Anda di halaman 1dari 2

AKADEMI KEPERAWATAN DIAN HUSADA

MOJOKERTO
Kampus A : Jl. Raya Brangkal Sooko-Mojokerto, Telp (0321) 327770
Kampus B : Jl. Raya Teras No.04 Tambak Agung Mojokerto, Telp (0321) 324774

Mojokerto, 27 Maret 2018


No : 001/Mahasiswa AKPER DH/2018
Lampiran :1
Perihal : Surat Peminjaman

Kepada
Yth. Bapak Ketua 2 Stikes Dan AKPER Dian Husada
Sehubungan dengan diadakannya kegiatan “Musyawarah Masyarakat Desa/MMD”
yang dilaksanakan oleh Mahasiswa/i Akper Dian Husada Mojokerto pada praktek komunitas
desa. Maka kami bermaksud untuk meminjam LCD untuk acara tersebut yang akan
dilaksanakan pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 28 Maret 2018
Jam :19.00 (Ba’da isya’) - selesai
Tempat : Posko 3 Dusun Selorejo (Rumah Ibu Sumiati-Kampung baru)
Demi kelancaran acara tersebut, kami mengharap bapak mengizinkan . Demikian yang dapat
kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Pelaksana

Indrian Wahyu A.
AKADEMI KEPERAWATAN DIAN HUSADA
MOJOKERTO
Kampus A : Jl. Raya Brangkal Sooko-Mojokerto, Telp (0321) 327770
Kampus B : Jl. Raya Teras No.04 Tambak Agung Mojokerto, Telp (0321) 324774

Lampiran

DAFTAR NAMA ALAT YANG AKAN DIPINJAM

No Alat Jumlah
1 LCD 1
2 Layar LCD 1

Mengetahui,
Ketua II

Sutomo, S.,Kep.,Ns.,M.Kep
NPP : 10.02.023