Anda di halaman 1dari 59

PELAN OPERASI 2 (1.

0 Meningkatkan Pengetahuan Murid)

Matlamat Strategik : Mencapai Aspirasi Murid Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia

Strategi : Meningkatkan Pengetahuan Murid

Nama Program / Projek : Banner dengan kata-kata motivasi

Objektif Program / Projek : Murid dapat menambah pengetahuan

Tanggungjawab : Gpk Pentadbiran

Tempoh / Hari : Januari hingga Oktober

Tempat : Sekolah

Sasaran : Semua guru

Kos /Anggaran Perbelanjaan : Rm 1500.00

Sumber : NGO ,Politik

Jawatankuasa : Guru Besar, Pengerusi


Penolong Kanan kurikulum, Timbalan Pengerusi
Penyelaras Pusat Sumber , Setiausaha
Guru-Guru, Ahli Jawatan Kuasa
Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Setiausaha FJanuari Kertas cadangan Guru Besar,
diluluskan Penolong Kanan
- Bentang kertas kerja kurikulum,
- Lantikan J/Kuasa Setiausaha
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penolong Kanan Februari Penerangan Semua guru guru
kurikulum program
disampaikan

3 Mempromosikan program Surat makluman Semua Guru


Setiausaha Februari diedarkan
- surat pemberitahuan

4 Penyediaan bahan AJK Februari Siap untuk Tiada


digunakan

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK Februari Siap untuk Tiada


digunakan

6 Pelaksanaan Program Setiausaha Februari - Oktober Keakuran jadual Semua guru

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Setiausaha November Tahap Kepuasan Semua Guru
Mortem
PELAN OPERASI 3 (1.0 Meningkatkan Pengetahuan Murid)

Matlamat Strategik : Mencapai Aspirasi Murid Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia

Strategi : Meningkatkan Pengetahuan Murid

Nama Program / Projek : Minggu Bahasa Inggeris

Objektif Program / Projek : Murid dapat menambah pengetahuan

Tanggungjawab : Ketua Panitia

Tempoh / Hari : Januari hingga Oktober

Tempat : Sekolah

Sasaran : Semua guru

Kos /Anggaran Perbelanjaan : Rm 200.00

Sumber : Kewangan Panitia

Jawatankuasa : Guru Besar, Pengerusi


Penolong Kanan kurikulum, Timbalan Pengerusi
Setiausaha Kurikulum , Setiausaha
Guru-Guru, Ahli Jawatan Kuasa
Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Setiausaha FJanuari Kertas cadangan Guru Besar,
diluluskan Penolong Kanan
- Bentang kertas kerja kurikulum,
- Lantikan J/Kuasa Setiausaha
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penolong Kanan Februari Penerangan Semua guru guru
kurikulum program
disampaikan

3 Mempromosikan program Surat makluman Semua Guru


Setiausaha Februari diedarkan
- surat pemberitahuan

4 Penyediaan bahan AJK Februari Siap untuk Tiada


digunakan

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK Februari Siap untuk Tiada


digunakan

6 Pelaksanaan Program Setiausaha Februari - Oktober Keakuran jadual Semua guru

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Setiausaha November Tahap Kepuasan Semua Guru
Mortem
PELAN OPERASI 4 (1.0 Meningkatkan Pengetahuan Murid)

Matlamat Strategik : Mencapai Aspirasi Murid Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia

Strategi : Meningkatkan Pengetahuan Murid

Nama Program / Projek : Lawatan

Objektif Program / Projek : Murid dapat menambah pengetahuan

Tanggungjawab : Guru Bimbingan dan Kaunseling

Tempoh / Hari : Oktober

Tempat : Sekolah

Sasaran : Semua Pemimpin Sekolah

Kos /Anggaran Perbelanjaan : Rm 2500.00

Sumber : Penjaga/PIBG

Jawatankuasa : Guru Besar, Pengerusi


Penolong Kanan kurikulum, Timbalan Pengerusi
Kaunselur , Setiausaha
Guru-Guru, Ahli Jawatan Kuasa
Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Setiausaha FJanuari Kertas cadangan Guru Besar,
diluluskan Penolong Kanan
- Bentang kertas kerja kurikulum,
- Lantikan J/Kuasa Setiausaha
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penolong Kanan Februari Penerangan Semua murid
kurikulum program
disampaikan

3 Mempromosikan program Surat makluman Semua murid


Setiausaha Februari diedarkan
- surat pemberitahuan

4 Penyediaan bahan AJK Februari Siap untuk Tiada


digunakan

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK Februari Siap untuk Tiada


digunakan

6 Pelaksanaan Program Setiausaha Februari - Oktober Keakuran jadual Semua murid

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Setiausaha Selepas Lawatan Tahap Kepuasan Semua murid
Mortem
PELAN OPERASI 5 (1.0 Meningkatkan Pengetahuan Murid)

Matlamat Strategik : Mencapai Aspirasi Murid Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia

Strategi : Meningkatkan Pengetahuan Murid

Nama Program / Projek : Kelas Bimbingan dan Tambahan

Objektif Program / Projek : Murid dapat menambah pengetahuan

Tanggungjawab : GPK Pentadbiran

Tempoh / Hari : Mac - Oktober

Tempat : Sekolah

Sasaran : Semua murid T5 dan T3

Kos /Anggaran Perbelanjaan : RM 3000.00

Sumber : Penjaga/PIBG

Jawatankuasa : Guru Besar, Pengerusi


Penolong Kanan kurikulum, Timbalan Pengerusi
Setiausaha Kurikulum, Setiausaha
Guru-Guru, Ahli Jawatan Kuasa
Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Setiausaha FJanuari Kertas cadangan Guru Besar,
diluluskan Penolong Kanan
- Bentang kertas kerja kurikulum,
- Lantikan J/Kuasa Setiausaha
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penolong Kanan Februari Penerangan Semua murid
kurikulum program
disampaikan

