND 3
SET INDUKSI menunjukkan video Sistem Fertigasi Soal Jawab BAND 4
Guru : Membuat penerangan Pembentangan BAND 5
AKTIVITI
Pelajar : Membuat lakaran sistem fertigasi dan membuat nota Kuiz BAND 6
BBM : Laptop/LCD : Papan putih, pen marker Rumusan TIADA
RUJUKAN/SUMBER : Buku modul : Internet / blog / youtube
EMK/NILAI : Amanah : Kerajinan PENGGUNAAN PETA I-THINK
KEMAHIRAN INSANIAH : Komunikasi Buih Alir
KEMAHIRAN BAHASA : Lisan : Bertutur Buih Berganda Titi
KEMAHIRAN KBAT : Inkuiri Dakap Bulatan
ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan ( ) Analisis ( ) Kefahaman ( ) Aplikasi ( ) Penilaian ( ) Sintesi/kreativiti ( ) Pokok Pelbagai Alir
…………… pelajar mencapai objektif 1, ……………. Pelajar mencapai objektif 2.
PENCAPAIAN/ Intervensi pelajar yang tidak mencapai objektif :
OBJEKTIF/REFLEKSI
MATA PELAJARAN : KHB TINGKATAN : 3 BARAKAH KEHADIRAN : /13 MASA : 11.10 - 11.50 AM (40 MINIT) PENTAKSIRAN & PENILAIAN
TAJUK : LATIH TUBI STANDARD KANDUNGAN : ULANGKAJI MODE PDP PBS
Pada akhir pembelajaran pelajar dapat : Latihan bertulis BAND 1
STAND. PEMBELAJARAN 1. Membuat latih tubi dan perbincangan Laporan Amali BAND 2
Latihan Amali BAND 3
SET INDUKSI Menunjukkan video motivasi Soal Jawab BAND 4
Guru : Membuat pementoran Latih Tubi Pembentangan BAND 5
AKTIVITI
Pelajar : Menjawab latih tubi dan perbincangan Kuiz BAND 6
BBM : Laptop/LCD : Papan putih, pen marker Rumusan TIADA
RUJUKAN/SUMBER : Buku modul : Internet / blog / youtube
EMK/NILAI : Jujur : Saling membantu PENGGUNAAN PETA I-THINK
KEMAHIRAN INSANIAH : Komunikasi : Kerja sepasukan Buih Alir
KEMAHIRAN BAHASA : Membaca (mentalis) : Bertutur Buih Berganda Titi
KEMAHIRAN KBAT : Penyelesaian masalah : Menaakul Dakap Bulatan
ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan ( ) Analisis ( ) Kefahaman ( ) Aplikasi ( ) Penilaian ( ) Sintesi/kreativiti ( ) Pokok Pelbagai Alir
…………… pelajar mencapai objektif 1, ……………. Pelajar mencapai objektif 2.
PENCAPAIAN/ Intervensi pelajar yang tidak mencapai objektif :
OBJEKTIF/REFLEKSI
MATA PELAJARAN : RBT TINGKATAN : 1 BARAKAH KEHADIRAN : / MASA : 01.50 - 02.30 AM (40 MINIT) PENTAKSIRAN & PENILAIAN
TAJUK : TEKNOLOGI REKA BENTUK STANDARD KANDUNGAN : SISTEM FERTIGASI MODE PDP PBS
Pada akhir pembelajaran pelajar dapat : Latihan bertulis BAND 1
STAND. PEMBELAJARAN 1. Menyatakan alatan dalam sistem fertigasi dengan betul. Laporan Amali BAND 2
2. Menyatakan bahagian dalam sistem fertigasi dengan baik Latihan Amali BAND 3
SET INDUKSI Membawa pelajar melihat Sistem Fertigasi, sumbangan FAMA Soal Jawab BAND 4
Guru : Membuat penerangan Pembentangan BAND 5
AKTIVITI
Pelajar : Membuat nota Kuiz BAND 6
BBM : Laptop/LCD : Papan putih, pen marker Rumusan TIADA
RUJUKAN/SUMBER : Buku rujukan : Internet / blog / youtube
EMK/NILAI : Toleransi : Kerajinan PENGGUNAAN PETA I-THINK
KEMAHIRAN INSANIAH : Kerja sepasukan : Globalisasi Buih Alir
KEMAHIRAN BAHASA : Lisan : Bertutur Buih Berganda Titi
KEMAHIRAN KBAT Dakap Bulatan
ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan ( ) Analisis ( ) Kefahaman ( ) Aplikasi ( ) Penilaian ( ) Sintesi/kreativiti ( ) Pokok Pelbagai Alir
…………… pelajar mencapai objektif 1, ……………. Pelajar mencapai objektif 2.
PENCAPAIAN/ Intervensi pelajar yang tidak mencapai objektif :
OBJEKTIF/REFLEKSI
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH

