Anda di halaman 1dari 81

87

ANEXE
Anexa nr. 1a

Autospecială transport persoane private de libertate capacitate mică

87
88

88
Anexa nr. 1b

Autospecială transport persoane private de libertate capacitate medie


89

Anexa nr. 1c

Autospecială transport persoane private de libertate capacitate mare

89
90

Anexa nr. 2
Ministerul Justiţiei Secret după completare
Administraţia Naţională a Penitenciarelor Ex. nr.___
Penitenciarul /Centrul de Reeducare/
Centrul de Arestare Preventivă_____________
Nr.______ din_____________
APROB,
Director general
AVIZAT,
Director DSDRP
AVIZAT,
Director penitenciar
cu rol de coordonare
la nivel regional

PLANUL DE PAZĂ ŞI APĂRARE


al Penitenciarului/Centrului de Reeducare/Centrului de Arestare Preventivă
___________

PARTEA I – PLANUL DE PAZĂ

CAPITOLUL I
EFECTIVELE DE OFIŢERI ŞI AGENŢI PE FUNCŢII ŞI MISIUNI

1. Conducerea:
- director ________________________________
- directori adjuncţi _________________________

2. Pază, supraveghere, însoţire şi escortare:


a. Pentru paza perimetrului:
______ agenţi în posturile de pază;
______ agenţi în posturile de control;
______ patrule.
TOTAL:______ agenţi.

b. Pentru supravegherea interioară:


______ supraveghetori în secţii (regim de maximă siguranţă, regim închis, regim
semideschis, regim deschis, arestaţi preventiv, carantină şi observare, izolare);
______ supraveghetori la punctul de primire;
______ supraveghetori la blocul alimentar;
______ supraveghetori la popotă;
______ supraveghetori săli de mese;
______ supraveghetori la baie;
______ supraveghetori la spălătorie;
______ supraveghetori la ateliere;
______ supraveghetori la spaţii de producţie;
______ supraveghetori la infirmerie;
______ supraveghetori la cabinete medicale;
______ supraveghetori curţi de plimbare;
______ supraveghetori baze sportive;
______ supraveghetori cluburi;
91
______ supraveghetori la spaţii moral-religioase;
______ supraveghetori la puncte de lucru;
______ supraveghetori la sectorul de acordare a drepturilor la pachet, vizite, convorbiri
telefonice, corespondenţă şi cumpărături;
______ supraveghetori însoţitori.
TOTAL:______ agenţi.

c. Pentru escortarea, paza şi supravegherea persoanelor private de libertate la puncte


de lucru, instanţele de judecată şi organele de urmărire penală:
______ şefi puncte de lucru;
______ supraveghetori la puncte de lucru;
______ şefi escortă la punctele de lucru;
______ agenţi din compunerea escortelor la puncte de lucru;
______ şefi post control la puncte de lucru;
______ patrule la puncte de lucru;
______ şefi escortă la instanţele de judecată şi organele de urmărire penală;
______ agenţi din compunerea escortelor la instanţele de judecată şi organele de
urmărire penală;
______ conducători auto pe mijloacele de transport operativ;
______ conductori câini de serviciu.
TOTAL:______ agenţi.

d.______ şefi de tură.

e. ______şefi de schimb.

f. ______agenţi grupă intervenţie.

3. Alte categorii de ofiţeri şi agenţi:


______ şefi serviciu;
______ şefi birou;
______ şefi de secţie;
______ ofiţeri instructori;
______ specialişti;
______ agenţi dispecerat;
______ agenţi centru de supraveghere electronică;
______ agenţi cu sarcini şi muncă de birou (evidenţă, organizarea muncii, asigurare
tehnico–materială, secretariat etc.).
TOTAL:______ persoane.
TOTAL GENERAL:______ persoane.

CAPITOLUL II

MIJLOACE PENTRU ASIGURAREA MISIUNILOR


DE SERVICIU
Categoria În serviciu În depozit
armament
muniţii
TOTAL mijloace tehnice de legătură şi alarmare
- radiotelefoane portabile
92
- radiotelefoane mobile
- radiotelefoane fixe
- telefoane mobile de serviciu
TOTAL mijloace pentru controlul accesului
- porţi detectoare de metale
- detectoare portabile de metale
- mijloace tehnice de identificare şi acces
- aparate pentru scanarea bagajelor
- sisteme electronice de permisiune a accesului şi
identificarea persoanelor
- detectoare portabile de droguri şi explozibili
- truse de decelare a drogurilor
- camere de supraveghere video
- dispozitive de control a mijloacelor de transport
TOTAL mijloace de imobilizare
- cătuşe pentru mâini:
metalice
din plastic
material textil
- centuri de imobilizare
- curele de imobilizare
din piele
din plastic
material textil
- mijloace de imobilizare pe timpul transportului
- bastoane/tomphe de cauciuc
- mijloace iritant-lacrimogene
spray-uri cu substanţe lacrimogene
grenade cu substanţe lacrimogene
- arme cu cartuşe cu glonţ de cauciuc sau altă
muniţie neletală
- alte mijloace de imobilizare
TOTAL mijloace de transport operativ
- autoturisme
- autodube amenajate pentru transportul
persoanelor private de libertate
93
- microdube amenajate pentru transportul
persoanelor private de libertate
- autobuze amenajate pentru transportul
persoanelor private de libertate
- mijloace auto blindate
- autosanitare
- autovehicule de intervenţie
- nave fluviale
- aeronave
- alte mijloace de transport
câini de serviciu
alte mijloace

CAPITOLUL III
COMPUNEREA PAZEI ŞI NUMĂRUL POSTURILOR

1. Paza pe perimetrul locului de deţinere:

Nr. Posturilor pe variante


Denumirea şi felul posturilor
Permanente Temporare
Şef de schimb
Posturi de pază
Posturi de pază cu câini
Posturi de control
Patrule
TOTAL POSTURI:

2. Supravegherea persoanelor private de libertate în interiorul locului de deţinere:

Posturi de supraveghere în secţii


Posturi de supraveghere la punctul de primire
Posturi de supraveghere la blocul alimentar
Posturi de supraveghere la popotă
Posturi de supraveghere la sălile de mese
Posturi de supraveghere la baie
Posturi de supraveghere la spălătorie
Posturi de supraveghere la ateliere
Posturi de supraveghere la spaţii de producţie
Posturi de supraveghere la infirmerie
Posturi de supraveghere la cabinete medicale
Posturi de supraveghere la curţile de plimbare
Posturi de supraveghere la bazele sportive
Posturi de supraveghere la cluburi
Posturi de supraveghere la spaţii moral-religioase
Posturi de supraveghere la puncte de lucru
94
Posturi de supraveghere la sectorul de acordare a drepturilor la
pachet, vizite, convorbiri telefonice, corespondenţă şi cumpărături
Posturi de însoţire a persoanelor private de libertate
Posturi de însoţire şi supraveghere la alte spaţii
TOTAL POSTURI: _________
TOTAL GENERAL (1+2): __________

3. Îndatoririle generale şi specifice ale posturilor:

a. Îndatoririle specifice ale şefului de tură;


b. Îndatoririle specifice ale şefului de schimb;
c. Îndatoririle generale şi specifice ale posturilor de la dispecerat;
d. Îndatoririle generale şi specifice ale posturilor de la centrul supraveghere
electronică;
e. Îndatoririle generale şi specifice ale posturilor de pază;
f. Îndatoririle generale şi specifice ale posturilor de control;
g. Îndatoririle generale şi specifice ale patrulelor;
h. Îndatoririle generale şi specifice ale posturilor de supraveghere.

PARTEA a II-a - PLANUL DE APĂRARE


CAPITOLUL IV
DOCUMENTE SPECIFICE

A. Documente specifice

a. Schemele cu dispozitivul de pază, supraveghere şi apărare:


- de ansamblu;
- pe etaje;
- pe variante de zi, de noapte, măsuri speciale, etc.
b. Schemele cu modul de acţiune în diferite situaţii ipotetice: evadare, răzvrătire,
incendiu, tulburarea liniştii şi ordinii publice în apropierea locului de deţinere, etc.

B. Alte dispoziţii

Director

Penitenciar
95
Anexa nr. 3
Ministerul Justiţiei
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Penitenciarul/ Centrul de Reeducare/Centrul de Arestare Preventivă __________
Nr. _______ din _________
APROB
Director,
AVIZAT,
Director adjunct pentru siguranţa deţinerii
şi regim penitenciar

RAPORT

de recunoaştere a punctului de lucru


___________________________________________________
Conform prevederilor art. 21 şi 221 din Regulamentul privind siguranţa locurilor de
deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, subsemnaţii:
________________________ şef serviciu siguranţa deţinerii/şef secţie de deţinere
exterioară;
________________________ şef serviciu/ birou evidenţă deţinuţi şi organizarea
muncii;
________________________ medic loc de deţinere;
________________________ responsabil cu securitatea şi sănătatea în muncă din
locul de deţinere;
________________________ reprezentant operator economic.

În ziua de _______, am executat recunoaşterea la punctul de lucru mai sus menţionat,


stabilind următoarele:
a. Punctul de lucru este amplasat în ___________________________(localizarea
zonei de amplasare), are o suprafaţă de_________metri pătraţi, pe care urmează a se
executa _________________________________________________________(lucrările
care se execută).
b. Pentru buna organizare şi funcţionare a punctului de lucru, până la data de
_______, operatorul economic trebuie să execute următoarele lucrări:
- garduri împrejmuitoare sau bandă de delimitare pe un perimetru de _____ metri
liniari;
- un număr de__foişoare, construite conform schiţei înaintate, amplasate în
locurile stabilite;
- o cabină pentru postul de control, amplasată în locul stabilit;
- sală de mese pentru:
- personal;
- persoanele private de libertate;
- sursă de apă potabilă amplasată în interiorul punctului de lucru;
- un loc pentru adăpostirea persoanelor private de libertate în caz de condiţii
meteorologice nefavorabile;
- magazie pentru depozitarea sculelor;
- W.C. pentru personal şi persoanele private de libertate;
- loc pentru depozitarea hainelor angajaţilor operatorului economic;
- _____bucăţi indicatoare cu inscripţia “ZONĂ INTERZISĂ”, “LOC PENTRU
ADUNARE”, etc.;
- grilaje metalice pentru protecţia personalului pe timpul transportului, pentru un
număr de____ autobuze / autocamioane etc.
96
c. Deplasarea efectivelor de la locul de deţinere la punctul de lucru şi înapoi se
efectuează cu _______________ pe itinerarele _________________________________
(nr. şi felul mijloacelor de transport) (se trec două itinerare)
d. Pentru asigurarea pazei şi supravegherii persoanelor private de libertate la punctul
de lucru este necesar un număr de _____ agenţi;
e. La punctul de lucru vor munci un număr de ______ persoane private de libertate şi
vor avea acces un număr de ___ salariaţi ai operatorului economic.

COMISIA DE RECUNOAŞTERE:
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

Am luat la cunoştinţă şi mă oblig să execut amenajările până la data stabilită.

REPREZENTANT OPERATOR ECONOMIC


_________________________________
97
Anexa nr. 4
Ministerul Justiţiei
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Penitenciarul/ Centrul de Reeducare/Centrul de Arestare Preventivă __________
Nr. _______ din _______
APROB
Director,
AVIZAT,
Director adjunct pentru siguranţa deţinerii
şi regim penitenciar

RAPORT

de înfiinţare şi funcţionare a punctului de lucru


__________________________________
(denumirea punctului de lucru)

Noi, comisia formată din:


__________________ şef serviciu siguranţa deţinerii/şef secţie de deţinere exterioară;
__________________ şef serviciu/ birou evidenţă deţinuţi şi organizarea muncii;
________________________ medic loc de deţinere;
________________________ responsabil cu securitatea şi sănătatea în muncă din
locul de deţinere;
________________________ reprezentant operator economic.
Verificând modul de realizare a amenajărilor stabilite la recunoaşterea efectuată în
data de _________________, am constatat că acestea au fost executate / nu au fost
executate.
Pentru asigurarea pazei şi supravegherii persoanelor private de libertate în punctul de
lucru am stabilit dispozitivul de pază conform schiţei anexă * şi următoarele atribuţiuni:
1. Şef punct de lucru: __________________________________________
2. Şef escortă: ________________________________________________
3. Post de pază:
Nr.1.________________________________________________________
Nr.2._________________________________________________________
Etc.__________________________________________________________
4. Şef post control:______________________________________________
5. Patrulă:_____________________________________________________
Ţinând cont de cele menţionate, cât şi de faptul că personalul destinat pazei, escortării
şi supravegherii persoanelor private de libertate a fost instruit şi şi-a însuşit atribuţiunile
posturilor încredinţate, propun să aprobaţi înfiinţarea şi funcţionarea punctului de lucru
_____________________________ începând cu data de _________.

