Anda di halaman 1dari 48

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR


25300, PAHANG

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN SATU
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH (KSSM)
TAHUN 2018
MINGGU CADANGAN
UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI
&TARIKH BBB
01 JAN CUTI TAHUN BARU
MINGGU1
02 – 05 ORIENTASI TINGKATAN 1
JAN

P. JASMANI Senaman Kapasiti Aerobik Murid boleh: Senaman Kapasiti 1. Memanaskan badan  Kon
3.1.1 Mengira kadar nadi rehat Aerobik 2. Latihan Litar  Marker
7.0 KECERGASAN 3.1 Melakukan senaman dan kadar nadi maksimum diri 3. Mengira Kadar Nadi  Borang
FIZIKAL meningkatkan kapasiti aerobik. sendiri untuk mendapatkan Mengira KNM dan Maksimum (KNM) KNM/KNL
kadar nadi latihan. KNL dan Kadar Nadi  Tali
Pengetahuan Konsep, Prinsip Latihan (KNL) Skipping
dan Strategi Dalam Kapasiti 3.1.2 Melakukan aktiviti 4. Menyejukkan badan  Bangku
Aerobik meningkatkan kapasiti aerobik  Jam Randik
tiga hingga enam kali seminggu
MINGGU 2 4.1 Menggunakan pengetahuan berdasarkan prinsip frekuensi,
08 – 12 konsep, prinsip dan strategi intensiti, jangka masa aktiviti,
JAN bagi meningkatkan kapasiti dan jenis aktiviti (FITT).
aerobik.
4.1.1 Mengenal pasti kaedah
Tanggungjawab Kendiri pengiraan kadar nadi latihan.

5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.1 Mempamerkan


dan tanggungjawab kendiri keseronokan semasa
semasa melakukan aktiviti melakukan aktiviti.
fizikal.
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

MINGGU CADANGAN
UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI
& TARIKH BBB

P. KESIHATAN 1 1.1 Kemahiran membuat Murid boleh: Perkembangan 1. Diari  Borang


keputusan dalam konteks 1.1.1 Mengetahui maksud Seksual Sekunder Membuat catatan Diari
1.0 PENDIDIKAN kesihatan diri dan reproduktif perkembangan seksual perubahan emosi
KESIHATAN DIRI - Perkembangan seksual sekunder dari aspek fizikal. semasa
DAN REPRODUKTIF sekunder perkembangan
(PEERS) 1.1.2 Mengaplikasikan cara seksual sekunder
mengurus perkembangan selama sebulan.
1.1 KESIHATAN seksual sekunder dari aspek
DIRI DAN fizikal. 2. World Cafe
REPRODUKTIF :
Sumbang saran
PERKEMBANGAN 1.1.3 Mengaplikasikan
bagaimana faktor dan
SEKSUAL kemahiran membuat
SEKUNDER kesan perubahan
keputusan dalam menangani
emosi mempengaruhi
perubahan emosi semasa
perkembangan seksual keputusan yang
sekunder. diambil semasa
perkembangan
1.1.4 Menilai perubahan emosi seksualsekunder.
semasa perkembangan seksual
sekunder.

P. JASMANI Senaman Kapasiti Aerobik Murid boleh: Senaman Kapasiti 1. Memanaskan badan  Kon
3.1 Melakukan senaman 3.1.1 Mengira kadar nadi rehat Aerobik 2. Larian diagonal  Marker
7.0 KECERGASAN meningkatkan kapasiti aerobik. dan kadar nadi maksimum diri 3. Mengira Kadar Nadi  Borang
FIZIKAL sendiri untuk mendapatkan Mengira KNM dan Maksimum (KNM) KNM/KNL
Pengetahuan Konsep, Prinsip kadar nadi latihan. KNL dan Kadar Nadi  Tali
dan Strategi Dalam Kapasiti Latihan (KNL) Skipping
MINGGU 3 Aerobik 3.1.2 Melakukan aktiviti 4. Menyejukkan badan  Bangku
15 – 19 4.1 Menggunakan pengetahuan meningkatkan kapasiti aerobik  Jam Randik
JAN konsep, prinsip dan strategi tiga hingga enam kali seminggu
bagi meningkatkan kapasiti berdasarkan prinsip frekuensi,
aerobik. intensiti, jangka masa aktiviti,
dan jenis aktiviti (FITT).
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

MINGGU & CADANGAN


UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI
TARIKH BBB

Tanggungjawab Kendiri 4.1.1 Mengenal pasti kaedah


pengiraan kadar nadi latihan.
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.1 Mempamerkan
dan tanggungjawab kendiri
keseronokan semasa
semasa melakukan aktiviti
melakukan aktiviti.
fizikal.

Senaman Kapasiti Aerobik Murid boleh: Senaman Kapasiti 1. Memanaskan badan  Kon
3.1 Melakukan senaman 3.1.1 Mengira kadar nadi rehat Aerobik 2. Latihan Fartlek  Marker
meningkatkan kapasiti aerobik. dan kadar nadi maksimum diri 3. Mengira Kadar Nadi  Borang
sendiri untuk mendapatkan Mengira KNM dan Maksimum (KNM) KNM/KNL
Pengetahuan Konsep, Prinsip kadar nadi latihan. KNL dan Kadar Nadi  Tali Skipping
dan Strategi Dalam Kapasiti Latihan (KNL)  Bangku
Aerobik 3.1.2 Melakukan aktiviti 4. Menyejukkan badan  Jam Randik
4.1 Menggunakan pengetahuan meningkatkan kapasiti aerobik
konsep, prinsip dan strategi tiga hingga enam kali seminggu
bagi meningkatkan kapasiti berdasarkan prinsip frekuensi,
aerobik. intensiti, jangka masa aktiviti,
dan jenis aktiviti (FITT).
Tanggungjawab Kendiri
4.1.1 Mengenal pasti kaedah
pengiraan kadar nadi latihan.
5.2 Menunjukkan keyakinan
dan tanggungjawab kendiri 5.2.1 Mempamerkan
semasa melakukan aktiviti keseronokan semasa
fizikal. melakukan aktiviti.
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

MINGGU & CADANGAN


UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI
TARIKH BBB

P. JASMANI Senaman Kelenturan Murid boleh:


SenamanKelenturan 1. Memanaskan badan  Marker
3.2 Melakukan senaman 3.2.1 Melakukan senaman
2. Lentur dan Sihat
7.0 kelenturan meningkatkan kelenturan
3. Menyejukkan badan
KECERGASAN berdasarkan prinsip FITT.
Pengetahuan Konsep
FIZIKAL
Pergerakan dan Prinsip 4.2.1 Mengenal pasti prinsip
Mekanik Dalam Kapasiti FITT yang digunakan untuk
Aerobik meningkatkan kelenturan.
4.2 Menggunakan pengetahuan
melakukan senaman bagi 4.2.2 Mengenal pasti senaman
meningkatkan kelenturan kelenturan yang boleh
Pengurusan dan Keselamatan memberi risiko kecederaan.
5.1Mematuhi dan
mengamalkan elemen 5.1.3 Mematuhi langkah-
pengurusan dan keselamatan. langkah keselamatan semasa
melakukan aktiviti fizikal.
InteraksiSosial
MINGGU 4 5.3 Berkomunikasi dalam 5.3.2 Mempamerkan
22 – 26 pelbagai cara semasa keseronokan semasa
JAN melakukan aktiviti fizikal. melakukan aktiviti.

P. KESIHATAN 2 1.1 Kemahiran membuat Murid boleh: Perkembangan 1. Diari  Borang Diari
keputusan dalam konteks 1.1.1 Mengetahui maksud Seksual Sekunder Membuat catatan
1.0 PENDIDIKAN kesihatan diri dan reproduktif perkembangan seksual perubahan emosi
KESIHATAN DIRI - Perkembangan seksual sekunder dari aspek fizikal. semasa
DAN sekunder perkembangan
REPRODUKTIF
1.1.2 Mengaplikasikan cara seksual sekunder
(PEERS)
mengurus perkembangan selama sebulan.
1.1 KESIHATAN
seksual sekunder dari aspek
DIRI DAN fizikal.
REPRODUKTIF :
PERKEMBANGAN
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

MINGGU CADANGAN
UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI
&TARIKH BBB

SEKSUAL 1.1.3 Mengaplikasikan 2. World Cafe


SEKUNDER kemahiran membuat keputusan Sumbang saran
dalam menangani perubahan bagaimana faktor
emosi semasa perkembangan dan kesan
seksual sekunder. perubahan emosi
mempengaruhi
1.1.4 Menilai perubahan emosi
keputusan yang
semasa perkembangan seksual
diambil semasa
sekunder.
perkembangan
seksual sekunder.

P. JASMANI Murid boleh:


Senaman Kelenturan SenamanKelentura 1. Memanaskan badan  Marker
3.2.1 Melakukan senaman
3.2 Melakukan senaman n 2. Lentur dan Sihat
7.0 meningkatkan kelenturan
kelenturan 3. Menyejukkan badan
KECERGASAN berdasarkan prinsip FITT.
FIZIKAL Pengetahuan Konsep
Pergerakan dan Prinsip Mekanik 4.2.1 Mengenal pasti prinsip
Dalam Kapasiti Aerobik FITT yang digunakan untuk
4.2 Menggunakan pengetahuan meningkatkan kelenturan.
melakukan senaman bagi
meningkatkan kelenturan 4.2.2 Mengenal pasti senaman
kelenturan yang boleh memberi
Pengurusan dan Keselamatan risiko kecederaan.
5.1Mematuhi dan mengamalkan
elemen pengurusan dan 5.1.3 Mematuhi langkah-
MINGGU 5 keselamatan. langkah keselamatan semasa
29/1 – 02/2
InteraksiSosial melakukan aktiviti fizikal.
FEB
5.3 Berkomunikasi dalam
pelbagai cara semasa melakukan 5.3.2 Mempamerkan
aktiviti fizikal. keseronokan semasa melakukan
aktiviti.
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

MINGGU & CADANGAN


UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI
TARIKH BBB
Senaman Daya Tahan dan Murid boleh:
P. JASMANI Senaman Daya 1. Memanaskan
Kekuatan Otot
Tahan dan badan  Kad
3.3 Melakukan senaman daya 3.3.1 Melakukan senaman
7.0 Kekuatan Otot 2. Kad Kembara Bergambar
tahan dan kekuatan otot. meningkatkan daya tahan otot
KECERGASAN Cergas  Bola Segar
teras yang melibatkan rectus
FIZIKAL Pengetahuan Konsep, Prinsip, 3. Latihan Litar Kon
abdominis, internal oblique,
dan Strategi Dalam Daya Tahan 4. Bola Segar
external oblique, tranverse
dan Kekuatan Otot 5. Menyejukkan
abdominis, erector spinaedan
4.3 Menggunakan pengetahuan badan
multifidus dengan lakuan yang
konsep, prinsip, dan strategi bagi
betul.
meningkatkan daya tahan dan
kekuatan otot.
4.3.1 Menjelaskan peranan otot
Pengurusan dan Keselamatan teras dalam kehidupan harian.
5.1 Mematuhi dan
5.1.1 Bersedia dari segi pakaian
mengamalkan elemen
dan kawasan yang selamat dan
pengurusan dan keselamatan.
sesuai.
Tanggungjawab Kendiri
5.1.2 Mengenal pasti peralatan
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
keselamatan yang boleh
tanggungjawab kendiri semasa
mengurangkan risiko
melakukan aktiviti fizikal.
kecederaan berdasarkan aktiviti
Etika dalam Sukan fizikal tertentu.
5.5 Mengaplikasi etika dalam
sukan semasa melakukan aktiviti 5.2.2 Menetapkan matlamat
fizikal. kendiri dalam melakukan
aktiviti.

