Anda di halaman 1dari 6

ISI KANDUNGAN FAIL INDUK SKPMg2

1. CARTA ORGANISASI

 Jawatankuasa SKPMg2 sekolah


 Surat lantikan Jawatankuasa SKPMg2
 Senarai Pasukan Pelaksana Standard PPS
 Surat lantikan PPS

2. SURAT - MENYURAT

 Pekeliling daripada KPM/JPN/PPD


 Surat KPM/ JPN/PPD

3. MINIT MESYUARAT

 Surat panggilan dan Minit mesyuarat


jawatankuasa SKPMg2 sekolah
 Laporan/ taklimat/ minit curai

4. BAHAN-BAHAN SKPMg2

 Dokumen prosedur pelaksanaan


 Dokumen edaran PPS

5. RUMUSAN SKPMg2

 Laporan rumusan setiap fasa


1. CARTA ORGANISASI

 Jawatankuasa SKPMg2 sekolah


 Surat lantikan Jawatankuasa SKPMg2
 Senarai Pasukan Pelaksana Standard PPS
 Surat lantikan PPS
2. SURAT - MENYURAT

 Pekeliling daripada KPM/JPN/PPD


 Surat KPM/ JPN/PPD
3. MINIT MESYUARAT

 Surat panggilan dan Minit mesyuarat


jawatankuasa SKPMg2 sekolah
 Laporan/ taklimat/ minit curai
4. BAHAN-BAHAN SKPMg2

 Dokumen prosedur pelaksanaan


 Dokumen edaran PPS
5. RUMUSAN SKPMg2

 Laporan rumusan setiap fasa