Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual

Tunjang Pembelajaran : Bahagian A, Asas Seni Reka

Tajuk Pembelajaran : Prinsip Rekaan

Fokus Pembelajaran : Kontra

Tarikh : 17 Ogos 2017

Masa : 12:40 pm - 1:40 pm

Kelas : 2 Dedikasi

Bilangan Murid : 27 orang

Objektif Pembelajaran : 1) Murid dapat memahami prinsip kontra

2) Murid dapat memberikan contoh prinsip kontra pada benda buatan manusia dan objek alam semula jadi.

3) Murid dapat mengaplikasikan konsep kontra dalam karya seni visual.

Pengetahuan sedia ada : Murid pernah melihat keadaan yang kontra di sekeliling mereka

Persediaan guru : Buku rujukan, marker


Langkah Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
Aktiviti Guru Aktiviti Murid
Induksi -Guru menunjukkan 2 objek kepada -Murid melihat 2 keping gambar yang -Aktiviti
(5 minit) murid iaitu jam tangan dan buah ditunjukkan oleh guru. *Melihat objek dan bersoal jawab
manggis.
-Murid menjawab soalan guru tentang -BBM
-Guru bertanya soalan kepada murid perasaan mereka apabila melihat gambar *Jam tangan, buah manggis
apakah perbezaan dan persamaan kedua tersebut.
objek tersebut.

-Guru mengaitkan jawapan murid


dengan topik yang akan dipelajari pada
hari ini.

Langkah 1 -Guru memberikan nota tentang kontra -Murid menerima nota tentang kontra -Aktiviti
(15 minit) kepada setiap murid. daripada guru. *Penerangan

-Guru mengarahkan setiap murid -Murid membaca nota yang diberikan -BBM
membaca nota yang diberikan. oleh guru. *Marker pen, buku rujukan dan
nota
-Guru menerangkan tentang topik -Murid mendengar tentang topik kontra
kontra kepada murid. yang diterangkan oleh guru.
-Guru mengarahkan 3 orang murid -3 orang murid melukis contoh kontra -Aktiviti
Langkah 2 untuk melukis contoh kontra pada objek pada objek alam semula jadi dan pada *Melakarkan contoh kontra di
(20 minit) alam semula jadi dan pada benda buatan benda buatan manusia di papan putih. papan putih
manusia di papan putih.
-Murid mendengar pendapat dan -BBM
-Guru memberikan pendapat dan pembetulan daripada guru mengenai *Marker pen
memperbetulkan contoh kontra yang contoh kontra yang dilukis di papan
dilukis di papan putih. putih.

Langkah 3 -Guru membahagikan murid kepada 4 -Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan -Aktiviti
(15 minit) kumpulan berdasarkan teknik berdasarkan teknik penomboran akal *Kuiz berkumpulan
penomboran akal bersama. bersama.
-BBM
-Guru mengadakan kuiz berkumpulan -Setiap kumpulan menjawab soalan *Soalan kuiz
mengenai topik kontra yang dipelajari yang diberikan oleh guru.
pada hari ini.

Penutup -Guru memilih 2 orang murid secara -2 orang murid yang dipilih secara -Aktiviti
(5 minit) rawak bagi menerangkan kembali rawak menerangkan kembali secara *Membuat rumusan
secara ringkas mengenai topik pada hari ringkas mengenai topik pada hari ini.
ini. -BBM
-Murid mendengar rumusan daripada *Marker pen
-Guru merumuskan kembali topik yang guru.
dipelajari pada hari ini.

Anda mungkin juga menyukai