Anda di halaman 1dari 7

LATIHAN PENGAWETAN MAKANAN

1.

2.

3.

4.
LATIHAN PENGAWETAN MAKANAN

5.
LATIHAN PENGAWETAN MAKANAN

6.
LATIHAN PENGAWETAN MAKANAN

7. Shahril membawa beberapa ketul ayam ke tapak perkhemahan di


sebuah hutan. Shahril bercadang untuk makan ayam tersebut pada
waktu malam. Apakah kaedah pengawetan yang paling sesuai agar
makanan tersebut selamat dimakan ?

A. Pengeringan
B. Penyalaian .
C. Pemasinan
D. Pelilinan

8. Rajah 14 menunjukkan suatu kaedah pengawetan makanan

Rajah 14
Apakah yang berlaku jika proses pemanasan ditambah masa melebihi
dari yang ditetapkan?
A. Susu tidak boleh diminum
B. Kandungan nutrien berubah
C. Bakteria di dalam susu akan mati
D. Bakteria di dalam susu akan lebih aktif

9. Puan Salbiah telah membeli 5 biji buah durian. Beliau memasukkan isi
durian ke dalam bekas plastik dan disimpan di dalam peti sejuk. Selepas
dua hari, dia mendapati isi durian berasa masam.Apakah yang perlu
dilakukan oleh Puan Salbiah untuk mengelakkan perkara yang sama
berlaku kepada isi durian yang lain?

A Menjerukkan isi durian


B Menjadikan isi durian sebagai jem
C Menyimpan isi durian di dalam bekas kaca
D Memasukkan gula yang banyak ke dalam isi durian.
LATIHAN PENGAWETAN MAKANAN

10. Rajah 13 menunjukkan sejenis buah yang telah diawet oleh Makcik Milah
dengan kaedah penyalaian. Dia mendapati beberapa bungkus pisang
salai tersebut masih berkulat.

Apakah kaedah lain yang sesuai untuk mengawet buah tersebut agar
tahan lebih lama?
A. Pemasinan
B. Pengeringan.
C. Pengetinan.
D. Pelilinan

11. Rajah 11 di bawah menunjukkan pengelasan cara mengawet makanan

12. Rajah 16 di bawah menunjukkan satu kaedah pengawetan makanan,


Apakah yang akan berlaku pada makanan di atas
jika makanan tersebut tidak diawet
dengan kaedah tersebut ?
P- Memerlukan tin yang lebih besar.
Q- Pembiakan bakteria lebih cepat
R- Sukar untuk diagihkan kepada mangsa bencana
alam.
S- Tidak sesuai untuk dijual dan dieksport ke luar negara.
A. P dan Q B. P dan R
C. Q dan S D. Q dan R
LATIHAN PENGAWETAN MAKANAN

13. Berikut merupakan ciri-ciri makanan yang telah rosak kecuali


A berbau busuk
B bertukar warna
C rasa yang enak
D layu

14. Apakah yang dimaksudkan dengan ‘Pengawetan Makanan’?


A Cara penyimpanan makanan pada suhu takat beku (0˚C)
B Kaedah pemprosesan makanan supaya makanan tahan lebih lama
C Proses mencegah makanan menjadi rosak akibat tindakan
mikroorganisma
D Kaedah pemprosesan makanan yang boleh menghalang atau
melambatkan proses hidup mikroorganisma

15. Rajah 20 menunjukkan tiga jenis makanan.

Antara berikut, yang manakah proses pengawetan yang sesuai dilakukan


untuk makanan di atas?

X Y Z
A Pengasapan Pembekuan Pembotolan
B Penyalaian Pelilinan Pengetinan
C Penyalaian Penyejukan Penjerukan
D Pengasinan Penyejukan Pembotolan
LATIHAN PENGAWETAN MAKANAN

16. Maklumat di bawah menerangkan proses pengawetan.

Makanan Proses Pengawetan

Makanan dipanaskan sehingga suhu tertentu untuk


P beberapa ketika dan dimasukkan ke dalam peti sejuk
dengan segera.

Q Makanan diasapkan untuk satu tempoh yang


tertentu.

Apakah kaedah pengawetan makanan bagi P dan Q?

P Q

Pembungkusan
A Pendidihan vakum

B Pengetinan Pengeringan

C Pelilinan Pembotolan

D Pempasteuran Penyalaian