Anda di halaman 1dari 2

BORANG SOAL SELIDIK

KAJIAN FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MASALAH PONTENG SEKOLAH

Assalamualaikum. Tujuan kajian ini adalah untuk memenuhi keperluan kursus UPP/UPM4012
Metodologi Penyelidikan di Kolej Universiti Insaniah. Kami menghargai kerjasama anda menjawab
borang soal selidik ini dengan tepat mengikut kefahaman dan pengetahuan anda. Semua maklumat
digunakan untuk tujuan kajian ilmiah ini sahaja. Kerjasama tuan/puan diucapkan ribuan terima kasih.

BAHAGIAN A: Tandakan ( √ ) dalam petak yang berkenaan.

1. Jantina 1. Lelaki
2. Perempuan
2. Tingkatan 1. Satu
2. Dua
3. Tiga
3. Tempat tinggal semasa: 1. Di Asrama
2. Di rumah ibu bapa/waris

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PONTENG.


Sila tandakan ( √ ) dalam petak yang berkenaan berdasarkan tahap persetujuan anda mengikut skala
berikut:

1 2 3 4 5
Sangat tidak Tidak Tidak Pasti Setuju Sangat
setuju setuju Setuju

tandakan ( √ )
B. FAKTOR GURU
1 2 3 4 5
Saya suka dengan sikap guru mengajar dalam aktiviti
1
pembelajaran dan pengajarannya.
Guru disiplin akan menggunakan budi bicaranya jika saya
2
melakukan kesalahan.
Semua guru yang mengajar saya memberikan kerja sekolah
3
yang banyak.
Guru kelas saya adalah seorang yang baik dan mengambil berat
4
tentang pelajaran saya.
Guru kelas akan mengenakan hukuman, jika saya melakukan
5
kesalahan.
6 Guru saya selalu menasihati pelajarnya semasa beliau mengajar.
Sesetengah guru yang mengajar saya sering lewat masuk ke
7
dalam kelas.
8 Guru saya sentiasa bersedia semasa mengajar.
Pembelajaran dan pengajaran guru kurang berkesan seperti
9
yang saya harapkan.

1
1 2 3 4 5
Sangat tidak Tidak Tidak Pasti Setuju Sangat
setuju setuju Setuju

tandakan ( √ )
C. FAKTOR RAKAN
1 2 3 4 5
Kawan-kawan selalu mentertawakan saya apabila saya tidak
1
dapat menjawab soalan yang ditanya oleh guru.
Saya tidak suka ke sekolah kerana dapat bersama kawan di
2
pusat hiburan.
Saya selalu diajak oleh rakan saya pergi ke pusat beli belah
3
sewaktu persekolahan.
Jika saya tidak ponteng bersama rakan, saya tidak akan diterima
4
oleh rakan yang ponteng.
Rakan sebaya menjadi tempat bagi saya mencurahkan masalah
5
dan pengganti bagi ibu bapa.
Saya rasa bangga mempunyai kawan yang berkebolehan dalam
6
kepimpinan dan berpengaruh terhadap rakan lain.
Saya lebih suka mengikut pemakaian kawan saya yang
7
berjenama.

tandakan ( √ )
D. FAKTOR MEDIA ELEKTRONIK
1 2 3 4 5
Permainan video ( videoGames) di pusat hiburan memang
1
merugikan masa.
Permainan video ( videoGames) di pusat hiburan sangat
2
menyeronokan.
Saya lebih suka lepak di pusat hiburan daripadabelajar di
3
sekolah.
Permainan berkomputerdi pusat hiburan boleh mengelakkan
4
saya mendengar leteran guru yang membosankan.
Jika saya ponteng, pusat hiburan adalah tempat bagi saya
5
bertemu dengan kawan
Permainan video (videogame) di pusat hiburan memang
6
bolehmenghilangkan rasa tekanan saya di rumah dan sekolah.
Program siaran TV 24 jam memang boleh menghilangkan rasa
7
bosan di rumah.

SEKIAN TERIMAKASIH