Anda di halaman 1dari 8

SULIT

Nama Pelajar : ………………………………………………. Tahun : ____1____

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016


TAHUN 1
BAHASA MALAYSIA PEMAHAMAN (KERTAS 1)
Mei
11/4 Jam Satu Jam Lima Bel as Minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1 Tulis nama dan kelas anda pada ruang yang disediakan.

2 Jawab semua soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak

SULIT
A. Padankan suku kata menjadi perkataan berdasarkan gambar.

/ 5 markah
/ 5 markah
C. Susun huruf. Tulis pekerjaan yang betul.

raksa tokdor

1 ._____________ 2. _________

rugu tejurura

3. _________ 4. _________

sopnem

/ 5 markah
5. _________

D. Padankan.

1. Kami meminjam buku


di sini.

2. Kami belajar di sini.

3. Kami bermain bola sepak


di sini.

4. Kami membeli makanan


dan minuman di sini.

5. Kami beratur untuk membayar


buku yang dibeli.

/ 5 markah
E. Padankan ayat dengan gambar yang sesuai.

1 Wini membersihkan papan tulis.

2
Siti menolong ibunya di dapur.

3 Aris dan Kuna sayang akan kucing.

Amir tidur pada pukul 9.00 malam.


4.

5. Kami menyambut Hari Lahir Tina.

/ 5 markah
F. Bulatkan jawapan yang betul.

1. Saya _______________ Lina ke sekolah.


A. sambil B. dan

2. Kamu makan nasi ____________ roti ?


A. dan B. atau

3. Logah menangis ______________ bukunya hilang.


A. kerana B. sambil

4. Kaki adik luka ________________ dia tidak menangis.


A. tetapi B. sejak

5. Amira makan ______________ membaca.


A. tetapi B. sambil

6. Diana memetik tiga _________________ bunga.


A. keping B. kuntum

7. Kamal mandi di se ____________________ sungai .


A. batang B. buah

8. Fati ada dua _________________ ikan.


A. biji B. ekor

9. Boni membeli tiga _______________ baju.


A. helai B. ikat

10. Se ___________________ burung terbang ke sarang.


A. kawan B. kumpulan

/ 10 markah
G. Pilih jawapan yang sesuai.

1. Adik suka makan ubat yang __________________.


A. pahit B. manis C. pedas

2. Sita _____________ belajar supaya pandai.


A. benci B. tekun C. malas

3. Malam ini amat _____________________.


A. rajin B. gelap C. takut

4. Buah durian itu sungguh _________________________.


A. lebat B. cantik C. bijak

5. Ayam jantan itu berbulu ____________________________.


A. kerdil B. parau C. hitam

6. Pokok betik itu ____________________ kerana ada baja.


A. buncit B. pendek C. tinggi

7. Jam dinding itu _______________ sepuluh minit.


A. suntuk B. lambat C. segera

8. Sanjana _______________________ untuk bertanya.


A. malu B. pekak C. buta

9. Pisang muda rasanya _____________________________.


A. tawar B. manis C. kelat

10. Air sungai di rumah saya sangat _______________________.


A. masin B. sejuk C. manis

/ 10 markah
H. Pilih ayat betul berdasarkan gambar dan perkataan yang diberi.

1. A. Dali sedang bermain dengan ikan.

B. Dali sedang memancing ikan.

C. Dali sedang memberi ikan makan.

2. A. Kamal dan Ranjit berenang di kolam.

B. Kamal dan Ranjit bermain bola.

C. Kamal dan Ranjit berlari di padang.

3. A. Emak Doris sedang memasak di dapur.

B. Emak Doris sedang menjahit baju.

C. Emak Doris sedang menjaga adik.

4. A. Rani sangat rajin membeli buku.

B. Rani sangat rajin menyusun buku.

C. Rani sangat rajin menjual buku.

5. A. Seha suka menyiram pokok bunga.

B. Seha suka menyiram sayur di taman.

C. Seha suka menyiram pokok kayu.

/ 5 markah