5.5.1 Mempamerkan etika


kesukanan sebagai pemain dan
penonton.
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

MINGGU & CADANGAN


UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI
TARIKH BBB
Senaman Daya Tahan dan Murid boleh:
P. JASMANI Senaman Daya 1. Memanaskan
Kekuatan Otot
Tahan dan badan  Kad
3.3 Melakukan senaman daya 3.3.1 Melakukan senaman
7.0 Kekuatan Otot 2. Kad Kembara Bergambar
tahan dan kekuatan otot. meningkatkan daya tahan otot
KECERGASAN Cergas  Bola Segar
teras yang melibatkan rectus
FIZIKAL Pengetahuan Konsep, Prinsip, 3. Latihan Litar Kon
abdominis, internal oblique,
dan Strategi Dalam Daya Tahan 4. Bola Segar
external oblique, tranverse
dan Kekuatan Otot 5. Menyejukkan
abdominis, erector spinaedan
4.3 Menggunakan pengetahuan badan
multifidus dengan lakuan yang
konsep, prinsip, dan strategi bagi
betul.
meningkatkan daya tahan dan
kekuatan otot.
4.3.1 Menjelaskan peranan otot
MINGGU 6
Pengurusan dan Keselamatan teras dalam kehidupan harian.
05 – 09
FEB 5.1 Mematuhi dan
5.1.1 Bersedia dari segi pakaian
mengamalkan elemen
dan kawasan yang selamat dan
pengurusan dan keselamatan.
sesuai.
Tanggungjawab Kendiri
5.1.2 Mengenal pasti peralatan
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
keselamatan yang boleh
tanggungjawab kendiri semasa
mengurangkan risiko
melakukan aktiviti fizikal.
kecederaan berdasarkan aktiviti
Etika dalam Sukan fizikal tertentu.
5.5 Mengaplikasi etika dalam
sukan semasa melakukan aktiviti 5.2.2 Menetapkan matlamat
fizikal. kendiri dalam melakukan
aktiviti.

5.5.1 Mempamerkan etika


kesukanan sebagai pemain dan
penonton.
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

MINGGU & CADANGAN


UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI
TARIKH BBB

P. KESIHATAN 3 2.1 Kemahiran menangani Murid boleh: 1. Perbincangan  Keratan


pengaruh dalaman serta luaran 2.1.1 Memahami pengaruh Pengaruh Berkumpulan Akhbar
yang mempengaruhi kesihatan negatif multimedia kepada Multimedia kepada Isu-isu rogol, liwat,  Risalah
1.0
diri dan reproduktif tingkah laku seksual berisiko. Tingkah laku sumbang mahram Kesihatan
PENDIDIKAN
- Pengaruh multimedia kepada Seksual Berisiko dan sebagainya.  ICT
KESIHATAN DIRI
DAN tingkah laku seksual berisiko 2.1.2 Mengaplikasikan
kemahiran menangani pengaruh 2. Mencari Maklumat
REPRODUKTIF Meneroka maklumat
negatif multimedia terhadap
(PEERS) dan menganalisis
tingkah laku seksual berisiko.
kesan negatif jangka
1.2 PENGARUH
2.1.3 Menganalisis pengaruh pendek dan kesan
MULTIMEDIA
negatif multimedia kepada jangka panjang
KEPADA
tingkah laku seksual berisiko. multimedia kepada
TINGKAH LAKU tingkah laku seksual
SEKSUAL berisiko.
2.1.4 Menjana idea cara
BERISIKO
menangani tingkah laku seksual 3. Buletin Khas
berisiko dan kepentingan Menghasilkan
penahanan diri daripada seks. buletin mingguan
khas mengenai
kesan negatif
multimedia.

P. JASMANI Komposisi badan Murid boleh: Komposisi Badan 1. Tunjuk cara  Kaliper
3.4 Melakukan aktiviti yang 3.4.1 Mengukur lipatan kulit 2. Lipatan Kulit Trisep  Borang
7.0 melibatkan komposisi badan. menggunakan kaliper pada dua Pengukuran Lipatan 3. Lipatan Kulit Rekod
KECERGASAN titik cubitan di otot trisep dan Kulit Trisep Gastroknemius Komposisi
FIZIKAL Pengetahuan Konsep, Prinsip, otot gastroknemius. 4. Pengiraan Tubuh
dan Strategi Dalam Komposisi Peratusan Lemak
Badan 4.4.1 Menerangkan prosedur
MINGGU 7 Tubuh Badan
4.4 Menggunakan pengetahuan mengukur peratus lemak badan
12 – 16
memahami perkaitan antara menggunakan kaliper.
FEB
komposisi badan dengan
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

kecergasan.
MINGGU & CADANGAN
UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI
TARIKH BBB

Interaksi Sosial 4.4.2 Mengenal pasti peratus


5.3 Berkomunikasi dalam kandungan lemak badan sendiri
pelbagai cara semasa melakukan berdasarkan carta jumlah
aktiviti fizikal. lipatan kulit pada dua titik
cubitan dan peratusan lemak.
4.4.3 Membandingkan peratus
lemak badan sendiri dengan
julat peratus lemak badan yang
ideal berdasarkan Carta Lemak
Badan.

5.3.1 Berkomunikasi secara


berkesan semasa melakukan
aktiviti.
5.3.2 Memberikan penghargaan
terhadap pendapat dan
kelebihan rakan.
Kemahiran Lantunan dan Murid boleh:
P. JASMANI Kemahiran Asas 1. Memanaskan  Trampolin
Layangan 1.1.1 Membuat bentuk badan
Lantunan badan  Kon
1.1 Melakukan kemahiran tuck, pike, dan straddle semasa
1.0 GIMNASTIK 2. Lantun Statik  Tilam
lantunan dan layangan di atas layangan di atas trampoline.
ASAS 3. Lantun dan layang
trampolin.
menggunakan
2.1.1 Menyatakan postur badan
Pengetahuan dan konsep trampolin
yang sesuai untuk
MINGGU 8 pergerakan dan prinsip mekanik 4. Mendarat Stabil
mengekalkan kawalan
19 – 23 dalam gimnastik asas 5. Menyejukkan
badan semasa layangan.
FEB 2.1 Menggunakan pengetahuan badan
konsep pergerakan dan prinsip
5.1.3 Mematuhi langkah-
mekanik semasa melakukan
langkah keselamatan semasa
lantunan dan layangan di atas
melakukan aktiviti fizikal.
trampolín.
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

MINGGU CADANGAN
UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI
&TARIKH BBB

Pengurusan dan keselamatan


5.1 Mematuhi dan
mengamalkan elemen
pengurusan dan keselamatan.

P. KESIHATAN 4 3.1 Kemahiran menangani Murid boleh: Pengaruh Rokok, 1. Melabel Anggota  Lembaran
situasi berisiko terhadap 3.1.1 Memahami pengaruh Alkohol dan Dadah Menggunakan model Model
1.0 PENDIDIKAN penyalahgunaan bahan kepada rokok, alkohol dan dadah tubuh manusia, Tubuh
KESIHATAN DIRI diri, keluarga serta masyarakat kepada diri, keluarga serta mengenal pasti Manusia
DAN - Pengaruh rokok, alkohol dan masyarakat. bahagian dan sistem  Risalah
REPRODUKTIF dadah tubuh manusia yang Kesihatan
3.1.2 Mengaplikasikan rosak akibat pengaruh  Poster
(PEERS
kemahiran mengelak diri rokok, alkohol dan
daripada pengaruh rokok, dadah.
1.3 alkohol dan dadah.
PENYALAHGUNA 2. Sticker / Brosur
AN BAHAN : 3.1.3 Menganalisis kesan bahaya Menghasilkan pelbagai
PENGARUH asap rokok kepada perokok sticker atau brosur
ROKOK, pasif. mengenai pengaruh
ALKOHOL, DAN rokok, alkohol dan
DADAH 3.1.4 Menilai taraf kesihatan dadah.
individu yang terlibat dalam
kegiatan merokok, pengambilan 3. Program Kesedaran /
alkohol dan dadah. Pameran berkaitan
pengaruh rokok, alkohol
dan dadah.
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

MINGGU & CADANGAN


UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI
TARIKH BBB

P. JASMANI Kemahiran Lantunan dan Murid boleh: Rutin Pergerakan 1. Memanaskan  Trampolin
1.0 GIMNASTIK Layangan 1.1.2Melakukan pelbagai atas Trampolin badan  Tilam
ASAS 1.1 Melakukan kemahiran putaran semasa melakukan 2. Lantun Statik  Kon
lantunan dan layangan di layangan di atas trampolin 3. Lantun Dinamik  Gelung
atas trampolín. 4. Lantun dan rotan
2.1.2 Menerangkan mekanik Berputar
Pengetahuan dan konsep lakuan untuk menghasilkan 5. Mendarat Stabil
MINGGU 9 pergerakan dan prinsip lantunan yang tinggi. 6. Menyejukkan
26 – 2/3 mekanik dalam gimnastik asas badan
MAC 2.1 Menggunakan pengetahuan 2.1.3 Mengenal pasti ketinggian
konsep pergerakan dan prinsip layangan yang sesuai untuk
mekanik semasa melakukan melakukan putaran dan bentuk
lantunan dan layangan di atas badan di atas trampolín.
trampolin.
5.3.1Berkomunikasi secara
Interaksi sosial berkesan semasa melakukan
5.3 berkomunikasi dalam aktiviti.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti fizikal. 5.3.2 Memberikan penghargaan
terhadap pendapat dan
kelebihan rakan.