1 AHAD 1.01.2018

MATA PELAJARAN : PJPK TINGKATAN : 1 SES/ MOR KEHADIRAN : / MASA : 07.40 - 08.40 AM (60 MINIT) PENTAKSIRAN & PENILAIAN
TAJUK : PENGENALAN MATAPELAJARAN STANDARD KANDUNGAN : ORIENTASI MODE PDP PBS

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat : Latihan bertulis BAND 1


1. Menyatakan tajuk-tajuk yang akan dipelajari dalam subjek PJPK KSSM Tingkatan 1. Laporan Amali BAND 2
STAND. PEMBELAJARAN
2.Menyediakan buku tulis dan peralatan yang diperlukan semasa proses pengajaran dan pembelajaran PJPK
Tingkatan 1. Latihan Amali BAND 3
SET INDUKSI Guru menunjukkan Buku Teks PJPK Tingkatan 1 Soal Jawab BAND 4
Guru : Membuat penerangan Pembentangan BAND 5
AKTIVITI
Pelajar : Menyediakan buku nota dan latihan. Kuiz BAND 6
BBM : Laptop/LCD : Papan putih, pen marker Rumusan TIADA
RUJUKAN/SUMBER : Buku modul : Buku modul
EMK/NILAI : Amanah : Kerajinan PENGGUNAAN PETA I-THINK
KEMAHIRAN INSANIAH : Komunikasi Buih Alir
KEMAHIRAN BAHASA : Lisan : Bertutur Buih Berganda Titi
KEMAHIRAN KBAT : Kreativiti Dakap Bulatan
ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan ( ) Analisis ( ) Kefahaman ( ) Aplikasi ( ) Penilaian ( ) Sintesi/kreativiti ( ) Pokok Pelbagai Alir

…………… pelajar mencapai objektif 1, ……………. Pelajar mencapai objektif 2.


PENCAPAIAN/ Intervensi pelajar yang tidak mencapai objektif :
OBJEKTIF/REFLEKSI
MATA PELAJARAN : PJPK TINGKATAN : 1 KAE/ PAS KEHADIRAN : / MASA : 08.40 - 09.40 AM (60 MINIT) PENTAKSIRAN & PENILAIAN
TAJUK : PENGENALAN MATAPELAJARAN STANDARD KANDUNGAN : ORIENTASI MODE PDP PBS

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat : Latihan bertulis BAND 1


