Anda di halaman 1dari 2

PENETAPAN TIM CASEMIX DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan klaim BPJS di


RSUD Tugu Koja dipandang perlu melakukan pembentukan
Tim Casemix;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud


pada huruf a dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem


Jaminan Sosial (SJSN);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah


Sakit;

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2014


tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Kesatu : Tim Casemix RSUD Tugu Koja sebagai berikut :
1. Verifikator : dr. Sinta Dewi MF (Rajal)
dr. Tammy PR (Ranap)
2. Costing : Fardiani (Rajal)
Putri Mukminah
3. Penagihan : Ismail Saleh, Amd.Kep.
4. Coder/Grouper : Nurnas Lulu M., Amd.Kep. (Ranap)
Cevi Aflahurropiq, Amd.RMIK. (Rajal)
5. IT : Sutan M. Lubis, S.Kom.
6. Setting Dokumen : Ns. Alvinda KD, S.Kep. (Ranap)
Elisabeth (Ranap)
Widyawati (Perina)
Asmaya AP, Amd.Keb. (RB)
drg. Ryka (Rajal)
Wiwit AL, Amd.Kep. (Rajal)
Ns. Rosalina, S.Kep. (IGD)
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.