MINGGU 10
05 - 09 Mac

UJIAN BULAN MAC


PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

MINGGU & CADANGAN


UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI
TARIKH BBB

P. JASMANI Pergerakan Berirama Murid boleh: Asas Tarian 1. Memanaskan badan  Sistem Siar
1.2.2. Melakukan kemahiran Sumazau 2. Langkah Tumindak Raya
1.2 Melakukan pelbagai corak dalam tarian joget dan sumazau
2.0 3. Langkah Kumizod  ICT
PERGERAKAN pergerakan mengikut muzik mengikut muzik yang didengar. 4. Langkah Mengambai  CD Lagu
yang didengar.
BERIRAMA 5. Menyejukkan badan
2.2.2 Mengenal pasti pergerakan
Pengetahuan Konsep
lokomotor, dan konsep
Pergerakan Dalam Pergerakan
pergerakan yang digunakan
Berirama
dalam tarian joget dan sumazau.
2.2 Menggunakan pengetahuan
konsep pergerakan bagi
5.1.3 Mematuhi langkah-
pergerakan berirama.
langkah keselamatan semasa
MINGGU 11 Pengurusan dan Keselamatan melakukan aktiviti keselamatan.
12 – 16 5.1 Mematuhi dan
MAC mengamalkan elemen 5.2.1 Mempamerkan
pengurusan dan keselamatan. keseronokan semasa melakukan
aktiviti.
Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan keyakinan
dan tanggungjawab kendiri
semasa melakukan aktiviti
fizikal.
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

Murid boleh: 1. Melabel Anggota


P. KESIHATAN 5 3.1 Kemahiran menangani Pengaruh Rokok,  Lembaran
3.1.1 Memahami pengaruh Menggunakan model
situasi berisiko terhadap Alkohol dan Dadah Model
rokok, alkohol dan dadah tubuh manusia,
1.0 PENDIDIKAN penyalahgunaan bahan Tubuh
kepada diri, keluarga serta mengenal pasti
KESIHATAN DIRI kepada diri, keluarga serta Manusia
masyarakat. bahagian dan sistem
DAN masyarakat  Risalah
tubuh manusia yang
REPRODUKTIF - Pengaruh rokok, alkohol dan Kesihatan
3.1.2 Mengaplikasikan rosak akibat pengaruh
dadah  Poster
(PEERS) kemahiran mengelak diri rokok, alkohol dan
daripada pengaruh rokok, dadah.
alkohol dan dadah.
MINGGU & CADANGAN
UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI
TARIKH BBB

1.3 3.1.3 Menganalisis kesan bahaya 2. Sticker / Brosur


asap rokok kepada perokok Menghasilkan pelbagai
PENYALAHGUNA
pasif. sticker atau brosur
AN BAHAN :
mengenai pengaruh
PENGARUH 3.1.4 Menilai taraf kesihatan rokok, alkohol dan
ROKOK, individu yang terlibat dalam dadah.
ALKOHOL, DAN kegiatan merokok, pengambilan
DADAH alkohol dan dadah. 3. Program Kesedaran /
Pameran berkaitan
pengaruh rokok, alkohol
dan dadah.

17 – 25 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2018


MAC

MINGGU 12
26 – 30 UJIAN SEGAK PENGGAL 1 – 2018
MAC
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

P. JASMANI Pergerakan Berirama Murid boleh: Bangkit Bersama 1. Memanaskan badan  Sistem Siar
1.2 Melakukan pelbagai corak 1.2.1 Mereka cipta pergerakan 2. K-Pop Raya
2.0 pergerakan mengikut muzik kreatif mengikut muzik yang 3. Rentak Joget  ICT
PERGERAKAN yang didengar. didengar. 4. Rentak Sumazau  CD Lagu
BERIRAMA Pengetahuan Konsep 5. Menyejukkan badan
Pergerakan Dalam Pergerakan 2.2.1 Memerihalkan tema,
Berirama pergerakan lokomotor, bukan
MINGGU 13 2.2 Menggunakan pengetahuan lokomotor dan langkah lurus
02 – 06 konsep pergerakan bagi dalam pergerakan kreatif yang
APRIL pergerakan berirama direka cipta.

Pengurusan dan Keselamatan 5.1.3 Mematuhi langkah-


5.1 Mematuhi dan langkah keselamatan semasa
mengamalkan elemen melakukan aktiviti fizikal.
pengurusan dan keselamatan
5.4.1 memainkan peranan
Dinamika Kumpulan secara aktif semasa melakukan
5.4 Membentuk kumpulan dan aktiviti dalam kumpulan.
bekerjasama dalam kumpulan
semasa melakukan aktiviti
fizikal.
MINGGU & CADANGAN
UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI
TARIKH BBB

P. JASMANI Pergerakan Berirama Murid boleh: Tarian 1. Memanaskan badan  Sistem Siar
1.2 Melakukan pelbagai corak 1.2.3 Mereka cipta pergerakan Senam Seni 2. Tarian Senam Seni Raya
2.0 pergerakan mengikut muzik tarian menggunakan langkah 1Malaysia 3.Menyejukkan badan  ICT
PERGERAKAN yang didengar. joget dan sumazau serta  CD Lagu
BERIRAMA mempersembahkan mengikut
Pengetahuan Konsep muzik.
Pergerakan Dalam Pergerakan
Berirama 2.2.3 Menjelaskan perkaitan
2.2 Menggunakan pengetahuan antara konseppergerakan
konsep pergerakan bagi dengan nilai estetika
pergerakan berirama. berdasarkan rutin pergerakan
tarian yang direka cipta.
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.3 Melibatkan diri dalam
dan tanggungjawab kendiri merancang aktiviti fizikal untuk
semasa melakukan aktiviti mencapai matlamat.
fizikal.
5.3.3 Memberikan penghargaan
Interaksi Sosial
terhadap pendapat dan
5.3 Berkomunikasi dalam
kelebihan rakan.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti fizikal.

Pergerakan Berirama
P. JASMANI Murid boleh: Tarian Joget dan 1. Memanaskan badan  Sistem Siar
1.2 Melakukan pelbagai corak
1.2.3 Mereka cipta pergerakan Sumazau 2. Ceria Pop Star Raya
pergerakan mengikut muzik
MINGGU 14 2.0 tarian menggunakan langkah 3. Pengukuhan  ICT
yang didengar.
09 – 13 PERGERAKAN joget dan sumazau serta 4. Menyejukkan badan  CD Lagu
APRIL BERIRAMA Pengetahuan Konsep mempersembahkan mengikut
Pergerakan Dalam Pergerakan muzik.
Berirama
2.2 Menggunakan pengetahuan 2.2.3 Menjelaskan perkaitan
konsep antara konseppergerakan

MINGGU & UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI CADANGAN
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

TARIKH BBB
pergerakan bagi pergerakan dengan nilai estetika
berirama. berdasarkan rutin pergerakan
tarian yang direka cipta.
Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.3 Melibatkan diri dalam
dan tanggungjawab kendiri merancang aktiviti fizikal untuk
semasa melakukan aktiviti mencapai matlamat.
fizikal.
5.3.3 Memberikan penghargaan
Interaksi Sosial terhadap pendapat dan
5.3 Berkomunikasi dalam
kelebihan rakan.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti fizikal.

P. KESIHATAN 6 4.1 Kemahiran mengurus Murid boleh: Pemikiran Positif 1. Sumbang saran  Lembaran
mental dan emosi dalam 4.1.1 Mengetahui maksud dan Pemikiran positif dan Kerja
1.0 PENDIDIKAN kehidupan harian ciri-ciri pemikiran positif. negatif berdasarkan  Peta I-
KESIHATAN DIRI - Pemikiran positif situasi yang diberi oleh think
DAN 4.1.2 Memahami faedah guru.  Kad
REPRODUKTIF pemikiran positif dalam Ekspresi
mengurus mental dan emosi. 2. Perbahasan Terbuka Wajah
(PEERS
Mental atau emosi
4.1.3 Mengaplikasikan cara empengaruhi dalam
1.4 mengurus pemikiran, membuat keputusan
PENGURUSAN emosi dan tingkah laku terhadap tingkah laku.
MENTAL DAN dalam kehidupan harian.
EMOSI : 3. Mencipta Slogan
PEMIKIRAN 4.1.4 Menganalisis hubungan Mesej berasaskan
POSITIF antara pemikiran, emosi kepada pemikiran
dan tingkah laku dalam positif.
kehidupan harian.
4. Program ‘Bina Insan’
Pemikiran positif dalam
kehidupan harian.
MINGGU & UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI CADANGAN
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

TARIKH BBB

MINGGU 15 P. JASMANI Kemahiran Asas Bola Sepak: Murid boleh: Serang Pin 1. Memanaskan badan  Bola Sepak
16 – 20 1.3 Melakukan kemahiran asas 1.3.1 Melakukan kemahiran 2. Hantaran Jarak Dekat  Marker
APRIL 3.0 KATEGORI bola sepak dengan lakuan yang menghantar bola secara leret, Serangan Udara 3. Hantaran Jarak  Bib
SERANGAN: betul. lambung dalam situasi Sederhana
permainan. 4. Hantaran Jarak Jauh
Pengetahuan Konsep
Bola Sepak 5. Permainan Kecil /
Pergerakan dan Prinsip
2.3.1 Memerihalkan SSG
Mekanik Dalam Kemahiran
penggunaan daya semasa (Futsal : 5 vs 5)
Asas Bola Sepak
melakukan kemahiran 6. Menyejukkan Badan
2.3 Menggunakan
menghantar bola.
pengetahuan konsep
pergerakan dan prinsip
5.1.1 Bersedia dari segi pakaian,
mekanik dalam kemahiran asas
peralatan dan kawasan yang
bola sepak.
selamat dan sesuai.

Pengurusan dan Keselamatan


6.1Mematuhi dan
mengamalkan eleman
pengurusan dan keselamatan.

P. JASMANI Kemahiran Asas Bola Sepak: Murid boleh: Jitu Bertahan 1. Memanaskan badan  Bola Sepak
1.3 Melakukan kemahiran asas 1.3.2 Melakukan kemahiran 2. Menyerkap Bola  Marker
3.0KATEGORI bola sepak dengan lakuan yang menyerkap bola leret dan bola Jarak Dekat / Sederhana  Bib
SERANGAN: betul. tinggi dalam situasi permainan. 3. Permainan Kecil /
SSG (Serkap: 1 vs 1)
Bola Sepak Pengetahuan Konsep 2.3.2 Mengenal pasti mekanik 4. Menyejukkan badan
Pergerakan dan Prinsip lakuan untuk menyerkap bola
Mekanik Dalam Kemahiran leret dan bola tinggi dalam
Asas Bola Sepak situasi permainan.
2.3 Menggunakan
pengetahuan konsep 5.2.2 Menetapkan matlamat
MINGGU & UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI CADANGAN
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

TARIKH BBB

pergerakan dan prinsip kendiri dalam melakukan


mekanik dalam kemahiran asas aktiviti.
bola sepak.

Pengurusan dan Keselamatan


5.1 Mematuhi dan
mengamalkan eleman
pengurusan dan keselamatan.

P. JASMANI Kemahiran Asas Bola Sepak: Murid boleh: Tandukan Berpadu 1. Memanaskan badan  Bola Sepak
1.3 Melakukan kemahiran asas 1.3.1 Melakukan kemahiran 2. Menanduk untuk  Marker
3.0KATEGORI bola sepak dengan lakuan yang menanduk dalam situasi Hantaran  Bib
SERANGAN: betul. permainan. 3. Menanduk untuk  Tiang gol
Bertahan
MINGGU 16 Bola Sepak Pengetahuan Konsep 2.3.1 Memerihalkan 4. Menanduk untuk
23 – 27 Pergerakan dan Prinsip penggunaan daya semasa Jaringan
APRIL Mekanik Dalam Kemahiran melakukan kemahiran 5. Permainan kecil /
Asas Bola Sepak menanduk bola. SSG
2.3 Menggunakan (Menanduk: 1 vs 1)
pengetahuan konsep 5.3.1 Berkomunikasi secara 6. Menyejukkan badan
pergerakan dan prinsip berkesan semasa melakukan
mekanik dalam kemahiran asas aktiviti.
bola sepak.
Pengurusan dan Keselamatan
5.1 Mematuhi dan
mengamalkan eleman
pengurusan dan keselamatan.