STAND. PEMBELAJARAN 1. Menyatakan tajuk-tajuk yang akan dipelajari dalam subjek PJPK KSSM Tingkatan 1. Laporan Amali BAND 2
2.Menyediakan buku tulis dan peralatan yang diperlukan semasa proses pengajaran dan pembelajaran PJPK
Tingkatan 1. Latihan Amali BAND 3
SET INDUKSI Guru menunjukkan Buku Teks PJPK Tingkatan 1 Soal Jawab BAND 4
Guru : Membuat penerangan Pembentangan BAND 5
AKTIVITI
Pelajar : Menyediakan buku nota dan latihan. Kuiz BAND 6
BBM : Laptop/LCD : Papan putih, pen marker Rumusan TIADA
RUJUKAN/SUMBER : Buku modul : Buku modul
EMK/NILAI : Amanah : Kerajinan PENGGUNAAN PETA I-THINK
KEMAHIRAN INSANIAH : Komunikasi Buih Alir
KEMAHIRAN BAHASA : Lisan : Bertutur Buih Berganda Titi
KEMAHIRAN KBAT : Kreativiti Dakap Bulatan
ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan ( ) Analisis ( ) Kefahaman ( ) Aplikasi ( ) Penilaian ( ) Sintesi/kreativiti ( ) Pokok Pelbagai Alir

…………… pelajar mencapai objektif 1, ……………. Pelajar mencapai objektif 2.


PENCAPAIAN/ Intervensi pelajar yang tidak mencapai objektif :
OBJEKTIF/REFLEKSI
MATA PELAJARAN : MATEMATIK TINGKATAN : 1 LUFFA KEHADIRAN : / MASA : 10.10 - 11.10 AM (60 MINIT) PENTAKSIRAN & PENILAIAN
TAJUK : PENGENALAN MATAPELAJARAN STANDARD KANDUNGAN : ORIENTASI MODE PDP PBS

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat : Latihan bertulis BAND 1