3 Mempromosikan program Surat makluman Semua murid


Setiausaha Februari diedarkan
- surat pemberitahuan

4 Penyediaan bahan AJK Februari Siap untuk Tiada


digunakan

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK Februari Siap untuk Tiada


digunakan

6 Pelaksanaan Program Setiausaha Mac - Oktober Keakuran jadual Semua murid

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Setiausaha November Tahap Kepuasan Semua murid
Mortem
PELAN OPERASI 6 (1.0 Meningkatkan Pengetahuan Murid)

Matlamat Strategik : Mencapai Aspirasi Murid Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia

Strategi : Meningkatkan Pengetahuan Murid

Nama Program / Projek : Mentor Mentee

Objektif Program / Projek : Murid dapat menambah pengetahuan

Tanggungjawab : Bimbingan dan Kaunseling

Tempoh / Hari : Mac - Oktober

Tempat : Sekolah

Sasaran : Semua murid T5 dan T3

Kos /Anggaran Perbelanjaan : RM 200.00

Sumber : Sekolah B & K

Jawatankuasa : Guru Besar, Pengerusi


Penolong Kanan kurikulum, Timbalan Pengerusi
Setiausaha Kurikulum, Setiausaha
Guru-Guru, Ahli Jawatan Kuasa
Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Setiausaha FJanuari Kertas cadangan Guru Besar,
diluluskan Penolong Kanan
- Bentang kertas kerja kurikulum,
- Lantikan J/Kuasa Setiausaha
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penolong Kanan Februari Penerangan Semua murid
kurikulum program
disampaikan

3 Mempromosikan program Surat makluman Semua murid


Setiausaha Februari diedarkan
- surat pemberitahuan

4 Penyediaan bahan AJK Februari Siap untuk Tiada


digunakan

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK Februari Siap untuk Tiada


digunakan

6 Pelaksanaan Program Setiausaha Mac - Oktober Keakuran jadual Semua murid

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Setiausaha November Tahap Kepuasan Semua murid
Mortem
PELAN OPERASI 1 (2.0 Meningkatkan kemahiran Memimpin)

Matlamat Strategik : Mencapai Aspirasi Murid Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia

Strategi : Meningkatkan kemahiran Memimpin

Nama Program / Projek : Kem kepimpinan pelajar

Objektif Program / Projek : 1.2 . Pelajar mendapat kemahiran memimpin

Tanggungjawab : Guru Bimbingan dan Kaunseling

Tempoh / Hari : Mac

Tempat : Sekolah

Sasaran : Semua Kepimpinan Murid sekolah

Kos /Anggaran Perbelanjaan : RM 500.00

Sumber : Sekolah , B & K

Jawatankuasa : Guru Besar, Pengerusi


Penolong Kanan kurikulum, Timbalan Pengerusi
Kaunselur, Setiausaha
Guru-Guru, Ahli Jawatan Kuasa
Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Setiausaha FJanuari Kertas cadangan Guru Besar,
diluluskan Penolong Kanan
- Bentang kertas kerja kurikulum,
- Lantikan J/Kuasa Setiausaha
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penolong Kanan Februari Penerangan Semua murid
kurikulum program
disampaikan

3 Mempromosikan program Surat makluman Semua murid


Setiausaha Februari diedarkan
- surat pemberitahuan

4 Penyediaan bahan AJK Februari Siap untuk Tiada


digunakan

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK Februari Siap untuk Tiada


digunakan

6 Pelaksanaan Program Setiausaha Mac Keakuran jadual Semua murid

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Setiausaha Mac Tahap Kepuasan Semua murid
Mortem
PELAN OPERASI 2 (2.0 Meningkatkan kemahiran Memimpin)

Matlamat Strategik : Mencapai Aspirasi Murid Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia

Strategi : Meningkatkan kemahiran Memimpin

Nama Program / Projek : Perkhemahan Bersepadu unit beruniform

Objektif Program / Projek : 1.2 . Pelajar mendapat kemahiran memimpin

Tanggungjawab : GPK kokurikulum

Tempoh / Hari : Oktober

Tempat : Sekolah

Sasaran : Semua unit Beruniform

Kos /Anggaran Perbelanjaan : RM 2000.00

Sumber : Sekolah/PIBG

Jawatankuasa : Guru Besar, Pengerusi


Penolong Kanan kurikulum, Timbalan Pengerusi
Setiausaha Unit Beruniform , Setiausaha
Guru-Guru, Ahli Jawatan Kuasa

r
Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Setiausaha JUN Kertas cadangan Guru Besar,
diluluskan Penolong Kanan
- Bentang kertas kerja kurikulum,
- Lantikan J/Kuasa Setiausaha
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penolong Kanan Februari Penerangan Semua murid
kurikulum program
disampaikan

3 Mempromosikan program Surat makluman Semua murid


Setiausaha Julai diedarkan
- surat pemberitahuan

4 Penyediaan bahan AJK Ogos Siap untuk Tiada


digunakan

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK Ogos Siap untuk Tiada


digunakan

6 Pelaksanaan Program Setiausaha Ogos Keakuran jadual Semua murid

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Setiausaha Ogos Tahap Kepuasan Semua murid
Mortem
PELAN OPERASI 3 (2.0 Meningkatkan kemahiran Memimpin)

Matlamat Strategik : Mencapai Aspirasi Murid Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia

Strategi : Meningkatkan kemahiran Memimpin

Nama Program / Projek : Pembimbing Rakan sebaya

Objektif Program / Projek : 1.2 . Pelajar mendapat kemahiran memimpin

Tanggungjawab : Bimbingan dan Kaunseling

Tempoh / Hari : Februari

Tempat : Sekolah

Sasaran : Semua murid Tahun 6

Kos /Anggaran Perbelanjaan : RM500.00

Sumber : Sekolah/PIBG

Jawatankuasa : Guru Besar, Pengerusi

Penolong Kanan kurikulum, Timbalan Pengerusi

Kaunselur, Setiausaha

Guru-Guru, Ahli Jawatan Kuasa


Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Setiausaha Januari Kertas cadangan Pengetua,
diluluskan Penolong Kanan
- Bentang kertas kerja kurikulum,
- Lantikan J/Kuasa Setiausaha
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penolong Kanan Februari Penerangan Semua murid T5
kurikulum program
disampaikan

3 Mempromosikan program Surat makluman Semua murid T5


Setiausaha Februari diedarkan
- surat pemberitahuan

4 Penyediaan bahan AJK Februari Siap untuk Tiada


digunakan

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK Mac Siap untuk Tiada


digunakan

6 Pelaksanaan Program Setiausaha Mac - Oktober Keakuran jadual Semua murid T5

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Setiausaha Nov Tahap Kepuasan Semua murid T5
Mortem
PELAN OPERASI 4 (2.0 Meningkatkan kemahiran Memimpin)

Matlamat Strategik : Mencapai Aspirasi Murid Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia

Strategi : Meningkatkan kemahiran Memimpin

Nama Program / Projek : Sukan tahunan

Objektif Program / Projek : 1.2 . Pelajar mendapat kemahiran memimpin

Tanggungjawab : GPK Kokurikulum

Tempoh / Hari : Mei

Tempat : Sekolah

Sasaran : Semua murid

Kos /Anggaran Perbelanjaan : RM4000.00

Sumber : Sekolah/PIBG

Jawatankuasa : Guru Besar, Pengerusi

Penolong Kanan kurikulum, Timbalan Pengerusi

Setiausaha Sukan, Setiausaha

Guru-Guru, Ahli Jawatan Kuasa


Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Setiausaha Januari Kertas cadangan Pengetua,
diluluskan Penolong Kanan
- Bentang kertas kerja kurikulum,
- Lantikan J/Kuasa Setiausaha
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penolong Kanan januari Penerangan Semua murid
kurikulum program
disampaikan

3 Mempromosikan program Surat makluman Semua murid


Setiausaha Februari diedarkan
- surat pemberitahuan

4 Penyediaan bahan AJK Februari Siap untuk Tiada


digunakan

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK Februari Siap untuk Tiada


digunakan

6 Pelaksanaan Program Setiausaha Februari Keakuran jadual Semua murid

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Setiausaha Mac Tahap Kepuasan Semua murid
Mortem

PELAN OPERASI 5 (2.0 Meningkatkan kemahiran Memimpin )


Matlamat Strategik : Mencapai Aspirasi Murid Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia

Strategi : Meningkatkan kemahiran Memimpin

Nama Program / Projek : 1pelajar 1 sukan

Objektif Program / Projek : 1.2 . Pelajar mendapat kemahiran memimpin

Tanggungjawab : GPK Kokurikulum

Tempoh / Hari : Sepanjang tahun

Tempat : Sekolah

Sasaran : Semua murid

Kos /Anggaran Perbelanjaan : RM 450.00

Sumber : Sekolah /JPN

Jawatankuasa : Guru Besar, Pengerusi

Penolong Kanan ko-kurikulum, Timbalan Pengerusi

Setiausaha Sukan, Setiausaha

Guru-Guru, Ahli Jawatan Kuasa


Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Setiausaha Januari Kertas cadangan Pengetua,
diluluskan Penolong Kanan
- Bentang kertas kerja kurikulum,
- Lantikan J/Kuasa Setiausaha
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penolong Kanan januari Penerangan Semua murid
kurikulum program
disampaikan

3 Mempromosikan program Surat makluman Semua murid


Setiausaha Januari diedarkan
- surat pemberitahuan

4 Penyediaan bahan AJK Februari Siap untuk Tiada


digunakan

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK Februari Siap untuk Tiada


digunakan

6 Pelaksanaan Program Setiausaha Sepanjang tahun Keakuran jadual Semua murid

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Setiausaha Nov Tahap Kepuasan Semua murid
Mortem

PELAN OPERASI 1 (3.0 Meningkatkan Kemahiran Dwibahasa)


Matlamat Strategik : Mencapai Aspirasi Murid Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia

Strategi : Meningkatkan kemahiran Memimpin

Nama Program / Projek : Program Nilam Buku Bahasa Inggeris

Objektif Program / Projek : 1.3 Kemahiran DWI Bahasa

Tanggungjawab : Guru Media

Tempoh / Hari : Sepanjang tahun

Tempat : Sekolah

Sasaran : Semua murid

Kos /Anggaran Perbelanjaan : RM300.00

Sumber : Sekolah/PIBG

Jawatankuasa : Guru Besar, Pengerusi

Penolong Kanan kurikulum, Timbalan Pengerusi

Penyelaras Nilam, Setiausaha

Guru-Guru, Ahli Jawatan Kuasa


Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Setiausaha Januari Kertas cadangan Pengetua,
diluluskan Penolong Kanan
- Bentang kertas kerja kurikulum,
- Lantikan J/Kuasa Setiausaha
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penolong Kanan januari Penerangan Semua murid
kurikulum program
disampaikan

3 Mempromosikan program Surat makluman Semua murid


Setiausaha Januari diedarkan
- surat pemberitahuan

4 Penyediaan bahan AJK Februari Siap untuk Tiada


digunakan

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK Februari Siap untuk Tiada


digunakan

6 Pelaksanaan Program Setiausaha Sepanjang tahun Keakuran jadual Semua murid

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Setiausaha Nov Tahap Kepuasan Semua murid
Mortem