MINGGU & UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI CADANGAN
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

TARIKH BBB

P. KESIHATAN 7 4.1 Kemahiran mengurus Murid boleh: Pemikiran Positif 1. Sumbang saran  Lembaran
mental dan emosi dalam 4.1.1 Mengetahui maksud dan Pemikiran positif dan Kerja
kehidupan harian ciri-ciri pemikiran positif. negatif berdasarkan  Peta I-
1.0 PENDIDIKAN
- Pemikiran positif situasi yang diberi oleh think
KESIHATAN DIRI
4.1.2 Memahami faedah guru.  Kad
DAN
pemikiran positif dalam Ekspresi
REPRODUKTIF 2. Perbahasan Terbuka Wajah
mengurus mental dan emosi.
(PEERS Mental atau emosi
4.1.3 Mengaplikasikan cara empengaruhi dalam
1.4 mengurus pemikiran, membuat keputusan
PENGURUSAN emosi dan tingkah laku terhadap tingkah laku.
MENTAL DAN dalam kehidupan harian.
EMOSI : 3. Mencipta Slogan
PEMIKIRAN Mesej berasaskan
4.1.4 Menganalisis hubungan
POSITIF kepada pemikiran
antara pemikiran, emosi
positif.
dan tingkah laku dalam
kehidupan harian. 4. Program ‘Bina Insan’
Pemikiran positif dalam
kehidupan harian.

P. JASMANI Kemahiran Asas Bola Sepak: Murid boleh: Jaguh Kelecek 1. Memanaskan badan  Bola Sepak
1.3 Melakukan kemahiran asas 1.3.3 Melakukan kemahiran 2. Belari dengan Bola  Marker
MINGGU 17 3.0KATEGORI bola sepak dengan lakuan yang mengelecek bola dalam situasi 3. Tipu Helah  Bib
30/4 – 04 SERANGAN: betul. permainan. 4. Menukar Arah
MEI 5. Gerak Keliru
1.3.4 Melakukan kemahiran
Bola Sepak Pengetahuan Konsep 6. Permainan kecil /
takel depan dan takel sisi dalam
Pergerakan dan Prinsip SSGLitar - Kelecek
situasi permainan.
Mekanik Dalam Kemahiran &Takel
Asas Bola Sepak 2.3.3 Menerangkan cara 7. Menyejukkan badan
2.3 Menggunakan mengawal bola semasa
pengetahuan konsep mengelecek untuk melepasi
lawan.

MINGGU & UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI CADANGAN
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

TARIKH BBB

pergerakan dan prinsip 2.3.4 Mengenal pasti kemahiran


mekanik dalam kemahiran takel yang sesuai digunakan
asasbola sepak. dalam situasi permainan.

Pengurusan dan Keselamatan 5.4.2 Bekerjasama mencapai


5.1 Mematuhi dan matlamat yang sama semasa
mengamalkan eleman melakukan aktiviti fizikal dalam
pengurusan dan keselamatan. kumpulan.

P. JASMANI Kemahiran Asas Bola Sepak: Murid boleh: Bolosi Gawang 1. Memanaskan badan  Bola Sepak
1.3 Melakukan kemahiran asas 1.3.5 Melakukan pelbagai 2. Jaringan Dekat  Marker
3.0KATEGORI bola sepak dengan lakuan yang kemahiran menjaring dengan Tangkas Bertindak 3. Jaringan Jauh  Bib
SERANGAN: betul. pelbagai cara dalam situasi 4. Menjaga Gawang  Tiang Gol
permainan. 5. Futsal (5 vs 5)/ SSG
Bola Sepak 6. Menyejukkan badan
1.3.6 Melakukan kemahiran
Pengetahuan Konsep
menjaga gawang dengan
Pergerakan dan Prinsip
pelbagai cara dalam situasi
Mekanik Dalam Kemahiran
permainan.
Asas Bola Sepak
2.3 Menggunakan
2.3.5 Mengenal pasti kemahiran
pengetahuan konsep
menjaring yang sesuai
pergerakan dan prinsip
digunakan dalam situasi
mekanik dalam kemahiran asas
permainan.
bola sepak.
2.3.6 Mengenal pasti kemahiran
Pengurusan dan Keselamatan menjaga gawang yang sesuai
5.1 Mematuhi dan digunakan dalam situasi
mengamalkan eleman permainan.
pengurusan dan keselamatan.
5.5.2 Mempamerkan semangat
kesukanan dan permainan
bersih dalam permainan.
MINGGU & UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI CADANGAN
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

TARIKH BBB
MINGGU
18/19/20 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2018
07 - 22

P. JASMANI Kemahiran Asas Bola Jaring Murid boleh: Simpan Saya 1. Memanaskan badan  Bola Jaring
1.4 Melakukan kemahiran asas 1.4.1 Melakukan pelbagai 2. Hantaran Paras  Marker
3.0 KATEGORI bola jaring dengan lakuan yang kemahiran menghantar bola ke Dada  Bib
MINGGU 20 SERANGAN: betul. pelbagai arah dalam situasi 3. Macam Macam  Gelung
21 – 25 permainan. 4. Sentuh Kawan Plastik
MEI Bola Jaring Pengetahuan Konsep 5. Menyejukkan badan
Pergerakan dan Prinsip 1.4.2 Melakukan kemahiran
Mekanik Dalam Kemahiran menerima bola dengan kedua-
Asas Bola Jaring dua belah tangan dan sebelah
2.4 Menggunakan tangan dari pelbagai arah dan
pengetahuan konsep aras dalam situasi permainan.
pergerakan dan prinsip
2.4.1Mengenal pasti kemahiran
mekanik dalam kemahiran asas
menghantar bola yang sesuai
bola jaring.
digunakan mengikut situasi
permainan.
Pengurusan dan Keselamatan
5.1 Mematuhi dan
2.4.2 Menjelaskan mekanik
mengamalkan elemen
lakuan yang betul semasa
pengurusan dan keselamatan.
menerima bola dari pelbagai
Tanggungjawab Kendiri arah dan aras.
5.2 Menunjukkan keyakinan
dan tanggungjawab kendiri 5.1.3 Mematuhi langkah-
semasa melakukan aktiviti langkah keselamatan semasa
fizikal. melakukan aktiviti fizikal.

5.2.1 Mempamerkan
keseronokan semasa melakukan
aktiviti.

MINGGU & UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI CADANGAN
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

TARIKH BBB

P.KESIHATAN 8 6.1 Kemahiran Murid boleh: Perhubungan 1. Bermain ‘Win, Lose  Papan
interpersonal 6.1.1 Mengetahui cara or Draw ’ Putar
serta komunikasi berkomunikasi secara lisan dan Permainan (i) Meneka dialog ‘Win, Lose or
1.0 PENDIDIKAN
berkesan dalam bukan lisan. Si Bisu dan berdasarkan topik. Draw ’
KESIHATAN DIRI
kehidupan harian Si Pekak  Kad
DAN
- Kemahiran komunikasi 6.1.2 Memahami perhubungan (ii) Bandingkan Tugasan
REPRODUKTIF interpersonal dalam kalangan Penyelesaian
(PEERS berkesan dalam perhubungan komunikasi secara lisan  Radio
interpersonal ahli keluarga, rakan, guru dan Masalah Melalui dan bukan lisan  ICT
jiran. Komunikasi dengan dialog asal.
1.6 Berkesan
PERHUBUNGAN 6.1.3 Mengaplikasi kemahiran
(iii) Lihat bagaimana
berkomunikasi secara berkesan
komunikasi berlaku
iaitu mendengar dengan teliti,
dalam kalangan ahli
mengekalkan eye-contact serta
kumpulan.
meluahkan perasaan, idea dan
fikiran.
2. Main Peranan
6.1.4 Menilai kepentingan
berkomunikasi secara berkesan
dalam kalangan ahli keluarga,
rakan, guru dan jiran.

MINGGU 21 P. JASMANI Kemahiran Asas Bola Jaring Murid boleh: Watch Your Step 1. Memanaskan badan  Bola Jaring
28/5 – 1/6 1.4 Melakukan kemahiran asas 1.4.3 Melakukan kemahiran 2. Langkah Mati  Marker
JUN 3.0 KATEGORI bola jaring dengan lakuan yang gerak kaki dengan mendarat 3. Langkah Hidup  Bib
SERANGAN: betul. menggunakan kedua-dua belah 4. Serang dan Tawan
kaki, sebelah kaki, dan 1½ 5. Menyejukkan badan
Pengetahuan Konsep
Bola Jaring langkah setelah menangkap bola
Pergerakan dan Prinsip
dalam situasi permainan.
Mekanik Dalam Kemahiran
Asas Bola Jaring 2.4.3Mengenal pasti kaki yang
2.4 Menggunakan akan melangkah selepas
pengetahuan konsep mendarat sebelum menghantar
pergerakan dan prinsip bola.
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

MINGGU & CADANGAN


UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI
TARIKH BBB

mekanik dalam kemahiran asas 2.4.4 Memerihal peranan pivot


bola jaring. dalam kemahiran gerak kaki.
Pengurusan dan Keselamatan
5.1.3 Mematuhi langkah-
5.1 Mematuhi dan
langkah keselamatan semasa
mengamalkan elemen
melakukan aktiviti fizikal.
pengurusan dan keselamatan.
5.3.3 Berinteraksi secara positif
Interaksi Sosial
dalam pelbagai situasi semasa
5.3 Berkomunikasi dalam
melakukan aktiviti.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti fizikal.

