Anda di halaman 1dari 2

Lampiran A

IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN


Institut Aminuddin Baki (IAB), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dengan ini mempelawa
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) KPM yang sedang berkhidmat dan berkelayakan untuk
mengisi kekosongan jawatan berikut:

JAWATAN: PENSYARAH KANAN GRED DG48, PENSYARAH GRED DG44


& PEGAWAI PEMBANGUNAN GRED DG44

JAWATAN BIDANG TEMPAT


PENSYARAH KANAN Berkaitan dengan  IAB Bandar Enstek, Negeri Sembilan
GRED DG48 Pengurusan dan  IAB Cawangan Genting Highlands,
Kepimpinan Pendidikan Pahang;
 IAB Cawangan Utara;
 IAB Cawangan Sarawak; dan
 IAB Cawangan Sabah
PENSYARAH Berkaitan dengan  IAB Bandar Enstek, Negeri Sembilan
GRED DG44 Pengurusan dan  IAB Cawangan Genting Highlands,
Kepimpinan Pendidikan Pahang;
 IAB Cawangan Utara;
 IAB Cawangan Sarawak; dan
 IAB Cawangan Sabah
PEGAWAI Berkaitan dengan  IAB Bandar Enstek, Negeri Sembilan
PEMBANGUNAN Pengurusan dan
GRED DG44 Pembangunan
Infrastruktur

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN:
1. Pensyarah Kanan Gred DG48
a) Sekurang-kurangnya memiliki Sarjana dalam bidang Pengurusan dan Kepimpinan;
b) Telah disahkan kenaikan pangkat atas gred hakiki;
c) Purata markah LNPT untuk 3 tahun terakhir adalah 85% ke atas;
d) Bebas dari tindakan tatatertib;
e) Telah mengisytiharkan harta; dan
f) Mempunyai baki perkhidmatan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada tarikh iklan
ditutup.
1
Lampiran A

2. Pensyarah Gred DG44


a) Sekurang-kurangnya memiliki Sarjana dalam bidang Pengurusan dan Kepimpinan;
b) Telah disahkan kenaikan pangkat atas gred hakiki;
c) Purata markah LNPT untuk 3 tahun terakhir adalah 85% ke atas;
d) Bebas dari tindakan tatatertib;
e) Telah mengisytiharkan harta; dan
f) Mempunyai baki perkhidmatan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada tarikh iklan
ditutup.

3. Pegawai Pembangunan Gred DG44


a) Sekurang-kurangnya memiliki Ijazah Sarjana Pengurusan dan Kepimpinan;
b) Telah disahkan kenaikan pangkat atas gred hakiki;
c) Purata markah LNPT untuk 3 tahun terakhir adalah 85% ke atas;
d) Bebas dari tindakan tatatertib;
e) Telah mengisytiharkan harta; dan
f) Mempunyai baki perkhidmatan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada tarikh iklan
ditutup.
g) Keutamaan diberikan kepada calon yang memiliki Ijazah/ Diploma Kejuruteraan

PERMOHONAN

Permohonan jawatan seperti di atas boleh dibuat secara atas talian (online) melalui pautan berikut
http://sistem.iab.edu.my/sppb/ mulai 9 APRIL 2018 (ISNIN).

Tarikh tutup permohonan adalah pada 9 MEI 2018 (RABU).

Sebarang pertanyan sila berhubung dengan pegawai kami seperti alamat dan no. telefon di bawah:

PEJABAT PENDAFTAR
INSTITUT AMINUDDIN BAKI
KOMPLEKS PENDIDIKAN NILAI
71760 BANDAR ENSTEK
NEGERI SEMBILAN.
(U.P: UNIT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA)
06 – 7979314/ 9397/ 9411