*Schiţa este întocmită de către şeful serviciului siguranţa deţinerii/şef secţie de deţinere
exterioară, este avizată de către directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim
penitenciar şi se aprobă de către director.
COMISIA:
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
Data:__________
98

98
Anexa nr. 5
Ministerul Justiţiei
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Penitenciarul/ Centrul de Reeducare/Centrul de Arestare Preventivă__________________________
Nr.________ din_________
APROB
Director adjunct pentru siguranţa deţinerii
şi regim penitenciar

REGISTRUL
pentru planificarea personalului în serviciul de pază şi supraveghere

Planificarea pentru ziua de ______________ de la ora_______ la ora________


Schimburi pe ore I. Situaţia pazei şi supravegherii
a. Forţe b. Dispozitiv

TOTAL ORE
Postul
Nr. Numele şi Absenţi
sau

10
11
12

Prezenţi
Denumirea
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Control
crt. prenumele

Efectiv
serviciul
Nr. Numele şi Unde se personalului de
crt. prenumele află pază
Post pază perm.___
Total
Post pază temp.___
Patrulă_________
II. CONSTATĂRI ASUPRA SERVICIULUI: Post control______
Post
supraveghere_____
Conductori câini de
serviciu________

ŞEF SERVICIU/ŞEF BIROU________________________________


99

Anexa nr. 6
Ministerul Justiţiei
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Penitenciarul/ Centrul de Reeducare/Centrul de Arestare Preventivă _____________________
Nr.__________ din___________
APROB
Director adjunct pentru siguranţa deţinerii
şi regim penitenciar

REGISTRUL

pentru planificarea personalului în serviciul de escortare a persoanelor private de libertate

PLANIFICAREA PERSONALULUI PENTRU SERVICIUL DE ESCORTARE ÎN ZIUA DE ___________

Dotare Răspândiri
Semnătura de
însuşire a

Armament şi

Mijloace de

Mijloace de

semnalizare
Locul Funcţia sau îndatoririlor

imobilizare

legătură şi
Numele şi

muniţie
executării postul specifice şi de Numele şi
prenumele Alte Motivul
misiunii încredinţat instruire cu privire prenumele
misiuni
la îndeplinirea
misiunii

ÎNTOCMIT,_________

99
100

0
10
Anexa nr. 7
Ministerul Justiţiei
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Penitenciarul/ Centrul de Reeducare/Centrul de Arestare Preventivă _____________________
Nr.__________ din__________

REGISTRUL

pentru evidenţa dotării personalului din serviciu cu armament, muniţie, mijloace de imobilizare, de legătură şi de intervenţie

Numărul şi Semnătura
denumirea Seria radio- Seria
Numele şi Categoria Numărul de de
Data Seria mijloacelor telefonului telefonului
prenumele armamentului cartuşelor primire în primire în
de portabil mobil
imobilizare serviciu magazie
101
Anexa nr. 8
Ministerul Justiţiei
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Penitenciarul/ Centrul de Reeducare/Centrul de Arestare Preventivă _________________

AVIZAT1,

PROCES-VERBAL DE APEL
Nr._______ din______________

Astăzi: anul_______ luna_____________ ziua_____ ora______ .


Noi, ______________________________________________2 am procedat la
efectuarea apelului persoanelor private de libertate, constatând un număr total de
__________, dintre care ______ bărbaţi şi ______ femei, după cum urmează:

a) . În interiorul locului de deţinere total___________, după cum urmează:


- în camerele de deţinere____________ persoane private de libertate:
Cam. Cam. Cam. Cam. Cam.
B F B F B F B F B F
nr. nr. nr. nr. nr.
1 21 31 41 51
2 22 32 42 52
3 23 33 43 53
etc. etc. etc. etc. etc.
Total Total Total Total Total

- în afara camerelor de deţinere_________ persoane private de libertate:

b). În afara locului de deţinere total_________, după cum urmează:


- la muncă __________ persoane private de libertate;
- la organe judiciare________ persoane private de libertate;
- alte situaţii __________ persoane private de libertate.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

AM PREDAT, AM PRIMIT,
__________ _________
(semnătura) (semnătura)

1
Se avizează de directorul locului de deţinere atunci când procesul verbal este întocmit de şefii de tură, de şeful
secţiei/şeful de tură când este întocmit de agenţii supraveghetori
2
Se menţionează gradul profesional, numele, prenumele şi funcţia deţinută
102

2
10
Anexa nr. 9

PUNCT PRIMIRE PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE (P.P.P.P.L.)


103
Anexa nr. 10

Loc pentru
fotografie
Fişa individuală de cazare a persoanei private de libertate
_____________________ fiul lui___________ şi al_______________,
născut la data de _____________________
Arestat preventiv /Condamnat la o pedeapsă de……….. pentru săvârşirea infracţiunii de……………..
Penitenciarul Regimul Secţia şi Data Motivul mutării Persoana care a dispus Observaţii
Nr. /* de camera mutării mutarea
crt. executare (grad, nume, prenume)

/* Se va delimita (prin liniere) cu ocazia transferării persoanei într-o altă unitate de deţinere
Notă: Fişa se imprimă în format A5.

3
10
104

4
10
Anexa nr. 11

LEGITIMAŢIE DE IDENTIFICARE A PERSOANELOR PRIVATE DE LIBERTATE

Administraţia Naţională a
Penitenciarelor

LOC
FOTOGRAFIE LEGITIMAŢIE

NUMELE ŞI PRENUMELE

DATA NASTERII
____________________________

NUMĂRUL DE IDENTIFICARE

Directorul
penitenciarului________________
L.S.
Notă:
 Legitimaţia se eliberează pentru fiecare persoană privată de libertate, având culoare diferită în funcţie de regimul de executare, prin grija administraţiei
primului loc de deţinere în care este depusă respectiva persoană, în termen de 24 de ore de la înregistrarea în sistemul informatic. Culoarea pentru fiecare regim de
executare se stabileşte prin decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
 Numărul de identificare reprezintă numărul matricolei generale, generată de sistemul informatic la prima înregistrare a persoanei privată de libertate.
 Legitimaţia este păstrată de persoanele private de libertate până la punerea în libertate, când se clasează în dosarul individual.
 Persoanele private de libertate sunt obligate să poarte permanent la vedere legitimaţia asupra lor şi să o prezinte pentru identificare personalului locului de
deţinere ori de câte ori li se solicită acest lucru.
 Legitimaţia va fi schimbată de administraţia oricărui loc de deţinere care constată că fizionomia din fotografie nu mai corespunde cu cea a persoanei
private de libertate în cauză. Legitimaţia înlocuită se clasează în dosarul individual.
 Pierderea, distrugerea, deteriorarea, înstrăinarea legitimaţiei atrage răspunderea persoanei private de libertate in condiţiile legii.
 Legitimaţia are dimensiunea de 12X9 cm, fotografia 3X4 cm color şi va fi plastifiată.
105
Anexa nr. 12

ÎMPREJMUIRI (VARIANTE)

Suprainaltare din sarma ghimpata


cu lamele
Sectiune Sectiune
transversala +4.90 +4.90 transversala

+4.00 +4.00

±0.00 ±0.00

Imprejmuire interioara Imprejmuire interioara


din plasa sarma sudata din sarma ghimpata

5
10
106

6
10
Anexa nr. 13

ÎMPREJMUIRI (VARIANTE)

Sectiune
transversala +6.90

Suprainaltare din sarma ghimpata


+6.00
cu lamele

Sectiune
+4.90 transversala

+4.00

±0.00 ±0.00

Imprejmuire exterioara Imprejmuire interioara


din beton sau zidarie din placi prefabricate
de caramida de beton armat
107
Anexa nr. 14

FOIŞOR DE PAZĂ (VARIANTĂ)


108
Anexa nr. 15

PAZA CU CÂINI

1. Câinii de pază, dresaţi şi nedresaţi, pot fi folosiţi pentru întărirea pazei


obiectivului.

2. Ei pot fi întrebuinţaţi pentru:


a) executarea pazei în post fix sau într-o anumită zonă de patrulare;
b) scotocirea terenului pentru descoperirea şi prinderea persoanelor ascunse
sau evadate;
c) paza unor persoane pe timpul percheziţionării sau escortării acestora.

3. Câinii se folosesc în serviciul de pază, de regulă noaptea şi pe timp cu


vizibilitate redusă, ploaie, ceaţă.

4. În serviciu, câinii pot fi folosiţi astfel:


a) fără conductor, în postul de pază;
b) cu conductor, în postul de pază, în patrulă, în escortă.

5. În post, câinele de pază se foloseşte astfel:


a) legat la sârmă în faţa postului de pază, pe direcţiile probabile de acces
către obiectiv; între două posturi de pază;
b) legat cu lanţ la ţăruş, în locurile obligatorii de trecere între clădiri şi la
intrarea în depozite/magazii pentru a semnala trecerea persoanelor prin
locul respectiv;
c) liber, în interiorul unei incinte sau clădiri/magazii, în scopul de a semnala
şi a nu permite intrarea persoanelor.

6. Locul de serviciu al câinelui de pază trebuie să îndeplinească următoarele


condiţii:
a) să ofere câmp larg de vedere;
b) să nu existe în apropiere surse de zgomote permanente sau excitanţi
olfactivi puternici;
c) să aibă drum de acces pentru conductor.
Terenul din jurul locului de serviciu se curăţă, pe o rază de 5 – 10 metri, de crengi,
tufişuri, bolovani etc.
Locul câinilor în posturile de pază se va schimba, obligatoriu, zilnic, pentru a nu se
obişnui câinele cu terenul.

7. Pentru patrulare, câinii sunt însoţiţi de conductorii lor. Patrularea se execută în


jurul obiectivului de păzit şi apărat, la distanţă de cel mult 200 de metri de împrejmuirea
exterioară a obiectivului sau în interiorul obiectivului.

8. Hrănirea câinilor se face prin grija conductorilor, în baza normelor de hrană


prevăzute de reglementările în vigoare. Alimentele se asigură de compartimentul alimente,
fiind preparate şi repartizate la corpul de pază prin grija agentului de serviciu pe blocul
alimentar.
109

Anexa nr. 16

POST CONTROL AL ACCESULUI LA INTRAREA ÎN LOCUL DE DEŢINERE (VARIANTĂ)

9
10
110

0
11
Anexa nr. 17

POST CONTROL AL ACCESULUI LA INTRAREA ÎN SECTORUL DE DEŢINERE (VARIANTĂ)


111
Anexa nr. 18 a

SCHIŢĂ DE PRINCIPIU PRIVIND ORGANIZAREA SECTORULUI VIZITE

1
11
112

2
11
Anexa nr. 18 b

SCHIŢĂ DE PRINCIPIU PRIVIND ORGANIZAREA SECTORULUI VIZITE


113
Anexa nr. 18 c

AMENAJAREA ŞI DOTAREA SĂLII DESTINATE ACORDĂRII VIZITELOR CU DISPOZITIV DE SEPARARE

Vedere ansamblu Vedere secţionată

3
11
114

4
11
Anexa nr. 18 d

AMENAJAREA ŞI DOTAREA SĂLII DESTINATE ACORDĂRII VIZITELOR FĂRĂ DISPOZITIV DE SEPARARE

Vedere ansamblu
115
Anexa nr. 18 e

AMENAJAREA ŞI DOTAREA SĂLII DESTINATE ACORDĂRII VIZITELOR CU APĂRĂTORUL


ŞI ALTE PERSOANE CU ATRIBUŢII OFICIALE

Vedere ansamblu Vedere secţionată

5
11
116
Anexa nr. 19

ECUSON DE IDENTIFICARE A PERSONALULUI CARE ARE ACCES ÎN SECTORUL


DE DEŢINERE

UNITATEA

LOC
FOTOGRAFIE

Gradul profesional, numele şi


prenumele
___________________________
Are acces în sectorul de deţinere
Secţia______________________

Director
L.S.

