Anda di halaman 1dari 1

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB AJK UNIT KANTIN

Jawatankuasa Kantin SK Seri Langkap.

Tugas dan Tanggungjawab:

1. Mempastikan kebersihan kantin sentiasa terjaga dan dipertingkatkan dari masa ke semasa.
Laporan yang dibuat oleh Guru Bertugas Mingguan mengenai kantin perlu dibacakaji terutama:

a. Kebersihan tempat makan pelajar dan guru.

b. Kebersihan tempat menyediakan makanan dan minuman.

c. Kebesihan makanan dan minurnan.

d. Kebersihan kawasan sekeliling kantin termasuk Iongkang, sinki dsb.

2. Mengadakan peraturan bagi perjalanan kantin dan pastikan pelajar mematuhi peraturan
tersebut sepanjang masa.

3. Mempastikan kantin ceria dan dihiasi dengan poster-poster yang berkait dengan kesihatan,
pemakanan dan adab makan minum.

4. Melengkap dan mengemaskini meja maklumat di kantin.

5. Mengawal harga dan mutu makanan sesuai dengan kontrak.

6. Memastikan pekerja kantin sihat dan disahkan oleh Jabatan Kesihatan.

7. Memaklumkan kepada pihak kantin mengenai hari persekolahan, hari cuti dan lain-lain.

8. Menerima laporan/ aduan/ pandangan dari guru dan pelajar tentang masalah kantin.

9. Mengambil tindakan semerta untuk mengatasi kelemahan yang dapat dikesan.

10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.