Anda di halaman 1dari 13

ISI KANDUNGAN

1. CARTA ORGANISASI UNIT KOKURIKULUM 2018

2. MATLAMAT

3. OBJEKTIF

4. ISU

5. ANALISIS SWOT (KEKUATAN, KELEMAHAN,


ANCAMAN & PELUANG)

6. PELAN TINDAKAN

7.PELAN OPERASI

8. LAMPIRAN
CARTA ORGANISASI KELAB BOLA JARING TAHUN 2018

Guru Besar
(EN. MOHD. ZAHIR BIN HASHIM)

Penolong Kanan Kokurikulum


(PN. WAHIDAH BINTI MUSTAFA)

Ketua Guru Penasihat


(PN. NOOR AZURA BT ZULKIFLEY)

Guru Penasihat
PN. NOR SAFIZA BT DIN
CIK RUZITA BT MUSTAFA
MATLAMAT UNIT 1M1S
 Meningkatkan minat, bakat dan kemahiran pelajar dalam aktiviti yang diceburi.
 Meningkatkan penglibatan dan pencapaian murid dalam aktiviti Kelab Bola Jaring.
 Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar dan Mengisi masa lapang
dengan aktiviti-aktiviti yang bermakna dan berfaedah.

OBJEKTIF UNIT 1M1S


 Meningkatkan peratus penglibatan dan pencapaian cemerlang murid dalam aktiviti Kelab
Bola Jaring peringkat daerah, negeri dan kebangsaan.

ISU UNIT 1M1S


 Kebanyakan pelajar kurang mahir dalam permainan bola jaring.

 Guru penasihat juga kurang mahir dalam permainan tersebut (peraturan perlawanan).

 Pelajar tidak menguasai peringkat asas tentang peraturan dan undang-undang permainan
bola jaring.
PELAN TAKTIKAL KELAB BOLA JARING 2018

ISU STRATEGI OBJEKTIF PETUNJUK PRESTASI UTAMA INISIATIF


INDIKATOR SASARAN
KEJAYAAN
Pelajar kurang mahir Latihan Bola Jaring Untuk melahirkan pelajar Peratus peningkatan 50% Latihan sepanjang
bermain bola jaring yang lebih mahir main pelajar yang mahir main tahun
bola tampar bola tampar

Guru penasihat juga kursus kemahiran dan Untuk meningkat Peratus peningkatan 70% Menghadiri kursus
kurang mahir peraturan permainan bola pengetahuan dan guru penasihat yang kemahiran dan
jaring kemahiran guru penasihat mahir dan memahami peraturan permainan
peraturan permainan bola jaring(jika ada)
bola jaring
Pelajar tidak Kelas peraturan dan Untuk meningkat pelajar Peratus peningkatan 80% Mengadakan kelas
menguasai peringkat undang-undang permainan yang menguasai peringkat pelajar yang menguasai yang mengenai
asas tentang peraturan bola jaring asas tentang peraturan peringkat asas tentang peraturan dan
dan undang-undang dan undang-undang peraturan dan undang- undang-undang
permainan bola jaring permainan bola jaring undang permainan bola permainan bola
jaring jaring
ANALISIS SWOT
Kekuatan

 Mempunyai 3 orang guru penasihat kelab

 Mempunyai guru yang terlibat dengan permainan bola jaring peringkat


kebangsaan.

 Mempunyaii 11 orang ahli kelab

Kelemahan

 Kebanyakan pelajar kurang mahir dalam permainan bola jaring.

 Tiada padang/gelanggang yang sesuai.

 Pelajar perlu menguasai peringkat asas tentang peraturan dan undang-undang


permainan bola jaring

 Bilangan pelajar perempuan yang terhad dan terpaksa bersaing pemain dengan
kelab lain.

 Ketinggian murid tidak standard.

Peluang

 Membuat persediaan pelajar untuk mewakili sekolah, PKG, daerah, bahagian,


negeri dan kebangsaan

 Memberi pendedahan kepada guru dan murid.

 Menggunakan kepakaran guru dalam sesi latihan.

 Mengadakan pertandingan persahabatan dengan sekolah berdekatan.

Ancaman

 Kekurangan bola jaring

 Tiada gelanggang

 Pelajar kurang mendapat pendedahan bermain atau bertanding di luar

 Kelab tiada sumber kewangan


PELAN OPERASI

Strategi:1 : Latihan Bola Jaring


Objektif : Untuk melahirkan pelajar yang lebih mahir bermain bola jaring

BIL HURAIAN AKTIVITI PEGAWAI ANGGARAN TEMPOH TARIKH INDIKATOR CATATAN


BERTANGGUNG KOS LAKSANA LAKSANA KEJAYAAN
JAWAB
1 Menyediakan kertas kerja Guru penasihat RM 30 3 minggu Januari Peratus
Kelab bola jaring peningkatan
pelajar yang
PK Kokurikulum 1 hari Januari mahir main bola
2 Membentuk Jawatankuasa Guru Penasihat kelab jaring
bola jaring

3 Mengadakan mesyuarat 1 hari Januari


Jawatankuasa
Ucapan Pengerusi Pelaksana
Lantik AJK/agihan tugas
Bincang kos

4 Perlaksanaan Latihan Bola Semua guru penasihat Sepanjang Mac-


jaring kelab bola jaring tahun September

5 Laporan,refleksi dan penilaian Guru Penasihat Kelab 1 minggu Oktober


bola jaring
PELAN OPERASI

Strategi:2 : Guru penasihat juga kurang mahir


Objektif : Untuk meningkat pengetahuan dan kemahiran guru penasihat

BIL HURAIAN PEGAWAI ANGGARAN TEMPOH TARIKH INDIKATOR CATATAN


AKTIVITI BERTANGGUNGJAWAB KOS LAKSANA LAKSANA KEJAYAAN
1 Menyediakan Guru penasihat RM 30 3 hari Februari Peratus
kertas kerja Kelab bola jaring peningkatan
pelajar yang
1 hari Mac mahir bermain
2 Perlaksanaan bola jaring

1 hari Mac
3 Laporan,refleksi
dan penilaian
PELAN OPERASI
Strategi:3 : Pelajar tidak menguasai peringkat asas tentang peraturan dan undang-undang permainan bola jaring.
Objektif : Untuk meningkat pelajar yang menguasai peringkat asas tentang peraturan dan undang-undang
permainan bola jaring.

BIL HURAIAN AKTIVITI PEGAWAI ANGGARAN TEMPOH TARIKH INDIKATOR CATATAN


BERTANGGUNGJA KOS LAKSANA LAKSANA KEJAYAAN
WAB
1 Menyediakan kertas kerja Guru penasihat RM 30 3 minggu Januari Peratus
Kelab bola jaring peningkatan
pelajar yang
PK Kokurikulum 1 hari Januari mahir main bola
2 Membentuk Jawatankuasa Guru Penasihat kelab jaring
bola jaring

3 Mengadakan mesyuarat 1 hari Januari


Jawatankuasa
Ucapan Pengerusi Pelaksana
Lantik AJK/agihan tugas
Bincang kos

4 Perlaksanaan Latihan Bola Semua guru penasihat Sepanjang April-


Jaring kelab bola jaring tahun September

5 Laporan,refleksi dan penilaian Guru Penasihat Kelab 1 minggu Oktober


bola jaring
PELAN OPERASI

Strategi:4 : Tiada jurulatih bola jaring.


Objektif : Mengupah jurulatih bola jaring untuk mengajar ahli-ahli kelab bola jaring.

BIL HURAIAN PEGAWAI ANGGARAN TEMPOH TARIKH INDIKATOR CATATAN


AKTIVITI BERTANGGUNGJAWAB KOS LAKSANA LAKSANA KEJAYAAN
1 Menyediakan Guru penasihat - 3 hari Februari Peratus
kertas kerja Kelab bola jaring peningkatan
pelajar yang
1 hari Mac mahir main bola
2 Perlaksanaan jaring

1 hari Mac
3 Laporan,refleksi
dan penilaian
SENARAI AKTIVITI YANG TELAH DILAKSANAKAN 2017

BIL TARIKH AKTIVITI GURU YANG PENCAPAIAN


PELAKSANAAN TERLIBAT
1 Sepanjang tahun Latihan Bola Jaring Guru Penasihat -

SENARAI AKTIVITI YANG TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN 2017

BIL TARIKH AKTIVITI GURU YANG PENCAPAIAN


PELAKSANAAN TERLIBAT
1 - Upah jurulatih - -

2 - Latihan di luar waktu persekolahan - -


LAMPIRAN
PERANCANGAN TAHUNAN KELAB BOLA JARING 2018

Tarikh Aktiviti Tindakan Catatan

JANUARI 1.Pemilihan ahli yang baru GURU Mesyuarat penyelarasan


2.Mesyuarat agung PENASIHAT kelab
pertama
3.Pemilihan AJK yang baru
FEBRUARI 1.Aktiviti Merentas Desa dan latihan GURU Latihan
sukan PENASIHAT
2.Penerangan tentang Undang-
Undang bola Jaring
3.Mulakan latihan.
MAC 1. Teknik Kemahiran Asas Bola Jaring GURU Aktiviti melatih
2. Latihan (kedudukan pemain dan PENASIHAT kedudukan dan kawasan
kawasan permainan) permainan
APRIL 1.Latihan GURU Fokus cara hantaran bola
1.1 hantaran aras dada PENASIHAT yang betul
1.2 hantaran aras bahu
2.Permainan bersyarat
MEI 1. Latihan GURU Fokus menangkap bola
1.1 Menangkap bola PENASIHAT yang betul
- aras dada
- aras kepala
2. Permainan kecil ' kapten ball'
JUN BULAN RAMADAN- Kegiatan
permainan ditangguhkan
JULAI 1. Gerak kaki GURU Fokus mendarat dan
1.1 Langkah dan mendarat PENASIHAT gerak kaki dengan betul.
2.2 Lompat dan mendarat dua kaki
2.3 Mendarat-langkah-mendarat
2. Permainan kecil
OGOS 1. Menjaring GURU Kemahiran menjaring
1.1 Menghadang bola PENASIHAT dan menghadang bola
- bersendirian ditekankan
- berpasangan
SEPTEMBER 1.Latihan GURU Teknik dan kemahiran
1.1 Menjaring dua tangan PENASIHAT menjaring dititik-
1.2 Menjaring satu tangan beratkan
1.3 Menjaring dari beberapa arah
OKTOBER 1. Strategi permainan (pertahanan) GURU Teknik dan kemahiran
1.1 pertahanan dalam kawasan gol PENASIHAT asas dititik-beratkan.
1.2 sistem pertahanan satu lawan satu
1.3 sistem pertahanan zon
1.4 Permainan kecil
NOVEMBER 1 Pertandingan dalaman GURU Melengkap dan
2.Kemaskini fail kelab PENASIHAT mengemaskini fail

Anda mungkin juga menyukai