Anda di halaman 1dari 1

Surakarta, 21 Januari 2011

Kepada Yth,
Bapak Pimpinan Parahita
Cabang Surakarta.
di tempat

Dengan hormat,

Puji syukur atas semua karunia Allah SWT yang telah memberi
kesempatan kepada saya untuk tetap berada dan maju bersama di
keluarga besar Parahita.
Bersama surat ini, saya bermaksud ingin mengajukan
permohonan untuk mengenakan jilbab sebagaimana agama telah
mewajibkan bagi mereka yang sudah mampu untuk menutup aurat.
InsyaAllah perubahan cara berpakaian ini semata-mata hanya untuk
mengharap ridha Allah dan menjalankan syariat agama yang saya
anut serta tidak untuk tujuan yang lainnya.
Dengan rendah hati, saya mohon kesediaan Bapak untuk
memberi ijin kepada saya agar bisa mengenakan jilbab dikantor
serta tetap berpedoman pada peraturan-peraturan yang ada.

Atas perhatian serta ijin yang diberikan, saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Dian Puspitasari ( perawat )

Anda mungkin juga menyukai