Notă:

 Ecusonul se eliberează prin grija administraţiei locului de deţinere fiecărui membru al personalului
care, în îndeplinirea atribuţiunilor de serviciu, are acces în sectorul de deţinere.
 Pentru personalul care are acces pe toate secţiile de deţinere se va completa la rubrica Secţia
„TOATE”.
 Pentru personalul care are acces în alte spaţii din interiorul sectorului de deţinere se va completa
locul exact unde este permis accesul.
 Ecusonul are dimensiunea de 11X 7 cm., fotografia 3 X 4 cm. color şi este plastifiat.
117
Anexa nr. 20 a

AMENAJAREA ŞI DOTAREA CAMERELOR PENTRU CAZAREA PERSOANELOR


PRIVATE DE LIBERTATE CĂRORA LI SE APLICĂ REGIMUL DE MAXIMĂ
SIGURANŢĂ
118
Anexa nr. 20 b

AMENAJAREA ŞI DOTAREA CAMERELOR DESTINATE CAZĂRII


PERSOANELOR PRIVATE DE LIBERTATE CĂRORA LI SE APLICĂ REGIMUL DE
MAXIMĂ SIGURANŢĂ ŞI CARE PREZINTĂ RISC PENTRU SIGURANŢA
PENITENCIARULUI
119
Anexa nr. 20 c

Caracteristicile
privind amenajarea şi dotarea camerelor destinate cazării persoanelor private de
libertate care execută pedeapsa în regim de maximă-siguranţă inclusiv a celor care
prezintă risc pentru siguranţa penitenciarului, cu elemente de mobilier, instalaţii
igienico-sanitare antivandalism şi de încălzire

Art. 1
(1) Camerele destinate cazării persoanelor private de libertate care execută
pedeapsa în regim de maximă-siguranţă inclusiv a celor care prezintă risc pentru siguranţa
penitenciarului, sunt construite în sistem monovolum.
(2) Uşa este metalică şi prevăzută, în partea mediană, cu vizetă cu acoperitoare de
oţel, cu lăţimea de 300 mm şi înălţimea de 110 mm şi, în partea superioară, cu vizor ce
permite observarea panoramică, numai spre interiorul camerei. De asemenea este
prevăzută cu încuietoare autoblocantă. Dispozitivul de închidere-asigurare este prevăzut
cu sistem de ancorare în minimum 3 puncte, format din tije de oţel cu duritate mare.
(3) Uşa este dublată de un grilaj. Grilajul este construit, prin sudură, din bare
orizontale de oţel cu secţiune dreptunghiulară şi bare verticale de oţel cu secţiune rotundă,
dispuse într-un cadru cu ochiuri cu lăţimea de 100 mm şi înălţimea de 150 mm. În partea
mediană, grilajul este prevăzut cu un gol cu dimensiuni identice cu cele ale vizetei
practicate în uşă. Grilajul se montează într-un cadru metalic cu balamale pivotante
acoperite şi se fixează în perete prin ancorare chimică. Este prevăzut cu broască
îngropată cu oprire totală.
(4) Oţelul folosit trebuie să aibă duritate mare şi să prezinte înaltă rezistenţă la
tăiere.
(5) Uşa de acces în cameră şi grilajul se deschid numai spre holul secţiei de
deţinere şi asigură un nivel ridicat de securitate al camerei de deţinere.
(6) La camerele unde sunt cazate persoanele care prezintă risc pentru siguranţa
penitenciarului, pentru prevenirea unor acţiuni ostile din partea acestora, se amenajează,
suplimentar, un grilaj metalic de siguranţă care să împiedice apropierea lor de uşă.
Caracteristicile grilajului metalic de siguranţă sunt identice cu cele prevăzute pentru grilajul
de la uşa metalică.

Art. 2
(1) Pentru pat se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) dimensiunile de construcţie ale acestuia, de regulă, nu depăşesc 900 mm lăţime şi
2000 mm lungime;
b) este de formă tip cuşetă şi se fixează în consolă direct în perete utilizând bolţuri
rezistente la deformare şi rupere;
c) se poziţionează la 550 mm distanţă faţă de pardoseală;
d) este confecţionat din oţel cu aceleaşi caracteristici ca cele ale oţelului folosit la
confecţionarea grilajului uşii;
e) suprafaţa utilă a patului este confecţionată din foaie perforată de oţel, cu margini de
siguranţă rotunjite in jurul perimetrului pe muchiile frontale şi laterale.
(2) Salteaua din dotarea patului este confecţionată din materiale rezistente la uzură
şi ignifuge.
120
Art. 3
(1) Masa se amplasează la baza ferestrei.
(2) Pentru masă se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este confecţionată prin turnare, din beton armat;
b) este de tip consolă;
c) are lăţimea de 400 mm şi lungimea de 500 mm;
d) se poziţionează la 750 mm – 800 mm faţă de pardoseală.
(3) Masa se completează cu un scaun metalic, fără spătar, încastrat în pardoseală.

Art. 4
(1) Spaţiul destinat activităţii igienico-sanitare cuprinde duşul, cada de duş,
chiuveta, vasul de WC şi oglinda. Instalaţiile sanitare se amplasează pe latura opusă
patului. Spaţiul destinat activităţii igienico-sanitare este separat de restul camerei printr-un
perete despărţitor şi trebuie să fie ventilat corespunzător astfel încât să se prevină
umezeala şi crearea mucegaiului.
(2) La intrarea în acest spaţiu, pentru asigurarea intimităţii, se montează perdele
care să permită vizualizarea persoanei private de libertate la nivelul gleznelor, a umărului
şi capului celui care face duş.
(3) Pereţii şi pardoseala spaţiului destinat activităţii igienico-sanitare trebuie să fie
construite din materiale rezistente la uzură şi acţiunea apei.

Art. 5
Chiuveta şi vasul de WC sunt de tip monobloc, construite în sistem antivandalism.
Modulul este construit dintr-o singură piesă, fără îmbinări demontabile sau fisuri, din oţel
inoxidabil brut tratat şi prevăzut cu fixări pentru pardoseală şi perete, mascate şi rezistente
la smulgere şi rupere.

Art. 6
Pentru chiuvetă se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) suprafaţa expusă a chiuvetei este şlefuită până ajunge la aspect satinat;
b) este prevăzută cu cep captiv şi cu unul sau două robinete acţionate manual, prin
împingere, printr-un buton din oţel inoxidabil şi regulator de timp hidromecanic/electronic
încorporate;
c) permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă
acces la conducte.

Art. 7
(1) Pentru vasul de WC se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este prevăzut cu evacuare verticală sau orizontală;
b) suprafaţa exterioară a bolului este şlefuită până la un aspect satinat;
c) partea superioară este şlefuită pentru a asigura o suprafaţă cu caracteristicile
necesare instalaţiilor sanitare, cu o formă care asigură curgerea apei în flux circular;
d) este prevăzut cu mecanism de spălare, acţionat manual printr-un buton, prin
împingere;
e) permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces
la conducte.

Art. 8
(1) Deasupra chiuvetei se poate monta o poliţă.
(2) Pentru poliţă se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este construită dintr-o singura bucată, fără îmbinări sau crăpături;
b) este realizată din material compozit (extrem de dur);
121
c) suprafaţa este finisată astfel încât să permită menţinerea igienei şi să fie uşor de
curăţat, rezistentă la foc şi depuneri;
d) prinderea în perete se face cu bolţuri securizate;
e) dimensiunea nu depăşeşte 300 mm x 125 mm.

Art. 9
(1) Oglinda se poziţionează deasupra modulului chiuvetă – vas de WC.
(2) Pentru oglindă se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este plată, din oţel inoxidabil, cu finisare lucioasă şi înalt reflectantă, rezistenţă la
zgâriere, cojiri şi depuneri;
b) este prevăzută cu şuruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere şi tăiere;
c) dimensiunea nu depăşeşte 300 mm x 300 mm;
d) are finisare lucioasă a tuturor suprafeţelor exterioare.

Art. 10
(1) Duşul şi cada de duş se amplasează lângă modulul chiuvetă-vas WC.
(2) Pentru duş se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este construit din oţel inoxidabil;
b) capul de duş este fixat în perete şi este realizat din oţel inoxidabil iar piesele din
interiorul lui sunt realizate dintr-un material ce nu permite depunerea calcarului;
c) butonul de pornire-oprire cu regulator de temperatură şi cantitate a apei este realizat
din oţel inoxidabil şi regulator de timp hidromecanic/electronic încorporate;
d) să permită un flux de 8-12 l/min, cu posibilitate de reglare a unghiului de cădere.
(3) Pentru cada de duş se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este rezistentă la uzură şi lovituri;
b) este construită dintr-o singură piesă, fără îmbinări sau fisuri;
c) suprafaţa exterioară este şlefuită;
d) nu depăşeşte dimensiunea 750 mm X 750 mm;
e) încorporează marginile de turnare şi coboară spre orificiul central de evacuare.

Art. 11
(1) Spaţiile de depozitare a bunurilor şi obiectelor personale se amenajează sub
forma unei nişe, în perete, pe 3 niveluri, astfel încât să poată fi depozitate cele menţionate,
în volum de 0,25 m3 (lăţimea 0,4 m, adâncimea 0,5 m, înălţimea 1,25 m).
(2) Lângă spaţiile de depozitare se poate amplasa un cuier, cu cel mult 2 braţe
pentru agăţat.

Art. 12
(1) Priza pentru distribuirea semnalului TV se montează pe peretele cu uşa, lângă
priza de alimentare cu energie electrică (220 V).
(2) Pe acelaşi perete, deasupra prizelor menţionate, se montează sistemul de
comunicare de tip interfon şi terminalul sistemului de radioficare.
(3) Suportul pe care se montează aparatul TV este de tip consolă, având, cel puţin,
următoarele specificaţii:
a) este confecţionat prin turnare, din beton;
b) permite aşezarea unui aparat TV ce are dimensiuni reglementate prin ordin al
ministrului justiţiei;
c) se poziţionează la 1600 mm – 1700 mm faţă de pardoseală.

Art. 13
Iluminatul de veghe (tensiune de 24 V) permite supravegherea pe timpul nopţii fără
a perturba somnul persoanelor private de libertate.
122
Art. 14
Pentru asigurarea unei temperaturi optime se montează registre de căldură,
protejate antivandalism cu ajutorul unei măşti de protecţie.

Art. 15
Pentru ventilaţie, în partea superioară a peretelui spre exterior, în imediata
apropiere a spaţiului pentru îmbăiere, se pot folosi, după caz, cărămizi de ventilaţie din
metal rezistent la coroziune.

Art. 16
(1) Ferestrele sunt confecţionate din geam termopan cu tâmplărie de aluminiu.
Peste suprafaţa vitrată se aplică folie antiefracţie.
(2) La fereastră se montează o gratie. Gratia de la fereastră se amplasează pe
partea exterioară a ferestrei şi se fixează pe structura de rezistenţă. Are aceleaşi
caracteristici ca şi grilajul de la uşă de acces în cameră.
123
Anexa nr. 21 a

AMENAJAREA ŞI DOTAREA CAMERELOR DESTINATE CAZĂRII ARESTAŢILOR


PREVENTIV, PERSOANELOR PRIVATE DE LIBERTATE AFLATE ÎN PERIOADA DE
CARANTINARE – OBSERVARE, A CELOR CĂRORA NU LI
S-A STABILIT REGIMUL DE EXECUTARE A PEDEPSEI ŞI A CELOR CARE
EXECUTĂ PEDEAPSA ÎN REGIM ÎNCHIS
124
Anexa nr. 21 b

Caracteristicile
privind amenajarea şi dotarea camerelor destinate cazării persoanelor private de
libertate care execută pedeapsa în regim închis sau sunt arestate preventiv, în
perioada de carantinare-observare sau nu li s-a stabilit regimul de executare a
pedepselor privative de libertate, cu elemente de mobilier, instalaţii igienico-sanitare
antivandalism şi de încălzire

Art. 1
(1) Camerele destinate cazării persoanelor private de libertate care execută
pedeapsa în regim închis sunt construite în sistem monovolum.
(2) Uşa este metalică şi prevăzută, în partea mediană, cu vizetă cu acoperitoare de
oţel, cu lăţimea de 300 mm şi înălţimea de 110 mm şi, în partea superioară, cu vizor ce
permite observarea panoramică, numai spre interiorul camerei. De asemenea este
prevăzută cu încuietoare autoblocantă. Dispozitivul de închidere-asigurare este prevăzut
cu sistem de ancorare în minimum 3 puncte, format din tije de oţel cu duritate mare.
(3) Uşa este dublată de un grilaj. Grilajul este construit, prin sudură, din bare
orizontale de oţel cu secţiune dreptunghiulară şi bare verticale de oţel cu secţiune rotundă,
dispuse într-un cadru cu ochiuri cu lăţimea de 100 mm şi înălţimea de 250 mm. În partea
mediană, grilajul este prevăzut cu un gol cu dimensiuni identice cu cele ale vizetei
practicate în uşă. Grilajul se montează într-un cadru metalic cu balamale pivotante
acoperite şi se fixează în perete prin ancorare chimică. Este prevăzut cu broască
îngropată cu oprire totală.
(4) Oţelul folosit trebuie să aibă duritate mare şi să prezinte înaltă rezistenţă la
tăiere.
(5) Uşa de acces în cameră şi grilajul se deschid numai spre holul secţiei de
deţinere şi asigură un nivel ridicat de securitate al camerei de deţinere.

Art. 2
(1) Pentru pat se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) dimensiunile de construcţie ale acestuia, de regulă, nu depăşesc: 900 mm
lăţime şi 2000 mm lungime;
b) este de formă tip cuşetă şi se fixează în consolă direct în perete utilizând
bolţuri rezistente la deformare şi rupere;
c) primul pat se poziţionează la 550 mm, cel de-al doilea la 1625 mm, ambele
distanţe fiind calculate de la pardoseală;
d) accesul la cel de-al doilea pat se face cu ajutorul unei scări metalice, fixată
prin îmbinări nedemontabile de ambele paturi;
e) este confecţionat din oţel cu aceleaşi caracteristici ca cele ale oţelului folosit
la confecţionarea grilajului uşii;
f) suprafaţa utilă a patului este confecţionată din foaie perforată de oţel, cu
margini de siguranţă rotunjite in jurul perimetrului pe muchiile frontale şi
laterale.
(2) Salteaua din dotarea patului este confecţionată din materiale rezistente la uzură
şi ignifuge.

Art. 3
(1) Masa se amplasează la baza ferestrei.
125
(2) Pentru masă se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este confecţionată prin turnare, din beton armat;
b) este de tip consolă;
c) are lăţimea de 400 mm şi lungimea de 1000 mm;
d) se poziţionează la 750 mm – 800 mm fată de pardoseală.
(3) Masa se completează cu două scaune metalice, fără spătar, încastrate în
pardoseală.

