Anda di halaman 1dari 11

Takbiratul Ikhrom

a. Berdiri tegak menghadap kiblat sambil melafadzkan niat. Pertama niat


dilisan hukumnya sunnah, dan pada saat mengangkat tangan niat di
dalam hati hukumnya wajib. Lafadz niat yang diucapkan sesuai sholat
yang akan dikerjakan.

b. Setelah berdiri menghadap kiblat kemudian melakukan Takbiratul


Ihram (mengangkat kedua tangan ) sambil mengucapkan :

"ALLAHUAKBAR" (Artinya : Allah Maha Besar)


Kedua tangan bersedekap di dada, pandangan mata mengarah ke tempat
sujud.

Doa Iftitah
Kemudian ucapkan doa iftitah, langsung saja tidak perlu baca
"Bismillahirrahmanirrahim"

Lafadz Do'a Iftitah : Ada 2 pilihan silahkan anda bebas pilih yang mana,
pastinya yang mudah saja...
1. Pilihan Iftitah Pertama
"Allahu Akbaru kabiraw walhamdu lillahi kathiraw wasubhanallahhi bukratau waasila.
Wajjahtu wajhia lillazi fataras sama wati wal ardha hanifam muslimaw wama ana minal
musyrikin. Inna solati wanusuki wamahyaya wammamati lillahi rabbil'alamin. La
syarikalahu wabiza lika umirtu wa ana minal muslimin".

Artinya :
Allah Maha Besar sebesar-besarnya. Dan puji-pujian bagi Allah sebanyak-banyaknya. Dan
maha suci Allah siang dan malam. Kuhadapkan mukaku, kepada yang menjadikan langit dan
bumi, aku cenderung lagi berserah kepada Allah dan bukanlah aku dari golongan orang-orang
yang menyekutukan Allah. Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku
kuserahkan hanya pada Allah tuhan seru sekelian alam. Sekali-kali tidaklah aku
menyekutukanNya . Dan dengan demikian aku ditugaskan, dan aku adalah dari golongan
orang-orang Islam

2. Pilihan Iftitah ke-2

Allaahumma baa`id bainii wa baina


khathaayaaya kamaa baa'adta bainal-masyriqi wal-maghrib. Allaahumma naqqinii min
khathaayaaya kamaa yunaqqatstsaubul-abyadhu ininad-danasi. Allaahummaghsilnii min
khathaayaaya bil-maa'i wats-tsalji wal-barad.
Artinya:

"Ya Alloh, jauhkanlh aku daripada


kesalahan dan dosa sebagairnana Engkau telah menjawuhkan antara t i m u r & b a r a t. Ya
Alloh, Ya Tuhan kami, bersihkanlh aku dr sgala kesalahan & dosa sebagaimana bersihnya
kain putih dari segala kotoran. Ya Alloh, Ya Tuhan Kami, sucikanlah sgala kesalahan-ku dgn
air, salju & air embun se-bersih-bersihnya. "
D. Kemudian Dilanjutkan Membaca Surat Al Fatihah

"Bismillahirahmanirrahim Alhamdulillaahi rabbil 'aalamiin. Arrachmaanirrachiim. Maaliki


yaumiddiin. Iyyaaka na 'budu wa iyyaaka nasta'iin. Ihdinashshiraathal mustaqiim.
Shiraathalladziina 'an'amta 'alaihim qhairil maqhdluubi 'alaihim waladldlaallin" "Aamiin"

Artinya :
“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha
Penyayang,[1].Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam,[2]. Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang,[3]. Yang menguasai hari pembalasan,[4].
Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami
mohon pertolongan,[5]. Tunjukilah kami jalan yang lurus,[6]. (yaitu)
jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada
mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan)
mereka yang sesat[7].”

E. Kemudian Membaca Surah/Ayat Alquran

Boleh panjang dan boleh pendek, Banyak surah dalam Alquaran Contoh
yamg pendek Seperti Al Iklash, Annas dan Al Falaq dibawah ini, atau
Surat-surat yang pendek lainnya.

Qul A'auzu bi'Rabbil Falaq. Min-Shar'ri mann Khalaq. Wa Min Shar'ri gassiqin idhaa
waqab. Wa Min Shar'rin Naffaa' sati fil-uqad. wa Min Shar'ri haa'sidin idha-hasad.

Artinya :
“Katakanlah : “Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh” [1]
“Dari kejahatan makhluk-Nya” [ 2] “Dan dari kejahatan malam apabila
telah gelap gulita” [3] “Dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir
yang menghembus pada buhul-buhul” [4] “Dan dari kejahatan orang
yang dengki apabila ia dengki” [5]

F. Ruku'
Gerakan dan posisi ruku' yang benar adalah; Punggung atas diratakan
sejajar dengan kepala, dan pandangan mata tertuju pada tempat sujud.
Membaca do'a ruku' di bawah ini 3x.

