Anda di halaman 1dari 2

NAMA SEKOLAH

ALAMAT SEKOLAH LOGO


SEKOLAH

PELAPORAN BENGKEL / LADAP

Aktiviti :

Tarikh / Hari :

Tempat :

Masa :

Jumlah Peserta :
Penceramah :
Penglibatan :
Pn. Roziaton Norin bt. Mohd Yusof (PTP1 PKG Selekoh)

Hadir Bersama :
En. Sharifuddin b. Ali (Penolong PPD kurikulum Teknik dan
Vokasional, sekolah menengah)
Pn. Noor Laila bt. Ishak Ali (Penolong PPD kurikulum Teknik
dan Vokasional, sekolah rendah)

Peserta :

28 orang
Admin1 Frog VLE
Sekolah Kelompok PKG Hutan Melintang

Fasilitator :

En. Husaini b. Jawawi (PTP PKG Langkap)


En. Mohd Fairus b. Mohd Ismail (PTP PKG Hutan Melintang)
Pn. Hilma Amimah bt. Mohd Hajin (JTK PKG Selekoh)
En. Muhammad Azwan b. Afandi (JTK PKG Hutan Melintang)

Butir-Butir Aktiviti :
 Penceramah menerangkan kepada peserta berkenaan
maklumat yang perlu dikemaskini di dashboard sekolah
 Mempelbagaikan kaedah PdP melalui Frog VLE

Rumusan Laporan :
 Para peserta didedahkan dengan widget yang diperlukan
untuk mengemaskini dashboard sekolah
 Penceramah berkongsi idea dalam meningkatkan
penggunaan Frog VLE di sekolah
 Diharap agar ilmu yang diterima didalam bengkel ini dapat
digunakan didalam PdP disekolah

1
LAPORAN BERGAMBAR

Laporan disediakan : Tarikh :

...............................................