Art. 4
(1) Spaţiul destinat activităţii igienico-sanitare cuprinde duşul, cada de duş,
chiuveta, vasul de WC şi oglinda. Instalaţiile sanitare se amplasează pe latura opusă
patului. Spaţiul destinat activităţii igienico-sanitare este separat de restul camerei printr-un
perete despărţitor. Trebuie să fie ventilat corespunzător astfel încât să se prevină
umezeala şi crearea mucegaiului.
(2) La intrarea în acest spaţiu, pentru asigurarea intimităţii, se montează perdele
care să permită vizualizarea persoanei private de libertate la nivelul gleznelor, a umărului
şi capului celui care face duş.
(3) Pereţii şi pardoseala spaţiului destinat activităţii igienico-sanitare se construiesc
din materiale rezistente la uzură şi acţiunea apei.

Art. 5
Chiuveta şi vasul de WC sunt de tip monobloc, construite în sistem antivandalism.
Modulul este construit dintr-o singură piesă, fără îmbinări demontabile sau fisuri, din oţel
inoxidabil brut tratat şi prevăzut cu fixări pentru pardoseală şi perete, mascate şi rezistente
la smulgere şi rupere.

Art. 6
Pentru chiuvetă se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) suprafaţa expusă a chiuvetei este şlefuită până ajunge la aspect satinat;
b) este prevăzută cu cep captiv şi cu unul sau două robinete acţionate manual,
prin împingere, printr-un buton din oţel inoxidabil şi regulator de timp
hidromecanic/electronic încorporate;
c) permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să
aibă acces la conducte.

Art. 7
Pentru vasul de WC se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este prevăzut cu evacuare verticală sau orizontală;
b) suprafaţa exterioară a bolului este şlefuită până la un aspect satinat;
c) partea superioară este şlefuită pentru a asigura o suprafaţă cu caracteristicile
necesare instalaţiilor sanitare, cu o formă care asigură curgerea apei în flux
circular;
d) este prevăzut cu mecanism de spălare, acţionat manual printr-un buton, prin
împingere;
e) permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să
aibă acces la conducte.

Art. 8
(1) Deasupra chiuvetei se poate monta o poliţă.
(2) Pentru poliţă se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este construită dintr-o singura bucată, fără îmbinări sau crăpături;
b) este realizată din material compozit (extrem de dur);
126
c) suprafaţa este finisată astfel încât să permită menţinerea igienei şi să fie uşor
de curăţat, rezistentă la foc şi depuneri;
d) prinderea în perete se face cu bolţuri securizate;
e) dimensiunea nu depăşeşte 300 mm x 125 mm.

Art. 9
(1) Oglinda se poziţionează deasupra modulului chiuvetă – vas de WC.
(2) Pentru oglindă se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este plată, din oţel inoxidabil, cu finisare lucioasă şi înalt reflectantă,
rezistenţă la zgâriere, cojiri şi depuneri;
b) este prevăzută cu şuruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere şi
tăiere;
c) dimensiunea nu depăşeşte 300 mm x 300 mm;
d) are finisare lucioasă a tuturor suprafeţelor exterioare.

Art. 10
(1) Spaţiul destinat îmbăierii cuprinde duşul şi cada de duş care se amplasează
lângă modulul chiuvetă-vas WC., fiind separat de acesta, printr-un perete despărţitor cu
înălţimea maximă de 2000 mm.
(2) Pentru duş se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este construit din oţel inoxidabil;
b) capul de duş este fixat în perete şi este realizat din oţel inoxidabil iar piesele
din interiorul lui sunt realizate dintr-un material ce nu permite depunerea
calcarului;
c) butonul de pornire-oprire cu regulator de temperatură şi cantitate a apei este
realizat din oţel inoxidabil şi regulator de timp hidromecanic/electronic
încorporate;
d) să permită un flux de 8-12 l/min, cu posibilitate de reglare a unghiului de
cădere.
(3) Pentru cada de duş se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este rezistentă la uzură şi lovituri;
b) este construită dintr-o singură piesă, fără îmbinări sau fisuri;
c) suprafaţa exterioară este şlefuită;
d) nu depăşeşte dimensiunea 750 mm X 750 mm;
e) încorporează marginile de turnare şi coboară spre orificiul central de
evacuare.

Art. 11
(1) Spaţiile de depozitare a bunurilor şi obiectelor personale se amenajează sub
forma unei nişe, în perete, pe 3 niveluri, astfel încât să poată fi depozitate cele menţionate,
în volum de 0,25 m3, pentru fiecare persoană privată de libertate (lăţimea 0,4 m,
adâncimea 0,5 m , înălţimea 1,25 m).
(2) Lângă spaţiile de depozitare se poate amplasa un cuier, cu cel mult 4 braţe
pentru agăţat.

Art. 12
(1) Priza pentru distribuirea semnalului TV se montează pe peretele cu uşa, lângă
priza de alimentare cu energie electrică (220V).
(2) Pe acelaşi perete, deasupra prizelor menţionate, se montează sistemul de
comunicare de tip interfon şi terminalul sistemului de radioficare.
(3) Suportul pe care se montează aparatul TV este de tip consolă, având, cel puţin,
următoarele specificaţii:
127
a) este confecţionat prin turnare, din beton;
b) este de tip consolă;
c) permite aşezarea unui aparat TV ce are dimensiuni reglementate prin ordin
al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti;
d) se poziţionează la 1600 mm – 1700 mm fată de pardoseală.

Art. 13
Iluminatul de veghe (tensiune de 24 V) permite supravegherea pe timpul nopţii fără
a perturba somnul persoanelor private de libertate.

Art. 14
Pentru asigurarea unei temperaturi optime se montează registre de căldură,
protejate antivandalism cu ajutorul unei măşti de protecţie.

Art. 15
Pentru ventilaţie, în partea superioară a peretelui spre exterior, în imediata
apropiere a spaţiului pentru îmbăiere, se pot folosi, după caz, cărămizi de ventilaţie din
metal rezistent la coroziune.

Art. 16
(1) Ferestrele sunt confecţionate din geam termopan cu tâmplărie de aluminiu.
Peste suprafaţa vitrată se aplică folie antiefracţie.
(2) La fereastră se montează o gratie. Gratia de la fereastră se amplasează pe
partea exterioară a ferestrei şi se fixează pe structura de rezistenţă. Are aceleaşi
caracteristici ca şi grilajul de la uşă de acces în cameră.
128
Anexa nr. 22 a

AMENAJAREA ŞI DOTAREA CAMERELOR DESTINATE CONDAMNAŢILOR CARE


EXECUTĂ PEDEAPSA ÎN REGIM SEMIDESCHIS
129
Anexa nr. 22 b

Caracteristicile
privind amenajarea şi dotarea camerelor destinate cazării persoanelor private de
libertate care execută pedeapsa în regim semideschis, cu elemente de mobilier,
instalaţii igienico-sanitare antivandalism şi de încălzire

Art. 1
(1) Camerele destinate cazării persoanelor private de libertate care execută
pedeapsa în regim semideschis sunt alcătuite din 2 volume: un volum destinat odihnei
propriu-zise şi un volum destinat activităţilor igienico-sanitare.
(2) Uşa este metalică şi prevăzută, în partea mediană, cu vizetă cu acoperitoare de
oţel, cu lăţimea de 300 mm şi înălţimea de 110 mm şi, în partea superioară, cu vizor ce
permite observarea panoramică, numai spre interiorul camerei. De asemenea este
prevăzută cu încuietoare autoblocantă. Dispozitivul de închidere-asigurare este prevăzut
cu sistem de ancorare în minimum 3 puncte, format din tije de oţel cu duritate mare.
(3) Uşa de acces în cameră se deschide numai spre holul secţiei de deţinere şi
asigură un nivel ridicat de securitate al camerei de deţinere.

Art. 2
(1) Paturile sunt suprapuse.
(2) Pentru pat se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) ansamblul este format din 2 paturi suprapuse, rigidizate prin sudură;
b) primul pat se poziţionează la 550 mm, cel de-al doilea la 1625 mm, ambele
distanţe fiind calculate de la pardoseală;
c) accesul la cel de-al doilea pat se face cu ajutorul unei scări metalice, fixată
prin îmbinări nedemontabile de ambele paturi;
d) dimensiunile de construcţie ale acestuia, de regulă, nu depăşesc 900 mm
lăţime şi 2000 mm lungime;
e) se fixează direct în pardoseală, utilizând bolţuri securizate;
f) este confecţionat din oţel;
g) suprafaţa utilă a patului este confecţionată din foaie perforată de oţel, cu
margini de siguranţă rotunjite in jurul perimetrului pe muchiile frontale şi
laterale.
(3) Salteaua din dotarea patului este confecţionată din materiale rezistente la uzură
şi ignifuge.

Art. 3
(1) Camerele se dotează cu 2 mese.
(2) Mesele se amplasează în apropierea ferestrelor, la o distanţă care să permită
trecerea simultană a 2 persoane pe intervalul creat între masă şi fereastră.
(3) Pentru masă se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este confecţionată prin sudare, din oţel;
b) suprafaţa superioară a mesei este din lemn tare, prezintă rezistenţă la uzură,
având margini rotunjite;
c) se rabatează pe latura mică;
130
d) la partea liberă se sprijină pe un picior fixat în balama tip pivot acoperită,
sudată pe partea interioară a mesei;
e) are lăţimea de 750 mm şi lungimea de 1500 mm;
f) este de tip consolă;
g) se poziţionează la 750 mm – 800 mm fată de pardoseală.
(4) Masa se completează cu 5 scaune din material plastic.

Art. 4
(1) Spaţiul destinat activităţii igienico-sanitare cuprinde 2 duşuri, 2 căzi de duş, 2
chiuvete, 2 vase de WC şi 2 oglinzi. Spaţiul destinat activităţii igienico-sanitare este
separat de restul camerei, fiind practic un volum distinct, cu acces din spaţiul destinat
odihnei propriu-zise. Acest spaţiu trebuie să fie ventilat corespunzător astfel încât să se
prevină umezeala şi crearea mucegaiului.
(2) La intrarea în acest spaţiu se montează o uşă, din lemn dur, fără posibilitate de
blocare, fixată în balamale tip pivot acoperite, având deschiderea spre spaţiul destinat
odihnei.
(3) Pereţii şi pardoseala spaţiului destinat activităţii igienico-sanitare se construiesc
din materiale rezistente la uzură şi acţiunea apei.
(4) Duşul şi cada de duş sunt separate de restul instalaţiilor sanitare printr-un
perete despărţitor. La intrarea în spaţiul afectat activităţii de îmbăiere se pot monta perdele
până la înălţimea umărului. Lungimea perdelei de duş se calculează astfel încât să poată
permite observarea la nivelul gleznelor.

Art. 5
(1) Chiuvetele şi vasele de WC sunt separate între ele printr-un perete despărţitor,
cu înălţimea maximă de 2000 mm.
(2) La intrarea în spaţiul destinat fiecărei chiuvete se pot monta perdele până la
înălţimea umărului. Lungimea perdelei se calculează astfel încât să poată permite
observarea la nivelul gleznelor.
(3) Chiuveta este confecţionată din oţel inoxidabil brut tratat şi prevăzută cu fixări
pentru perete, mascate şi rezistente. Este construită dintr-o singură piesă, fără îmbinări
demontabile sau fisuri.

Art. 6
Pentru chiuvetă se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) suprafaţa expusă a chiuvetei este şlefuită până ajunge la aspect satinat;
b) este prevăzută cu cep captiv şi cu unul sau două robinete acţionate manual, prin
împingere, printr-un buton din oţel inoxidabil şi regulator de timp
hidromecanic/electronic încorporate;
c) permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces
la conducte.

Art. 7
(1) La intrarea în spaţiul destinat vasului de WC se poate monta o uşă, fără
dispozitiv de blocare, având înălţimea până la nivelul umărului. Lungimea uşii se
calculează astfel încât să poată permite observarea la nivelul gleznelor.
(2) Vasul de WC este confecţionat din oţel inoxidabil brut tratat şi prevăzut cu fixări
pentru pardoseală şi perete, mascate şi rezistente. Este construit dintr-o singură piesă,
fără îmbinări demontabile sau fisuri.
(3) Pentru vasul de WC se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este prevăzut cu evacuare verticală sau orizontală;
b) suprafaţa exterioară a bolului este şlefuită până la un aspect satinat;
131
c) partea superioară este şlefuită pentru a asigura o suprafaţă cu caracteristicile necesare
instalaţiilor sanitare, cu o formă care asigură curgerea apei în flux circular;
d) este prevăzut cu mecanism de spălare, acţionat manual printr-un buton, prin
împingere;
e) permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces
la conducte.

Art. 8
(1) Deasupra chiuvetei se poate monta o poliţă.
(2) Pentru poliţă se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este construită dintr-o singura bucată, fără îmbinări sau crăpături;
b) este realizată din material compozit (extrem de dur);
c) suprafaţa este finisată astfel încât să permită menţinerea igienei şi să fie uşor de
curăţat, rezistentă la foc şi depuneri;
d) prinderea în perete se face cu bolţuri securizate;
e) dimensiunea nu depăşeşte 300 mm x 125 mm.