STAND. PEMBELAJARAN 1. Menyatakan tajuk-tajuk yang akan dipelajari dalam subjek Matematik KSSM Tingkatan 1. Laporan Amali BAND 2
2.Menyediakan buku tulis dan peralatan yang diperlukan semasa proses pengajaran dan pembelajaran Matematik
Tingkatan 1. Latihan Amali BAND 3
SET INDUKSI Guru menunjukkan Buku Teks Matematik Tingkatan 1 Soal Jawab BAND 4
Guru : Membuat penerangan Pembentangan BAND 5
AKTIVITI
Pelajar : Menyediakan buku nota dan latihan. Kuiz BAND 6
BBM : Laptop/LCD : Papan putih, pen marker Rumusan TIADA
RUJUKAN/SUMBER : Buku modul : Buku modul
EMK/NILAI : Amanah : Kerajinan PENGGUNAAN PETA I-THINK
KEMAHIRAN INSANIAH : Komunikasi Buih Alir
KEMAHIRAN BAHASA : Lisan : Bertutur Buih Berganda Titi
KEMAHIRAN KBAT : Kreativiti Dakap Bulatan
ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan ( ) Analisis ( ) Kefahaman ( ) Aplikasi ( ) Penilaian ( ) Sintesi/kreativiti ( ) Pokok Pelbagai Alir
TARIKH/ HARI : 20.09.2017 (RABU)
MATA PELAJARAN : KHB TINGKATAN : 3 BARAKAH KEHADIRAN : / MASA : 11.50 - 01.10 AM (80 MINIT) PENTAKSIRAN & PENILAIAN
TAJUK : LATIH TUBI STANDARD KANDUNGAN : ULANGKAJI MODE PDP PBS
Pada akhir pembelajaran pelajar dapat : Latihan bertulis BAND 1
STAND. PEMBELAJARAN 1. Membuat latih tubi dan perbincangan Laporan Amali BAND 2
Latihan Amali BAND 3
SET INDUKSI Menunjukkan video motivasi Soal Jawab BAND 4
Guru : Membuat pementoran Latih Tubi Pembentangan BAND 5
AKTIVITI
Pelajar : Menjawab latih tubi dan perbincangan Kuiz BAND 6
BBM : Laptop/LCD : Papan putih, pen marker Rumusan TIADA
RUJUKAN/SUMBER : Buku modul : Internet / blog / youtube
EMK/NILAI : Jujur : Saling membantu PENGGUNAAN PETA I-THINK
KEMAHIRAN INSANIAH : Komunikasi : Kerja sepasukan Buih Alir
KEMAHIRAN BAHASA : Membaca (mentalis) : Bertutur Buih Berganda Titi
KEMAHIRAN KBAT : Penyelesaian masalah : Menaakul Dakap Bulatan
ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan ( ) Analisis ( ) Kefahaman ( ) Aplikasi ( ) Penilaian ( ) Sintesi/kreativiti ( ) Pokok Pelbagai Alir
…………… pelajar mencapai objektif 1, ……………. Pelajar mencapai objektif 2.
PENCAPAIAN/ Intervensi pelajar yang tidak mencapai objektif :
OBJEKTIF/REFLEKSI
MATA PELAJARAN : KHB TINGKATAN : 3 FALAH KEHADIRAN : / MASA : 01.10 - 01.50 AM (40 MINIT) PENTAKSIRAN & PENILAIAN
TAJUK : LATUH TUBI STANDARD KANDUNGAN : ULANGKAJI MODE PDP PBS
Pada akhir pembelajaran pelajar dapat : Latihan bertulis BAND 1
STAND. PEMBELAJARAN 1. Membuat latih tubi dan perbincangan Laporan Amali BAND 2
Latihan Amali BAND 3
SET INDUKSI Menunjukkan video motivasi Soal Jawab BAND 4
Guru : Membuat pementoran Latih Tubi Pembentangan BAND 5
AKTIVITI
Pelajar : Menjawab latih tubi dan perbincangan Kuiz BAND 6
BBM : Laptop/LCD : Papan putih, pen marker Rumusan TIADA
RUJUKAN/SUMBER : Buku modul : Internet / blog / youtube
EMK/NILAI : Jujur : Saling membantu PENGGUNAAN PETA I-THINK
KEMAHIRAN INSANIAH : Komunikasi : Kerja sepasukan Buih Alir
KEMAHIRAN BAHASA : Membaca (mentalis) : Bertutur Buih Berganda Titi
KEMAHIRAN KBAT : Penyelesaian masalah : Menaakul Dakap Bulatan
ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan ( ) Analisis ( ) Kefahaman ( ) Aplikasi ( ) Penilaian ( ) Sintesi/kreativiti ( ) Pokok Pelbagai Alir
