Anda di halaman 1dari 3

KERTAS 2

1 JAM 15 MINIT

NAMA : _____________________________

BAHAGIAN A

[ Masa dicadangkan : 15 minit ]

[ 10 markah ]

Gambar di bawahmenunjukkancara-caramenjagakebersihanrumah.
Tulislimaayat yang lengkaptentangcara-
caramenjagakebersihanrumahberdasarkangambar.

Bahagian B
[ Masa dicadangkan : 25 minit]

[ 15 markah ]

Gambar dibawah menunjukkan Cara-cara menjaga Kesihatan Diri.

Tulis Ulasan tentang situasi tersebut dalam bentuk perenggan.

Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

Cara-cara menjaga Kesihatan Diri

1
3
2
- gosokgigi - cucitangan
-dua kali sehari - mandi -sebelummakan

4 5
- - bersukan
Makanmakanansei -
mbang badansihat
– ikan, sayur-
sayurandanbuah-
buahan
– minumsusu

Bahagian C
( Masa dicadangkan : 35 minit)

( 25 markah )

Bahagian ini mengandungi dua soalan.Jawab satu soalan sahaja.


Panjangnya jawapan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan.

1 Imaginasikan diri anda sebagai sebuah peti sejuk.

Tulis karangan tentang “Aku sebuah peti sejuk”.

ATAU

2 Tuliscatatantentangaktiviti-aktiviti yang kamulakukanpadahariminggu.

Tuliscatatanituselengkapnya.

KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan Oleh, Disahkan Oleh,

........................................ ...................................................