Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................................ 1

A. Latar Belakang ...................................................................................... 1

B. Maksud dan Tujuan.............................................................................. 2

C. Sasaran ................................................................................................... 2

D. Manfaat .................................................................................................. 2

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ................................................................................. 3

1. Pengertian .............................................................................................. 3

2. Indikator Cuci Tangan ......................................................................... 3

3. Macam-Macam Cuci Tangan .............................................................. 4

4. Teknik Cuci Tangan ............................................................................. 4

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN .................................................................. 6

A. Metode Penelitian.................................................................................. 6

B. Pemilihan Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling .......................... 6

BAB IV. PEMBAHASAN ............................................................................................ 7

A. Kepatuhan Petugas Terhadap Cuci Tangan Triwulan I .................. 7

LAMPIRAN SURVEY