…………… pelajar mencapai objektif 1, ……………. Pelajar mencapai objektif 2.
PENCAPAIAN/ Intervensi pelajar yang tidak mencapai objektif :
OBJEKTIF/REFLEKSI
MATA PELAJARAN : RBT TINGKATAN : 1 DAIE KEHADIRAN : / MASA : 01.50 - 03.00 AM (70 MINIT) PENTAKSIRAN & PENILAIAN
TAJUK : LAKARAN STANDARD KANDUNGAN : LAKARAN ISOMETRIK MODE PDP PBS
Pada akhir pembelajaran pelajar dapat : Latihan bertulis BAND 1
STAND. PEMBELAJARAN 1. Melakar objek dengan teknik lakaran Isometrik dengan betul. Laporan Amali BAND 2
Latihan Amali BAND 3
SET INDUKSI menunjukkan video pembinaan lakaran 3 Dimensi Soal Jawab BAND 4
Guru : Membuat penerangan Pembentangan BAND 5
AKTIVITI
Pelajar : Membuat lakaran Kuiz BAND 6
BBM : Laptop/LCD : Papan putih, pen marker Rumusan TIADA
RUJUKAN/SUMBER : Buku modul : Internet / blog / youtube
EMK/NILAI : Amanah : Kerajinan PENGGUNAAN PETA I-THINK
KEMAHIRAN INSANIAH : Komunikasi Buih Alir
KEMAHIRAN BAHASA : Lisan : Bertutur Buih Berganda Titi
KEMAHIRAN KBAT : Penyelesaian masalah Dakap Bulatan
ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan ( ) Analisis ( ) Kefahaman ( ) Aplikasi ( ) Penilaian ( ) Sintesi/kreativiti ( ) Pokok Pelbagai Alir
…………… pelajar mencapai objektif 1, ……………. Pelajar mencapai objektif 2.
PENCAPAIAN/ Intervensi pelajar yang tidak mencapai objektif :
OBJEKTIF/REFLEKSI
TARIKH/ HARI : 21.09.2017 (KHAMIS)
MATA PELAJARAN : TINGKATAN : 1 SES/ 1 MOR KEHADIRAN : / MASA : 7.40 - 8.40 PAGI PENTAKSIRAN & PENILAIAN
TAJUK : TEKNOLOGI REKA BENTUK STANDARD KANDUNGAN : MODE PDP PBS
Pada akhir pembelajaran pelajar dapat : Latihan bertulis BAND 1
STAND. PEMBELAJARAN 1. Menghuraikan maksud sistem fertigasi dengan baik. Laporan Amali BAND 2
2. Mengkelaskan sistem fertigasi dengan betul. Latihan Amali BAND 3
SET INDUKSI menunjukkan video Sistem Fertigasi Soal Jawab BAND 4
Guru : Membuat penerangan Pembentangan BAND 5
AKTIVITI
Pelajar : Membuat lakaran sistem fertigasi dan membuat nota Kuiz BAND 6
BBM : Laptop/LCD : Papan putih, pen marker Rumusan TIADA
RUJUKAN/SUMBER : Buku modul : Internet / blog / youtube
EMK/NILAI : Amanah : Kerajinan PENGGUNAAN PETA I-THINK
KEMAHIRAN INSANIAH : Komunikasi Buih Alir
KEMAHIRAN BAHASA : Lisan : Bertutur Buih Berganda Titi
KEMAHIRAN KBAT : Inkuiri Dakap Bulatan
ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan ( ) Analisis ( ) Kefahaman ( ) Aplikasi ( ) Penilaian ( ) Sintesi/kreativiti ( ) Pokok Pelbagai Alir
…………… pelajar mencapai objektif 1, ……………. Pelajar mencapai objektif 2.
PENCAPAIAN/ Intervensi pelajar yang tidak mencapai objektif :
OBJEKTIF/REFLEKSI
MATA PELAJARAN : KHB TINGKATAN : 3 ARIF KEHADIRAN : / MASA : 01.10 - 02.30 AM (80 MINIT) PENTAKSIRAN & PENILAIAN
TAJUK : LATIH TUBI STANDARD KANDUNGAN : ULANGKAJI MODE PDP PBS
Pada akhir pembelajaran pelajar dapat : Latihan bertulis BAND 1
STAND. PEMBELAJARAN 1. Membuat latih tubi dan perbincangan Laporan Amali BAND 2
Latihan Amali BAND 3
SET INDUKSI Menunjukkan video motivasi Soal Jawab BAND 4
Guru : Membuat pementoran Latih Tubi Pembentangan BAND 5
AKTIVITI
Pelajar : Menjawab latih tubi dan perbincangan Kuiz BAND 6
BBM : Laptop/LCD : Papan putih, pen marker Rumusan TIADA
RUJUKAN/SUMBER : Buku modul : Internet / blog / youtube
EMK/NILAI : Jujur : Saling membantu PENGGUNAAN PETA I-THINK