Art. 9
(1) Oglinda se poziţionează deasupra chiuvetei.
(2) Pentru oglindă se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este plată, din oţel inoxidabil, cu finisare lucioasă şi înalt reflectantă, rezistenţă la
zgâriere, cojiri şi depuneri;
b) este prevăzută cu şuruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere şi tăiere;
c) dimensiunea nu depăşeşte 300 mm x 300 mm;
d) are finisare lucioasă a tuturor suprafeţelor exterioare.

Art. 10
(1) Spaţiul destinat îmbăierii cuprinde duşul şi cada de duş care se amplasează
lângă chiuvetă sau vasul de WC, fiind separat de acestea, printr-un perete despărţitor cu
înălţimea maximă de 2000 mm. La intrarea în spaţiul destinat îmbăierii se pot monta
perdele până la înălţimea umărului. Lungimea perdelei de duş se calculează astfel încât
să poată permite observarea la nivelul gleznelor.
(2) Pentru duş se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este construit din oţel inoxidabil;
b) capul de duş este fixat în perete şi este realizat din oţel inoxidabil iar piesele din
interiorul lui sunt realizate dintr-un material ce nu permite depunerea calcarului;
c) butonul de pornire-oprire cu regulator de temperatură şi cantitate a apei este realizat
din oţel inoxidabil şi regulator de timp hidromecanic/electronic încorporate;
d) să permită un flux de 8-12 l/min, cu posibilitate de reglare a unghiului de cădere.
(3) Pentru cada de duş se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este rezistentă la lovituri;
b) este construită dintr-o singură piesă, fără îmbinări sau fisuri;
c) suprafaţa exterioară este şlefuită;
d) nu depăşeşte dimensiunea 750 mm X 750 mm;
e) încorporează marginile de turnare şi coboară spre orificiul central de evacuare.

Art. 11
(1) Spaţiile de depozitare a bunurilor şi obiectelor personale se amenajează sub
forma unei nişe, în perete, pe 3 niveluri, astfel încât să poată fi depozitate cele menţionate,
în volum de 0,25 m3, pentru fiecare persoană privată de libertate (lăţimea 0,4 m ,
adâncimea 0,5 m , înălţimea 1,25 m).
132
(2) În spaţiul destinat odihnei, pe perete, se poate amplasa un cuier, cu cel mult 20
de braţe pentru agăţat.

Art. 12
(1) Priza pentru distribuirea semnalului TV se montează pe peretele cu uşa, lângă
priza de alimentare cu energie electrică (220).
(2) Pe acelaşi perete, deasupra prizelor menţionate, se montează sistemul de
comunicare de tip interfon şi terminalul sistemului de radioficare.
(3) Suportul pe care se montează aparatul TV este de tip consolă, având, cel puţin,
următoarele specificaţii:
a) este confecţionată prin turnare, din beton;
b) este de tip consolă;
c) permite aşezarea unui aparat TV ce are dimensiuni reglementate prin ordin al
ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti;
d) se poziţionează la 1600 mm – 1700 mm fată de pardoseală;
e) să asigure vizionarea programelor TV, concomitent, de către toate persoanele private
de libertate.

Art. 13
Iluminatul de veghe (tensiune de 24 V) permite supravegherea pe timpul nopţii fără
a perturba somnul persoanelor private de libertate.

Art. 14
Pentru asigurarea unei temperaturi optime se montează registre de căldură,
protejate antivandalism cu ajutorul unei măşti de protecţie.

Art. 15
Pentru ventilaţie, în partea superioară a peretelui spre exterior, în imediata
apropiere a spaţiului pentru îmbăiere, se pot folosi, după caz, cărămizi de ventilaţie din
metal rezistent la coroziune.

Art. 16
(1) Ferestrele sunt confecţionate din geam termopan şi profiluri tratate prin
ignifugare şi rezistente la uzură. Peste suprafaţa vitrată se aplică folie antiefracţie.
(2) La fereastră se montează o gratie. Gratia este construită, prin sudură, din bare
orizontale de oţel cu secţiunea dreptunghiulară şi bare verticale de oţel cu secţiune
rotundă, cu ochiuri verticale de 100 mm X 300 mm.
(3) Gratia de la fereastră se amplasează pe partea exterioară a ferestrei şi se
fixează pe structura de rezistenţă. Oţelul folosit trebuie să aibă duritate mare şi să prezinte
înaltă rezistenţă la tăiere.
133
Anexa nr. 23 a

AMENAJAREA ŞI DOTAREA CAMERELOR DESTINATE CONDAMNAŢILOR CARE


EXECUTĂ PEDEAPSA ÎN REGIM DESCHIS
134
Anexa nr. 23 b

Caracteristicile
privind amenajarea şi dotarea camerelor destinate cazării persoanelor private de
libertate care execută pedeapsa în regim deschis, cu elemente de mobilier, instalaţii
igienico-sanitare antivandalism şi de încălzire

Art. 1
(1) Camerele destinate cazării persoanelor private de libertate care execută
pedeapsa în regim deschis sunt alcătuite din 3 volume: un volum destinat odihnei propriu-
zise, un volum destinat activităţilor igienico-sanitare şi un volum destinat depozitării
bunurilor şi obiectelor personale.
(2) Uşa de acces în cameră se deschide numai spre holul secţiei de deţinere. Uşa
poate fi din materiale uşoare şi proiectată astfel încât să asigure rezistenţă la uzură şi
tratată prin ignifugare. Este prevăzută cu fereastră rectangulară, cu dimensiunea de 300
mm X 600 mm,

Art. 2
(1) Paturile sunt suprapuse.
(2) Pentru pat se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) ansamblul este format din 2 paturi suprapuse, rigidizate prin sudură;
b) primul pat se poziţionează la 550 mm, cel de-al doilea la 1625 mm, ambele
distanţe fiind calculate de la pardoseală;
c) dimensiunile de construcţie ale acestuia, de regulă, nu depăşesc: 900 mm
lăţime şi 2000 mm lungime;
d) accesul la cel de-al doilea pat se face cu ajutorul unei scări metalice, fixată
prin îmbinări nedemontabile de ambele paturi;
e) este confecţionat din oţel;
f) suprafaţa utilă a patului este confecţionată din foaie perforată de oţel, cu
margini de siguranţă rotunjite in jurul perimetrului pe muchiile frontale şi
laterale.
(3) Salteaua din dotarea patului este confecţionată din materiale rezistente la uzură
şi ignifuge.

Art. 3
(1) Camerele se dotează cu 2 mese.
(2) Mesele se poziţionează, de regulă, în apropierea ferestrelor, la o distanţă care
să permită trecerea simultană a 2 persoane pe intervalul creat între masă şi fereastră.
(3) Pentru masă se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este confecţionată prin sudare, din oţel;
b) suprafaţa superioară a mesei este din lemn tare, prezintă rezistenţă la uzură,
având margini rotunjite;
c) are lăţimea de 750 mm şi lungimea de 1500 mm;
d) suprafaţa superioară a mesei se poziţionează la 750 mm – 800 mm fată de
pardoseală.
(4) Masa se completează cu 5 scaune din material plastic.
135
Art. 4
(1) Spaţiul destinat activităţii igienico-sanitare cuprinde 2 duşuri, 2 căzi de duş, 2
chiuvete, 2 vase de WC şi 2 oglinzi. Instalaţiile sanitare se amplasează pe latura opusă
patului, Spaţiul destinat activităţii igienico-sanitare este separat de restul camerei, fiind
practic un volum distinct cu acces din spaţiul destinat odihnei propriu-zise. Acest spaţiu
trebuie să fie ventilat corespunzător astfel încât să se prevină umezeala şi crearea
mucegaiului.
(2) La intrarea în acest spaţiu se montează o uşă, din lemn dur, fără posibilitate de
blocare, fixată în balamale tip pivot acoperite, având deschiderea spre spaţiul destinat
odihnei.
(3) Pereţii şi pardoseala spaţiului destinat activităţii igienico-sanitare se construiesc
din materiale rezistente la uzură şi acţiunea apei.
(4) Duşul şi cadă de duş sunt separate de restul instalaţiilor sanitare printr-un
perete despărţitor. La intrarea în spaţiul afectat activităţii de îmbăiere se pot monta perdele
până la înălţimea umărului. Lungimea perdelei de duş se calculează astfel încât să poată
permite observarea la nivelul gleznelor.

Art. 5
(1) Chiuvetele şi vasele de WC sunt separate între ele printr-un perete despărţitor,
cu înălţimea maximă de 2000 mm.
(2) La intrarea în spaţiul destinat chiuvetei se pot monta perdele până la înălţimea
umărului. Lungimea perdelei se calculează astfel încât să poată permite observarea la
nivelul gleznelor.
(3) Chiuveta este confecţionată din oţel inoxidabil brut tratat şi prevăzută cu fixări
pentru perete, mascate şi rezistente. Este construită dintr-o singură piesă, fără îmbinări
demontabile sau fisuri.
(4) Pentru chiuvetă se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) suprafaţa expusă a chiuvetei este şlefuită până ajunge la aspect satinat;
b) este prevăzută cu cep captiv şi cu unul sau două robinete acţionate manual,
prin împingere, printr-un buton din oţel inoxidabil şi regulator de timp
hidromecanic/electronic încorporate;
c) permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să
aibă acces la conducte.

Art. 6
(1) La intrarea în spaţiul destinat vasului de WC se poate monta o uşă, fără
dispozitiv de blocare, având înălţimea până la nivelul umărului. Lungimea uşii se
calculează astfel încât să poată permite observarea la nivelul gleznelor.
(2) Vasul de WC este confecţionat din oţel inoxidabil brut tratat şi prevăzută cu fixări
pentru pardoseală şi perete, mascate şi rezistente. Este construit dintr-o singură piesă,
fără îmbinări demontabile sau fisuri.
(3) Pentru vasul de WC se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este prevăzut cu evacuare verticală sau orizontală;
b) suprafaţa exterioară a bolului este şlefuită până la un aspect satinat;
c) partea superioară este şlefuită pentru a asigura o suprafaţă cu caracteristicile
necesare instalaţiilor sanitare, cu o formă care asigură curgerea apei în flux
circular;
d) este prevăzut cu mecanism de spălare, acţionat manual printr-un buton, prin
împingere;
e) permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să
aibă acces la conducte.
136
Art. 7
(1) Deasupra chiuvetei se poate monta o poliţă.
(2) Pentru poliţă se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este construită dintr-o singura bucată, fără îmbinări sau crăpături;
b) este realizată din material compozit (extrem de dur);
c) suprafaţa este finisată astfel încât să permită menţinerea igienei şi să fie uşor
de curăţat, rezistentă la foc şi depuneri;
d) prinderea în perete se face cu bolţuri securizate;
e) dimensiunea nu depăşeşte 300 mm x 125 mm.

Art. 8
(1) Oglinda se poziţionează deasupra chiuvetei.
(2) Pentru oglindă se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este plată, din oţel inoxidabil, cu finisare lucioasă şi înalt reflectantă,
rezistenţă la zgâriere, cojiri şi depuneri;
b) este prevăzută cu şuruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere şi
tăiere;
c) dimensiunea nu depăşeşte 300 mm x 300 mm;
d) are finisare lucioasă a tuturor suprafeţelor exterioare.

Art. 9
(1) Spaţiul destinat îmbăierii cuprinde duşul şi cada de duş care se amplasează
lângă chiuvetă sau vasul de WC, fiind separat de acestea, printr-un perete despărţitor cu
înălţimea maximă de 2000 mm. La intrarea în spaţiul destinat îmbăierii se pot monta
perdele până la înălţimea umărului. Lungimea perdelei de duş se calculează astfel încât
să poată permite observarea la nivelul gleznelor.
(2) Pentru duş se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este construit din oţel inoxidabil;
b) capul de duş este fixat în perete şi este realizat din oţel inoxidabil iar piesele
din interiorul lui sunt realizate dintr-un material ce nu permite depunerea
calcarului;
c) butonul de pornire-oprire cu regulator de temperatură şi cantitate a apei este
realizat din oţel inoxidabil şi regulator de timp hidromecanic/electronic
încorporate;
d) să permită un flux de 8-12 l/min, cu posibilitate de reglare a unghiului de
cădere.
(3) Pentru cada de duş se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este rezistentă la uzură şi lovituri;
b) este construită dintr-o singură piesă, fără îmbinări sau fisuri;
c) suprafaţa exterioară este şlefuită;
d) nu depăşeşte dimensiunea 750 mm X 750 mm;
e) încorporează marginile de turnare şi coboară spre orificiul central de
evacuare.

Art. 10
(1) Spaţiile de depozitare a obiectelor de igienă personală, ustensile de scris,
haine, încălţăminte, ş.a. se amenajează, într-o încăpere separată de spaţiul destinat
odihnei propriu-zise. La intrarea în acest spaţiu se montează o uşă, din lemn dur, fixată în
balamale tip pivot acoperite, fără posibilitate de blocare, având deschiderea spre spaţiul
destinat odihnei. În aceste spaţii de depozitare se amplasează rafturi suprapuse, din oţel,
fixate atât în pardoseală cât şi în perete.
137
(2) Suprafaţa fiecărui raft este confecţionată din lemn tare şi prezintă rezistenţă la
uzură. Se dimensionează astfel încât să poată asigura depozitarea unui volum de 0,3 m 3,
calculat pentru fiecare persoană privată de libertate.