P. JASMANI Kemahiran Asas Bola Jaring Murid boleh: Sedia, Jaring, Gol! 1. Memanaskan badan  Bola Jaring
1.4 Melakukan kemahiran asas 1.4.4 Melakukan kemahiran 2. Langkah Hidup  Marker
3.0 KATEGORI bola jaring dengan lakuan yang menjaring secara statik dan 3. Jaring Bergerak  Bib
SERANGAN: betul. menjaring gerak selangkah dari 4. Serang dan Jaring  Tiang Gol
pelbagai jarak dalam situasi 5. Menyejukkan badan
Bola Jaring Pengetahuan Konsep permainan.
Pergerakan dan Prinsip
Mekanik Dalam Kemahiran 2.4.5 Menjelaskan kemahiran
Asas Bola Jaring menjaring yang sesuai
2.4 Menggunakan digunakan berdasarkan situasi
pengetahuan konsep permainan.
pergerakan dan prinsip
mekanik dalam kemahiran asas 5.2.2Menetapkan matlamat
bola jaring. kendiri dalam melakukan
aktiviti.
Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan keyakinan
dan tanggungjawab kendiri
semasa melakukan aktiviti
fizikal.
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

MINGGU & CADANGAN


UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI
TARIKH BBB
Kemahiran Asas Bola Jaring Murid boleh:
MINGGU 22 P. JASMANI 1.4 Melakukan kemahiran asas 1.4.5 Melakukan kemahiran Touch Down 1. Memanaskan badan  Bola Jaring
04 - 08 bola jaring dengan lakuan yang mengadang dari posisi belakang, 2. Jaring Bergerak  Marker
JUN 3.0 KATEGORI betul. posisi sisi, dan posisi depan 3. Serang dan Adang  Bib
SERANGAN: dalam situasi permainan. 4. Menyejukkan badan
Pengetahuan Konsep
Bola Jaring Pergerakan dan Prinsip 2.4.6 Mengenal pasti kemahiran
Mekanik Dalam Kemahiran mengadang yang sesuai
Asas Bola Jaring digunakan berdasarkan situasi
2.4 Menggunakanpengetahuan permainan.
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik dalam kemahiran asas 5.3.1 Berkomunikasi secara
bola jaring. berkesan semasa melakukan
aktiviti.
Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam
5.4.2 Bekerjasama mencapai
pelbagai cara semasa
matlamat yang sama semasa
melakukan aktiviti fizikal.
melakukan aktiviti fizikal dalam
Dinamika Kumpulan kumpulan.
5.4 Membentuk kumpulan
dan bekerjasama dalam
kumpulan semasa melakukan
aktiviti fizikal.
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

P.KESIHATAN 9 6.1 Kemahiran Murid boleh: Perhubungan 1. Bermain ‘Win, Lose  Papan
interpersonal 6.1.1 Mengetahui cara or Draw ’ Putar
1.0 PENDIDIKAN serta komunikasi berkomunikasi secara lisan dan Permainan (i) Meneka dialog ‘Win, Lose or
KESIHATAN DIRI berkesan dalam bukan lisan. Si Bisu dan berdasarkan topik. Draw ’
DAN kehidupan harian Si Pekak  Kad
REPRODUKTIF - Kemahiran komunikasi 6.1.2 Memahami perhubungan (ii) Bandingkan Tugasan
Penyelesaian
(PEERS) berkesan dalam perhubungan interpersonal dalam kalangan komunikasi secara lisan  Radio
Masalah Melalui
1.6 interpersonal ahli keluarga, rakan, guru dan dan bukan lisan  ICT
Komunikasi
PERHUBUNGAN jiran. dengan dialog asal.
Berkesan

MINGGU & CADANGAN


UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI
TARIKH BBB
(iii) Lihat bagaimana
6.1.3 Mengaplikasi kemahiran komunikasi berlaku
berkomunikasi secara berkesan dalam kalangan ahli
iaitu mendengar dengan teliti, kumpulan.
mengekalkan eye-contact serta
meluahkan perasaan, idea dan 2. Main Peranan
fikiran.

6.1.4 Menilai kepentingan


berkomunikasi secara berkesan
dalam kalangan ahli keluarga,
rakan, guru dan jiran.

09 - 24 Jun CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2018


PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

Kemahiran Asas Bola Jaring


MINGGU 23
P. JASMANI 1.4 Melakukan kemahiran asas Murid boleh: Touch Down 1. Memanaskan badan  Bola Jaring
25 – 29
bola jaring dengan lakuan yang 1.4.6 Melakukan kemahiran ‘Dodge’ 2. SSG - 3 on 3  Marker
JUN
3.0 KATEGORI betul. mengacah dengan dodge dalam 3. Serang dan Adang  Bib
SERANGAN: situasi permainan. 4. Pentaksiran  Borang
Pengetahuan Konsep
5. Menyejukkan badan Senarai
Pergerakan dan Prinsip
Bola Jaring 2.4.7 Menerangkan cara Semak
Mekanik Dalam Kemahiran
melakukan kemahiran mengacah
Asas Bola Jaring
yang sesuai digunakan
2.4 Menggunakan
berdasarkan situasi permainan.
pengetahuan konsep
pergerakan dan prinsip
5.5.2Mempamerkan semangat
mekanik dalam kemahiran asas
kesukanan dan permainan bersih
bola jaring.
(fairplay) dalam permainan.
Etika dalam Sukan
5.5 Mengaplikasi etika
dalam sukan semasa
melakukan aktiviti
fizikal.

MINGGU & CADANGAN


UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI
TARIKH BBB

P. JASMANI Kemahiran Asas Bola Tampar Murid boleh: Juara Sangga 1. Memanaskan badan  Bola
1.5 Melakukan kemahiran asas 1.5.1 Melakukan kemahiran 2. Sentuh Bola Tampar
4.0 KATEGORI bola tampar dengan lakuan menyangga bola semasa 3. Menyangga Bola  Marker
JARING: yang betul. menghantar dan menerima 4. Bola Bonus  Jaring
mengikut situasi permainan. 5. Menyejukkan badan
Pengetahuan Konsep
Bola Tampar
Pergerakan dan 2.5.1 Memerihal pemindahan
Prinsip Mekanik Dalam daya semasa melakukan
Kemahiran Asas Bola Tampar kemahiran servis, menyangga,
2.5 Menggunakan mengumpan, dan merejam.
pengetahuan konsep
pergerakan dan prinsip 2.5.2 Memerihal lakuan semasa
mekanik dalam kemahiran servis, menyangga, mengumpan,
asas bola tampar. dan merejam.
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

Pengurusan dan Keselamatan 5.1.1 Bersedia dari segi pakaian,


5.1 Mematuhi dan peralatan, dan kawasan yang
mengamalkan elemen selamat dan sesuai.
pengurusan dan keselamatan.

P. JASMANI Kemahiran Asas Bola Tampar Murid boleh: Serang Kapal Selam 1. Memanaskan badan  Bola
1.5 Melakukan kemahiran asas 1.5.3 Melakukan kemahiran 2. Pegang dan Pukul Tampar
4.0 KATEGORI bola tampar dengan lakuan servis bawah dan servis atas 3. Red Zone Servis  Marker
JARING: yang betul. dalam situasi permainan. 4. Servis Beracun  Jaring / Tali
5. Menyejukkan badan
MINGGU 24 Bola Tampar Pengetahuan Konsep 2.5.2 Memerihal lakuan semasa
02 – 06 Pergerakan dan Prinsip servis, menyangga, mengumpan,
JULAI Mekanik Dalam Kemahiran dan merejam.
Asas Bola Tampar
2.5 Menggunakan 2.5.3 Mengenal pasti pilihan
pengetahuan konsep servis yang sesuai digunakan
pergerakan dan prinsip dalam situasi permainan
mekanik dalam kemahiran asas
bola tampar
MINGGU & CADANGAN
UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI
TARIKH BBB

Tanggungjawab Kendiri 5.2.2 Menetapkan matlamat


5.2 Menunjukkan keyakinan kendiri dalam melakukan aktiviti.
dan
tanggungjawab kendiri semasa 5.2.3 Melibatkan diri dalam
melakukan aktiviti fizikal. merancang aktiviti fizikal untuk
mencapai matlamat
Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam 5.3.3 Berinteraksi secara positif
pelbagai cara semasa dalam pelbagai situasi semasa
melakukan aktiviti fizikal. melakukan aktiviti
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

P. KESIHATAN 10 5.1 Peranan diri Murid boleh: Perkahwinan 1. Salasilah Keluarga  Carta
sendiri dan ahli keluarga serta 5.1.1 Mengetahui tujuan dan peranan individu Salasilah
1.0 PENDIDIKAN kepentingan perkahwinan. dalam keluarga nukleus, Keluarga
KESIHATAN DIRI institusi kekeluargaan keluarga kembangan  ICT
DAN dalam aspek kesihatan 5.1.2 Mengaplikasikan cara atau keluarga tunggal.  Penanda
REPRODUKTIF keluarga menyesuaikan diri sekiranya Buku
berlaku perubahan dalam 2. Mencipta Garis Sempena
(PEERS
- Perkahwinan struktur keluarga. Masa Keluarga (life Hari
events). Ibu / Bapa
1.5 5.1.3 Menilai peranan individu Peristiwa signifikan
KEKELUARGAAN dalam keluarga nukleus, yang berlaku dalam
: PERKAHWINAN keluarga kembangan (extended) keluarga.
atau keluarga tunggal.

MINGGU & CADANGAN


UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI
TARIKH BBB
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

Murid boleh:
P. JASMANI Kemahiran Asas Bola Tampar Rali Mengumpan 1. Memanaskan badan  Bola
1.5.2 Melakukan kemahiran
1.5 Melakukan kemahiran asas 2. Pegang dan Tolak Tampar
mengumpan bola semasa
4.0 KATEGORI bola tampar dengan lakuan Bola  Marker
menghantar dan menerima
JARING: yang betul. 3. Sangga dan Umpan  Jaring/Tali
mengikut situasi permainan.
4. Red Zone Servis
Bola Tampar Pengetahuan Konsep 5. Menyejukkan badan
2.5.1 Memerihal pemindahan
Pergerakan dan
daya semasa melakukan
Prinsip Mekanik Dalam
kemahiran servis, menyangga,
MINGGU 25 Kemahiran Asas Bola Tampar
mengumpan dan merejam.
09 – 13 2.5 Menggunakan
JULAI pengetahuan konsep
5.4.1 Memainkan peranan
pergerakan dan prinsip
secara aktif semasa melakukan
mekanik dalam kemahiran asas
aktiviti dalam kumpulan.
bola tampar

Dinamika Kumpulan 5.4.3 Bekerjasama


5.4 Membentuk kumpulan dan menyelesaikan masalah yang
bekerjasama berlaku semasa melakukan
dalam kumpulan semasa aktiviti fizikal dan bersepakat
melakukan dalam membuat penyelesaian.
aktiviti fizikal.

P. JASMANI Kemahiran Asas Bola Tampar Murid boleh: Rejaman 1. Memanaskan badan  Bola
1.5 Melakukan kemahiran asas 1.5.2 Melakukan kemahiran Hebat 2. Lambung dan Tampar
4.0 KATEGORI bola tampar dengan lakuan mengumpan bola semasa Sambut  Marker
JARING: yang betul. menghantar dan menerima 3. Lambung dan  Jaring / Tali
mengikut situasi permainan. Tampar  Gelung
Bola Tampar Pengetahuan Konsep 4. Target Zone Plastik
1.5.4 Melakukan kemahiran
Pergerakan dan 5. Menyejukkan badan  Antenna
merejam bola dalam situasi
Prinsip Mekanik Dalam
permainan.
Kemahiran Asas Bola Tampar
2.5 Menggunakan
pengetahuan konsep
MINGGU & CADANGAN
UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI
TARIKH BBB
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

pergerakan dan prinsip 2.5.2 Memerihal lakuan semasa


mekanik dalam kemahiran asas servis, menyangga,
bola tampar. mengumpan, dan merejam.
2.5.4 Menerangkan faktor-
Dinamika Kumpulan
faktor yang membantu rejaman
5.4 Membentuk kumpulan dan
yang berkesan.
bekerjasama dalam kumpulan
semasa melakukan aktiviti
5.4.1 Memainkan peranan
fizikal.
secara aktif semasa melakukan
aktiviti dalam kumpulan.

