Anda di halaman 1dari 8

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016

PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI


___________________________________________________________________________

BAHASA MELAYU

MASA: 1 JAM

_____________________________________________________________________

NAMA :_______________________________

KELAS :______________________________

MARKAH:

ARAHAN :

1. Jangan buka kertas soalan sehingga diberitahu


2. Kertas mengandungi 5 soalan
3. Baca arahan dan pastikan kertas soalan mencukupi
4. Jawab semua soalan
5. Jawapan hendaklah diisi dalam kertas soalan ini
1. Sambung garisan di bawah.
2. Bulatkan gambar yang sama.
3 Padankan

a
a

E
E
4. warnakan huruf yang sama

a v a f a

b k b b t

c h u c c

d d d t g

e v e x e
5. Tulis semula huruf di bawah

a e i o u

a e i o u

Tulis semula bentuk di bawah

//

~Kertas Soalan Tamat~