Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN MATEMATIK KELAS 4 AMANAH


TARIKH / HARI 11 APRIL 2018 MASA 0745 - 0845
TEMA NOMBOR DAN OPERASI TAJUK DARAB DALAM LINGKUNGAN 100 000.
STANDARD
4.1 Pendaraban dua nombor
KANDUNGAN
STANDARD Murid berupaya untuk:
PEMBELAJARAN  Mendarab sebarang nombor hingga empat digit dengan nombor satu digit dan hasil
darabnya hingga 100 000.
 Mendarab sebarang nombor hingga tiga digit dengan nombor dua digit dan hasil
darabnya hingga 100 000.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN (i) Mendarab dengan mengumpul semula dan tanpa mengumpul semula.
(ii) Mendarab secara pelbagai strategi.
AKTIVITI 1. Bijak sifir.
PENGAJARAN & 2. Guru mengulang kembali pembelajaran yang lepas.
PEMBELAJARAN 3. Murid diminta merujuk beberapa contoh dan menyarankan supaya murid mengikut
(PdP) kaedah tersebut.
4. Murid ditunjukkan pelbagai cara untuk mendarab sesuatu nombor.
5. Beberapa contoh dibincangkan.
6. Latihan.
7. Perbincangan jawapan dan perbincangan pembelajaran hari ini.

BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen


BELAJAR (BBB)  Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN MERENTAS  Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawanan
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam  Patriotisme  TMK  Nilai Murni
Sekitar
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Dakap  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


PENGAJARAN &  Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek
PEMBELAJARAN

 / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
 / orang murid belum menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
REFLEKSI  Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan  Mesyuarat
kerana...  Kursus
 Program Sekolah
 Mengiringi Murid Keluar
 Aktiviti Luar

 Aktiviti PdP dibawa ke

Beri Nilai