Art. 11
(1) În spaţiul destinat odihnei se pot amplasa noptiere, din lemn, fixate pe perete, 2
câte 2, suspendate, în imediata apropiere a paturilor. Dimensiunile unei noptiere nu vor
depăşi 500 mm X 500 mm X 300 mm.
(2) De asemenea, în spaţiul destinat odihnei, pe perete, se poate amplasa un
cuier, cu cel mult 2 braţe pentru agăţat, pentru fiecare persoană privată de libertate.

Art. 12
(1) Priza pentru distribuirea semnalului TV se montează pe peretele cu uşa, lângă
priza de alimentare cu energie electrică (220 V).
(2) Pe acelaşi perete, deasupra prizelor menţionate, se montează sistemul de
comunicare de tip interfon şi terminalul sistemului de radioficare.
(3) Suportul pe care se montează aparatul TV este de tip consolă, având, cel puţin,
următoarele specificaţii:
a) este confecţionată prin turnare, din beton;
b) este de tip consolă;
c) permite aşezarea unui aparat TV ce are dimensiuni reglementate prin ordin
al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti;
d) se poziţionează la 1600 mm – 1700 mm fată de pardoseală;
e) să asigure vizionarea programelor TV, concomitent, de către toate
persoanele private de libertate.

Art. 13
Pentru asigurarea unei temperaturi optime se montează registre de căldură,
protejate antivandalism cu ajutorul unei măşti de protecţie.

Art. 14
Pentru ventilaţie, în partea superioară a peretelui spre exterior, în imediata
apropiere a spaţiului pentru îmbăiere, se pot folosi, după caz, cărămizi de ventilaţie din
metal rezistent la coroziune.

Art. 15
(1) Ferestrele sunt confecţionate din geam termopan şi profiluri tratate prin
ignifugare şi rezistente la uzură. Peste suprafaţa vitrată se aplică folie antiefracţie.
(2) La fereastră se montează o gratie. Gratia este construită, prin sudură, din bare
orizontale de oţel cu secţiunea dreptunghiulară şi bare verticale de oţel cu secţiune
rotundă, cu ochiuri verticale de 100 mm X 300 mm.
(3) Gratia de la fereastră se amplasează pe partea exterioară a ferestrei şi se
fixează pe structura de rezistenţă. Oţelul folosit trebuie să aibă duritate mare şi să prezinte
înaltă rezistenţă la tăiere.
138
Anexa nr. 24 a

AMENAJAREA ŞI DOTAREA CAMERELOR PENTRU EXECUTAREA


SANCŢIUNII DISCIPLINARE CU IZOLAREA
139
Anexa nr. 24 b

Caracteristicile

privind amenajarea şi dotarea camerelor pentru executarea sancţiunii


disciplinare cu izolarea

Art. 1

(1) Camerele pentru executarea sancţiunii disciplinare cu izolarea sunt construite în


sistem monovolum.
(2) Uşa este metalică şi prevăzută, în partea mediană, cu vizetă cu acoperitoare de
oţel, cu lăţimea de 300 mm şi înălţimea de 110 mm şi, în partea superioară, cu vizor ce
permite observarea panoramică, numai spre interiorul camerei. De asemenea este
prevăzută cu încuietoare autoblocantă. Dispozitivul de închidere-asigurare este prevăzut
cu sistem de ancorare în minimum 3 puncte, format din tije de oţel cu duritate mare.
(3) Uşa este dublată de un grilaj. Grilajul este construit, prin sudură, din bare
orizontale de oţel cu secţiune dreptunghiulară şi bare verticale de oţel cu secţiune rotundă,
dispuse într-un cadru cu ochiuri cu lăţimea de 100 mm şi înălţimea de 150 mm. În partea
mediană, grilajul este prevăzut cu un gol cu dimensiuni identice cu cele ale vizetei
practicate în uşă. Grilajul se montează într-un cadru metalic cu balamale pivotante
acoperite şi se fixează în perete prin ancorare chimică. Este prevăzut cu broască
îngropată cu oprire totală.
(4) Oţelul folosit trebuie să aibă duritate mare şi să prezinte înaltă rezistenţă la
tăiere.
(5) Uşa de acces în cameră şi grilajul se deschid numai spre holul secţiei de
deţinere şi asigură un nivel ridicat de securitate al camerei de deţinere.
(6) Pentru prevenirea unor acţiuni ostile din partea persoanelor private de libertate,
se amenajează, suplimentar, un grilaj metalic de siguranţă care să împiedice apropierea
lor de uşă. Caracteristicile grilajului metalic de siguranţă sunt identice cu cele prevăzute
pentru grilajul de la uşa metalică.

Art. 2
(1) Pentru pat se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) dimensiunile de construcţie ale acestuia, de regulă, nu depăşesc 900 mm
lăţime şi 2000 mm lungime;
b) este de formă tip cuşetă şi se fixează în consolă direct în perete utilizând
bolţuri rezistente la deformare şi rupere;
c) se poziţionează la 550 mm distanţă faţă de pardoseală;
d) este confecţionat din oţel cu aceleaşi caracteristici ca cele ale oţelului folosit
la confecţionarea grilajului uşii;
e) suprafaţa utilă a patului este confecţionată din foaie perforată de oţel, cu
margini de siguranţă rotunjite in jurul perimetrului pe muchiile frontale şi
laterale.
(2) Salteaua din dotarea patului este confecţionată din materiale rezistente la uzură
şi ignifuge.

Art. 3
(1) Masa se amplasează la baza ferestrei.
(2) Pentru masă se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este confecţionată prin turnare, din beton armat;
b) este de tip consolă;
140
c) are lăţimea de 400 mm şi lungimea de 500 mm;
d) se poziţionează la 750 mm – 800 mm faţă de pardoseală.
(3) Masa se completează cu un scaun metalic, fără spătar, încastrat în pardoseală.

Art. 4
(1) Spaţiul destinat activităţii igienico-sanitare cuprinde duşul, cada de duş,
chiuveta, vasul de WC şi oglinda. Instalaţiile igienico-sanitare sunt antivandalism şi se
amplasează pe latura opusă patului. Spaţiul destinat activităţii igienico-sanitare este
separat de restul camerei printr-un perete despărţitor şi trebuie să fie ventilat
corespunzător astfel încât să se prevină umezeala şi crearea mucegaiului.
(2) La intrarea în acest spaţiu, pentru asigurarea intimităţii, se montează perdele
care să permită vizualizarea persoanei private de libertate la nivelul gleznelor, a umărului
şi capului celui care face duş.
(3) Pereţii şi pardoseala spaţiului destinat activităţii igienico-sanitare trebuie să fie
construite din materiale rezistente la uzură şi acţiunea apei.

Art. 5
(1) Chiuveta şi vasul de WC sunt de tip monobloc, construite în sistem
antivandalism. Modulul este construit dintr-o singură piesă, fără îmbinări demontabile sau
fisuri, din oţel inoxidabil brut tratat şi prevăzut cu fixări pentru pardoseală şi perete,
mascate şi rezistente la smulgere şi rupere.

Art. 6
Pentru chiuvetă se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) suprafaţa expusă a chiuvetei este şlefuită până ajunge la aspect satinat;
b) este prevăzută cu cep captiv şi cu unul sau două robinete acţionate manual,
prin împingere, printr-un buton din oţel inoxidabil şi regulator de timp
hidromecanic/electronic încorporate;
c) permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să
aibă acces la conducte.

Art. 7
Pentru vasul de WC se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este prevăzut cu evacuare verticală sau orizontală;
b) suprafaţa exterioară a bolului este şlefuită până la un aspect satinat;
c) partea superioară este şlefuită pentru a asigura o suprafaţă cu caracteristicile
necesare instalaţiilor sanitare, cu o formă care asigură curgerea apei în flux
circular;
d) este prevăzut cu mecanism de spălare, acţionat manual printr-un buton, prin
împingere;
e) permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să
aibă acces la conducte.

Art. 8
(1) Deasupra chiuvetei se poate monta o poliţă.
(2) Pentru poliţă se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este construită dintr-o singura bucată, fără îmbinări sau crăpături;
b) este realizată din material compozit (extrem de dur);
c) suprafaţa este finisată astfel încât să permită menţinerea igienei şi să fie uşor
de curăţat, rezistentă la foc şi depuneri;
d) prinderea în perete se face cu bolţuri securizate;
e) dimensiunea nu depăşeşte 300 mm x 125 mm.
141
Art. 9
(1) Oglinda se poziţionează deasupra modulului chiuvetă – vas de WC.
(2) Pentru oglindă se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este plată, din oţel inoxidabil, cu finisare lucioasă şi înalt reflectantă,
rezistenţă la zgâriere, cojiri şi depuneri;
b) este prevăzută cu şuruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere şi
tăiere;
c) dimensiunea nu depăşeşte 300 mm x 300 mm;
d) are finisare lucioasă a tuturor suprafeţelor exterioare.

Art. 10
(1) Duşul şi cada de duş se amplasează lângă modulul chiuvetă-vas WC.
(2) Pentru duş se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este construit din oţel inoxidabil;
b) capul de duş este fixat în perete şi este realizat din oţel inoxidabil iar piesele
din interiorul lui sunt realizate dintr-un material ce nu permite depunerea
calcarului;
c) butonul de pornire-oprire cu regulator de temperatură şi cantitate a apei este
realizat din oţel inoxidabil şi regulator de timp hidromecanic/electronic
încorporate;
d) să permită un flux de 8-12 l/min, cu posibilitate de reglare a unghiului de
cădere.
(3) Pentru cada de duş se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este rezistentă la uzură şi lovituri;
b) este construită dintr-o singură piesă, fără îmbinări sau fisuri;
c) suprafaţa exterioară este şlefuită;
d) nu depăşeşte dimensiunea 750 mm X 750 mm;
e) încorporează marginile de turnare şi coboară spre orificiul central de
evacuare.

Art. 11
(1) Spaţiile pentru păstrarea anumitor bunuri şi obiecte personale se amenajează
sub forma unui raft.
(2) Pentru raft se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este confecţionat prin turnare, din beton;
b) este de tip consolă;
c) are dimensiunea de 300 mm X 400 mm;
d) se poziţionează la 1400 mm – 1600 mm faţă de pardoseală;
e) poate fi amplasat în apropierea patului.
Lângă spaţiile de depozitare se poate amplasa un cuier, cu cel mult 2 braţe.

Art. 12
Pe peretele cu uşa, se montează sistemul de comunicare de tip interfon şi
terminalul sistemului de radioficare.

Art. 13
Iluminatul de veghe (tensiune de 24 V) permite supravegherea pe timpul nopţii fără
a perturba somnul persoanelor private de libertate.

Art. 14
Pentru asigurarea unei temperaturi optime se montează registre de căldură,
protejate antivandalism cu ajutorul unei măşti de protecţie.
142
Art. 15
Pentru ventilaţie, în partea superioară a peretelui spre exterior, în imediata
apropiere a spaţiului pentru îmbăiere, se pot folosi, după caz, cărămizi de ventilaţie din
metal rezistent la coroziune.

Art. 16
(1) Ferestrele sunt confecţionate din geam termopan cu tâmplărie de aluminiu.
Peste suprafaţa vitrată se aplică folie antiefracţie.
(2) La fereastră se montează o gratie. Gratia de la fereastră se amplasează pe
partea exterioară a ferestrei şi se fixează pe structura de rezistenţă prin sudare la
construcţiile noi sau prin ancorare chimică, la construcţiile existente. Are aceleaşi
caracteristici ca şi grilajul de la uşă de acces în cameră.
143
Anexa nr. 25
Ministerul Justiţiei
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Penitenciarul/ Centrul de Reeducare/Centrul de Arestare Preventivă _________________
Nr. _______ din _______

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ
a persoanelor private de libertate aflate în refuz de hrană (RH)

Părinţii Starea Data şi


Data Motivul
Nr. Nr. Nume şi Data Condamnare sănătăţii la motivul
intrării în intrării în Obs.
crt. cameră prenume naşterii Tata Mama şi fapta intrarea în ieşirii din
RH RH
RH RH

3
14
144

4
14
Anexa nr. 26

Ministerul Justiţie
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Penitenciarul/ Centrul de Reeducare/Centrul de Arestare Preventivă _____________________
Nr. _______ din ___________

REGISTRU DE EVIDENŢĂ

privind persoanele private de libertate aflate în executarea sancţiunii disciplinare cu izolarea

Nr. şi data Data Data


Nume şi Comportare Data
Nr. Data Condamnare hotărârii Abaterea Durata începerii expirării Obiecte Data Motivul
prenume, pe timpul comisă întreruperii reînceperii
crt. naşterii şi faptă de sancţiunii (ziua şi (ziua şi ridicate întreruperii
părinţii detenţiei (ziua şi ora) (ziua şi ora)
sancţiune ora) ora)
145
Anexa nr. 27

Ministerul Justiţiei
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Penitenciarul/ Centrul de Reeducare/Centrul de Arestare Preventivă______________
Secţia__________
Nr. _______ din _________

REGISTRUL

de evidenţă a plimbării persoanelor private de libertate

Nr. persoanelor Durata plimbării Comportarea Semnătura


Numărul
Data private de persoanelor private de supraveghetorului care a
camerei Ora ieşirii Ora intrării
libertate libertate efectuat plimbarea