PELAN OPERASI 2 (3.0 Meningkatkan Kemahiran Dwibahasa)


Matlamat Strategik : Mencapai Aspirasi Murid Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia

Strategi : Meningkatkan kemahiran Memimpin

Nama Program / Projek : Sudut Bahasa Inggeris

Objektif Program / Projek : 1.3 Kemahiran DWI Bahasa

Tanggungjawab : KP Bahasa Inggeris

Tempoh / Hari : Sepanjang tahun

Tempat : Sekolah

Sasaran : Semua murid

Kos /Anggaran Perbelanjaan : RM300.00

Sumber : Sekolah/PIBG

Jawatankuasa : Guru Besar, Pengerusi

Penolong Kanan kurikulum, Timbalan Pengerusi

Setiausaha Panitia Bahasa Inggeris, Setiausaha

Guru-Guru, Ahli Jawatan Kuasa


Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Setiausaha Januari Kertas cadangan Guru Besar,
diluluskan Penolong Kanan
- Bentang kertas kerja kurikulum,
- Lantikan J/Kuasa Setiausaha
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penolong Kanan januari Penerangan Semua murid
kurikulum program
disampaikan

3 Mempromosikan program Surat makluman Semua murid


Setiausaha Januari diedarkan
- surat pemberitahuan

4 Penyediaan bahan AJK Februari Siap untuk Tiada


digunakan

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK Februari Siap untuk Tiada


digunakan

6 Pelaksanaan Program Setiausaha Mac - Oktober Keakuran jadual Semua murid

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Setiausaha Nov Tahap Kepuasan Semua murid
Mortem

PELAN OPERASI 3 (3.0 Meningkatkan Kemahiran Dwibahasa)


Matlamat Strategik : Mencapai Aspirasi Murid Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia

Strategi : Meningkatkan kemahiran Memimpin

Nama Program / Projek : Learn A Word A day

Objektif Program / Projek : 1.3 Kemahiran DWI Bahasa

Tanggungjawab : KP Bahasa Inggeris

Tempoh / Hari : Sepanjang tahun

Tempat : Sekolah

Sasaran : Semua murid

Kos /Anggaran Perbelanjaan : RM 200.00

Sumber : Sekolah/PIBG

Jawatankuasa : Guru Besar, Pengerusi

Penolong Kanan kurikulum, Timbalan Pengerusi

Setiausaha Panitia Bahasa Inggeris, Setiausaha

Guru-Guru, Ahli Jawatan Kuasa


Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Setiausaha Januari Kertas cadangan Pengetua,
diluluskan Penolong Kanan
- Bentang kertas kerja kurikulum,
- Lantikan J/Kuasa Setiausaha
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penolong Kanan januari Penerangan Semua murid
kurikulum program
disampaikan

3 Mempromosikan program Surat makluman Semua murid


Setiausaha Januari diedarkan
- surat pemberitahuan

4 Penyediaan bahan AJK Februari Siap untuk Tiada


digunakan

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK Februari Siap untuk Tiada


digunakan

6 Pelaksanaan Program Setiausaha Mac - Oktober Keakuran jadual Semua murid

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Setiausaha Nov Tahap Kepuasan Semua murid
Mortem

PELAN OPERASI 4 (3.0 Meningkatkan Kemahiran Dwibahasa)


Matlamat Strategik : Mencapai Aspirasi Murid Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia

Strategi : Meningkatkan kemahiran Memimpin

Nama Program / Projek : Bahasa Inggeris 10 minit sebelum mula kelas (Bacaan Pagi)

Objektif Program / Projek : 1.3 Kemahiran DWI Bahasa

Tanggungjawab : KP Bahasa Ingggeris

Tempoh / Hari : Sepanjang tahun

Tempat : Sekolah

Sasaran : Semua murid

Kos /Anggaran Perbelanjaan : RM 200.00

Sumber : Sekolah/PIBG

Jawatankuasa : Guru Besar, Pengerusi

Penolong Kanan kurikulum, Timbalan Pengerusi

Setiausaha Panitia Bahasa Inggeris, Setiausaha

Guru-Guru, Ahli Jawatan Kuasa


Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Setiausaha Januari Kertas cadangan Guru Besar,
diluluskan Penolong Kanan
- Bentang kertas kerja kurikulum,
- Lantikan J/Kuasa Setiausaha
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penolong Kanan januari Penerangan Semua murid
kurikulum program
disampaikan

3 Mempromosikan program Surat makluman Semua murid


Setiausaha Januari diedarkan
- surat pemberitahuan

4 Penyediaan bahan AJK Mac Siap untuk Tiada


digunakan

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK Mac Siap untuk Tiada


digunakan

6 Pelaksanaan Program Setiausaha Mac Keakuran jadual Semua murid

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Setiausaha Mac Tahap Kepuasan Semua murid
Mortem

PELAN OPERASI 5 (3.0 Meningkatkan Kemahiran Dwibahasa)


Matlamat Strategik : Mencapai Aspirasi Murid Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia

Strategi : Meningkatkan kemahiran Memimpin

Nama Program / Projek : Scrabble Competition

Objektif Program / Projek : 1.3 Kemahiran DWI Bahasa

Tanggungjawab : KP Bahasa Inggeris

Tempoh / Hari : November

Tempat : Sekolah

Sasaran : Semua murid

Kos /Anggaran Perbelanjaan : RM 200.00

Sumber : Sekolah/PIBG

Jawatankuasa : Guru Besar, Pengerusi

Penolong Kanan kurikulum, Timbalan Pengerusi

Setiausaha Panitia Bahasa Inggeris, Setiausaha

Guru-Guru, Ahli Jawatan Kuasa


Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Setiausaha Kertas cadangan Guru Besar,
diluluskan Penolong Kanan
- Bentang kertas kerja Julai kurikulum,
- Lantikan J/Kuasa Setiausaha
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penolong Kanan Penerangan Semua murid
kurikulum Julai program
disampaikan

