Anda di halaman 1dari 10

Pola pakaian

POLA BAJU BLAUS

BIL. PERKARA CATATAN

Merajah Pola Bahagian Badan


Belakang Baju – Labuh baju.
 Lakarkan garisan labuh baju di
atas kertas minyak.
 Ukuran hendaklah dibuat dari
tanda A ke B.

Merajah Pola Bahagian Badan


Belakang Baju – Lebar bahu
 Lakarkan garisan lebar bahu
dari A ke C.

Merajah Pola Bahagian Badan


Belakang Baju – Menanda Paras
Dada.
 Lakarkan garisan keliling dada
dari A ke D.
 Ukuran A ke D = ¼ ukuran
dada.

8
Merajah Pola Bahagian Badan
Belakang Baju – Paras Pinggang.
 Lakarkan garisan paras
pinggang dari A ke E.
 Ukuran ini merupakan ukuran
dari bahu ke pinggang.

1 Merajah Pola Bahagian Badan


Belakang Baju – Paras Pinggul.
 Lakarkan garisan pinggul dari
E ke F.

Tips:

Standard ukuran garisan


pinggul ialah 8 inci.

Lazimnya, ukuran ini


dilebihkan sekurang-
kurangnya 1 inci bagi wanita
yang telah melahirkan anak.

9
Merajah Pola Bahagian Badan
Belakang Baju – Lebar Dada.
 Lakarkan garisan lebar dada
dari D ke G.
 Ukuran D ke G = ¼ ukuran
dada + ¾ inci.

Merajah Pola Bahagian Badan


Belakang Baju – Lubang Lengan.
1
 Lakarkan garisan pola dari C
ke J.
 Dari C, turunkan 1 inci dan
labelkan K.
 Tandakan garisan tengah di
antara K dan J dan labelkan L.
 Dari L, masukkan ½ inci dan
labelkan M.
 Dari G, turunkan ½ inci dan
labelkan N.
 Kemudian, lakarkan garisan
dari K, M, dan N dengan
menggunakan sesiku untuk
mendapatkan garisan lubang
lengan.

10
Merajah Pola Bahagian Badan
Belakang Baju – Lubang Leher.
 Dari A, turunkan ½ inci dan
labelkan O.
 Dari A, jarakkan 1/6 leher dan
labelkan P.
 Lakarkan garisan lengkung
dari P ke O dengan
menggunakan sesiku.
 Selepas itu, lakarkan garis
lurus dari P ke K.

Merajah Pola Bahagian Badan


Belakang Baju – Lebar Pinggul.
 Lakarkan garisan lebar pinggul
dari F ke H.
 Ukuran F ke H = ¼ ukuran
pinggul+½inci.
 Lakarkan garisan lurus dari N,
H dan I.

11
Merajah Pola Bahagian Badan
Belakang Baju – Bentuk Pinggang.
 Labelkan Q seperti yang
ditunjukkan.
 Dari Q, masukkan 1 inci dan
labelkan R.

Lakarkan bentuk bahagian pinggang


dari N, R dan ke H dengan
menggunakan pembentuk.

Merajah Pola Bahagian Badan


Belakang Baju – Kaki Baju.
 Dari I, naikkan ½ inci dan
labelkan S.
 Lakarkan garisan kaki baju
dengan menggunakan
pembentuk seperti yang
ditunjukkan.

12
Merajah Pola Bahagian Badan
Hadapan Baju – Kaki Baju.

Lakarkan garisan lurus dari bahagian


badan belakang baju terus ke
bahagian hadapan badan baju seperti
berikut:
 garisan lurus dari A ke 1;
 garisan lurus dari D ke-2;
 garisan lurus dari E ke 3;
 garisan lurus dari E ke 4;
 garisan lurus dari B ke 5.

Merajah Pola Bahagian Badan


Hadapan Baju – Bahagian Bahu,
2 Dada dan Pinggul.