5
14
146

6
14
Anexa nr. 28

SPAŢIU DESTINAT PLIMBĂRII PERSOANELOR PRIVATE DE LIBERTATE ARESTATE PREVENTIV,


CONDAMNATE DIN REGIMUL DE MAXIMĂ SIGURANŢĂ ŞI ÎNCHIS, SANCŢIONATE DISCIPLINAR CU IZOLAREA,
PRECUM ŞI CELOR CARE PREZINTĂ RISC PENTRU SIGURANŢA PENITENCIARULUI
147
Anexa nr. 29

SPAŢIU DESTINAT PLIMBĂRII PERSOANELOR PRIVATE DE LIBERTATE


CONDAMNATE DIN REGIMUL SEMIDESCHIS ŞI DESCHIS

7
14
148

8
14
Anexa nr. 30
FAŢĂ

Ministerul Justiţiei APROB


Loc pentru
Administraţia Naţională a Penitenciarelor Director fotografie
Penitenciarul/ Centrul de Reeducare/Centrul de Arestare Preventivă ________________

FIŞĂ DE EVIDENŢĂ
a sancţiunilor disciplinare, recompenselor şi drepturilor
persoanei private de libertate _______________________________ porecla __________
fiul lui ________________ şi al ______________ născut la data de ______________ în localitatea ________________ judeţul
______________ cu domiciliul stabil în localitatea _________________ judeţul______________ .
Arestat preventiv__________pentru____________ . Depus la data __________ secţia ______ camera ____ condamnat
_______________ pentru____________ . Condamnat definitiv la data____________________________________________________.
Regimul de executare a pedepsei___________________________. Grad de risc ______________________________________.
Fumător/nefumător.
SANCŢIUNI DISCIPLINARE RECOMPENSE

Încredinţarea unei

premii – materiale

Permisiune ieşire

Permisiune ieşire

Permisiune ieşire
art. 64 din Legea

din penitenciar 1
aplicată anterior
responsabilităţi,
Data Suspendarea drepturilor

pentru activităţi

din penitenciar

din penitenciar
Suplimentarea

până la 10 zile
dreptului de a

Acordarea de

până la 5 zile
ocupaţionale
Avertisment

Retragerea

disciplinare

primi vizite
sancţiunii
cult., artistice

de a primi şi

Izolare
de a presta
participa la

şi sportive

de a primi
Abaterea
cumpăra
Începerii

275
Expirării

activităţi

muncă

bunuri

zi
vizite
comisă
de a
149
VERSO

VIZITE Numele şi
prenumele, gradul CUMPĂRĂTURI
de rudenie al
Date Semnătura
persoanei de la
Articole achiziţionate

Durata vizitei
despre Semnătura celui care

Tipul vizitei
DATA care se primeşte Adresa
pachet de primire a acordat
pachetul,
Conţinutul

DATA
totală (kg)
Greutatea

drepturile Cartele
pe scurt
ori care a vizitat
persoana privată telefonice
Altele
de libertate (buc., serie,
număr)

NOTĂ: Pe lângă semnătura celui care a acordat drepturile, se înscriu şi gradul profesional, numele şi prenumele.

9
14
150

0
15
Anexa nr. 31

FIŞĂ DE EVIDENŢĂ A DREPTULUI LA CONVORBIRI TELEFONICE

Ministerul Justiţiei
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Penitenciarul/Centrul de reeducare/Centrul de arestare
preventivă ____
Semnătura
Seria Data persoanei
Nr crt Valoare
cartelei achiziţionării private de
libertate
1
2
3
FIŞĂ DE EVIDENŢĂ 4
Loc pentru a convorbirilor telefonice 5
fotografie
efectuate de persoana privată de libertate _____________________ 6
Porecla _________ 7
8
fiul lui _________________ şi al ____________ născut la data __________ 9
Arestat preventiv/condamnat pentru ________________________________ 10
Secţia _____ camera ________ Regimul de
executare____________________ Grad de risc ________________
Semnătura
Nume şi prenume
Nr. crt. Data Ora Nr. tel. apelat persoanei private
supraveghetor
de libertate
151
Anexa nr. 32 a

MODUL DE DESFĂŞURARE, MĂSURILE DE SIGURANŢĂ ŞI SUPRAVEGHERE,


AMENAJAREA ŞI DOTAREA SPAŢIILOR DE ACORDARE A VIZITEI INTIME
ATRIBUŢIILE SUPRAVEGHETORULUI DE LA VIZITA INTIMĂ

1. Mod de desfăşurare

La cererea condamnatului sau a partenerului, aceştia pot utiliza lenjerii şi materiale


de igienă proprii care vor fi supuse, în prealabil, controlului specific.
Pe durata vizitei, condamnatul şi persoana vizitatoare pot păstra asupra lor cafea,
apă minerală şi băuturi răcoritoare, în limite rezonabile, care sunt supuse, în prealabil,
controlului specific.
În cazul vizitei cu durata de 48 de ore, odată cu servirea meselor, prin grija
administraţiei penitenciarului se asigură tacâmuri şi veselă de unică folosinţă.
Condamnatului i se pune la dispoziţie hrana conform normei la care este alocat,
chiar dacă uzitează de pachetul cu alimente prevăzut la art.217 alin.(5) din Regulamentul
de aplicare a Legii nr. 275/2006.
Anunţul despre încheierea vizitei se face de către supraveghetor, prin interfon, cu
15 minute înainte de expirarea perioadei aprobate. Condamnatul şi persoana vizitatoare
sunt obligate să predea camera în starea de ordine şi curăţenie în care au primit-o. După
fiecare utilizare se înlocuieşte lenjeria de pat şi se asigură materialele pentru igienă
personală.
Cu 15 minute înainte de efectuarea apelului sau, după caz, de distribuire a mesei
anunţă prin interfon persoana privată de libertate şi persoana vizitatoare.
După consumarea vizitei, condamnatul şi persoana vizitatoare vor fi supuse
aceloraşi măsuri de control utilizate înainte de acordarea vizitei.
În cazul în care condamnatul sau persoana vizitatoare solicită încheierea vizitei
înainte de expirarea perioadei aprobate, se va da curs solicitării.
În acelaşi context, vizita poate fi întreruptă de administraţia penitenciarului, în
conformitate cu prevederile art. 42 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006.
Dispoziţiile art. 39 alin.(4) şi (5), art. 41 şi art. 42 din Regulamentul de aplicare a
Legii nr. 275/2006 se aplică în mod corespunzător.
În situaţia în care durata vizitei este cea prevăzută de art. 54 alin.(3) din Legea nr.
275/2006, supraveghetorul, prin interfon, cu 15 minute înainte de efectuarea apelului,
anunţă condamnatul şi persoana vizitatoare, urmând ca după acest interval de timp să
deschidă camera şi să verifice prezenţa condamnatului.

2. Măsuri de siguranţă şi supraveghere

Camera va avea sisteme sigure de închidere la uşă şi gratii la ferestre, iar în interior
se montează un buton de alarmă şi un sistem de comunicaţie bidirecţional, de tip interfon.
Alarma şi sistemul de comunicaţie vor avea corespondentul în biroul supraveghetorului de
la punctul de primire sau secţia unde este amenajată camera destinată vizitei intime. De
asemenea, camera va fi prevăzută cu mijloace de detectare si stingere a incendiilor
(stingător de incendiu, senzor de fum).
Înainte şi după acordarea vizitei, precum şi cu ocazia predării – primirii serviciului se
verifică integritatea camerei, funcţionarea interfonului şi a sistemului de alarmare, se
controlează starea gratiilor, grilajelor, uşilor, ferestrelor, pardoselilor, tavanelor,
mobilierului, cazarmamentului, lenjeriei şi a grupului sanitar.
152
Se identifică şi se înscrie în registrul special destinat persoana privată de libertate şi
persoana vizitatoare înainte de introducerea în cameră de acordare a vizitei intime.
Înainte de acordarea vizitei, condamnatul va fi supus percheziţiei corporale
amănunţite, iar persoana vizitatoare şi bagajele controlului antiterorist, prin observare,
palpare, control corporal şi utilizarea unor echipamente tehnice fixe sau portabile de
detectare a armamentului, muniţiei ori substanţelor stupefiante sau materiale explozive,
fiind obligată să depună la postul de control, într-un loc special destinat şi amenajat
bagajele şi obiectele care nu au legătură cu efectuarea vizitei.
După desfăşurarea vizitei intime se efectuează percheziţia corporală amănunţită a
persoanei private de libertate şi controlul bagajelor acesteia.

3. Amenajarea şi dotarea

Camera destinată vizitelor intime se amenajează, de regulă, în apropierea punctului


de primire sau chiar în incinta acestuia, în funcţie de configuraţie, astfel încât să se poată
asigura intimitatea vizitei. Se va evita, pe cât posibil, ca pe timpul deplasării către locaţia
respectivă persoana vizitatoare să tranziteze sectorul de deţinere.
Camera destinată vizitelor intime trebuie să îndeplinească cel puţin condiţiile unei
camere de cazare în ceea ce priveşte iluminatul natural şi artificial, încălzirea, aerisirea,
accesul permanent la apă potabilă şi grup sanitar propriu (dotat cu duş) cu acces
permanent la apă caldă.
În scopul asigurării intimităţii vizitei, la ferestre se vor monta draperii confecţionate
din material netransparent.
Dotarea minimala a camerei este următoarea:
 pat dublu;
 noptiere;
 scaune;
 pături;
 masă;
 aparat TV;
 frigider;
 cuier;
 coş de gunoi;
 pahare;
 lenjerie de pat;
 Materiale pentru igienă personală:
 prosoape de faţă;
 prosoape de corp;
 săpun;
 hârtie igienică.
Pentru limitarea şi combaterea răspândirii bolilor cu transmitere sexuală,
administraţia penitenciarului pune la dispoziţia condamnaţilor mijloace de protecţie
împotriva bolilor cu transmitere sexuală.
153

Anexa nr. 32 b

AMENAJAREA ŞI DOTAREA CAMEREI DE VIZITĂ INTIMĂ


154

4
15
Anexa nr. 33

Ministerul Justiţiei
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Penitenciarul/ Centrul de Reeducare/Centrul de Arestare Preventivă ________________________
Detaşamentul nr.______________________ APROB
Profil _______________________________ DIRECTOR
Nr. _______ din ________________

TABEL NOMINAL
cu persoanele private de libertate scoase la muncă
în luna______________ anul________
ZILELE Obs.
EXPLICAŢII
Ora plecării din locul de deţinere
Ora începerii lucrului
Timpul afectat servirii mesei
Ora încetării lucrului
Ora sosirii în locul de deţinere
Matricola Numele şi Data Părinţii Cond. Apt Total ore
Nr.crt
locală prenumele naşterii Tata Mama şi fapta muncă prestate

Total ore prestate

Director adjunct siguranţa deţinerii şi regim penitenciar Educator Organizarea muncii Medic Certific orele efectiv înscrise Şef punct de lucru,
___________________________________________ ________ _______________ _______ _______________________ _______________
155
Anexa nr. 34
Ministerul Justiţiei
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Penitenciarul/ Centrul de Reeducare/Centrul de Arestare Preventivă _____________________
Nr. _______ din _______

REGISTRUL

de evidenţă a persoanelor private de libertate ieşite şi intrate din/în locul de deţinere/sectorul de


deţinere/secţia________________

Numele şi prenumele Gradul Numele şi prenumele Semnătura de


Anul, persoanei private de Locul unde profesional, persoanei private de primire a
Ora ieşirii din Semnătura Ora sosirii în
luna, libertate sau numărul se numele şi libertate sau numărul supraveghetorului/ Obs.
_________ de primire __________
ziua persoanelor private de deplasează prenumele persoanelor private şefului postului de
libertate ieşite primitorului de libertate intrate control

5
15
156

6
15
Anexa nr. 35 a

SCHIŢĂ DE PRINCIPIU AREST ORGANE JUDICIARE


157
Anexa nr. 35 b

SCHIŢĂ DE PRINCIPIU SALĂ DE JUDECATĂ

7
15
158

8
15
Anexa nr. 36

AMENAJAREA UNUI PUNCT DE LUCRU FIX

ZONA INTERZISA EXTERIOARA

ZONA INTERZISA INTERIOARA

WC SUPRAVEGHETOR
PUNCT DE LUCRU
SALA DE MESE

LOC DE ADUNARE

MAGAZIA WC
DE SCULE CADRE
FILTRU
POST
CONTROL
159
Anexa nr. 37
LOCURI ŞI ITINERARII DE DEPLASARE
DOCUMENT DE IDENTITATE PENTRU CONDAMNAŢII DIN
DENUMIREA LOCULUI
REGIMUL DESCHIS, PE PERIOADA DESFĂŞURĂRII DE ITINERARIUL DE INTERVALUL
LOCALITATEA DE MUNCĂ, ŞCOLII,
ACTIVITĂŢI ÎN EXTERIORUL LOCULUI DE DEŢINERE DEPLASARE ORAR
ORGANIZAŢIEI, ETC.

