Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

DINAS KESAHATAN
PUSKESMAS TERIGAS
Jalan Terigas Nomor 01 Sambas Kode Pos 79462
Telepon 08115721177
E-mail: puskesmasterigas@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TERIGAS


NOMOR 062 TAHUN 2017

TENTANG

KAJIAN DAN TINDAK LANJUT TERHADAP MASALAH SPESIFIK DALAM


PENYELENGGARAAN PROGRAM

KEPALA PUSKESMAS TERIGAS,

Menimbang : a. bahwa tindak lanjut terhadap masalah-masalah spesifik dalam


penyelenggaraan program yang sesuai dengan harapan masyarakat;
b. bahwa diperlukan pembahasan bersama dengan masyarakat secara
proaktif untuk menindak lanjuti permasalahan yang ada pada
masyarakat terhadap program;
c. bahwa point a dan b dimaksudkan untuk meningkatkan kepuasan
masyarakat terhadap program yang dilaksanakan oleh Puskesmas
Terigas;
d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut point a dan b, perlu
ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Terigas Kabupaten
Sambas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan


peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 53);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Permenkes Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
7. Permenkes Nomor 741/MENKES/PER/VII/2000 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57
Tahun 2007 Tentang Petunjuk Tehnik Penataan Organisasi
Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang
Puskesmas;
MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TERIGAS TENTANG


KAJIAN DAN TINDAK LANJUT TERHADAP MASALAH
SPESIFIK DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM.
KESATU : Sebagai pedoman dalam melakukan kajian dan tidak lanjut terhadap
masalah spesifik dalam penyelenggaraan program di Puskesmas;
KEDUA : Mekanisme kerja, prosedur dan pelaksanaan kegiatan
didokumentasikan;
KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan surat
keputusan ini dibebankan pada anggaran Puskesmas Sambas;
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 18 April 2017

KEPALA PUSKESMAS TERIGAS,

SUPARDI