3 Mempromosikan program Surat makluman Semua murid


Setiausaha julai diedarkan
- surat pemberitahuan

4 Penyediaan bahan AJK Julai Siap untuk Tiada


digunakan

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK Ogos Siap untuk Tiada


digunakan

6 Pelaksanaan Program Setiausaha Ogos Keakuran jadual Semua murid

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Setiausaha september Tahap Kepuasan Semua murid
Mortem

PELAN OPERASI 1 (4.0 Meningkatkan Etika dan Kerohanian )


Matlamat Strategik : Mencapai Aspirasi Murid Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia

Strategi : Meningkatkan Etika dan Kerohanian Murid

Nama Program / Projek : Kem Bestari solat

Objektif Program / Projek : Etika Dan Kerohanian

Tanggungjawab : GPK HEM

Tempoh / Hari : April

Tempat : Sekolah

Sasaran : Semua murid

Kos /Anggaran Perbelanjaan : RM 800.00

Sumber : Sekolah/ JPN

Jawatankuasa : Guru Besar, Pengerusi

Penolong Kanan HEM , Timbalan Pengerusi

Setiausaha Bina Insan , Setiausaha

Guru-Guru, Ahli Jawatan Kuasa


Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Setiausaha Kertas cadangan Guru Besar,
diluluskan Penolong Kanan
- Bentang kertas kerja Mac kurikulum,
- Lantikan J/Kuasa Setiausaha
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penolong Kanan Penerangan Semua murid
kurikulum Mac program
disampaikan

3 Mempromosikan program Surat makluman Semua murid


Setiausaha diedarkan
- surat pemberitahuan Mac

4 Penyediaan bahan AJK Siap untuk Tiada


Mac digunakan

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK Siap untuk Tiada


April digunakan

6 Pelaksanaan Program Setiausaha Keakuran jadual Semua murid


April

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Setiausaha Tahap Kepuasan Semua murid


Mortem Mei

PELAN OPERASI 2 (4.0 Meningkatkan Etika dan Kerohanian )


Matlamat Strategik : Mencapai Aspirasi Murid Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia

Strategi : Meningkatkan Etika dan Kerohanian Murid

Nama Program / Projek : Gotong Royong

Objektif Program / Projek : Etika Dan Kerohanian

Tanggungjawab : GPK HEM

Tempoh / Hari : Januari , Jun , Oktober

Tempat : Sekolah

Sasaran : Semua murid

Kos /Anggaran Perbelanjaan : RM 1000.00

Sumber : Sekolah/PIBG

Jawatankuasa : Guru Besar, Pengerusi

Penolong Kanan HEM , Timbalan Pengerusi

Setiausaha Keceriaan, Setiausaha

Guru-Guru, Ahli Jawatan Kuasa


Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Setiausaha Kertas cadangan Guru Besar,
diluluskan Penolong Kanan
- Bentang kertas kerja januari kurikulum,
- Lantikan J/Kuasa Setiausaha
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penolong Kanan Penerangan Semua murid
kurikulum januari program
disampaikan

3 Mempromosikan program Surat makluman Semua murid


Setiausaha diedarkan
- surat pemberitahuan Januari

4 Penyediaan bahan AJK Siap untuk Tiada


Januari, April, digunakan
Sep

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK Januari, April, Sep Siap untuk Tiada
digunakan

6 Pelaksanaan Program Setiausaha Keakuran jadual Semua murid

Januari,Jun,Oktober

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Setiausaha Tahap Kepuasan Semua murid


Mortem Feb,Julai,Nov

PELAN OPERASI 3 (4.0 Meningkatkan Etika dan Kerohanian )


Matlamat Strategik : Mencapai Aspirasi Murid Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia

Strategi : Meningkatkan Etika dan Kerohanian Murid

Nama Program / Projek : Solat berjemaah

Objektif Program / Projek : Etika Dan Kerohanian

Tanggungjawab : GPK HEM

Tempoh / Hari : Sepanjang tahunl

Tempat : Sekolah

Sasaran : Semua murid tidak pandai solat

Kos /Anggaran Perbelanjaan : RM 300.00

Sumber : Sekolah/PIBG

Jawatankuasa : Guru Besar, Pengerusi

Penolong Kanan HEM , Timbalan Pengerusi

Setiausaha bina Insan, Setiausaha

Guru-Guru, Ahli Jawatan Kuasa


Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Setiausaha Kertas cadangan Guru Besar,
diluluskan Penolong Kanan
- Bentang kertas kerja Januari kurikulum,
- Lantikan J/Kuasa Setiausaha
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penolong Kanan Penerangan Semua murid
kurikulum Januari program
disampaikan

3 Mempromosikan program Surat makluman Semua murid


Setiausaha diedarkan
- surat pemberitahuan Januari

4 Penyediaan bahan AJK Siap untuk Tiada


Januari digunakan

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK Siap untuk Tiada


Januari - digunakan
November

6 Pelaksanaan Program Setiausaha Keakuran jadual Semua murid


Januari - November

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Setiausaha Tahap Kepuasan Semua murid


Mortem Nov

PELAN OPERASI 4 (4.0 Meningkatkan Etika dan Kerohanian )


Matlamat Strategik : Mencapai Aspirasi Murid Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia

Strategi : Meningkatkan Etika dan Kerohanian Murid

Nama Program / Projek : Budaya Memberi Salam

Objektif Program / Projek : Etika Dan Kerohanian

Tanggungjawab : GPK HEM

Tempoh / Hari : sepanjang tahun

Tempat : Sekolah

Sasaran : Semua murid

Kos /Anggaran Perbelanjaan : Tiada

Sumber :

Jawatankuasa : Guru Besar, Pengerusi

Penolong Kanan HEM , Timbalan Pengerusi

Setiausaha bina Insan, Setiausaha

Guru-Guru, Ahli Jawatan Kuasa


Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Setiausaha Kertas cadangan Guru Besar,
diluluskan Penolong Kanan
- Bentang kertas kerja Januari kurikulum,
- Lantikan J/Kuasa Setiausaha
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penolong Kanan Penerangan Semua murid
kurikulum Januari program
disampaikan

3 Mempromosikan program Surat makluman Semua murid


Setiausaha diedarkan
- surat pemberitahuan Januari

4 Penyediaan bahan AJK Siap untuk Tiada


Januari digunakan

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK Siap untuk Tiada


Januari - digunakan
November

6 Pelaksanaan Program Setiausaha Keakuran jadual Semua murid


Januari - November

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Setiausaha Tahap Kepuasan Semua murid


Mortem Nov

PELAN OPERASI 5 (4.0 Meningkatkan Etika dan Kerohanian )


Matlamat Strategik : Mencapai Aspirasi Murid Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia

Strategi : Meningkatkan Etika dan Kerohanian Murid

Nama Program / Projek : Ceramah Agama Hari Kebesaran Islam

Objektif Program / Projek : Etika Dan Kerohanian

Tanggungjawab : GPK HEM

Tempoh / Hari : sepanjang tahun

Tempat : Sekolah

Sasaran : Semua murid

Kos /Anggaran Perbelanjaan : RM 300.00

Sumber : Sekolah

Jawatankuasa : Guru Besar, Pengerusi

Penolong Kanan HEM , Timbalan Pengerusi

Setiausaha bina Insan, Setiausaha

Guru-Guru, Ahli Jawatan Kuasa


Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Setiausaha Kertas cadangan Guru Besar
diluluskan Penolong Kanan
- Bentang kertas kerja Januari kurikulum,
- Lantikan J/Kuasa Setiausaha
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penolong Kanan Penerangan Semua murid
kurikulum Januari program
disampaikan

3 Mempromosikan program Surat makluman Semua murid


Setiausaha diedarkan
- surat pemberitahuan Januari

4 Penyediaan bahan AJK Siap untuk Tiada


Januari digunakan

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK Siap untuk Tiada


Januari - digunakan
November

6 Pelaksanaan Program Setiausaha Keakuran jadual Semua murid


Januari - November

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Setiausaha Tahap Kepuasan Semua murid


Mortem Nov

PELAN OPERASI 1 (5.0 Meningkatkan Kemahiran Berfikir )


Matlamat Strategik : Mencapai Aspirasi Murid Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia

Strategi : 1.5 Meningkatkan Kemahiran Berfikir Murid

Nama Program / Projek : Pertandingan Mengarang

Objektif Program / Projek : Kemahiran Berfikir


Tanggungjawab : KP Bahasa Melayu ,guru mata pelajaran

Tempoh / Hari : sepanjang tahun

Tempat : Sekolah

Sasaran : Semua murid

Kos /Anggaran Perbelanjaan : RM200.00

Sumber : Sekolah

Jawatankuasa : Guru Besar, Pengerusi

Penolong Kanan kurikulum , Timbalan Pengerusi

Setiausaha Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris, Setiausaha

Guru-Guru, Ahli Jawatan Kuasa


Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Setiausaha Kertas cadangan Guru Besar,
diluluskan Penolong Kanan
- Bentang kertas kerja Ogos kurikulum,
- Lantikan J/Kuasa Setiausaha
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penolong Kanan Penerangan Semua murid
kurikulum Ogos program
disampaikan

3 Mempromosikan program Surat makluman Semua murid


Setiausaha diedarkan
- surat pemberitahuan Ogos

4 Penyediaan bahan AJK Siap untuk Tiada


Ogos digunakan

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK Siap untuk Tiada


Sep digunakan

6 Pelaksanaan Program Setiausaha Keakuran jadual Semua murid


Sep

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Setiausaha Tahap Kepuasan Semua murid


Mortem Okt

PELAN OPERASI 2 (5.0 Meningkatkan Kemahiran Berfikir )


Matlamat Strategik : Mencapai Aspirasi Murid Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia

Strategi : 1.5 Meningkatkan Kemahiran Berfikir Murid

Nama Program / Projek : KBAT dalam PdP

Objektif Program / Projek : Kemahiran Berfikir


Tanggungjawab : GPK Pentadbiran

Tempoh / Hari : sepanjang tahun

Tempat : Sekolah

Sasaran : Semua murid

Kos /Anggaran Perbelanjaan : RM 200.00

Sumber : Sekolah

Jawatankuasa : Guru Besar, Pengerusi

Penolong Kanan kurikulum , Timbalan Pengerusi

Setiausaha Kurikulum , Setiausaha

Guru-Guru, Ahli Jawatan Kuasa


Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Setiausaha Kertas cadangan GuruBesar P
diluluskan enolong Kanan
- Bentang kertas kerja Januari kurikulum,
- Lantikan J/Kuasa Setiausaha
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penolong Kanan Penerangan Semua Guru
kurikulum Januari program
disampaikan

3 Mempromosikan program Surat makluman Semua Guru


Setiausaha diedarkan
- surat pemberitahuan Januari

4 Penyediaan bahan AJK Siap untuk


Januari digunakan Semua Guru

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK Siap untuk


Januari digunakan Semua Guru

6 Pelaksanaan Program Setiausaha Keakuran jadual


Januari - Semua Guru
November

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Setiausaha


Mortem November Tahap Kepuasan Semua Guru

PELAN OPERASI 3 (5.0 Meningkatkan Kemahiran Berfikir )


