Anda di halaman 1dari 3

Contoh Jawapan Karangan Respons Terbuka Tidak Berformat (Perbincangan,

Pendapat)

Soalan:
Semangat patriotik dalam kalangan remaja kita semakin luntur. Pada pendapat anda,
apakah usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk meningkatkan semangat patriotik
dalam kalangan remaja.

Jawapan Isi:

1. Meneruskan program bulan penghayatan patriotisme


2. Pihak media terutamanya media elektronik seharusnya menyiarkan program yang
mempunyai unsur patriotisme
3. Usaha pihak kerajaan mengadakan Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) mesti disokong
oleh semua pihak,
4. Menanamkan semangat patriotik atau semangat cinta akan negara dalam diri mereka ini
sejak bangku sekolah

Semangat patriotik bermaksud suatu perasaan atau jiwa di dalam diri


seseorang yang sayang dan cinta akan bangsa, agama, dan tanah air. Pada zaman
dan era baharu ini, semangat patriotik haruslah terpateri dan ditanam serta disemai
dalam diri dan dalam jiwa setiap individu bagi membentuk sahsiah diri yang
cemerlang dan seterusnya dapat membentuk sebuah negara yang cemerlang,
gemilang dan terbilang. Jika kita lihat seseorang yang begitu sayang dan cinta akan
bangsa, agama, dan tanah air, semestinya sifat dan sikap ingin berkorban untuk
berjuang mempertahankannya akan lahir. Namun, kebanyakan masyarakat kita pada
hari ini, terutamanya remaja lupa akan tanggungjawab kepada negara. Semangat
patriotik dalam diri mereka kian pudar. Mereka lupa akan perjuangan pejuang dan
perwira negara berusaha tanpa mengenal jemu bagi mempertahankan maruah
bangsa, agama, dan tanah air. Oleh hal yang demikian, pelbagai usaha perlu
dilakukan untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan remaja bagi
mengekalkan maruah dan kedaulatan negara.

Satu daripada usaha yang perlu dilakukan ialah meneruskan program bulan
penghayatan patriotisme sama ada pada peringkat sekolah, negeri, mahupun
peringkat kebangsaan. Program ini hendaklah diadakan pada setiap tahun. Program
ini diadakan selama sebulan untuk memberikan peluang kepada remaja bagi
menghayati erti patriotisme, erti kemerdekaan, dan mengenang jasa para perwira
yang telah mempertahankan agama, bangsa, dan tanah air. Sebagai contohnya,
bulan Ogos hendaklah diisytiharkan sebagai Bulan Penghayatan Patriotisme yang
perlu disambut pada setiap tahun. Dalam bulan ini, pelbagai program hendaklah
diadakan untuk membangkitkan dan menanamkan semangat patriotik dalam
kalangan remaja. Dengan wujudnya program sebegini pada setiap peringkat sekolah,
negeri, dan kebangsaan, secara tidak langsung semangat patriotik dalam diri remaja
akan lahir sedikit demi sedikit bak kata pepatah,”sedikit demi sedikit, lama-lama
menjadi bukit.” Sebagai negara yang terdiri daripada berbilang kaum, kita
seharusnya menyokong program seperti ini supaya hasrat kerajaan untuk memupuk
semangat patriotik dalam kalangan rakyat tercapai.

Selain itu, pihak media terutamanya media elektronik seharusnya menyiarkan


program yang mempunyai unsur patriotisme. Dalam hal ini, pihak media massa
hendaklah memainkan peranan yang agresif untuk membentuk sahsiah serta
perilaku remaja bagi menyemaikan semangat patriotik dalam diri mereka. Melalui
cara ini, remaja akan memperoleh pengetahuan tentang sejarah negara dan secara
tidak langsung semangat patriotik akan tersemai ke dalam jiwa mereka. Oleh itu,
pihak stesen televisyen perlulah bersikap inovatif dan berdaya saing bagi menyiarkan
program yang berunsurkan patriotisme. Sebagai contohnya, stesen televisyen
hendaklah menayangkan filem seperti filem Sarjan Hasan, Leftenan Adnan, Bukit
Kepong, Paloh, dan sebagainya untuk tatapan generasi muda. Usaha ini bukan sahaja
akan dapat memupuk semangat patriotik dalam diri remaja, malah mereka juga
dapat mengetahui perjuangan tokoh yang terdahulu dan sejarah tanah air yang
tercinta.