KEMAHIRAN INSANIAH : Komunikasi : Kerja sepasukan Buih Alir
KEMAHIRAN BAHASA : Membaca (mentalis) : Bertutur Buih Berganda Titi
KEMAHIRAN KBAT : Penyelesaian masalah : Menaakul Dakap Bulatan
ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan ( ) Analisis ( ) Kefahaman ( ) Aplikasi ( ) Penilaian ( ) Sintesi/kreativiti ( ) Pokok Pelbagai Alir
…………… pelajar mencapai objektif 1, ……………. Pelajar mencapai objektif 2.
PENCAPAIAN/ Intervensi pelajar yang tidak mencapai objektif :
OBJEKTIF/REFLEKSI
TARIKH/ HARI : 19.09.2017 (JUMAAT) kemahiran insaniahkemahiran bahasa kemahiran kbat EMK/nilai rujukan/sumber BBM
MATA PELAJARAN : 1C TINGKATAN : 1 ARIF KEHADIRAN : / MASA : 11.50 - 01.10 AM (80 MINIT) PENTAKSIRAN & PENILAIAN : Tanggungjawab sosial : Lisan : Menaakul : Kepercayaan kepada tuhan : Buku modul : Bahan maujud / model sebenar
TAJUK : LAKARAN STANDARD KANDUNGAN : MODE PDP PBS : Menghargai alam sekit: Membaca (mekanis) : Penyelesaian masalah: Amanah : Artikel media massa : kertas edaran / lembaran kerja
Pada akhir pembelajaran pelajar dapat : Latihan bertulis BAND 1 : Etika, moral dan profe : Membaca (mentalis) : Teknik menyoal : Harga diri : Buku rujukan : Laptop/LCD
STAND. PEMBELAJARAN 1. Melakar objek dengan teknik lakaran perspektif dengan betul. Laporan Amali BAND 2 : Spiritual : Mendengar : Inkuiri : Jujur : Internet / blog / youtube : Tayangan video/VCD/DVD
Latihan Amali BAND 3 : Komunikasi : Bertutur : Kreativiti : Toleransi : Papan putih, pen marker
SET INDUKSI menunjukkan video pembinaan lakaran 3 Dimensi Soal Jawab BAND 4 : Kepimpinan : Menulis : Hormat kepada kepelbagaian agama : Kad bergambar/gambarfoto
Guru : Membuat penerangan Pembentangan BAND 5 : Kerja sepasukan : Hormat kepada kaum dan ahli keluarga : Mini whiteboard
AKTIVITI
Pelajar : Membuat lakaran Kuiz BAND 6 : Berfikiran kritikal dan menyelesaikan masalah : Kerajinan : Poster
BBM : Laptop/LCD : Papan putih, pen marker Rumusan TIADA : Teknologi maklumat dan komunikasi : Kasih sayang : Bahan permainan/ permainan online/simulasi
RUJUKAN/SUMBER : Buku modul : Internet / blog / youtube : Pembelajaran sepanjang hayat : Keadilan : Bahan audio visual
EMK/NILAI : Amanah : Kerajinan PENGGUNAAN PETA I-THINK : Globalisasi : Peka alam sekeliling : frogVLE / blog /portal pendidikan
KEMAHIRAN INSANIAH : Komunikasi Buih Alir : Keusahawanan : Saling membantu
KEMAHIRAN BAHASA : Lisan : Bertutur Buih Berganda Titi : Pengurusan
KEMAHIRAN KBAT Dakap Bulatan
ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan ( ) Analisis ( ) Kefahaman ( ) Aplikasi ( ) Penilaian ( ) Sintesi/kreativiti ( ) Pokok Pelbagai Alir
…………… pelajar mencapai objektif 1, ……………. Pelajar mencapai objektif 2.
PENCAPAIAN/ Intervensi pelajar yang tidak mencapai objektif :
OBJEKTIF/REFLEKSI
MATA PELAJARAN : TINGKATAN : KEHADIRAN : / MASA : 11.50 - 01.10 AM (80 MINIT) PENTAKSIRAN & PENILAIAN
TAJUK : STANDARD KANDUNGAN : MODE PDP PBS
Pada akhir pembelajaran pelajar dapat : Latihan bertulis BAND 1
STAND. PEMBELAJARAN 1. Melakar objek dengan teknik lakaran perspektif dengan betul. Laporan Amali BAND 2
Latihan Amali BAND 3
SET INDUKSI menunjukkan video pembinaan lakaran 3 Dimensi Soal Jawab BAND 4
