Anda di halaman 1dari 12

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH (KSSM)

Kursus Orientasi KSSM DSKP Pendidikan Muzik


Tingkatan 2

DOKUMEN KURIKULUM
PENDIDIKAN MUZIK KSSM

Dokumen Standard
Kurikulum dan
Pentaksiran (DSKP)
Pendidikan Muzik
Tingkatan 2
Kursus Orientasi KSSM DSKP Pendidikan Muzik
Tingkatan 2

Apa itu
Dokumen Standard Kurikulum & Pentaksiran
pendidikan muzik KSSM

Membantu untuk
Dokumen yang memudahkan
merangkumi kandungan guru melaksanakan PdP
kurikulum, pedagogi dan dan pentaksiran
pentaksiran.
Kursus Orientasi KSSM DSKP Pendidikan Muzik
Tingkatan 2

MATLAMAT
Pendidikan muzik KSSM

KSSM Pendidikan Muzik bermatlamat membina


pengetahuan, kemahiran muzik dan nilai kepada
murid, bagi membolehkan mereka mempunyai
kesedaran dan penghargaan terhadap estetik
muzik dari pelbagai genre, membina potensi diri
murid dalam menghasilkan idea kreatif serta
mensyukuri keindahan alam ciptaan Tuhan
Kursus Orientasi KSSM DSKP Pendidikan Muzik
Tingkatan 2

OBJEKTIF
Pendidikan muzik KSSM

Menyanyikan lagu secara canon dengan pic dan dinamik yang betul
mengikut tempo.

Menyanyikan lagu dengan teknik yang betul.

Memainkan alat muzik secara ensembel dengan pic dan irama yang
betul berdasarkan skor.

Memainkan alat muzik secara ensembel dengan teknik yang betul.


Kursus Orientasi KSSM DSKP Pendidikan Muzik
Tingkatan 2

OBJEKTIF
Pendidikan muzik KSSM

Mencipta corak irama dengan mengaplikasikan pengetahuan dan


kemahiran pembacaan dan penulisan notasi muzik.

Memberi ulasan tentang muzik popular.

Menama dan menulis jenis not dan tanda rehatnya, meter, not sehingga
1 garisan lejer, skel dan kord dalam klef bes serta terminologi muzik
dengan betul.

Mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzik.


Kursus Orientasi KSSM DSKP Pendidikan Muzik
Tingkatan 2

FOKUS
Pendidikan muzik KSSM
BIDANG
Ensembel Nyanyian

BIDANG Ensembel Alat Muzik

BIDANG
Membaca dan Menulis Notasi
Muzik

BIDANG Penghasilan Muzik

BIDANG Apresiasi Muzik


Kursus Orientasi KSSM DSKP Pendidikan Muzik
Tingkatan 2

FOKUS Ensembel Nyanyian Ensembel Alat Muzik


pendidikan muzik KSSM  kemahiran bermain
 kemahiran bernyanyi
secara ensembel alat muzik secara
nota:  contoh: ensembel
pemilihan ensembel nyanyian dan
- duet  contoh:
ensembel alat muzik berdasarkan:
 kepakaran guru - nasyid - ensembel gitar
 persekitaran murid dan sekolah - koir - gamelan

Membaca dan
Menulis Notasi Muzik Penghasilan Muzik Apresiasi Muzik

 aktiviti pembacaan  aktiviti melahirkan  aktiviti mendengar


dan penulisan notasi idea kreatif dengan secara aktif
muzik secara menghasilkan karya  Menghargai, menilai
konvensional dan menulis ulasan
kritis terhadap muzik
yang didengar
Kursus Orientasi KSSM DSKP Pendidikan Muzik
Tingkatan 2

ORGANISASI KANDUNGAN
Pendidikan muzik KSSM

Susunan bidang kurikulum dalam DSKP tidak mengikut


hierarki

Peruntukan masa minimum sebanyak 32 jam setahun

Setiap bidang kurikulum mempunyai tiga lajur utama


Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan
Standard Prestasi
Kursus Orientasi KSSM DSKP Pendidikan Muzik
Tingkatan 2

ORGANISASI KANDUNGAN
Pendidikan muzik KSSM

Standard Kandungan Standard Prestasi


Satu set kriteria umum yang
Penyataan spesifik tentang perkara menunjukkan tahap penguasaan
yang murid patut ketahui dan boleh murid sebagai petunjuk bahawa
lakukan dalam suatu tempoh sesuatu perkara itu telah dikuasai
persekolahan merangkumi aspek (indicator of success)
pengetahuan, kemahiran dan nilai.

Satu penetapan kriteria atau


indikator kualiti pembelajaran dan
pencapaian yang boleh diukur
bagi setiap standard kandungan.
Standard Pembelajaran
Kursus Orientasi KSSM DSKP Pendidikan Muzik
Tingkatan 2

PENGOPERASIAN
Pendidikan muzik KSSM
1
01
DOKUMEN KURIKULUM
- Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)
- Buku Teks

PERUNTUKAN MASA
- 1 jam seminggu dalam jadual waktu

KAEDAH PENTAKSIRAN
- 1 jam seminggu dalam jadual waktu

GURU
- Guru yang mempunyai pengkhususan dalam bidang
muzik