Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN MENGAJAR BAHASA MELAYU

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu

Kelas : 5 merah

Bilangan Murid : 20 orang

Masa : 8.00 pagi – 9.00 pagi

Tarikh : 25 September 2010

Tajuk : Permainan Tradisional

Hasil pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat :

1. Membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul

2. Mengenal pasti isi-isi penting yang terdapat dalam petikan

3. Menyusun isi-isi penting dalam bentuk grafik

4. Menggariskan kata nama am dan kata nama khas dalam petikan

5. Membina ayat tunggal daripada kata nama

Fokus Utama:

5.1Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul

dan memahami perkara yang dibaca.

Aras 3 (i): Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.

Fokus Sampingan:

9.3 Menyusun maklumat secara terancang daripada nota atau catatan hasil

daripada bahan yang didengar dan dibaca.

Aras 3 (i): menterjemah maklumat yang terdapat dalam bentuk teks prosa ke dalam
Langkah/masa Isi pelajaran Aktiviti pengajaran dan Catatan
pembelajaran

Set Induksi Gambar gambar Guru memastikan kelas BBM:


(± 5 minit) Permainan sentiasa bersih dan -Laptop
Tradisional kemas. -MS Power
• Gasing • Guru bertanya khabar Point
• Congkak murid.
• Wau • Guru menayangkan Nilai:
• Sepak raga slaid gambar permainan -Menghargai
tradisional kepada
murid. Kemahiran
• Guru bersoal jawab Belajar:
dengan murid -menyoal
– Apakah jenis
permainan yang Kemahiran
ditunjukkan Berfikir:
tadi? -menghubung
kait
– Di mana permainan ini
boleh dilihat?

– Pernahkan pelajar-pelajar
bermain permainan ini?

– Adakah permainan ini


sesuai pada zaman moden
ini?
Jawapan murid dikaitakn
dengan tajuk pengajaran
untuk hari ini

Langkah 1 Petikan – Murid dibahagikan kepada BBM:


(± 15 minit) “Permainan empat orang satu -Petikan
Tradisional“ kumpulan “Permainan
Bacaan secara dan diedarkan petikan Tradisional”
mentalis bertajuk “Permainan
Tradisional” Kemahiran
• Murid diminta Berfikir:
membaca secara -Pengurusan
senyap Grafik
• Murid berbincang
berdasarkan petikan Nilai :
tersebut -Kerjasama
• Wakil kumpulan akan -Hormat
membentangkan hasil menghormati
perbincangan
• Semasa sesi
pembentangan
dijalankan, kumpulan
lain boleh memberi
idea dan pendapat yag
berkaitan dengan tajuk
yang dibincangkan
• Guru membuat
pemantauan
• Guru bersoal jawab
dengan murid

Langkah 2 Sistem bahasa Guru meminta beberapa Kemahiran


(± 15 minit) murid membaca petikan belajar:
Kata nama am dengan sebutan dan -membaca
-Wau intonasi yang betul
-Sepak takraw • Murid dikehendaki Kemahiran
-Gasing menggaris kata nama berfikir:
-Congkak yang terdapat dalam -mengkelaskan
petikan
Kata nama khas • Murid diminta
-Malaysia mengumpul dan
-Pantai Timur mengkelaskan kata
-Kelantan nama yang terdapat
dalam petikan
• Murid diminta membina
ayat tunggal daripada
kata nama am yang
berikut :
– Wau
– Congkak
– Sepak takraw
– Gasing

Langkah 3 Kad tugasan Wakil diminta memilih kad BBM:


(±20 minit) • Kelebihan tugasan -kad tugasan
permainan • Ketua kumpulan -kad manila
komputer mengagihkan tugas,
berbanding setiap ahli mengumpul Kemahiran
permainan lain maklumat berkaitan Berfikir:
• Keburukan dengan tajuk tugasan -membuat
permainan • Setiap kumpulan rumusan
komputer kepada diminta menghasilkan -memilih
pelajar satu peta minda di atas maklumat
• Bagaimana kertas manila mengikut
hendak • Guru akan membuat keutamaan
mengekalkan penilaian terhadap peta -pengurusan
permainan minda yang dihasilkan grafik
tradisional kepada • Penilaian berdasarkan
pelajar pada kriteria-kriteria berikut : Nilai:
zaman moden -Isi yang tepat -Tolong-
• Permainan -Bahasa menolong
tradisional yang -Persembahan -Kerjasama
lain selain
daripada yang • Peta minda akan
disebutkan dalam dilekatkan di belakang
petikan. kelas di sudut subjek
bahasa Melayu

Penutup Rumusan • Murid membuat Nilai:


(± 5 minit) rumusan tentang tajuk Jati diri
pembelajaran dengan
bantuan guru
• Guru membuat
rumusan kepentingan
tradisional dalam
memumpuk jati diri
bangsa Malaysia.