Guru : Membuat penerangan Pembentangan BAND 5
AKTIVITI
Pelajar : Membuat lakaran Kuiz BAND 6
BBM : Laptop/LCD : Papan putih, pen marker Rumusan TIADA
RUJUKAN/SUMBER : Buku modul : Internet / blog / youtube
EMK/NILAI : Amanah : Kerajinan PENGGUNAAN PETA I-THINK
KEMAHIRAN INSANIAH : Komunikasi Buih Alir
KEMAHIRAN BAHASA : Lisan : Bertutur Buih Berganda Titi
KEMAHIRAN KBAT Dakap Bulatan
ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan ( ) Analisis ( ) Kefahaman ( ) Aplikasi ( ) Penilaian ( ) Sintesi/kreativiti ( ) Pokok Pelbagai Alir
…………… pelajar mencapai objektif 1, ……………. Pelajar mencapai objektif 2.
PENCAPAIAN/ Intervensi pelajar yang tidak mencapai objektif :
OBJEKTIF/REFLEKSI
MATA PELAJARAN : TINGKATAN : KEHADIRAN : / MASA : 11.50 - 01.10 AM (80 MINIT) PENTAKSIRAN & PENILAIAN
TAJUK : LAKARAN STANDARD KANDUNGAN : MODE PDP PBS
Pada akhir pembelajaran pelajar dapat : Latihan bertulis BAND 1
STAND. PEMBELAJARAN 1. Melakar objek dengan teknik lakaran perspektif dengan betul. Laporan Amali BAND 2
Latihan Amali BAND 3
SET INDUKSI menunjukkan video pembinaan lakaran 3 Dimensi Soal Jawab BAND 4
Guru : Membuat penerangan Pembentangan BAND 5
AKTIVITI
Pelajar : Membuat lakaran Kuiz BAND 6
BBM : Laptop/LCD : Papan putih, pen marker Rumusan TIADA
RUJUKAN/SUMBER : Buku modul : Internet / blog / youtube
EMK/NILAI : Amanah : Kerajinan PENGGUNAAN PETA I-THINK
KEMAHIRAN INSANIAH : Komunikasi Buih Alir
KEMAHIRAN BAHASA : Lisan : Bertutur Buih Berganda Titi
KEMAHIRAN KBAT Dakap Bulatan
ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan ( ) Analisis ( ) Kefahaman ( ) Aplikasi ( ) Penilaian ( ) Sintesi/kreativiti ( ) Pokok Pelbagai Alir
…………… pelajar mencapai objektif 1, ……………. Pelajar mencapai objektif 2.
PENCAPAIAN/ Intervensi pelajar yang tidak mencapai objektif :
OBJEKTIF/REFLEKSI
MATA PELAJARAN : TINGKATAN : KEHADIRAN : / MASA : 11.50 - 01.10 AM (80 MINIT) PENTAKSIRAN & PENILAIAN
TAJUK : STANDARD KANDUNGAN : MODE PDP PBS
Pada akhir pembelajaran pelajar dapat : Latihan bertulis BAND 1
STAND. PEMBELAJARAN 1. Melakar objek dengan teknik lakaran perspektif dengan betul. Laporan Amali BAND 2
Latihan Amali BAND 3
SET INDUKSI menunjukkan video pembinaan lakaran 3 Dimensi Soal Jawab BAND 4
Guru : Membuat penerangan Pembentangan BAND 5
AKTIVITI
Pelajar : Membuat lakaran Kuiz BAND 6
BBM : Laptop/LCD : Papan putih, pen marker Rumusan TIADA
RUJUKAN/SUMBER : Buku modul : Internet / blog / youtube
EMK/NILAI : Amanah : Kerajinan PENGGUNAAN PETA I-THINK
KEMAHIRAN INSANIAH : Komunikasi Buih Alir
KEMAHIRAN BAHASA : Lisan : Bertutur Buih Berganda Titi
KEMAHIRAN KBAT Dakap Bulatan
ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan ( ) Analisis ( ) Kefahaman ( ) Aplikasi ( ) Penilaian ( ) Sintesi/kreativiti ( ) Pokok Pelbagai Alir
…………… pelajar mencapai objektif 1, ……………. Pelajar mencapai objektif 2.
PENCAPAIAN/ Intervensi pelajar yang tidak mencapai objektif :
OBJEKTIF/REFLEKSI
TARIKH/ HARI : 17.06.2017 (SABTU)
MATA PELAJARAN : RBT TINGKATAN : 1EHSAN MASA : 08.20 - 09.30 AM (70 MINIT)
TAJUK : PENGURUSAN PROJEK BIL.PELAJAR : / *Tandakan / pada kotak yang berkenaan
Pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
OBJEKTIKTIF PELAJARAN 1. Membincangkan kertas kerja berkumpulan

