Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI


TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Sains Hayat Kedua
Tajuk Tumbuhan
Standard Kandungan 4.1 Memahami ciri tumbuhan.
4.1.1Mengenal pasti ciri tumbuhan iaitu:-
Standard  daun: jenis urat daun
Pembelajaran  batang: berkayu, tidak berkayu
 akar: akar tunjang, akar serabut
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Mengenal pasti ciri tumbuhan.
Kenali Tumbuhan (Buku Teks – Halaman 46-47)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti 2. Murid mengenal pasti ciri tumbuhan.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti –
Halaman 35)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
Refleksi tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana _________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Sains Hayat Kedua
Tajuk Tumbuhan
Standard Kandungan 4.1 Memahami ciri tumbuhan.
4.1.1Mengenal pasti ciri tumbuhan iaitu:-
Standard  daun: jenis urat daun
Pembelajaran  batang: berkayu, tidak berkayu
 akar: akar tunjang, akar serabut
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Mengenal pasti ciri tumbuhan.
Kenali Tumbuhan (Buku Teks – Halaman 46-47)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti 2. Murid mengenal pasti ciri tumbuhan.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti –
Halaman 36-37)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
Refleksi tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana _________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN 3
Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Sains Hayat Kedua
Tajuk Tumbuhan
Standard Kandungan 4.1 Memahami ciri tumbuhan.
Standard
4.1.2 Mengelaskan tumbuhan berdasarkan ciri pengelasan yang dipilih.
Pembelajaran
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Mengelaskan tumbuhan berdasarkan ciri pengelasan yang dipilih.
Mari Kelaskan Tumbuhan (Buku Teks – Halaman 50)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti 2. Murid mengelaskan tumbuhan berdasarkan ciri pengelasan yang dipilih.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti –
Halaman 38)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
Refleksi tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana _________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN 3
Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Sains Hayat Kedua
Tajuk Tumbuhan
Standard Kandungan 4.1 Memahami ciri tumbuhan.
4.1.3 Mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat pada satu tumbuhan yang
Standard
dipilih
Pembelajaran
4.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif
1. Mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat pada satu tumbuhan yang dipilih
Pembelajaran
2. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan.
Kenal Pasti Ciri Tumbuhan (Buku Teks – Halaman 51)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
2. Murid mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat pada satu tumbuhan yang
Aktiviti dipilih
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti –
Halaman 39)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
Refleksi tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana _________________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai