Anda di halaman 1dari 3

MODUL AKTIVITI KRS SMK PETRA JAYA, YEA1303

1. PERKHEMAHAN
2. TALI TEMALI
3. KRAFTANGAN

PERKHEMAHAN
TAHAP 1 – TAHAP 2– TAHAP 3
TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 & 3 – TINGKATAN 4 & 5
a. Definisi a. Kraf perkhemahan a.Kraf perkhemahan
b. Mendirikan i. Gajet lanjutan
khemah b. Beg Galas b. Lanjutan Tahap 1 & 2
c. Memilih Tapak i. Kaedah memikul beg c. Sanitasi
Khemah galas
d. Perlindungan c. Jenis-jenis unggun api
semulajadi d. Dapur
e. Perhubungan i. Jenis-jenis dapur
f. Punca air e. Memasang api
g. Kebersihan f. Memasak
h. Keselamatan i. Teknik memasak
i. Konservasi ii.Praktikal memasak
j. Kegiatan di iii.Nasi, ikan goreng,
kawasan sayur dan teh
perkhemahan iv.Lain-lain masakan
k. Etika ringan
perkhemahan v. Pertandingan memasak
l. Memotong kayu
m. Beg Galas
n. Kaedah mengisi
”Rucksack”
o. Jenis-jenis
khemah
p. Cara penjagaan
khemah
IKATAN TALI
TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3
– TINGKATAN 1 – TINGKATAN 2 & 3 – TINGKATAN 4 & 5
a.Simpulan dan a. Simpulan/ Ikatan a. Simpulan/ikatan
ikatan pemancing pendaki
asas i. Simpulan darah i. Simpulan prusik
i. Simpulan buku bergelung ii. Simpulan geseran
sila (untai) munther
ii. Simpulan bunga ii. Simpulan lemak seela iii. Simpulan tarbuck
keti iii.Simpulan /sempurna (untai)
iii. Tindih kasih (untai) iv. Simpulan rama-rama
iv. Simpulan pengail iv. Simpulan pengail v. Ikatan manharness
v. Ikatan manuk ganda vi. Simpulan kerusi
vi. Simpul belit empat vii.Simpulan perompak
vii.Ikatan balak v. Simpulan bergelung viii.Simpulan pencuri
viii.Ikatan seraya jurai ix. Simpulan tok fakir
ix. Ikatan serong vi.Simpulan lemak seela x. Ikatan ampaian
x. Ikatan silang separuh xi.Weng segera
gunting vii.Ikatan mata kail xii.Tangga tali
xi. Mengemaskan tali viii.Simpulan Turtle b. Jenis-jenis tali
ix. Simpulan bebat i. Fungsi
x. Simpulan tarbuck ii.Ketahanan /kekuatan
xi. Simpulan frost setiap jenis tali
xii.Simpulan Bunga Keti iii.Tatacara penjagaan
xiii.Simpulan stopper dan tali
angka 8 c. Peralatan tambahan
xiv.Simpulan tukang i. Harness
gantung ii. Carabiner & Figura 8
xv. Ikatan pengkalan iii. Pully
iv.Juma

KRAFTANGAN
TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3
– TINGKATAN 1 – TINGKATAN 2 & 3 – TINGKATAN 4 & 5

a. Pengenalan dan a. Gubahan hidup kering a. Suji bilang / Cross-stich


penggunaan kraftangan i. Cara penyediaan i. Cara membuatnya
i. Hiasan ii.Kedudukan gubahanb. Kait mengait
ii.Penghargaan iii.Aplikasi gubahan i. Peralatan dan cara
b.Hiasan dari bahan b. Lipatan kain menggunakannya
semulajadi dan kitar i. Teknik lipatan ii.Aplikasi hasil kait-
semula ii.Jenis dan kesesuaian mengait
i. Cara penjagaannya lipatan
c. Pembungkusan iii.Aplikasi lipatan
i. Teknik pembungkusan c. Origami
i. Teknik origami
ii.Aplikasi