Anda di halaman 1dari 13

FAIL PENTAKSIRAN

BILIK DARJAH
(PBD)
1. SURAT
PEKELILING
IKHTISAS PBS
2. SURAT SIARAN
PELAKSANAAN
PBS
3. PANDUAN
PENGURUSAN
PBS
4. CARTA
ORGANISASI PBS
SEKOLAH
5. MINIT
MESYUARAT PBS
6. SURAT
LANTIKAN GURU
7. JADUAL
PENGOPERASIAN
PBS
8. BIODATA GURU
9. JADUAL WAKTU
PERSENDIRIAN
10. PENYATAAN
STANDARD
PRESTASI / PPPM
11. SENARAI
SEMAK
INSTRUMEN
PENTAKSIRAN
12. TEMPLAT
PELAPORAN /
MODUL
PEREKODAN PPM