Anda di halaman 1dari 6

Lembaran Kerja 1

Kestabilan Dipengaruhi Oleh Keluasan Tapak Dan Ketinggian Objek

Arahan:

A. Anda diminta untuk melantik seorang ketua bagi setiap kumpulan


B. Ketua bagi setiap kumpulan diminta tampil ke hadapan bagi mengambil
bahan/objek yang diperlukan untuk membuat ujikaji.

Bahan/objek:

1. Penutup kotak A4
2. 2 biji cawan plastik
3. 1 silinder penyukat
4. 1 bikar
5. 1 kelalang kon

Arahan:

Ujikaji 1 :

A. Letakkan penutup kotak di atas permukaan meja.


B. Susun cawan plastik di atas papan nipis dalam keadaan
i. Menegak
ii. Terbalik
seperti dalam Rajah 1 disebelah:
Rajah 1
C. Mulakan ujikaji dengan mencondongkan penutup kotak tersebut ke hadapan.
D. Perhatikan cawan yang manakan jatuh terlebih dahulu.
E. Catatkan pemerhatian anda pada bahagian pemerhatian.

1
Ujikaji 2:

A. Letakkan penutup kotak di atas permukaan meja.


B. Susun silinder penyukat, bikar, dan kelalang kon di atas papan nipis tersebut
seperti dalam rajah 2 di bawah:

C. Mulakan ujikaji dengan mencondongkan papan nipis tersebut ke hadapan.


F. Perhatikan cawan yang manakan jatuh terlebih dahulu.
G. Catatkan pemerhatian anda pada bahagian pemerhatian.

Pemerhatian:

Ujikaji 1: Nomborkan 1 pada cawan yang jatuh Ujikaji 2: Nomborkan 1 pada objek

dahulu dengan 1 dan 2 pada cawan yang jatuh dahulu, diikuti

yang jatuh kemudian dengan 2 dan 3

2
Lembaran Kerja 2

Mengenal Pasti Pemboleh Ubah

Senaraikan pemboleh ubah yang terdapat dalam ujikaji di atas.

Pemboleh ubah:

Dimanupilasikan :_________________________________________________

Bergerak Balas :_________________________________________________

Dimalarkan :_________________________________________________

3
Lembaran Kerja 3

4
5
6