CNP________________________
NUMELE____________________
PRENUMELE________________
Loc fotografie TATĂL _____________________
VIZE PERIODICE
MAMA _____________________

LUNA__________
LUNA__________ LUNA__________ LUNA__________
ANUL___________
ANUL__________ ANUL__________ ANUL__________
DATA NAŞTERII_________________ _
LOCUL NAŞTERII _______________ DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR
DIRECTOR
DOMICILIUL L.S. L.S. L.S.
LOCALITATEA____________________, STR._______________ NR.____ L.S.
BLOC_____, SC.___, ET. ___, AP.___, JUDEŢ(SECTOR)_____________
CONDAMNAT LA______ ANI ______ LUNI ÎNCHISOARE
LUNA__________ LUNA__________ LUNA__________ LUNA__________
NR.______________
ANUL__________ ANUL__________ ANUL__________ ANUL__________
DATA EMITERII____________________
DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR
L.S. L.S. L.S. L.S.

DIRECTORUL PENITENCIARULUI
_________________________________ LUNA__________ LUNA__________ LUNA__________ LUNA__________
ANUL__________ ANUL__________ ANUL__________ ANUL__________
L.S DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR
L.S. L.S. L.S. L.S.

9
15
160

0
16
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
POSESORULUI PREZENTEI LEGITIMAŢII ÎI ESTE INTERZIS: PENITENCIARUL_____________________________________
__
 Să achiziţioneze, să primească, să deţină şi să consume
băuturi alcoolice sau substanţe psihotrope; TELEFON_____________________________
 Să achiziţioneze, să primească sau să deţină armament,
muniţii, substanţe toxice sau explozive;
 Să intre în localuri publice, locuinţe particulare sau instituţii în
care nu are permisiunea;
 Să conducă mijloace de transport sau să manipuleze utilaje
pe drumurile publice;
 Să părăsească itinerariile stabilite în prezenta legitimaţie; LEGITIMAŢIE
 Să primească sau să deţină sume de bani în afara celor din
contul personal; NR.______
 Să înstrăineze legitimaţia.

POSESORUL PREZENTEI LEGITIMAŢII ESTE OBLIGAT:

 Să păstreze legitimaţia permanent asupra sa;


 Să prezinte legitimaţia la cererea organelor în drept;
 Să respecte prevederile angajamentului si sa-l poarte in
permanenta asupra lui.

POSESORUL PREZENTEI LEGITIMAŢII POATE DEŢINE:


TRANSMITEREA PREZENTEI LEGITIMAŢII ESTE STRICT
 Bani şi carduri de plată;
 Un telefon mobil; INTERZISĂ
 Cartele valorice pentru sistemul public de telefonie.
161
Anexa nr. 38

CONDICA DE PREDARE PRIMIRE A PERSOANELOR PRIVATE DE LIBERTATE, BAGAJELOR


ŞI A OBIECTELOR DE VALOARE ALE ACESTORA

Nr. înregistrare/data Nume, Colete personale Am primit Obs.


documentului în baza prenume, Bagaj Obiecte
căruia se transferă Destinaţia data de de Grad
2
persoanele private de naşterii şi Număr Nr. mână valoare profesional,
1 Funcţia Semnătura
libertate părinţii colete înregistrare Nume şi
prenume
Data
transferului

1
În situaţia în care se predau / primesc mai mult de 5 persoane private de libertate având aceeaşi destinaţie, acestea se vor trece numeric.
2
Se vor face menţiuni cu privire la numărul de înregistrare.

1
16
162
Anexa. nr. 39
Ministerul Justiţiei
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Penitenciarul/ Centrul de Reeducare/
Centrul de Arestare Preventivă __________
Nr. _______ din _______
APROB,
DIRECTOR
AVIZAT
Director adjunct pentru siguranţa deţinerii
şi regim penitenciar

PLAN DE ACŢIUNE

Pentru desfăşurarea percheziţiei generale din data ………………………….

1. Scop – prevenirea unor evenimente deosebite, a situaţiilor de risc, ridicarea şi


confiscarea obiectelor interzise, după caz, prin realizarea unui control amănunţit asupra
persoanelor private de libertate, bagajelor, alimentelor, cazarmamentului, etc., camerelor
de deţinere şi a tuturor spaţiilor unde aceştia au acces.

2. Ora începerii şi durata percheziţiei ……………………………………….

3. Conducătorul percheziţiei …………………………………………………

4. Locul efectuării percheziţiei: secţii, camere, alte spaţii…………………………


……………………………………………..

5. Categoria şi numărul persoanelor private de libertate:


o regim de maximă siguranţă.................;
o regim închis................. ;
o regim semideschis.................;
o regim deschis.................;
o tineri.................;
o minori.................;
o arestaţi preventiv .................;
o total ................. .

6. Pregătirea pentru executarea percheziţiei:


 prelucrarea de către conducătorul acţiunii cu personalul participant la
percheziţie a dispoziţiilor Legii 275/2006 privind executare pedepselor şi a
măsurilor dispuse de organele judiciare, cele ale regulamentului de aplicare
al acesteia, cele ale Ordinului Ministrului Justiţiei privind durata şi
periodicitatea vizitelor, greutatea şi numărul pachetelor, precum şi categoriile
de bunuri ce pot fi primite, păstrate şi folosite de persoanele aflate în
executarea pedepselor privative de libertate şi dispoziţiile regulamentului
privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale
a Penitenciarelor privind percheziţia generală.
 regulile ce trebuie respectate şi modul de efectuare a percheziţiei;
 obiectele interzise ce pot fi descoperite şi cele despre care există informaţii:
- obiecte contondente care ar putea fi folosite ca mijloc de atac împotriva
persoanelor, ori cu care pot provoace vătămări corporale;
163
- bani, acte şi obiecte de valoare;
- mijloace de comunicare: telefoane mobile şi accesorii, pagere;
- aparatură audio-video: CD-uri, DVD-uri, video, mp3 player, radio-
casetofoane;
- aparate şi instalaţii electrice improvizate;
- echipament, îmbrăcăminte, încălţăminte, lenjerie şi alte articole peste
drepturile stabilite;
- substanţe halucinogene şi medicamente în afara celor prescrise de
medicul penitenciarului şi date pentru cel mult 24 de ore, inclusiv
mijloace de administrare (seringi….).
 instruirea cu privire la anumite aspecte care trebuie avute în vedere la
percheziţionare (informaţii deţinute, anumite persoane private de libertate,
modalităţi de control şi locuri pretabile a se ascunde obiecte interzise).

7. Organizarea echipelor de control


Echipa nr. 1 – execută percheziţia la camerele de deţinere/alte spaţii
_________________şi controlează, paturile, saltelele, integritatea gratiilor, ferestrelor,
pereţilor, tavanelor, grupurilor sanitare, precum şi a uşilor, grilajelor, lacătelor, instalaţiilor
sanitare, corpurilor de iluminat, materialelor din inventarul camerei şi a celorlalte sisteme
de siguranţă prevăzute.
Efectuează, după caz, percheziţia locurilor unde au acces persoanele private de
libertate (camere, camere de îmbăiere, grupuri sanitare, camere pentru alimente, camere
pentru veselă, frizerii, cluburi, ateliere, camere de aşteptare de la instanţe, sector vizite
etc.).

Nominalizarea şefului de echipă şi a celorlalţi membri:

Nr. Obiectivul supus controlului Personalul desemnat* Observaţii


Crt.

Controlul gratiilor, al ferestrelor şi 1.


1.
al sistemelor de siguranţă 2.
3.

Controlul pardoselilor, pereţilor şi 1.


2.
al tavanelor 2.
3.

1.
3. Controlul grupului sanitar
2.
3.

Controlul paturilor şi al saltelelor 1.


4.
2.
3.

1.
5. Alte spaţii
2.
3.
164
Echipa nr. 2 - execută percheziţia corporal amănunţită asupra unui număr
de_____________ de persoane private de libertate şi controlul cazarmamentului şi al
efectelor personale.

Nominalizarea şefului de echipă şi a celorlalţi membri:

Obiectivul supus percheziţiei şi


Nr. Personalul desemnat* Observaţii
controlului
Crt.

1.
2.
Percheziţia corporală 3.
1. amănunţită şi controlul 4.
cazarmamentului şi al efectelor 5.
personale 6.
7.

Supravegherea persoanelor private de libertate ____________________

Întocmirea bonurilor de primire în păstrare _________________________

8. Pregătirea materială a percheziţiei

Fiecare echipă trebuie dotată cu echipament de protecţie, instrumente pentru


verificarea integrităţii sistemelor de siguranţă şi materiale necesare ridicării, conservării şi
evidenţierii obiectelor, substanţelor şi bunurilor interzise descoperite.

ÎNTOCMIT,
ŞEF SERVICIU/ŞEF BIROU
165
Anexa nr. 40
FAŢĂ
Ministerul Justiţiei
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Penitenciarul/ Centrul de Reeducare/
Centrul de Arestare Preventivă __________
Nr. _______ din _______
AVIZAT,
DIRECTOR
PROCES VERBAL
PERCHEZIŢIE GENERALĂ

Încheiat azi____________, ora________, în baza planului de acţiune aprobat cu


nr.__________din data de _____________.

Cu ocazia percheziţiei generale efectuate în secţia / alte spaţii


_____________________, la camera(ele) nr._________, au fost percheziţionate un
număr de ________ persoane private de libertate, clasificate în regim / arestate
preventiv__________________ şi s-au controlat cazarmamentul, bagajele, obiectele
personale paturile, saltelele şi integritatea camerei(lor) de deţinere / alte spaţii, a gratiilor,
ferestrelor, pereţilor, tavanelor, grupurilor sanitare, precum şi a uşilor, grilajelor, lacătelor,
instalaţiilor sanitare, corpurilor de iluminat, materialelor din inventarul camerei şi a
celorlalte sisteme de siguranţă prevăzute.
Au fost constatate următoarele:
Cu ocazia controlului corporal amănunţit efectuat asupra persoanelor private de
libertate, asupra cazarmamentului, bagajului personal şi al obiectelor şi bunurilor
personale nu / au fost descoperite obiecte interzise*:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Cu ocazia controlului efectuat asupra camerei de deţinere nu / au fost descoperite
obiecte interzise:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Starea de igienă şi curăţenie constatată cu ocazia controlului efectuat este / nu este
corespunzătoare.
Starea de ordine şi disciplină pe timpul efectuării percheziţiei este / nu este
corespunzătoare.
Alte observaţii:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Măsuri / Propuneri:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Conducătorul percheziţiei,

*Notă: se vor trece obiectele interzise descoperite, cu menţionarea tuturor


caracteristicilor ( culoare, mărime – cm2, stare – deteriorat, funcţionabil…,serie, număr) şi
toate datele tehnice ale obiectului respectiv astfel încât să poată fi identificat şi în clar
numele persoanei asupra căruia a fost găsit.
166
VERSO
Echipa 1
Echipa 2
Obiectivul
Obiectivul
supus
Nr. supus Personalul Personalul
* Semnătură* Obs. Nr. percheziţiei * Semnătură* Obs
crt. percheziţiei desemnat desemnat
crt. şi
şi controlului
controlului

1. 1.
Controlul
2. 2.
gratiilor, al
3. 3.
ferestrelor şi
1. 4.
al
5.
sistemelor
.
de siguranţă
.
.

Controlul 1.
pardoselilor, 2.
2. 3.
pereţilor şi
al tavanelor
Percheziţia
corporală
1. amănunţită
Controlul 2. 6. şi controlul
3. grupului 3. cazarmame
sanitar ntului şi al
efectelor
personale
Controlul
1.
paturilor şi
2.
4. al saltelelor
3.

1.
2.
3.
5. Alte spaţii 4.

Şef echipă 1
Şef echipă 2

*Notă: se vor trece în clar gradul profesional, numele, prenumele şi semnătura cadrelor
nominalizate să efectueze percheziţia pentru fiecare obiectiv controlat, iar când se
descoperă obiecte interzise în cazul punctului 6, la rubrica observaţii se menţionează şi
persoana privată de libertate percheziţionată.
167
Anexa nr. 41
Ministerul Justiţiei
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Penitenciarul/ Centrul de Reeducare/
Centrul de Arestare Preventivă __________
Nr. _______ din _______

DIRECTOR,
Dispun confiscarea
bunurilor interzise

PROCES VERBAL
CONFISCARE OBIECTE INTERZISE

Încheiat azi____________, ora________, la sediul Penitenciarului


________________, în urma efectuării percheziţiei generale în secţia / alte spaţii
_________________, camera (ele)_____________, între noi, conducătorul
percheziţiei_______________________ şi şeful echipei 1 ____________________,
respectiv şeful echipei 2 ____________________, ocazie cu care au fost descoperite
bunuri şi obiecte interzise, după cum urmează:
Obiectul / Locul
Persoana privată
Nr. bunul Caracteristicile / unde a
asupra căreia a
Crt. interzis datele tehnice * fost Observaţii
fost descoperit
descoperit * descoperit

Alte observaţii:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Prezentul proces verbal s-a încheiat în două exemplare.

Conducătorul percheziţiei,

Şef echipă,

*Notă: se vor trece obiectele interzise descoperite, cu menţionarea tuturor caracteristicilor(


culoare, mărime – cm2, stare – deteriorat, funcţionabil…,serie, număr) şi toate datele tehnice ale
obiectului respectiv astfel încât să poată fi identificat.