Anda di halaman 1dari 2

PERBANDINGAN PEMBIAKAN SEKS DAN ASEKS

PEMBIAKAN SEKS PEMBIAKAN ASEKS

PERSAMAAN
Menghasilkan individu baru
Elak kepupusan
Mengekalkan spesies

PERBEZAAN
Melibatkan 2 induk Hanya melibatkan 1
Induk
berlainan jantina induk
Gamet jantan dan
gamet betina Sel Tidak melibatkan
bergabung pembiakan gamet
membentuk zigot
Berlaku Persenyawaan Tiada
Kadar masa
Lambat Sangat cepat
yang terlibat
Bilangan
Sedikit individu Banyak
terhasil
Generasi tidak tahan
Generasi lebih tahan terhadap perubahan
terhadap perubahan Kualiti persekitaran dan
persekitaran dan generasi variasi tidak wujud
mewujudkan variasi (serupa seperti
induk)
PERBANDINGAN PEMBIAKAN SEKS DAN ASEKS

PEMBIAKAN SEKS PEMBIAKAN ASEKS

PERSAMAAN
Menghasilkan individu baru
Elak kepupusan
Mengekalkan spesies

PERBEZAAN
Hanya melibatkan 1
Induk
induk
Gamet jantan dan
gamet betina Sel
bergabung pembiakan
membentuk zigot
Berlaku Persenyawaan
Kadar masa
Sangat cepat
yang terlibat
Bilangan
Sedikit individu
terhasil
Generasi tidak tahan
terhadap perubahan
Kualiti persekitaran dan
generasi variasi tidak wujud
(serupa seperti
induk)