Anda di halaman 1dari 1

5.1 dan 5.

2
1

2 3

5 6

Across Down
4. Mangkin ..... diperlukan dalam Proses Haber 1. Proses Haber menghasilkan apa?
5. Tindak balas .......... melibatkan pembebasan haba 2. Perubahan ...... bersifat sementara dan tidak balas
8. Perubahan ...... menghasilkan bahan baharu dan sifat adalah berbalik.
bahan tersebut tidak sama seperti asal 3. Tindak balas endotermik melibatkan ...... haba
9. Hidrogen dan ....... diperlukan untuk proses Haber. 6. Cecair ...... dicairkan dengan air menjadi asid sulfurik.
7. Proses apakah menghasilkan asid sulfurik?