Anda di halaman 1dari 7

LATIHAN PENGAWETAN MAKANAN

1.

2.

3.

4.

LATIHAN PENGAWETAN MAKANAN 1. 2. 3. 4.
LATIHAN PENGAWETAN MAKANAN 1. 2. 3. 4.
LATIHAN PENGAWETAN MAKANAN 1. 2. 3. 4.
LATIHAN PENGAWETAN MAKANAN 1. 2. 3. 4.
LATIHAN PENGAWETAN MAKANAN 1. 2. 3. 4.

LATIHAN PENGAWETAN MAKANAN

5.

LATIHAN PENGAWETAN MAKANAN 5.
LATIHAN PENGAWETAN MAKANAN 5.

LATIHAN PENGAWETAN MAKANAN

6.

LATIHAN PENGAWETAN MAKANAN 6.
LATIHAN PENGAWETAN MAKANAN 6.
LATIHAN PENGAWETAN MAKANAN 6.
LATIHAN PENGAWETAN MAKANAN 6.
LATIHAN PENGAWETAN MAKANAN 6.

LATIHAN PENGAWETAN MAKANAN

7. Shahril membawa beberapa ketul ayam ke tapak perkhemahan di sebuah hutan. Shahril bercadang untuk makan ayam tersebut pada waktu malam. Apakah kaedah pengawetan yang paling sesuai agar makanan tersebut selamat dimakan ?

A. Pengeringan

B. Penyalaian .

C. Pemasinan

D. Pelilinan

8. Rajah 14 menunjukkan suatu kaedah pengawetan makanan

8. Rajah 14 menunjukkan suatu kaedah pengawetan makanan Rajah 14 Apakah yang berlaku jika proses pemanasan

Rajah 14 Apakah yang berlaku jika proses pemanasan ditambah masa melebihi dari yang ditetapkan?

A. Susu tidak boleh diminum

B. Kandungan nutrien berubah

C. Bakteria di dalam susu akan mati

D. Bakteria di dalam susu akan lebih aktif

9. Puan Salbiah telah membeli 5 biji buah durian. Beliau memasukkan isi durian ke dalam bekas plastik dan disimpan di dalam peti sejuk. Selepas dua hari, dia mendapati isi durian berasa masam.Apakah yang perlu dilakukan oleh Puan Salbiah untuk mengelakkan perkara yang sama berlaku kepada isi durian yang lain?

A Menjerukkan isi durian

B Menjadikan isi durian sebagai jem

C Menyimpan isi durian di dalam bekas kaca

D Memasukkan gula yang banyak ke dalam isi durian.

LATIHAN PENGAWETAN MAKANAN

10. Rajah 13 menunjukkan sejenis buah yang telah diawet oleh Makcik Milah dengan kaedah penyalaian. Dia mendapati beberapa bungkus pisang salai tersebut masih berkulat.

beberapa bungkus pisang salai tersebut masih berkulat. Apakah kaedah lain yang sesuai untuk mengawet buah tersebut

Apakah kaedah lain yang sesuai untuk mengawet buah tersebut agar tahan lebih lama?

A. Pemasinan

B. Pengeringan.

C. Pengetinan.

D. Pelilinan

11. Rajah 11 di bawah menunjukkan pengelasan cara mengawet makanan

11 di bawah menunjukkan pengelasan cara mengawet makanan 12. Rajah 16 di bawah menunjukkan satu kaedah

12. Rajah 16 di bawah menunjukkan satu kaedah pengawetan makanan, Apakah yang akan berlaku pada makanan di atas jika makanan tersebut tidak diawet dengan kaedah tersebut ? P- Memerlukan tin yang lebih besar. Q- Pembiakan bakteria lebih cepat R- Sukar untuk diagihkan kepada mangsa bencana alam. S- Tidak sesuai untuk dijual dan dieksport ke luar negara.

bencana alam. S- Tidak sesuai untuk dijual dan dieksport ke luar negara. A. P dan Q

A. P dan Q

B. P dan R

LATIHAN PENGAWETAN MAKANAN

13. Berikut merupakan ciri-ciri makanan yang telah rosak kecuali

A berbau busuk

B bertukar warna

C rasa yang enak

D layu

14. Apakah yang dimaksudkan dengan ‘Pengawetan Makanan’?

A Cara penyimpanan makanan pada suhu takat beku (0˚C)

B Kaedah pemprosesan makanan supaya makanan tahan lebih lama

C Proses mencegah makanan menjadi rosak akibat tindakan mikroorganisma

D Kaedah pemprosesan makanan yang boleh menghalang atau

melambatkan proses hidup mikroorganisma

15. Rajah 20 menunjukkan tiga jenis makanan.

mikroorganisma 15. Rajah 20 menunjukkan tiga jenis makanan. Antara berikut, yang manakah proses pengawetan yang sesuai

Antara berikut, yang manakah proses pengawetan yang sesuai dilakukan

untuk makanan di atas?

X

Y

Z

A Pengasapan

Pembekuan

Pembotolan

B Penyalaian

Pelilinan

Pengetinan

C Penyalaian

Penyejukan

Penjerukan

D Pengasinan

Penyejukan

Pembotolan

LATIHAN PENGAWETAN MAKANAN

16. Maklumat di bawah menerangkan proses pengawetan.

Makanan

Proses Pengawetan

Makanan dipanaskan sehingga suhu tertentu untuk

beberapa ketika dan dimasukkan ke dalam peti sejuk dengan segera.

P

Q

Makanan diasapkan untuk satu tempoh yang tertentu.

Apakah kaedah pengawetan makanan bagi P dan Q?

A

B

C

D

P

Q

 

Pembungkusan

Pendidihan

vakum

Pengetinan

Pengeringan

Pelilinan

Pembotolan

Pempasteuran

Penyalaian