Do'a ruku'

"Subchaana rabbiyal 'azhiimi wabichamdih"

Artinya :
"Maha suci tuhan yang agung dan segala puji bagi-nya.

G. I'tidal

I'tidal ialah berdiri dari ruku' sambil mengucapkan :

"Sami'allaahu liman hamidah"


Artinya :
"Allah Maha Mendengar orang yang memujiNya"

Jika anda bermakmum maka ucapkanlah sebagai berikut;

"Rabbanaa lakal chamdu mil-ussamaawaati wamil-Ul ardli wamil


Umaasyi'ta min syai-in ba'd"
Artinya :
"Wahai Tuhan kami, bagiMu segala puji sepenuh langit dan sepenuh bumi
serta sepenuh apa saja yang Engkau kehendaki setelah itu".
H. Sujud

Sesudah I'tidal kemudian sujud sambil mengucapkan "Allahu Akbar" tidak


perlu menggerakan tangan sebagaimana takbir yang harus diangakat
(lihat gambar diatas) Posis badan, Letakkan dahi dan hidung pada Alas
sholat, telapak tangan, kedua lutut dan ujung telapak kaki ( 7 bagian
badan) sambil menghadap ke kiblat. Setelah posisi sempurna ucapkan
do'a sujud sebanyak 3 x di bawah ini :

"Subhaana rabbiyal a'laa wabihamdih "Artinya : "Maha suci tuhan


yang maha tinggi, dan segala puji bagi-nya.

7.Duduk Antara Dua Sujud (iftirasy)


Ucapkan "Allahu Akbar" lagi, dengan posisi duduk seperti gambar
dibawah ini

Do'a duduk antara dua sujud

"Rabbiqhfirlii warhamnii wajburnii warfa'nii warzuqnii wahdinii wa'aafinii


wa'fu 'annii"

Artinya : " Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, belas kasihanilah aku, angkatlah derajatku,
berilah aku petunjuk, dan berikanlah aku kesehatan serta berilah aku keamanan.

I. Sujud Yang Kedua


Untuk diperhatikan bahwa, Sujud kedua kalinya dari duduk antara dua sujud. Tata cara dan
Do'a sama seperti sujud pertama. Dari sujud yang kedua ini langsung berdiri dan kembali
mengucapkan Al Fatihah, Surat-surat pendek (rakaat kedua). Ruku', I'tidal, Sujud, duduk
diantara dua sujud, sujud kedua. Maka dari sujud kedua raka'at kedua langsung duduk
Tasyahud

J. Duduk Tasyahud (Tahiyat) Awal

(Gambar diatas) Duduk tasyahud Awal hanya untuk sholat yang rakaatnya 3 dan 4, tapi untuk
shalat yang dua rakaat langsung duduk Tasyahud akhir seperti pada shplat subuh dan sholat
sunnah. Jemari ditekuk. Kemudian Membaca do'a Tasyahud awal seperti dibawah ini

Do'a Tasyahud Awal

"Attahiyyatul mubaarakaatush shalawaatuth thayyibaatulillaah. Assalaamu 'alaika


ayyuhannabiyyu warachmatullaahi wabaraakatuh. Assalaamu 'alaina wa'alaa
'ibaadillaahishshaalichiin. Asyhadu allaa ilaaha illallaah, wa-asyhadu anna
Muchammadarrasuulullah. Allaahummashalli 'alaa Muchammad".

Artinya :
"Segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan adalah bagi Allah. Semoga
keselamatan tetap bagimu wahai Muhammad. Demikian pula rahmat Allah serta berkah-Nya.
Semoga keselamatan tetap bagi kami dan bagi sekalian hamba Allah yang shaleh. Aku
bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali hanya Allah semata, dan aku
bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wahai Allah berilah rahmat
kepada junjungan kami Nabi Muhammad.
K. Tasyahud (Tahiyat) Akhir

Dari Tasyahud Awal kembali berdiri seperti rakaat-rakat sebelumnya pada saat berdiri cukup
baca Alfatihah saja, kemudian sampailah pada tasyahud akhir.
Posisinya : pantat diletakkan di alas shalat, kaki kiri dimasukkan ke kanan jemarinya tetap
menghadap kiblat. Adapun do'a yang dilafadzkan seperti tasyahud Awal, lalu hanya cukup
ditambah doa berupa sholawat kepada keluarga Nabi SAW dan Nabi Ibrahim AS seperti
dibawah ini :

