Anda di halaman 1dari 6

Ciri-ciri Padi Pisang Heliconia

Perawakan Herba Herba Herba


Akar Sistem Serabut serabut Tunggang
perakaran
Batang Bentuk batang Membulat bulat Bulat
Permukaan Licin Licin Licin
batang
Arah tumbuh Tegak ke atas Tegak Tegak
batang
Percabangan Monopodial monopodial monopodial
batang
Arah tumbuh - - -
cabang

Ada tidaknya Tidak ada Tidak ada Tidak ada


sulur
Daun Jenis daun Tata letak daun Roset akar Terserak Roset akar
tunggal Kelengkapan daun
a. Lengkap daun lengkap Daun lengkap
b. Tidak lengkap
- Daun Daun berpelepah
berpelepah
- Daun
bertangkai
- Duduk daun
Pelepah
a. Permukaan Halus Licin Licin
pelepah
b. Panjang pelepah 40 cm 50 cm 30 cm
Tangkai daun
a. Bentuk Bulat Setengah melingkar Bulat berongga
berdasarkan
penampang
melintang
tangkai daun
b. Permukaan
tangkai daun - Halus Halus
c. Panjang tangkai
daun - 50 cm 30 cm
d. Pangkal tangkai
daun
e. Ujung tangkai -
daun
runcing runcing runcing

Helai daun
a. Bangun daun Bangun linear jorong Lanset
b. Warna daun
- Atas Atas hijau Hiaju tua Hijau tua
- Bawah bawah hijau muda Hijau muda dan Hijau muda
kekuningan kusam
c. Permukaan daun
- Atas Atas kasar Licin Keset
- Bawah bawah kasar Licin Licin
d. Daging daun Tipis Seperti kertas Seperti kertas
e. Pangkal daun Membulat Rata (tidak sejajar) tumpul
f. Ujung daun Runcing Romping runcing
g. Susunan tulang Sejajar Menyirip menyirip
daun
h. Tepi daun Rata rata rata
Alat tambahan daun
a. Stipula (daun
penumpu)
b. Ocrea (selaput
bumbung)
c. Ligula (lidah Ada ligula
daun)
Daun majemuk Susunan anak daun pada
ibu tangkai
Menyirip
a. Menyirip
- Jumlah anak
daun
 Beranak
daun satu
 Genap
 Gasal
- Duduk anak
daun
 Berpasan
gan
 Berseling
 Berselan
g-seling
b. Menyirip ganda
- Ganda dua
- Ganda tiga
- Ganda empat
- Ganda
sempurna
- Ganda tidak
sempurna
c. Menyirip genap
ganda dua
sempurna
d. Menyirip gasal
ganda dua tidak
sempurna
e. Menyirip gasal
rangkap tiga
tidak sempurna
Menjari
a. Beranak daun
dua
b. Beranak daun
lima
c. Beranak daun
tujuh
Majemuk bangun kaki
Majemuk campuran
Kelengkapan daun
c. Lengkap
d. Tidak lengkap
- Daun
berpelepah
- Daun
bertangkai
- Duduk daun
Pelepah
c. Permukaan
pelepah
d. Panjang pelepah
Tangkai daun
f. Bentuk
berdasarkan
penampang
melintang
tangkai daun
g. Permukaan
tangkai daun
h. Panjang tangkai
daun
i. Pangkal tangkai
daun
j. Ujung tangkai
daun
Helai daun
i. Bangun daun
j. Warna daun
- Atas
- Bawah
k. Permukaan daun
- Atas
- Bawah
l. Daging daun
m. Pangkal daun
n. Ujung daun
o. Susunan tulang
daun
p. Tepi daun
Alat tambahan daun
d. Stipula (daun
penumpu)
e. Ocrea (selaput
bumbung)
f. Ligula (lidah
daun)