5.4.2 Bekerjasama mencapai


matlamat yang sama semasa
melakukan aktiviti fizikal
dalam kumpulan.

5.4.3 Bekerjasama
menyelesaikan masalah yang
berlaku semasa melakukan
aktiviti fizikal
dan bersepakat dalam membuat
penyelesaian.

MINGGU 26 P. JASMANI Kemahiran Asas Bola Tampar Murid boleh: Jangan Masuk 1. Memanaskan badan  Bola
16 – 20 1.5 Melakukan kemahiran asas 1.5.4 Melakukan kemahiran 2. Lambung dan Tampar
JULAI 4.0 KATEGORI bola tampar dengan lakuan merejam bola dalam situasi Tampar  Marker
JARING: yang betul. permainan. 3. 2 sentuh 2  Jaring / Tali
4. Bola sentuh Bola  Antenna
1.5.5 Melakukan kemahiran
Bola Tampar Pengetahuan Konsep 5. Menyejukkan badan
mengadang bola dalam situasi
Pergerakan dan Prinsip
permainan.
Mekanik Dalam Kemahiran
Asas Bola Tampar
MINGGU & CADANGAN
UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI
TARIKH BBB
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

2.5 Menggunakan 2.5.5 Menjelaskan pemasaan


pengetahuan konsep yang sesuai untuk melonjak
pergerakan dan prinsip semasa mengadang.
mekanik dalam kemahiran asas
5.2.2 Menetapkan matlamat
bola tampar.
kendiri dalam melakukan aktiviti.
Tanggungjawab Kendiri
5.2.3 Melibatkan diri dalam
5.2 Menunjukkan keyakinan
merancang aktiviti fizikal untuk
dan tanggungjawab kendiri
mencapai matlamat
semasa melakukan aktiviti
fizikal. 5.3.3 Berinteraksi secara positif
dalam pelbagai situasi semasa
Interaksi Sosial melakukan aktiviti.
5.3 Berkomunikasi dalam
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti fizikal.

P. KESIHATAN 11 5.1 Peranan diri Murid boleh: Perkahwinan 1. Salasilah Keluarga  Carta
sendiri dan ahli keluarga serta 5.1.1 Mengetahui tujuan dan peranan individu Salasilah
1.0 PENDIDIKAN kepentingan perkahwinan. dalam keluarga nukleus, Keluarga
KESIHATAN DIRI institusi kekeluargaan keluarga kembangan  ICT
dalam aspek kesihatan 5.1.2 Mengaplikasikan cara atau keluarga tunggal.  Penanda
DAN menyesuaikan diri sekiranya
REPRODUKTIF keluarga Buku
berlaku perubahan dalam 2. Mencipta Garis Sempena
(PEERS struktur keluarga.
- Perkahwinan Masa Keluarga (life Hari
events). Ibu / Bapa
1.5 5.1.3 Menilai peranan individu
Peristiwa signifikan
KEKELUARGAAN dalam keluarga nukleus,
yang berlaku dalam
: PERKAHWINAN keluarga kembangan (extended)
keluarga.
atau keluarga tunggal.

MINGGU & CADANGAN


UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI
TARIKH BBB
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

MINGGU 27 P. JASMANI Kemahiran Asas Badminton Murid boleh: Servis Cekap 1. Memanaskan badan  Raket
23 – 27 1.6 Melakukan kemahiran asas 1.6.1 Melakukan kemahiran 2. Monkey and Shuttle  Bulu
JULAI 4.0KATEGORI badminton dengan lakuan yang servis tinggi dan servis pendek 3. Rali Satu Pukulan Tangkis
JARING: betul. dalam situasi permainan. 4. Servis Rendah  Jaring / Tali
Masuk Gelung  Gelung
Badminton Pengetahuan Konsep 2.6.1 Menerangkan mekanik 5. Menerima Servis Plastik
Pergerakan dan Prinsip lakuan servis tinggi dan servis Rendah hantar ke
Mekanik Dalam Kemahiran rendah. kawasan petak
Asas Badminton belakang.
2.6 Menggunakan 2.6.3 Menyatakan justifikasi 6. Menyejukkan badan
pengetahuan terhadap pilihan kemahiran yang
konseppergerakan dan prinsip dilakukan semasa menerima
mekanik dalam kemahiran asas servis.
badminton.
5.1.1 Bersedia dari segi pakaian,
Pengurusan dan Keselamatan peralatan dan kawasan yang
5.1 Mematuhi dan selamat dan sesuai.
mengamalkan elemen
pengurusan dan keselamatan. 5.2.1 Mempamerkan
keseronokan semasa melakukan
Tanggungjawab Kendiri aktiviti
5.2 Menunjukkan keyakinan
dan tanggungjawab kendiri
semasa melakukan aktiviti
fizikal.

P. JASMANI Kemahiran Asas Badminton Murid boleh: Kiri Kanan, 1. Memanaskan  Raket
1.6 Melakukan kemahiran 1.6.2 Melakukan kemahiran Kiri Kanan badan  Bulu
4.0KATEGORI asas badminton dengan pukulan hadapan dan kilas 2. Wall feeding Tangkis
JARING: lakuan yang betul. dalam situasi permainan.  Jaring / Tali
3.
 Marker
PukulanHadapan/Kila
Badminton
s
4. Permainan Kecil
(Serang-Serang)
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

MINGGU & CADANGAN


UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI
TARIKH BBB

Pengetahuan Konsep 2.6.2 Mengenal pasti 5. Menyejukkan


Pergerakan dan Prinsip pemasaan untuk melakukan badan
Mekanik Dalam Kemahiran pukulan hadapan dan kilas.
Asas Badminton
2.6 Menggunakan 2.6.6 Menyatakan justifikasi
pengetahuan konsep kemahiran yang sesuai
pergerakan dan prinsip digunakan untuk menyerang dan
mekanik dalam kemahiran asas bertahan dalam situasi
badminton. permainan.

Pengurusan dan Keselamatan 5.1.3 Mematuhi langkah-


5.1 Mematuhi dan langkah keselamatan semasa
mengamalkan elemen melakukan aktiviti fizikal.
pengurusan dan keselamatan.
5.3.1 Berkomunikasi secara
Interaksi Sosial berkesan semasa melakukan
5.3 Berkomunikasi dalam aktiviti.
pelbagai cara semasa
melakukan aktivit sosial. 5.3.2 Memberi penghargaan
terhadap pendapat dan
kelebihan rakan.
MINGGU 28
30/7 – 3/8 UJIAN SEGAK PENGGAL 2
MINGGU 29
06 – 10 UJIAN OGOS 2018
OGOS

18/8 – 26/8 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 -2018


OGOS
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

MINGGU 30 P. JASMANI Kemahiran Olahraga Asas 1.7.1 Melakukan lari pecut Lari Pecut 1.Memanaskan badan  Kon
13 – 17 1.7 Melakukan kemahiran dengan menggunakan blok 2.Berlari Bebas  Blok
OGOS 5.0OLAHRAGA olahraga asas dengan lakuan permulaan. 3.Ke Garisan dan Sedia Permulaan
ASAS yang betul. 4. Blok dan Lari
2.7.1 Mengenal pasti kedudukan 5. Menyejukkan badan
2.7 Menggunakan pusat graviti semasa kedudukan
pengetahuan konsep ‘ke garisan’ dan ‘sedia’.
pergerakan dan prinsip
mekanik semasa melakukan
kemahiran olahraga asas.

MINGGU & CADANGAN


UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI
TARIKH BBB

Pengurusan dan Keselamatan 5.1.3 Mematuhi langkah-


5.1 Mematuhi dan langkah keselamatan semasa
mengamalkan elemen melakukan aktiviti fizikal
pengurusan dan keselamatan.
5.2.1 Mempamerkan
Tanggungjawab Kendiri keseronokan semasa melakukan
5.2 Menunjukkan keyakinan aktiviti.
dan tanggungjawab kendiri
semasa melakukan aktiviti 5.3.1 Berkomunikasi secara
fizikal. berkesan semasa melakukan
aktiviti.
Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti fizikal.
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

P. KESIHATAN 12 7.1 Penyakit dan cara Murid boleh: Forum: 1. Ceramah Kesihatan  ICT
mencegah serta 7.1.1 Mengetahui masalah Remaja Sihat, Diri  Risalah
1.0 PENDIDIKAN mengurangkan faktor risiko jerawat, senggugut, dan kanser Keluarga Bahagia Kesihatan
KESIHATAN DIRI penyakit dalam kehidupan serviks. 2. Apa Kata Survey?  Poster
DAN harian Bijak Mengurus, Fakta atau mitos  Majalah
REPRODUKTIF  Jerawat 7.1.2 Memahami langkah- Diri Terurus tentang masalah Kesihatan
 Senggugut langkah pencegahan kanser jerawat dan senggugut.
(PEERS
 Kanser Serviks serviks.
Nota :
1.7 PENYAKIT : 7.1.3 Menilai langkah-langkah Suntikan Human
JERAWAT, pencegahan yang boleh diambil Papilloma Virus (HPV)
SENGGUGUT, untuk mengurangkan masalah untuk mencegah dan
KANSER SERVIKS jerawat dan senggugut. mengurangkan risiko
kanser serviks.
MINGGU & CADANGAN
UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI
TARIKH BBB

MINGGU 31 P. JASMANI Kemahiran Olahraga Asas 1.7.1 Melakukan lari pecut Lari Pecut 1.Memanaskan badan  Kon
27 – 31 1.7 Melakukan kemahiran dengan menggunakan blok 2.Berlari Bebas  Blok
OGOS 5.0OLAHRAGA olahraga asas dengan lakuan permulaan. 3.Ke Garisan dan Sedia Permulaan
ASAS yang betul. 4. Blok dan Lari
2.7.1 Mengenal pasti kedudukan 5. Menyejukkan badan
2.7 Menggunakan
pusat graviti semasa kedudukan
pengetahuan konsep
‘ke garisan’ dan ‘sedia’.
pergerakan dan prinsip
mekanik semasa melakukan
5.1.3 Mematuhi langkah-langkah
kemahiran olahraga asas.
keselamatan semasa melakukan
Pengurusan dan Keselamatan aktiviti fizikal
5.1 Mematuhi dan
mengamalkan elemen 5.2.1 Mempamerkan
pengurusan dan keselamatan. keseronokan semasa melakukan
aktiviti.
Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.3.1 Berkomunikasi secara
dan tanggungjawab kendiri berkesan semasa melakukan
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

semasa melakukan aktiviti aktiviti.


fizikal.
Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti fizikal.
MINGGU & CADANGAN
UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI
TARIKH BBB
Kemahiran Olahraga Asas
P. JASMANI 1.7.2 Melakukan pertukaran Lari Berganti-ganti 1.Memanaskan badan  Kon
1.7 Melakukan kemahiran
baton gaya visual dan gaya tanpa 2.Blok dan Lari  Baton
olahraga asas dengan lakuan
5.0OLAHRAGA visual dalam lari berganti-ganti. 3.Lari sentuh kawan  Blok
yang betul.
ASAS 4. Bertukar Baton Permulaan
Pengetahuan Konsep 2.7.2 Menerangkan strategi 5.Menyejukkan badan
Pergerakan dan Prinsip memilih turutan pelari dalam
Mekanik Dalam Kemahiran acara yang memerlukan
Olahraga Asas pertukaran baton gaya visual
2.7 Menggunakan dan gaya tanpa visual.
pengetahuan konsep
pergerakan dan prinsip 5.2.1 Mempamerkan
mekanik semasa melakukan keseronokan semasa melakukan
kemahiran olahraga asas aktiviti.

Tanggungjawab Kendiri 5.3.2 Memberi penghargaan


5.2 Menunjukkan keyakinan terhadap pendapat dan
dan tanggungjawab kendiri kelebihan rakan.
semasa melakukan aktiviti
fizikal
Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti fizikal

P. JASMANI Kemahiran Olahraga Asas 1.7.2 Melakukan pertukaran Lari Berganti-ganti 1.Memanaskan badan  Kon
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

MINGGU 32 1.7 Melakukan kemahiran baton gaya visual dan gaya tanpa 2.Blok dan Lari  Baton
3–7 5.0OLAHRAGA olahraga asas dengan lakuan visual dalam lari berganti-ganti. 3.Lari sentuh kawan  Blok
SEPTEMBER ASAS yang betul. 4. Bertukar Baton Permulaan
2.7.2 Menerangkan strategi 5.Menyejukkan badan
Pengetahuan Konsep
memilih turutan pelari dalam
Pergerakan dan Prinsip
acara yang memerlukan
Mekanik Dalam Kemahiran
Olahraga Asas
MINGGU & CADANGAN
UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI
TARIKH BBB

2.7 Menggunakan pertukaran baton gaya visual


pengetahuan konsep dan gaya tanpa visual.
pergerakan dan prinsip
mekanik semasa melakukan 5.2.1 Mempamerkan
kemahiran olahraga asas. keseronokan semasa melakukan
aktiviti.
Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.3.2 Memberi penghargaan
dan tanggungjawab kendiri terhadap pendapat dan
semasa melakukan aktiviti kelebihan rakan.
fizikal
Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti fizikal
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

P. KESIHATAN 13 7.1 Penyakit dan cara Murid boleh: Forum: 1. Ceramah Kesihatan  ICT
mencegah serta 7.1.1 Mengetahui masalah Remaja Sihat, Diri  Risalah
1.0 PENDIDIKAN mengurangkan faktor risiko jerawat, senggugut, dan kanser Keluarga Bahagia Kesihatan
penyakit dalam kehidupan serviks. 2. Apa Kata Survey?  Poster
KESIHATAN DIRI
harian Fakta atau mitos  Majalah
DAN Bijak Mengurus,
 Jerawat 7.1.2 Memahami langkah- tentang masalah Kesihatan
REPRODUKTIF Diri Terurus jerawat dan senggugut.
(PEERS  Senggugut langkah pencegahan kanser
 Kanser Serviks serviks.
Nota :
1.7 PENYAKIT : Suntikan Human
7.1.3 Menilai langkah-langkah
JERAWAT, Papilloma Virus (HPV)
pencegahan yang boleh diambil
SENGGUGUT, untuk mencegah dan
untuk mengurangkan masalah
KANSER SERVIKS jerawat dan senggugut. mengurangkan risiko
kanser serviks.

MINGGU & CADANGAN


UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI
TARIKH BBB
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

1.7.3 Melakukan kemahiran


MINGGU 33 P. JASMANI Kemahiran Olahraga Asas Ansur Maju 1.Memanaskan badan  Lompat
lompat tinggi dengan
10 – 14 1.7 Melakukan kemahiran Lompat Tinggi Gaya 2.Lompat Statik Tinggi
menggunakan gaya Fosbury Flop.
SEPTEMBER 5.0OLAHRAGA olahraga asas dengan lakuan Fosbury Flop 3. Larian Landas J  Tilam
ASAS yang betul. 4. Lompat Gaya  Marker
2.7.3 Menerangkan peranan
Fosbury Flop  Bola/Belon
larian landas berbentuk ‘J’ dalam
Pengetahuan Konsep 5. Menyejukkan badan
kemahiran lompat tinggi gaya
Pergerakan dan Prinsip
Fosbury Flop.
Mekanik Dalam Kemahiran
Olahraga Asas
5.1.2 Mengenal pasti peralatan
2.7 Menggunakan
keselamatan yang boleh
pengetahuan konsep
mengurangkan risiko kecederaan
pergerakan dan prinsip
berdasarkan aktiviti fizikal
mekanik semasa melakukan
tertentu.
kemahiran olahraga asas.
Pengurusan dan Keselamatan 5.3.3 Berinteraksi secara positif
5.1 Mematuhi dan dalam pelbagai situasi semasa
mengamalkan elemen melakukan aktiviti .
pengurusan dan keselamatan.
Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti fizikal.

P. JASMANI Kemahiran Olahraga Asas Murid boleh: Lompat Tinggi Gaya 1.Memanaskan badan  Lompat
1.7 Melakukan kemahiran 1.7.3 Melakukan kemahiran Fosbury Flop 2.Lari bentuk ‘J” Tinggi
5.0OLAHRAGA olahraga asas dengan lakuan lompat tinggi dengan 3.Layangan  Tilam
ASAS yang betul. menggunakan gaya Fosbury Flop. 4.Lompat Gunting  Marker
5.Lompat Fosbury Flop
Pengetahuan Konsep 2.7.3 Menerangkan peranan 6.Menyejukkan badan
Pergerakan dan Prinsip larian landas berbentuk ‘J’ dalam
Mekanik Dalam Kemahiran kemahiran lompat tinggi gaya
Olahraga Asas
MINGGU & CADANGAN
UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI
TARIKH BBB
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

2.7 Menggunakan
Fosbury Flop.
pengetahuan konsep
pergerakan dan prinsip
5.3.3 Berinteraksi secara positif
mekanik semasa melakukan
dalam pelbagai situasi semasa
kemahiran olahraga asas.
melakukan aktiviti .
Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti fizikal.

Kemahiran Olahraga Asas


P. JASMANI Murid boleh: Lontar Peluru Gaya 1.Memanaskan badan  Kon
1.7 Melakukan kemahiran
1.7.4 Melakukan kemahiran Parry O’Brien 2.Lontar Statik  Peluru
olahraga asas dengan lakuan
5.0OLAHRAGA lontar peluru dengan 3.Lontar Power  Pita
yang betul.
MINGGU 34 ASAS menggunakan gaya Parry Position Pengukur
17 – 21 Pengetahuan Konsep O’Brien 4. Gelunsur Rotasi  Marker
SEPTEMBER Pergerakan dan Prinsip 5. Lontar peluru Gaya
Mekanik Dalam Kemahiran 2.7.4 Menjelaskan kepentingan Parry O’Brien
Olahraga Asas pergerakan menggelongsor 6.Menyejukkan badan
2.7 Menggunakan semasa melakukan kemahiran
pengetahuan konsep lontar peluru gaya Parry O’Brien.
pergerakan dan prinsip
mekanik semasa melakukan 5.1.3 Mematuhi langkah-langkah
kemahiran olahraga asas. keselamatan semasa melakukan
aktiviti fizikal.
Pengurusan dan Keselamatan
5.1 Mematuhi dan 5.2.2 Menetapkan matlamat
mengamalkan elemen kendiri dalam melakukan aktiviti.
pengurusan dan keselamatan
Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan keyakinan
dan tanggungjawab kendiri
semasa melakukan aktiviti
fizikal.
MINGGU & UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI CADANGAN
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

TARIKH BBB

P. KESIHATAN 14 8.1 Menjaga keselamatan diri Murid boleh: Buli di Sekolah 1. Ceramah Tentang  Kad Ikrar
dan mendemonstrasi 8.1.1 Mengetahui maksud Kes-kes Juvana.  Buku Skrap
1.0 PENDIDIKAN kemahiran kecekapan membuli, dibuli dan Dendam  Keratan
KESIHATAN DIRI psikososial dalam kehidupan gangsterisme. 2. Membina Ikrar Akhbar
DAN harian untuk mengelak diri  Risalah
 Buli 8.1.2 Memahami faktor-faktor daripada perbuatan
REPRODUKTIF penyebab perbuatan membuli,
 Gangsterisme membuli, dibuli dan
(PEERS) dibuli dan gangsterisme. gangsterisme.
1.8 8.1.3 Mengaplikasikan
kemahiran berkata TIDAK dan 3. Buku skrap
KESELAMATAN
mengelak diri daripada membuli,
dibuli dan gangsterisme.

8.1.4 Menilai kesan membuli


dan dibuli terhadap diri dan
keluarga.

P. JASMANI Kemahiran Olahraga Asas Murid boleh: Lontar Peluru Gaya 1.Memanaskan badan  Kon
MINGGU 35 1.7 Melakukan kemahiran 1.7.4 Melakukan kemahiran Parry O’Brien 2.Lontar Statik  Peluru
24 – 28 5.0OLAHRAGA olahraga asas dengan lakuan lontar peluru dengan 3.Lontar Power  Pita
SEPETEMBER ASAS yang betul. menggunakan gaya Parry Position Pengukur
O’Brien 4. Gelunsur Rotasi  Marker
Pengetahuan Konsep 5. Lontar peluru Gaya
Pergerakan dan Prinsip 2.7.4 Menjelaskan kepentingan Parry O’Brien
Mekanik Dalam Kemahiran pergerakan menggelongsor 6. Menyejukkan badan
Olahraga Asas semasa melakukan kemahiran
2.7 Menggunakan lontar peluru gaya Parry O’Brien.
pengetahuan konsep
pergerakan dan prinsip 5.1.3 Mematuhi langkah-langkah
mekanik semasa melakukan keselamatan semasa melakukan
kemahiran olahraga asas. aktiviti fizikal.

MINGGU & UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI CADANGAN
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

TARIKH BBB

Pengurusan dan Keselamatan


5.2.2 Menetapkan matlamat
5.1 Mematuhi dan
kendiri dalam melakukan aktiviti.
mengamalkan elemen
pengurusan dan keselamatan

Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan keyakinan
dan tanggungjawab kendiri
semasa melakukan aktiviti
fizikal.

