Anda di halaman 1dari 5

RUKUN ISLAM

‫روﻛﻮن إﺳﻼم‬
SUAIKAN GAMBAR
DENGAN YANG BETUL

Mendirikan 2 ‫ﻣ ﻮﭼﭫ‬
solat 5
waktu ‫ﻠﻤﺔ ﺷ ﺎدة‬

Mengeluark ‫ﺑﺮﭬﻮاﺳﺎ ﭬﺪ‬


an zakat
‫ﺑﻮﻟﻦ رﻣﻀﺎن‬

Menunaikan ‫ﻣﻨﻮﻧﺎﻳﻜﻦ‬
haji ke
baitullah ‫ﻛﺒ ﺖ ﷲ‬

Berpuasa
pada bulan ‫ﻣ ﻮارﻛﻦ ز ﺎة‬
ramadhan

Mengucap ‫ﻣﻨﺪﻳﺮ ﻜﻦ‬


2 kalimah
syahadah
‫ﺻﻼة ﻟﻴﻢ‬
‫وﻗﺘﻮ‬

1
RUKUN ISLAM

‫روﻛﻮن إﺳﻼم‬
NOMBORKAN IKUT SUSUNAN
YANG BETUL.

Mengucap 2
‫ ﻠﻤﺔ‬2 ‫ﻣ ﻮﭼﭫ‬
kalimah syahadah ‫ﺷ ﺎدة‬

Berpuasa pada
‫ﺑﺮﭬﻮاﺳﺎ ﭬﺪ ﺑﻮﻟﻦ‬
bulan ramadhan ‫رﻣﻀﺎن‬

Menunaikan haji ke
‫ﻛﺒ ﺖ‬ ‫ﻣﻨﻮﻧﺎﻳﻜﻦ‬
baitullah ‫ﷲ‬

Mengeluarkan
‫ﻣ ﻮارﻛﻦ ز ﺎة‬
zakat

Mendirikan solat 5
‫ﻣﻨﺪﻳﺮ ﻜﻦ ﺻﻼة ﻟﻴﻢ‬
waktu ‫وﻗﺘﻮ‬
2
‫‪RUKUN ISLAM‬‬ ‫‪RUKUN ISLAM‬‬

‫روﻛﻮن‬ ‫روﻛﻮن‬
‫إﺳﻼم‬ ‫إﺳﻼم‬
‫ﻣ ﻮﭼﭫ ‪2‬‬ ‫ﻣ ﻮﭼﭫ ‪2‬‬
‫ﻠﻤﺔ ﺷ ﺎدة‬ ‫ﻠﻤﺔ ﺷ ﺎدة‬

‫ﺑﺮﭬﻮاﺳﺎ ﭬﺪ‬ ‫ﺑﺮﭬﻮاﺳﺎ ﭬﺪ‬


‫ﺑﻮﻟﻦ رﻣﻀﺎن‬ ‫ﺑﻮﻟﻦ رﻣﻀﺎن‬

‫ﻣﻨﻮﻧﺎﻳﻜﻦ‬ ‫ﻣﻨﻮﻧﺎﻳﻜﻦ‬
‫ﻛﺒ ﺖ ﷲ‬ ‫ﻛﺒ ﺖ ﷲ‬

‫ﻣ ﻮارﻛﻦ ز ﺎة‬ ‫ﻣ ﻮارﻛﻦ ز ﺎة‬

‫ﻣﻨﺪﻳﺮ ﻜﻦ‬ ‫ﻣﻨﺪﻳﺮ ﻜﻦ‬


‫ﺻﻼة ﻟﻴﻢ‬ ‫ﺻﻼة ﻟﻴﻢ‬
‫وﻗﺘﻮ‬ ‫وﻗﺘﻮ‬
‫ﻣﻨﻮﻧﺎﻳﻜﻦ‬ ‫ﻣ ﻮﭼﭫ ‪2‬‬
‫ﻛﺒ ﺖ ﷲ‬ ‫ﻠﻤﺔ ﺷ ﺎدة‬

‫‪RUKUN ISLAM‬‬

‫روﻛﻮن‬
‫إﺳﻼم‬
‫ﻣ ﻮارﻛﻦ ز ﺎة‬ ‫ﻣﻨﺪﻳﺮ ﻜﻦ‬
‫ﺻﻼة ﻟﻴﻢ‬
‫وﻗﺘﻮ‬
‫ﺑﺮﭬﻮاﺳﺎ ﭬﺪ‬
‫ﺑﻮﻟﻦ رﻣﻀﺎن‬
RUKUN ISLAM

‫روﻛﻮن‬
‫إﺳﻼم‬