Selain itu, untuk membangkitkan semangat patriotik dalam kalangan remaja,


usaha pihak kerajaan mengadakan Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) mesti
disokong oleh semua pihak, terutamanya ibu bapa. Dalam program ini, terdapat
beberapa modul yang disediakan untuk membentuk remaja supaya mempunyai jati
diri dan memupuk semangat patriotik. Sebagai contohnya, modul-modul yang
disediakan dalam program ini terdiri daripada Modul Kenegaraan, Modul Pembinaan
Karekter, Modul Khidmat Komuniti, dan Modul Fizikal. Fikiran dan andaian yang
buruk daripada orang ramai terhadap program ini sepatutnya dihapuskan. Hal ini
disebabkan program ini bukan bertujuan melatih remaja ala tentera seperti yang
dilakukan di kebanyakan negara, tetapi objektifnya ialah ingin melahirkan remaja
yang berketerampilan, serba boleh, berdisiplin, dan mempunyau semangat patriotik
atau semangat cinta akan negara. Oleh itu, semua pihak haruslah menyokong usaha
murni kerajaan ini yang ingin melahirkan remaja yang berjiwa kental dan mempunyai
jati diri.

Seterusnya, pihak sekolah pula seharusnya memainkan peranan untuk


membentuk pelajar yang bergelar remaja ini dengan menanamkan semangat
patriotik atau semangat cinta akan negara dalam diri mereka ini sejak bangku
sekolah. Pepatah Melayu mengatakan bahawa melentur buluh biarlah dari
rebungnya. Oleh itu, mereka hendaklah dilatih atau dibimbing sejak awal supaya
mereka memiliki semangat yang kental untuk menghadapi cabaran yang mendatang.
Oleh itu, pihak sekolah hendaklah mengadakan pelbagai program seperti
pertandingan, persembahan, pameran, ceramah, dan sebagainya yang bertemakan
patriotisme. Sebagai contohnya, pertandingan nyanyian, deklamasi sajak, melukis
poster, dan menulis esei yang bertemakan patriotik hendaklah dijalankan semasa
sambutan Bulan Penghayatan Patriotisme pada setiap bulan Ogos. Dengan usaha
seperti ini, secara tidak langsung pelajar atau remaja ini akan menghayati erti
kemerdekaan dan mempunyai semangat patriotik selain dapat membentuk sahsiah
yang murni dalam diri dan jiwa mereka. Untuk merealisasikan hasrat murni ini,
guru-guru digalakkan untuk membimbing para pelajar bagi menjayakan program
yang bernilai dan bermakna ini.

Kesimpulannya, remaja merupakan bakal pewaris pucuk kepemimpinan


negara pada masa depan. Oleh hal yang demikian, wajarlah ibu bapa, guru,
masyarakat, dan sekolah melaksanakan pelbagai program yang dapat
menyemarakkan semangat patriotik dalam diri remaja yang bakal ditabalkan menjadi
peneraju atau pemimpin negara pada suatu hari nanti. Kita janganlah mengabaikan
remaja kerana remaja merupakan tonggak harapan bangsa, agama, dan tanah air
yang tercinta ini. Kita juga janganlah membiarkan remaja hidup terumbang ambing
tanpa hala tuju dan wawasan. Oleh itu, semua pihak haruslah mengambil inisiatif
dengan menerapkan nilai patriotisme dengan harapan negara terus cemerlang,
gemilang, dan terbilang.

Anda mungkin juga menyukai