Anda di halaman 1dari 1

Di kesempatan ini, saya ingin memberikan sedikit cadangan ataupun

komen mengenai aktiviti yang disediakan iaitu “Muafakat Membawa


Berkat”.
Secara tidak langsung, projek ini menimbulkan perasaan mencintai IPG
dan rasa sayang akan alam sekitar. Selain itu, projek ini meningkatkan
perasaan pentingnya kebersihan di Astaka IPG kita. Walaupun aktiviti ini
dapat memupuk sikap bekerjasama dan mengeratkan hubungan sesama
pelajar, namun peralatan pembersihan untuk aktiviti gotong-royong ini tidak
mencukupi. Saya ingin mencadangkan agar program khidmat masyarakat
pada tahun hadapan dapat dilakukan pada waktu pagi. Diharapkan lagi
agar kami dapat menjalankan kerjasama dengan pihak luaran
menyediakan peralatan pembersihan yang mencukupi dan bantuan dari
segi penglibatan orang ramai untuk menjalankan aktiviti khidmat
masyarakat.
Sekian ,Terima kasih