Matlamat Strategik : Mencapai Aspirasi Murid Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia

Strategi : 1.5 Meningkatkan Kemahiran Berfikir Murid

Nama Program / Projek : Program I think dalam PdP

Objektif Program / Projek : Kemahiran Berfikir


Tanggungjawab : GPK Pentadbiran

Tempoh / Hari : sepanjang tahun

Tempat : Sekolah

Sasaran : Semua murid

Kos /Anggaran Perbelanjaan : RM 200.00

Sumber : Sekolah

Jawatankuasa : Guru Besar, Pengerusi

Penolong Kanan kurikulum , Timbalan Pengerusi

Setiausaha Kurikulum , Setiausaha

Guru-Guru, Ahli Jawatan Kuasa


Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Setiausaha Kertas cadangan Guru Besar,
diluluskan Penolong Kanan
- Bentang kertas kerja Januari kurikulum,
- Lantikan J/Kuasa Setiausaha
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penolong Kanan Penerangan Semua Guru
kurikulum Januari program
disampaikan

3 Mempromosikan program Surat makluman Semua Guru


Setiausaha diedarkan
- surat pemberitahuan Januari

4 Penyediaan bahan AJK Siap untuk


Januari digunakan Semua Guru

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK Siap untuk


Januari digunakan Semua Guru

6 Pelaksanaan Program Setiausaha Keakuran jadual


Januari - Semua Guru
November

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Setiausaha


Mortem November Tahap Kepuasan Semua Guru

PELAN OPERASI 4 (5.0 Meningkatkan Kemahiran Berfikir )


Matlamat Strategik : Mencapai Aspirasi Murid Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia

Strategi : 1.5 Meningkatkan Kemahiran Berfikir Murid

Nama Program / Projek : Pertandingan kuiz

Objektif Program / Projek : Kemahiran Berfikir


Tanggungjawab : KP Mata pelajaran BM , BI,MT & SN

Tempoh / Hari : sepanjang tahun

Tempat : Sekolah

Sasaran : Semua murid

Kos /Anggaran Perbelanjaan : RM 300.00

Sumber : Sekolah/ Kedai buku

Jawatankuasa : Guru Besar, Pengerusi

Penolong Kanan kurikulum , Timbalan Pengerusi

Setiausaha Panitia Bi & BM , Setiausaha

Guru-Guru, Ahli Jawatan Kuasa


Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Setiausaha Kertas cadangan Guru Besar
diluluskan Pengetua,
- Bentang kertas kerja Jun Penolong Kanan
- Lantikan J/Kuasa kurikulum,
- Tetapkan tarikh Setiausaha
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penolong Kanan Penerangan
kurikulum Jun program Semua Murid
disampaikan

3 Mempromosikan program Surat makluman


Setiausaha diedarkan Semua Murid
- surat pemberitahuan Jun

4 Penyediaan bahan AJK Siap untuk


Jun digunakan Semua Murid

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK Siap untuk


Julai digunakan Semua Murid

6 Pelaksanaan Program Setiausaha Keakuran jadual


Semua Murid
Julai

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Setiausaha


Mortem Ogos Tahap Kepuasan Semua Murid

PELAN OPERASI 1 (6.0 Meningkatkan Identiti Nasional )


Matlamat Strategik : Mencapai Aspirasi Murid Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia

Strategi : 1.6 Meningkatkan Identi Nasional Murid

Nama Program / Projek : Program RIMUP (Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan)

Objektif Program / Projek : Identiti Nasional

Tanggungjawab : GPK Kokurikulum

Tempoh / Hari : Mei (Hari Guru), Julai (Hari Raya Puasa), Nov (Sukaneka)

Tempat : Sekolah

Sasaran : Semua murid

Kos /Anggaran Perbelanjaan : RM 2000.00

Sumber : Sekolah/JPN

Jawatankuasa : Guru Besar, Pengerusi

Penolong Kanan Kokurikulum , Timbalan Pengerusi

Setiausaha Kokurikulum, Setiausaha

Guru-Guru, Ahli Jawatan Kuasa


Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Setiausaha Kertas cadangan Guru Besar,
diluluskan Penolong Kanan
- Bentang kertas kerja April, Jun, Okt kurikulum,
- Lantikan J/Kuasa Setiausaha
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penolong Kanan Penerangan
kurikulum April, Jun, Okt program Semua Murid
disampaikan

3 Mempromosikan program Surat makluman


Setiausaha diedarkan Semua Murid
- surat pemberitahuan April, Jun, Okt

4 Penyediaan bahan AJK Siap untuk


April, Jun, Okt digunakan Semua Murid

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK Siap untuk


Mei,Julai, Nov digunakan Semua Murid

6 Pelaksanaan Program Setiausaha Keakuran jadual


Mei,Julai, Nov Semua Murid

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Setiausaha


Mortem Jun,Ogos,Nov Tahap Kepuasan Semua Murid

PELAN OPERASI 2 (6.0 Meningkatkan Identiti Nasional )


Matlamat Strategik : Mencapai Aspirasi Murid Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia

Strategi : 1.6 Meningkatkan Identi Nasional Murid

Nama Program / Projek : Sambutan 31 Ogos

Objektif Program / Projek : Identiti Nasional

Tanggungjawab : GPK Kokurikulum

Tempoh / Hari : Ogos

Tempat : Sekolah

Sasaran : Semua murid

Kos /Anggaran Perbelanjaan : RM 500.00

Sumber : Sekolah

Jawatankuasa : Guru Besar, Pengerusi

Penolong Kanan Kokurikulum , Timbalan Pengerusi

Setiausaha Kokurikulum, Setiausaha

Guru-Guru, Ahli Jawatan Kuasa


Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Setiausaha Kertas cadangan Guru Besar,
diluluskan Penolong Kanan ko-
- Bentang kertas kerja Julai kurikulum,
- Lantikan J/Kuasa Setiausaha
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penolong Kanan Penerangan
ko kurikulum Julai program Semua Murid
disampaikan

3 Mempromosikan program Surat makluman


Setiausaha diedarkan Semua Murid
- surat pemberitahuan Julai

4 Penyediaan bahan AJK Siap untuk


Julai digunakan Semua Murid

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK Siap untuk


Ogos digunakan Semua Murid

6 Pelaksanaan Program Setiausaha Keakuran jadual


Ogos Semua Murid

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Setiausaha


Mortem September Tahap Kepuasan Semua Murid

PELAN OPERASI 3 (6.0 Meningkatkan Identiti Nasional )


Matlamat Strategik : Mencapai Aspirasi Murid Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia

Strategi : 1.6 Meningkatkan Identi Nasional Murid

Nama Program / Projek : Program Bulan Kemerdekaan

Objektif Program / Projek : Identiti Nasional

Tanggungjawab : GPK Kokurikulum

Tempoh / Hari : Ogos – September

Tempat : Sekolah

Sasaran : Semua murid

Kos /Anggaran Perbelanjaan : RM 500.00

Sumber : Sekolah

Jawatankuasa : Guru Besar, Pengerusi

Penolong Kanan Kokurikulum , Timbalan Pengerusi

Setiausaha Kokurikulum, Setiausaha

Guru-Guru, Ahli Jawatan Kuasa


Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Setiausaha Kertas cadangan Guru Besar,
diluluskan Penolong Kanan ko-
- Bentang kertas kerja Julai kurikulum,
- Lantikan J/Kuasa Setiausaha
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penolong Kanan Penerangan
ko kurikulum Julai program Semua Murid
disampaikan

3 Mempromosikan program Surat makluman


Setiausaha diedarkan Semua Murid
- surat pemberitahuan Julai

4 Penyediaan bahan AJK Siap untuk


Julai digunakan Semua Murid

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK Siap untuk


Ogos digunakan Semua Murid

6 Pelaksanaan Program Setiausaha Keakuran jadual


Ogos Semua Murid

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Setiausaha


Mortem September Tahap Kepuasan Semua Murid

PELAN OPERASI 4 (6.0 Meningkatkan Identiti Nasional )


Matlamat Strategik : Mencapai Aspirasi Murid Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia

Strategi : 1.6 Meningkatkan Identi Nasional Murid

Nama Program / Projek : Sudut Sejarah Malaysia

Objektif Program / Projek : Identiti Nasional

Tanggungjawab : GPK Pentadbiran

Tempoh / Hari : Ogos

Tempat : Sekolah (Bilik sejarah)

Sasaran : Semua murid

Kos /Anggaran Perbelanjaan : RM 500.00

Sumber : Sekolah

Jawatankuasa : Guru Besar, Pengerusi

Penolong Kanan kurikulum , Timbalan Pengerusi

Setiausaha kurikulum, Setiausaha

Guru-Guru, Ahli Jawatan Kuasa


Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Setiausaha Kertas cadangan Guru Besar,
diluluskan Penolong Kanan ko-
- Bentang kertas kerja Januari kurikulum,
- Lantikan J/Kuasa Setiausaha
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penolong Kanan Penerangan
ko kurikulum Januari program Semua Murid
disampaikan

3 Mempromosikan program Surat makluman


Setiausaha diedarkan Semua Murid
- surat pemberitahuan Januari

4 Penyediaan bahan AJK Siap untuk


Januari digunakan Semua Murid

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK Siap untuk


Januari digunakan Semua Murid

6 Pelaksanaan Program Setiausaha Keakuran jadual


Sepanjang Tahun Semua Murid

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Setiausaha


Mortem Nov Tahap Kepuasan Semua Murid

PELAN OPERASI 5 (6.0 Meningkatkan Identiti Nasional )


Matlamat Strategik : Mencapai Aspirasi Murid Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia

Strategi : 1.6 Meningkatkan Identi Nasional Murid

Nama Program / Projek : Buku Skrap Sejarah Malaysia

Objektif Program / Projek : Identiti Nasional

Tanggungjawab : GPK Pentadbiran

Tempoh / Hari : Ogos

Tempat : Sekolah (Bilik sejarah)

Sasaran : Semua murid

Kos /Anggaran Perbelanjaan : RM 500.00

Sumber : Sekolah

Jawatankuasa : Guru Besar, Pengerusi

Penolong Kanan kurikulum , Timbalan Pengerusi

Setiausaha kurikulum, Setiausaha

Guru-Guru, Ahli Jawatan Kuasa


Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Setiausaha Kertas cadangan Guru Besar,
diluluskan Penolong Kanan ko-
- Bentang kertas kerja Januari kurikulum,
- Lantikan J/Kuasa Setiausaha
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penolong Kanan Penerangan
ko kurikulum Januari program Semua Murid
disampaikan

3 Mempromosikan program Surat makluman


Setiausaha diedarkan Semua Murid
- surat pemberitahuan Januari

4 Penyediaan bahan AJK Siap untuk


Januari digunakan Semua Murid

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK Siap untuk


Januari digunakan Semua Murid

6 Pelaksanaan Program Setiausaha Keakuran jadual


Sepanjang Tahun Semua Murid

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Setiausaha


Mortem Nov Tahap Kepuasan Semua Murid

Anda mungkin juga menyukai