Anda di halaman 1dari 3

Surah an-Nur perjelas hidup bermasyarakat

http://wadahwanita.blogspot.com/

11/2/04
Oleh Prof Madya Maznah Daud
SURAH an-Nuur yang bererti cahaya, mengandungi 64 ayat, diturunkan di Madinah beberapa
tahun selepas hijrah. Dalam surah ini terkandung ayat dan petunjuk Allah bagi manusia yang
berhubung dengan hidup bermasyarakat, mahu pun berumah tangga. Semuanya, adalah cahaya
yang menyinari kehidupan manusia dalam menempuh jalan menuju kebahagiaan dunia dan
akhirat. Allah memulakan surah ini dengan satu penegasan agak unik dan berbeza dengan surah
lain. Firman-Nya bermaksud:
“(Ini adalah) satu surah yang Kami turunkan dan Kami fardukan (menjalankan hukum yang ada
dalam)nya, dan Kami turunkan dalamnya ayat yang jelas, agar kamu selalu mengingatinya.”
(Surah an-Nur, ayat 1)
Secara jelas dan tegas apa yang terkandung dalam surah ini diturunkan oleh Allah dan
diwajibkan ke atas semua umat Islam yang beriman kepadaNya dan ayatNya, supaya menerima
dan melaksanakannya tanpa ragu-ragu atau berdolak dalik. Penegasan seperti ini sangat penting.
Ia adalah asas kukuh dalam hati setiap Muslim agar bersedia mendengar, menerima dan
seterusnya melaksanakan apa saja yang tuntut oleh-Nya. Meragui dan mempersoalkan hukum
atau peraturan Allah tidak wujud sama sekali dalam hati orang beriman. Ini sebagaimana
dinyatakan dalam firman-Nya bermaksud:
“Sesungguhnya jawapan orang mukmin, apabila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya
agar rasul menghukum (mengadili) antara mereka ialah ucapan: “Kami mendengar dan kami
patuh. Dan mereka itulah orang yang beruntung.” (Surah an-Nuur, ayat 51).
Masyarakat adalah himpunan manusia daripada lelaki dan wanita. Mereka bukan saja saling
memerlukan, malah difitrahkan mempunyai keinginan yang kuat terhadap satu sama lain. Bagi
memenuhi keinginan semula jadi ini, Allah mensyariatkan perkahwinan dan menggesa pihak
berkuasa dalam sesebuah masyarakat atau keluarga memberikan perhatian sewajarnya terhadap
anggota yang belum berkahwin. Firman Allah bermaksud:
“Dan kahwinkanlah orang yang sendirian antara kamu dan orang yang layak (berkahwin)
daripada hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka
miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-
Nya lagi Maha Mengetahui.” (Surah an-Nur, ayat 32).
Perkahwinan adalah satu-satunya jalan paling selamat dan terhormat bagi memenuhi keinginan
semula jadi manusia. Keinginan seksual adalah wasilah atau jalan yang menghubungkan antara
satu generasi dengan generasi sebelum dan selepasnya. Lantaran, ia tidak boleh dipadam atau
diketepikan. Keinginan itu tidak boleh pula dibiar lepas bebas tanpa batasan. Ini kerana keadaan
sedemikian bukan saja akan menjatuhkan martabat insan, malah boleh menghancurkan institusi
keluarga dan masyarakat seluruhnya.
Ayat di atas ditujukan kepada ketua keluarga serta pihak yang berkuasa dalam sesebuah
masyarakat. Mereka tidak sepatutnya mengabaikan anggota yang belum mempunyai pasangan
hidup yang sah. Kemiskinan bukan suatu alasan untuk melambat-lambatkan urusan perkahwinan.
Jalan mesti dicari. Penyelesaian mesti diusahakan. Allah sendiri memberi jaminan akan
memudahkan rezeki orang yang ingin berkahwin (Jika mereka miskin Allah akan memampukan
mereka dengan kurnia-Nya). Hubungan antara lelaki dengan perempuan yang lain daripada
ikatan perkahwinan dibataskan dengan adab serta panduan tertentu. Ini supaya keutuhan keluarga
yang dibina terpelihara, terselamat daripada fitnah dan noda serta terhindar daripada jerangkap
syaitan durjana.
“Katakanlah kepada lelaki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan
memelihara kemaluan mereka; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” (Surah an-Nur, ayat 30)
“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan
memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali
yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain tudung ke dada
mereka...” (Surah an-Nur, ayat 31).
Lelaki dan wanita tidak dihalang daripada membabitkan diri dalam masyarakat. Ini kerana
mereka adalah sebahagian daripada masyarakat yang bertanggungjawab membangun, memaju
dan memeliharanya daripada perkara yang boleh menjejaskan kesejahteraannya.
Apa yang wajib dilakukan ialah memelihara tiga perkara iaitu menjaga mata, kemaluan dan
aurat. Hari ini, kesedaran memakai tudung di kalangan Muslimah laksana gelombang besar yang
tidak mampu dibendung oleh sesiapa lagi. Memakai tudung saja tidak memadai. Mata hendaklah
sentiasa dijaga kerana ia adalah penggoda yang amat berbisa. Apabila mata bertentang mata, hati
mula berkata-kata, nafsu pun ikut bergelora, lantas iman terluntur dan iblis segera menjalankan
peranan.
Tidak cukup juga dengan kaum wanita saja yang bertudung litup, menutup aurat dan menjaga
maruah. Kaum lelaki juga seharusnya melakukan perkara sama. Kaum lelaki wajib juga
mematuhi adab menundukkan pandangan dan kewajipan memelihara tiga perkara tadi. Ayat itu
tidak hanya ditujukan kepada wanita, bahkan menjadi tanggungjawab lelaki dan wanita. Kadang-
kadang terdengar suara mengatakan menutup aurat juga tidak selamat. Mungkin ada benarnya
luahan itu. Ini kerana menutup aurat mesti dilaksanakan secara bersepadu dengan memelihara
pandangan serta aturan lain yang terkandung dalam surah ini. Ia tidak boleh diambil secara
terpisah. Perkara lain yang wajib dijauhi ialah memfitnah dan menyebarkan keburukan serta
kemungkaran. Firman Allah bermaksdu:
“Dan orang yang menuduh wanita yang baik-baik (melakukan zina) kemudian mereka tidak
mendatangkan empat orang saksi, maka sebatlah mereka (yang menuduh itu) lapan puluh kali
sebatan, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah
orang yang fasik.” (Surah an-Nur, ayat 4).
Tidak dapat dinafikan bahawa fitnah atau tuduhan tanpa bukti meninggalkan kesan yang
mendalam dalam diri seseorang sama ada dari aspek kejiwaan atau kemasyarakatan. Kesan itu
bukan saja dirasai oleh orang yang dituduh, malah seluruh anggota keluarganya. Lantaran, Islam
melarang perbuatan menuduh tanpa saksi hingga hukuman yang dikenakan ke atasnya hampir
sama berat dengan hukuman ke atas orang yang melakukan zina.
Penyebaran perbuatan keji juga laluan yang memudahkan anggota masyarakat terjebak dalam
kemaksiatan. Ini kerana sesuatu kemungkaran itu, apabila disebarkan akan cepat merebak dan
mendorong anggota lain meniru perbuatan sama. Lantaran, tidak wajar disebarkan secara meluas
hanya sekadar untuk dijadikan bahan berita tanpa diiringi usaha bersungguh-sungguh untuk
membendungnya. Firman Allah bermaksud:
“Sesungguhnya orang yang suka agar (berita) perbuatan keji itu tersebar di kalangan orang
beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan Allah mengetahui, sedangkan
kamu tidak mengetahui.” (Surah an-Nuur, ayat 19).
Kesungguhan Islam memerangi kemungkaran, khususnya zina yang menjadi punca runtuhnya
institusi keluarga, tercemarnya zuriat dan menimbulkan keresahan masyarakat, dijelaskan dalam
firman-Nya bermaksud :
“Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka sebatlah tiap-tiap seorang daripada
kedua-duanya seratus kali sebatan, dan janganlah belas kasihan kepada kedua-duanya mencegah
kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan
hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang beriman.” (Surah
an-Nur, ayat 2).

Anda mungkin juga menyukai