Do'a Tasyahud akhir

"Wa 'alaa aali Muchammad kamaa shallaita 'alaa Ibraahim wa'alaa aali Ibraahim.
Wabaarik 'alaa Muchammad wa 'alaa aali Muchammad kamaa baarata 'alaa Ibraahim wa
'alaa aali Ibraahiim. Fil 'aalamiina innaka chamiidum majiid"

Artinya :
"Dan berilah Kesejahteraan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sebagaimana Engkau
memberikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Berkahilah Nabi Muhammad dan
keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan berkah kepada Nabi
Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya atas alam-alam ini, Engkau Dzat yang terpuji dan
Maha Mulya".
L. Salam

Salam adalah penutup dari Sholat. Salam pertama menoleh ke kanan (wajib) dan salam kedua
menoleh ke kiri (sunnat) sambil melafadzkan salam berikut :

"Assalaamu 'alaikum warachmatullaah"

Artinya : "Semoga keselamatan dan rahmat tetap untuk kamu sekalian"


Tata Cara Wudhu Yang Benar Beserta
Gambarnya
1. Membaca ِ‫ٱلرحِۡ َم ٰـنِ ٱللِ بسِۡم‬
َّ ِ‫ٱلرحيم‬
َّ "bismillahirrohmanirrohim"
sambil mencuci kedua belah tangan sampai pergelangan tangan hingga bersih

2. Berkumur-kumur sambil membersihkan gigi jika ada sisa-sisa makanan

3. Mencuci lubang hidung 3 kali dari kotoran yang ada didalam

4. Mencuci muka 3 kali, mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala hingga bawah
dagu dan dari telinga kanan hingga telinga kiri, sambil niat wudhu. Lafadznya :

ْ ِِ‫لوض ُْو َءل َر ْفعِِاْل َحدَثِِاْ َل‬


‫صغَرفَ ْرضًاِللِِتَعَاِلَي‬ ُ ْ‫نَ َو ْيتِا‬
"Nawaitul Wudluu a Liraf'il Hadastil Ashghari Fardlan Lillahita'ala"
Artinya : "Aku niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil, fardhu karena Allah"
5. Kemudian mencuci kedua belah tangan hingga siku-siku 3 kali

6. Kemudian membasahi sebagian rambut kepala 3 kali

7. Kemudian mencuci kedua telinga

8. Dan yang terakhir mencuci kedua kaki hingga diatas mata kaki 3 kali.
9. Setelah berwudhu, disunnahkan membaca doa setelah wudhu dan menghadap kiblat
sambil mengangkat kedua tangan. Berikut ini adalah lafadz doa setelah wudhu beserta
pengucapan dan artinya :

ِِ‫ش َه ُدِِا َ َّن‬


ْ َ ‫ِِوا‬ َ ُ‫ش َه ُدِِا َ ْنِِآلّالَِهَِِالَّللا‬
َ ُ‫ِِو ْح َد ُهِِلَشَر ْيكَِِلَه‬ ْ َ‫ا‬
ِِ‫اجعَ ْلن ْى‬ َ ‫ِِاجعَ ْلن ْىِِم َنِِالت َّ َّواب ْي َن‬
ْ ‫ِِو‬ ْ ‫ِاَلل ُه َّم‬.ُ‫س ْولُه‬
ُ ‫ِِو َر‬
َ ُ‫ع ْب ُده‬َ ‫ُم َح َّمدًا‬
َِ ‫صاِلح ْي‬
‫ن‬ َّ ‫اجعَ ْلن ْىِِم ْنِِعبَاِدكَِِال‬ ْ ‫ِِو‬َ ‫م َنِِا ْل ُمت َ َط ّهر ْي َن‬.
"Asyhadu Alla Ila Haillallaah Wahdahu Laa Syariika Lahu Wa Asyhadu Anna
Muhammadan Abduhu Wa Rasuuluhu, Alloohummaj'alni Minattawwaabiina'
Waj'alni Minal Mu Tathahhiriina Waj'alni Min Ibadi Kash Shaalihiina"

Artinya : "Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan tidak ada yang menyekutukan
bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Nya. Ya Allah
jadikanlah aku orang yang ahli taubat, dan jadikanlah aku orang yang suci dan jadikanlah
aku dari golongan orang-orang yang shaleh"

Dari runtutan tata cara berwudhu diatas sudah termasuk didalamnya ada rukun wudhu
dan sunnah wudhu yang sebelumnya sudah dijelaskan dalam artikel juga. Dengan
demikian, semoga artikel tentang tata cara wudhu yang benar beserta gambarnya ini bisa
menjadi rujukan untuk belajar mengenai wudhu. Semoga Allah SWT menambah ilmu dan
pengetahuan kita tentang bersuci di dalam islam. Wassalamu'alaikum wr. wb.

NAMA : RIO
KELAS : 2