SET INDUKSI pelajar di bahagi kumpulan berdasarkan beberapa kriteria (teknik ice breaking)
perbincangan
AKTIVITI

BBM sumber sedia ada


RUJUKAN/SUMBER sasbadi, pelangi
EMK/NILAI : Mesra, ambil berat, toleransi
KEMAHIRAN INSANIAH : Pengurusan
KEMAHIRAN BAHASA : Mendengar, Membaca, Lisan
KEMAHIRAN KBAT : Teknik Menyoal
Pengetahuan Kefahaman Aplikasi
ARAS PEMBELAJARAN
Analisis Penilaian Sintesis/Kreativiti
MODE PDP : PBS : I THINK :
Latihan bertulis Soal Jawab Band 1 Band 4 Peta Buih Peta Buih Berganda
PENTAKSIRAN & PENILAIAN Laporan Amali Pembentangan Band 2 Band 5 Peta Dakap Peta Titi
Latihan Amali Kuiz Band 3 Band 6 Peta Pokok Peta Bulatan
Rumusan TIDAK BERKAITAN Peta Alir Peta Pelbagai Alir
PENCAPAIAN/
OBJEKTIF/REFLEKSI
MATA PELAJARAN : KHB (KT) TINGKATAN : 3BARAKAH MASA : 10.25-11.35AM (70 MINIT)
TAJUK : ELEKTRONIK BIL.PELAJAR : / *Tandakan / pada kotak yang berkenaan
Pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
OBJEKTIKTIF PELAJARAN 1. Menyenaraikan fungsi komponen elektronik pembesar suara dengan baik.
2. Melabel pembesar suara dengan betul
SET INDUKSI membuat gallery walk ke station pembesar suara
Guru : Membuat penerangan
AKTIVITI
Pelajar : mengisi nota dan menjawab latihan
BBM Bahan sedia ada
RUJUKAN/SUMBER Buku teks, Modul PPPM, SASBADI
EMK/NILAI : Mesra, memberi tumpuan, toleransi
KEMAHIRAN INSANIAH : keyakinan
KEMAHIRAN BAHASA : Mendengar, Lisan
KEMAHIRAN KBAT : Teknik Menyoal
Pengetahuan Kefahaman Aplikasi
ARAS PEMBELAJARAN
Analisis Penilaian Sintesis/Kreativiti
MODE PDP : PBS : I THINK :
Latihan bertulis Soal Jawab Band 1 Band 4 Peta Buih Peta Buih Berganda
PENTAKSIRAN & PENILAIAN Laporan Amali Pembentangan Band 2 Band 5 Peta Dakap Peta Titi
Latihan Amali Kuiz Band 3 Band 6 Peta Pokok Peta Bulatan
Rumusan TIDAK BERKAITAN Peta Alir Peta Pelbagai Alir
PENCAPAIAN/
OBJEKTIF/REFLEKSI