Bahagian Bahu
 Lakarkan garisan lurus dari 1
ke 6.
 Ukuran 1 ke 6 = ½ ukuran
lebar bahu.
Bahagian Dada
 Lakarkan garisan lurus dari 2
ke 7.
 Ukuran 2 ke 7 = ¼kuran dada
+ 1 inci.
Bahagian Pinggul
 Lakarkan garisan lurus dari 4
ke 8.
 Ukuran 4 ke 8 = ¼ ukuran
pinggul + ¼ inci.

13
Merajah Pola Bahagian Badan
Hadapan Baju – Lubang Lengan.
 Lakarkan garisan lurus dari 6
ke 9.
 Dari 6, turunkan 1 inci dan
labelkan 10.
 Tandakan garisan tengah di
antara 9 dan 10 dan labelkan
11.
 Dari 11, masukkan ¾ inci dan
labelkan 12.
 Dari 7, turunkan ½ inci dan
labelkan 13.
 Lakarkan bentuk lubang
lengan dari 10, 12 dan 13
dengan menggunakan sesiku.
2

Merajah Pola Bahagian Badan


Hadapan Baju – Lubang Leher.
 Garisan 1 ke 14 = 1/6 ukuran
leher.
 Garisan 1 ke 15 = 1/6 ukuran
leher + 1 inci.
 Garisan 15 ke 17 = 1/6 ukuran
leher.
 Dari 17, naikkan 1 ¼ inci dan
labelkan18.
 Lakarkan garisan lurus dari 18
ke 15.
 Lakarkan bentuk lubang leher
dari 14 ke 15 dengan
menggunakan sesiku.

14
Merajah Pola Bahagian Badan
Hadapan Baju- Pinggang, Pinggul
dan Selisih Butang

Pinggang dan Pinggul


 Lakarkan garisan lurus dari 13
ke 8 dan terus ke kaki baju.
Tandakan titik tengah 13 ke 8
dan labelkan 19.
 Dari 19, masukkan 1 inci dan
labelkan 20.
 Lakarkan bentuk pinggang dari
13 ke 20 dan terus ke 8
dengan pembentuk.
 Dari 18, naikkan ½ inci dan
labelkan 21.
Bahagian Selisih Butang
2
 Dari 1, keluarkan ¾ inci dan
labelkan 22.
 Dari 5, keluarkan ¾ inci dan
labelkan 23.
 Lakarkan garis lurus dari 22 ke
23.

Merajah Pola Bahagian Badan


Hadapan Baju – Basi Lipatan
 Dari 22, keluarkan 3 inci dan
labelkan 24.
 Dari 23, keluarkan 3 inci dan
labelkan 26.
 Lakarkan garis lurus dari 24 ke
26.

15
Merajah Pola Bahagian Badan
Hadapan Baju – Labuh Baju.
 Dari 23 turunkan ¾ inci dan
labelkan 25.
 Dari 26, turunkan ¾ inci dan
2 labelkan 27.
 Lakarkan garisan berbentuk
dari 21 ke 26 dan 27 dengan
menggunakan pembentuk.
 Lakarkan garis lurus dari 25 ke
23 dan dari 27 ke 26.

16
Merajah Pola Bahagian Lengan
Pendek.
 Lakarkan garians lurus dari A
ke B.
 Garisan AB = Garisan KJ.
(ukuran bahagian belakang
baju)
 Lakarkan garisan lurus dari A
ke C mengikut ukuran labuh
lengan.
 Dari A ke D = 1/8 ukuran dada.
 Dari C ke E = ½ ukuran
bukaan tangan.
 Garisan DF = AB
3  Lakarkan garisan lurus dari A
ke F.
 Bahagi 3 garisan A ke F dan
labelkan F, G dan H.
 Dari G, keluarkan 1 inci dan
labelkan I.
 Dari H, keluarkan ¾ inci dan
labelkan J.
 Lakarkan bentuk lengan
bahagian belakang dari A, I, J
dan ke F.
 Dari J, masukkan ¼ inci dan
labelkan K.
 Lakarkan bentuk lengan
bahagian hadapan dari I, K
dan ke F.

17