Anda di halaman 1dari 1

Isus Hristos în Apocalipsa

Structura Descoperirii lui Isus Hristos


• „Martorul credincios, Cel întâi născut din
morţi, Domnul împăraţilor
pământului” (1:5)
• „Cineva care semăna cu Fiul omului” (1:13)
Prolog (1:1-8) • „Eu sunt Cel Dintâi și Cel de pe Urmă, Cel
1. Scenă introductivă (1:9-20) 1. Elemente generale (1:9-20) Viu. Am fost mort, și iată că sunt viu în vecii
Cele șapte biserici (2:1 - 3:22) vecilor. Eu ţin cheile morţii și ale Locuinţei
2. Scenă introductivă (4:1 - 5:14) 2. Inaugurare (4:1 - 5:14) morţilor” (1:17–18)
Cele șapte peceţi (6:1 - 8:1) • „Cel ce este Amin, Martorul credincios și
3. Scenă introductivă (8:2-6) 3. Mijlocire (8:2-6) adevărat, Începutul [originatorul/
Cele șapte trâmbiţe (8:7 - 11:18) conducătorul] zidirii lui Dumnezeu” (3:14)
4. Scenă introductivă (11:19) 4. Judecată (11:19) • „Leul din seminţia lui Iuda, Rădăcina lui
Mânia neamurilor (12:1- 15:4) David” (5:5)
5. Scenă introductivă (15:5-8) 5. Încetare (15:5-8) • „Miel” (5:6, 8, 12–13; 6:1, 3, 5, 7, 9, 12,
Mânia lui Dumnezeu (16:1 - 18:24) 16; 7:9–10, 14, 17–8:1; 12:11; 13:8; 14:1,
6. Scenă introductivă (19:1-10) 6. Absenţă (19:1-10) 4, 10; 15:3; 17:14; 19:7, 9; 21:9, 14, 22–23,
Judecata finală (19:11 - 20:15) 27–22:1; 22:3)
7. Scenă introductivă (21:1-8) 7. Elemente generale (21:1-8) • „El este Domnul domnilor și Împăratul
Noul Ierusalim (21:9 - 22:5) împăraţilor” (17:14; 19:16)
Epilog (22:6-21)
• „Cuvântul lui Dumnezeu” (19:13)
• „Eu sunt Alfa și Omega, Cel Dintâi și Cel de
pe Urmă, Începutul și Sfârșitul” (22:13)
• „Eu sunt Rădăcina și Sămânţa lui David,
Jon Paulien, „The Role of the Hebrew Cultus, Sanctuary, and Temple in the Plot and Structure
Luceafărul strălucitor de
of the Book of Revelation”, Andrews University Seminary Studies 33, nr. 2 (1995): 248. dimineaţă” (22:16)