Anda di halaman 1dari 7

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016

PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI


___________________________________________________________________________

BAHASA MELAYU (PENULISAN)

MASA: 1 JAM 30 MINIT

_____________________________________________________________________

NAMA :_______________________________

KELAS :______________________________

MARKAH:

ARAHAN :

1. Jangan buka kertas soalan sehingga diberitahu


2. Kertas mengandungi 3 bahagian iaitu A,B.dan C
3. Baca arahan dan pastikan kertas soalan mencukupi
4. Jawab semua soalan
5. Jawapan hendaklah diisi dalam kertas soalan ini
Bahagian A
Senaraikan 8 perkataan yang mengandungi perkataan
KVKVKK
Contoh : sedang

1__________________________

2__________________________

3__________________________

4__________________________

5___________________________

6___________________________

7.___________________________

8___________________________

15
Bahagian B

1. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

padang bola sepak sedih tinggi

gembira angin layang-layang

Faizal suka bermain (1) _______________ . Dia bermain

layang-layang di (2) _______________ sekolah. Faizal

bermain layang-layang bersama kawan-kawannya.

Layang-layang Faizal terbang (3) ______________. Faizal

berasa sungguh (4)______________.

Tiba-tiba, (5) _______________ bertiup kencang.Layang-

layang Faizal terputus talinya. Faizal hanya mampu

memerhatikannya sahaja. Dia berasa sungguh(6)

_____________.

18
2. Susun semula perkataan di bawah supaya menjadi
ayat yang betul.

1. Bahasa Melayu mengajar mata pelajaran Puan Hasnah


___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. orang lain Bersimpatilah kesusahan terhadap


___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. digelar Tun Abdul Razak Malaysia Pembangunan Bapa.


___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. ada Malaysia empat jalur belas Bendera.


___________________________________________________________
___________________________________________________________

5. sungguh Pemandangan di indah Pulau Pangkor.


___________________________________________________________
___________________________________________________________

20

20
3. Nomborkan ayat di bawah mengikut urutan gambar.

1 2

3 4

Orang tua itu memuji sikap Ahmad yang baik itu. Dia
mengucapkan terima kasih kepada Ahmad.

Tiba di seberang jalan, orang tua itu memberi Ahmad


duit
sebagai ganjaran. Tetapi, Ahmad tidak menerimanya
kerana dia ikhlas menolong.

Ahmad mengucapkan selamat jalan kepada orang


tua
itu.

Ahmad menolong seorang tua melintas jalan.

12
Bahagian C
Bina lima ayat tunggal berdasarkan gambar dan perkataan
yang diberi.

1. mengasah - parang

___________________________________

___________________________________

___________________________________

2. mengayak – tepung
___________________________________

___________________________________

___________________________________

3. membaca – buku
____________________________________

____________________________________

____________________________________

5. dua – pahlawan - bertarung

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

KERTAS SOALAN TAMAT

20