Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MATANG

34750 MATANG, PERAK

FAIL PANITIA MATA PELAJARAN …………………………………..

Ada
Bil Perkara Kandungan Fail Tidak Tiada
Lengkap Lengkap
Sukatan Pelajaran
1. Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran
Rancangan Pelajaran Tahunan
Senarai Buku Rujukan Guru/Murid
Carta Organisasi Panitia
2. Maklumat Guru Mata Takwim Panitia
Pelajaran Maklumat Peribadi Guru
Jadual Waktu Mengajar Guru
Jadual Penggunaan Bilik-Bilik Khas
Minit Mesyuarat Panitia
3. Minit Mesyuarat Minit Mesyuarat Panitia Daerah
Anggaran Perbelanjaan
4. Program Kecemerlangan Perancangan Program
Pelaksanaan Program
Laporan Program Bergambar dan Post Mortem
Takwim Peperiksaan Sekolah
5. Pentaksiran dan Jadual Spesifikasi Item (JSI)
Penilaian Headcount
Analisis Keputusan Peperiksaan Peringkat Sekolah
Analisis keputusan Peperiksaan Awam
Post Mortem Peperiksaan
Jadual Pencerapan
6. Penyeliaan Laporan Pencerapan PdP oleh Pencerap
Tindak Ikut Pencerapan
Pemantauan Sukatan Pelajaran
Jadual Pemeriksaan Buku Tulis
7. Pemeriksaan Buku Tulis Laporan Pemeriksaan Buku Tulis
Jadual Kursus
8. Perkembangan Laporan Kursus
Staf/LADAP Minit Curai

Ulasan

Disemak oleh, Tarikh:……………………………

………………………………………….