Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TINGKATAN 1

Mata Sejarah, Tingkatan: 1 Aisyah


Pelajaran/Kelas

Tarikh/Hari 5 Julai 2017, Rabu

Masa 11:40am-12:40pm

Tema/Tajuk Bab 4: Mengenali Tamadun

Standart 4.1 Tamadun awal dunia dan sumbangannya


Kandungan

Standart 4.1.1 Menyatakan maksud tamadun mengikut bahasa Yunani,


Pembelajaran Inggeris dan bahasa Arab.
4.1.2 Menerangkan konsep tamadun mengikut Barat dan Islam
4.1.3 Menjelaskan ciri-ciri tamadun awal dunia.
K4.1.7 Menerangkan nilai yang boleh dipelajari dari sumbangan
Tamadun awal.

Objektif Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
1. Menyatakan maksud tamadun mengikut bahasa Yunani,
Inggeris dan bahasa Arab.
2. Membezakan konsep tamadun mengikut pandangan Barat dan
Islam.
3. Menjelaskan ciri-ciri tamadun awal dunia.

Aktiviti 1. Bersoal jawab dengan pelajar mengenai maksud dan konsep


tamadun.
2. Sesi penerangan mengenai ciri-ciri tamadun awal dunia.
3. Aktiviti berkumpulan (kuiz berkumpulan).
4. Menjawab soalan berkaitan tajuk (soalan pengukuhan).

EMK 1. Nilai Murni: Mencintai negara


2. KPS: Menerokai bukti
3. KBAT: Menilai

Bahan Bantu Marker pen, buku teks, soalan pengukuhan, kad manila
Mengajar

Penilaian
Pengajaran dan
Pembelajaran DSP
Langkah Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan/BBM/EMK
Aktiviti Guru Aktiviti Murid

Set Induksi -Guru bersoal jawab -Murid menjawab -Aktiviti


(5 minit) bersama murid soalan yang ditanya oleh  Bersoal jawab
mengenai situasi di guru. mengenai situasi
sekeliling murid. di sekeliling
murid.
Contohnya:
 Apakah yang -BBM
akan berlaku  Marker pen.
sekiranya semua
masyarakat di -Nilai murni
sekililing murid  Cinta kepada
tidak negara.
mempunyai adab
yang sopan? -Teknik
 Apakah yang  Soal jawab
akan berlaku
sekiranya negara
tidak maju dan
mundur?
 Adakah
masyarakat atau
negara kita ini
maju atau tidak?

-Guru mengaitkan
jawapan murid dengan
tajuk pelajaran hari ini.

Langkah 1 -Guru menerangkan -Murid mendengar -Aktiviti


(15 minit) maksud tamadun penerangan yang  Memberikan
mengikut bahasa diberikan oleh guru. penerangan
Yunani, Inggeris dan
bahasa Arab. -Murid membezakan
konsep tamadun -BBM
-Guru menerangkan dan mengikut Barat dan  Marker pen dan
membezakan konsep Islam. buku teks
tamadun mengikut
Barat dan Islam.

-Guru memulakan sesi


penerangan mengenai
ciri-ciri tamadun awal
dunia.
Langkah 2 -Guru meminta murid -Murid membina satu -Aktiviti
(15 minit) membina satu peta ‘i- peta ‘i-think’ (buih)  Membina peta i-
think’ (buih) untuk mengenai maksud think (buih),
menyatakan maksud tamadun mengikut (pokok) dan peta
tamadun mengikut bahasa Yunani, Inggeris minda.
bahasa Yunani, Inggeris dan bahasa Arab.
dan bahasa Arab. -BBM
 Buku nota murid
-Guru meminta murid -Murid membina satu
membina satu peta peta minda untuk -Nilai murni
minda untuk membezakan konsep  Kreativiti
membezakan konsep tamadun mengikut Barat
tamadun mengikut dan Islam.
Barat dan Islam.

-Guru meminta murid -Murid membina satu


membina peta ‘i-think’ peta ‘i-think’ (pokok)
(pokok) untuk mengenai ciri-ciri
menjelaskan ciri-ciri tamadun awal dunia.
tamadun awal dunia.

Langkah 3 -Guru mengadakan -Setiap kumpulan


(20 minit) aktiviti kuiz menerima 4 kad manila
berkumpulan. dan 4 marker pen.

-Guru memberikan 4 -Setiap murid di dalam


kad manila dan 4 kumpulan berbincang
marker pen kepada 4 mengenai soalan yang
kumpulan. diutarakan oleh guru
dalam masa yang
-Guru akan ditetapkan.
mengutarakan soalan
kepada setiap kumpulan -Setiap kumpulan akan
dan meminta mereka mengangkat kad manila
menjawab soalan yang dilengkapi dengan
dengan menulis jawapan untuk
jawapan di kad manila ditunjukkan kepada -Aktiviti
tersebut. guru.  Perbincangan

-Guru akan menetapkan -BBM


masa untuk menjawab  Lembaran
soalan yang diutarakan. soalan, kad
manila dan
-Guru akan meminta marker pen
setiap kumpulan supaya
mengangkat kad manila -Nilai murni
tersebut dan  Semangat
ditunjukkan kepada kerjasama dalam
guru. kumpulan

-Guru akan menyemak


jawapan yang ditulis di
kad manila yang
ditunjukkan kepada
guru.

Penutup -Guru memilih beberapa -Murid menceritakan


(5 minit) orang murid secara tentang isi pelajaran
rawak untuk yang telah dipelajari
menceritakan tentang isi oleh mereka.
pelajaran yang telah
dipelajari oleh mereka -Murid mendengar
pada hari tersebut. rumusan tentang isi
pelajaran yang
-Guru merumuskan isi disampaian oleh guru.
pelajaran dalam sesi
pengajaran dan
pembelajaran pada hari
tersebut.

-Aktiviti
 Perbincangan

-BBM
 Marker pen dan
buku teks

-Nilai murni
 Yakin diri dan
menghormati

Anda mungkin juga menyukai