P. JASMANI Kemahiran Olahraga Asas Murid boleh: Little Atheletic 1. Memanaskan Badan  Kon
1.7 Melakukan kemahiran 1.7.1 Melakukan lari pecut 2. Lari Pecut  Peluru
5.0OLAHRAGA olahraga asas dengan lakuan dengan menggunakan blok 3. Lari Berganti-ganti  Pita
ASAS yang betul. permulaan. 4. Lompat Tinggi Gaya Pengukur
Fosbury Flop  Lompat
Pengetahuan Konsep 1.7.2 Melakukan pertukaran 5. Lontar Peluru Gaya Tinggi
Pergerakan dan Prinsip baton gaya visual dan gaya tanpa Parry O’Brien  Baton
Mekanik Dalam Kemahiran visual dalam lari berganti-ganti. 6. Pentaksiran
Olahraga Asas 7. Menyejukkan badan
2.7 Menggunakan 1.7.3 Melakukan kemahiran
pengetahuan konsep lompat tinggi dengan
pergerakan dan prinsip menggunakan gaya Fosbury Flop.
mekanik semasa melakukan
kemahiran olahraga asas. 1.7.4 Melakukan kemahiran
lontar peluru dengan
menggunakan gaya Parry
Tanggungjawab Kendiri O’Brien
5.2 Menunjukkan keyakinan
dan tanggungjawab kendiri 2.7.1 Mengenal pasti kedudukan
semasa melakukan aktiviti pusat graviti semasa kedudukan
fizikal.

MINGGU & UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI CADANGAN
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

TARIKH BBB

‘ke garisan’ dan ‘sedia’.

2.7.2 Menerangkan strategi


memilih turutan pelari dalam
acara yang memerlukan
pertukaran baton gaya visual
dan gaya tanpa visual.

2.7.3 Menerangkan peranan


larian landas berbentuk ‘J’
dalam kemahiran lompat tinggi
gaya Fosbury Flop.

2.7.4 Menjelaskan kepentingan


pergerakan menggelongsor

semasa melakukan kemahiran


lontar peluru gaya Parry O’Brien.

5.2.4 Membuat keputusan untuk


diri sendiri dan orang lain
semasa melakukan aktiviti dalam
pelbagai situasi.

MINGGU 36 P. JASMANI Kemahiran Rekreasi dan Murid boleh: Kem Motivasi 1. Memanaskan badan  Jaring
1–5 Kesenggangan 1.8.1 Melakukan aktiviti tali aras 2. Aktiviti Spider- Web  Gelung
OKTOBER 6.0 REKREASI 1.8 Melakukan aktiviti rekreasi rendah (low element course) Aktiviti 3. Aktiviti Alligator Plastik
DAN dan kesenggangan. seperti spider-web, alligator Alligator Swamp  Tayar
KESENGGANGAN swamp, dan giant finger secara Swamp 4. Aktiviti Giant Finger  Papan
Pengetahuan dalam Aktiviti
berkumpulan. dan 5. Menyejukkan badan
2.8 Menjana idea kreativiti
Giant Finger
dalam aktiviti rekreasi dan 2.8.1 Mengenalpasti strategi
kesenggangan. yang digunakan semasa
MINGGU & UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI CADANGAN
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

TARIKH BBB

Tanggungjawab Kendiri melakukan aktiviti tali aras


5.2 menunjukkan keyakinan rendah, Frisbee dan sepak raga
dan tanggungjawab kendiri ratus dalam kumpulan.
semasa melakukan aktiviti
fizikal. 5.2.1 Mempamerkan
keseronokan semasa melakukan
Interaksi Sosial aktiviti.
5.3 Berkomunikasi dalam
5.3.3 Berinteraksi secara positif
pelbagai cara semasa
dalam pelbagai situasi semasa
melakukan aktiviti fizikal.
melakukan aktiviti.

P. KESIHATAN 15 9.1Amalan pemakanan sihat Murid boleh: Fungsi dan 1. Tayangan LCD  ICT
dan selamat 9.1.1 Memahami fungsi dan Kepentingan Makronutrien  Piramid
2.0 PEMAKANAN  Makronutrien kepentingan makronutrien iaitu Makronutrien dan Pemakanan
 Mikronutrien karbohidrat, protein serta lemak. Mikronutrien 2. Merancang Menu  Risalah
Sajian makan tengah Kesihatan
hari untuk tiga hari  Keratan
dengan mengambil kira Akhbar
faktor keseimbangan
nutrien.

1.0 REKREASI Kemahiran Rekreasi dan Murid boleh:


DAN Kesenggangan 1.8.2 Melakukan kemahiran asa Frisbee 1. Memanaskan badan  Frisbee
MINGGU 37 KESENGGAN 1.8 Melakukan aktiviti rekreasi melempar dan menagkap dalam 2. Melempar dan  Marker
8 – 12 GAN dan kesenggangan. permainan frisbee. Menangkap frisbee
0KTOBER 3. Bola Mati
Pengetahuan dalam Aktiviti 2.8.2 Menjelaskan teknik 4. Menyejukkan badan
2.8 menjana idea kreativiti melempar dan menangkap
dalam aktiviti rekreasi dan frisbee.
kesenggangan.
5.2.4 Membuat keputusan untuk
diri sendiri dan orang lain
MINGGU & UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI CADANGAN
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

TARIKH BBB

Tanggungjawab Kendiri semasa melakukan aktiviti dalam


5.2 Menunjukkan pelbagai situasi.
keyakinan dan
tanggungjawab kendiri 5.3.2Memberikan penghargaan
semasa melakukan aktiviti terhadap pendapat dan
fizikal. kelebihan rakan.

Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti fizikal.

P. JASMANI Kemahiran Rekreasi dan Murid boleh: Sepak Raga Ratus 1. Memanaskan badan  Bola Sepak
Kesenggangan 1.8.3Melakukan kemahiran 2. Sepak Sila Takraw
6.0 REKREASI DAN 1.8 Melakukan aktiviti permainan tradisional sepak 3. KawalanBola  Marker
KESENGGANGAN rekreasi dan kesenggangan. raga ratus. 4. SSG - Liga Raga  Borang
Pengetahuan dalam Ratus Skor
Aktiviti 2.8.3Mengenalpasti cara 5. Menyejukkan badan
2.8 Menjana idea kreativiti mengawal bola untuk
dalam aktiviti rekreasi dan mendapatkan bilangan
kesenggangan. terbanyak sepak raga ratus.

Dinamika Kumpulan 5.4.1Memainkan peranan


5.4 Membentuk kumpulan secara aktif semasa melakukan
dan bekerjasama dalam aktiviti dalam kumpulan.
kumpulansemasa
melakukan aktiviti fizikal. 5.5.2 Mempamerkan semangat
kesukanan dan permainan bersih
Etika dalam Sukan (fairplay) dalam permainan.
5.5 Mengaplikasikan etika
dalam sukan semasa
melakukan aktiviti fizikal.
MINGGU & UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI CADANGAN
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

TARIKH BBB

Kemahiran Rekreasi dan Murid boleh: Kem Motivasi 1. Memanaskan badan  Jaring
Kesenggangan 1.8.1 Melakukan aktiviti tali aras 2. Aktiviti Spider- Web  Gelung
P. JASMANI 1.8 Melakukan aktiviti rendah (low element course) Aktiviti 3. Aktiviti Alligator Plastik
rekreasi dan kesenggangan. seperti spider-web, alligator Alligator Swamp  Tayar
6.0 REKREASI DAN
swamp, dan giant finger secara Swamp 4. Aktiviti Giant Finger  Papan
KESENGGANGAN Pengetahuan dalam
berkumpulan. dan 5. Menyejukkan badan
Aktiviti
Giant Finger
2.8 Menjana idea kreativiti 2.8.1 Mengenalpasti strategi
dalam aktiviti rekreasi dan yang digunakan semasa
MINGGU 38
kesenggangan. melakukan aktiviti tali aras
15 – 19
OKTOBER rendah, Frisbee dan sepak raga
Tanggungjawab Kendiri
ratus dalam kumpulan.
5.2 menunjukkan
keyakinan dan 5.2.1 Mempamerkan
tanggungjawab kendiri keseronokan semasa melakukan
semasa melakukan aktiviti aktiviti.
fizikal.
5.3.3 Berinteraksi secara positif
Interaksi Sosial dalam pelbagai situasi semasa
5.3 Berkomunikasi dalam melakukan aktiviti.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti fizikal.

P. KESIHATAN 16 9.1Amalan pemakanan Murid boleh: Fungsi dan 1. Tayangan LCD  ICT
sihat dan selamat 9.1.1 Memahami fungsi dan Kepentingan Makronutrien  Piramid
2.0 PEMAKANAN  Makronutrien kepentingan makronutrien iaitu Makronutrien dan 2. Merancang Menu Pemakanan
 Mikronutrien karbohidrat, protein serta lemak. Mikronutrien Sajian makan tengah  Risalah
hari untuk tiga hari Kesihatan
dengan mengambil kira
faktor keseimbangan  Keratan
nutrien Akhbar

MINGGU & CADANGAN


UNIT / BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAJUK CADANGAN AKTIVITI
TARIKH BBB
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

MINGGU 39
22 – 26
OKTOBER PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018

MINGGU 40
29/10 – 2
NOV
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018

P. KESIHATAN 17 9.1Amalan pemakanan Murid boleh: Oh My Diet 1. Menghasilkan Risalah  Risalah


MINGGU 41
sihat dan selamat 9.1.3 Menganalisis “Kesan kekurangan Kesihatan
5–9
2.0 PEMAKANAN  Makronutrien pemakanan yang sesuai pengambilan makro dan  Piramid
NOV
 Mikronutrien berdasarkan makro nutrien mikro nutrien” Pemakanan
dan mikronutrien untuk
menangani obesiti serta 2. Mengkritik Pelan dan
kurang berat badan. Program Diet
Melihat adakah pelan dan
9.1.4 Menilai kepentingan program diet memenuhi
pengambilan makronutrien kriteria keselamatan dan
dan mikronutrien mengikut pengambilan nutrien yang
keperluan. betul.

Murid boleh: Bantu Mula


MINGGU 42 P. KESIHATAN 18 10.1 Pengetahuan 1. Lakonan Jangan Panik  Kad Situasi
10.1.1 Mengetahui prinsip D.R.A.B.C
12 – 16 asas pertolongan cemas Secara spontan dilakonkan  Lembaran
NOV 10.0 PERTOLONGAN dan kepentingan bertindak dan prosedur D.R.A.B.C. apabila situasi diberi. Kerja
CEMAS dengan bijak mengikut 2. Membina Carta Aliran  Carta Aliran
10.1.2 Mengaplikasi prinsip
situasi D.R.A.B.C. D.R.A.B.C.
dan prosedur D.R.A.B.C.
D - Danger 3. Menghasilkan ilustrasi dan

R - Response 10.1.3 Menilai tindakan penulisan secara kreatif.
A - Airway yang diambil semasa 4. Lembaran Kerja
B - Breathing melaksanakan prosedur 5. Kuiz
C - Circulation D.R.A.B.C.

MINGGU 43
19 – 23 Nov
PENGURUSAN FAIL PBS DAN PELAPORAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR
25300, PAHANG

24 Nov – 31
Dis
CUTI AKHIR TAHUN