Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PPKI

KSSR TAHUN 4
BAHASA MALAYSIA

STANDARD STANDARD
OBJEKTIF
MINGGU TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN ( murid boleh…..)
(murid dibimbing (murid berupaya untuk …)
untuk…)

1 KEMAHIRAN 1.1 Mendengar 1.1.1 Mendengar arahan  Memberi respons secara lisan
(1 – 4 MENDENGAR dan memahami 1.1.2 Mendengar dan dan geraklaku terhadap arahan
Jan 18) arahan memahami arahan yang didengar.
 Menyampaikan arahan dengan
2 tepat.
(7 – 10
Jan 18)

3
(14 – 18 1.2 Mendengar 1.2.1 Mendengar pesanan  Memberi respons secara lisan
Jan 18) dan memahami 1.2.2 Mendengar dan dan gerak laku terhadap pesanan
pesanan memahami pesanan yang didengar
4  Menyampaikan pesanan dengan
(21 – 25 tepat.
Jan 18)

1.3 Mendengar 1.3.1 Mendengar dan member  Menyatakan maklumat daripada


5
dan memahami respons kepada cerita yang cerita yang didengar.
(28 Jan –
cerita diperdengarkan  Menyusun ayat dari cerita yang
01 Feb
1.3.2 Memahami dan menyebut didengar.
18)
semula perkataan-perkataan  Menceritakan semula cerita yang
yang didengar dalam cerita didengar dengan betul
6
1.3.3 Memahami cerita berpandukan gambar.
(4 – 8
berpandukan gambar
Feb 18)
1.3.4 Menyambung cerita
berpandukan gambar.

7
(11 – 15 KEMAHIRAN 2.1 Bertutur 2.1.1 Bertutur tentang  Menyatakan maklumat dengan
Feb 18) BERTUTUR pengalaman atau gambar betul.
mengenai;
8 i. ahli keluarga
(17 – 21 ii. rakan
Feb 18) (Peta Pokok) iii. guru
iv. Pembantu Pengurusan Murid
v. sekolah
STANDARD STANDARD
OBJEKTIF
MINGGU TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN ( murid boleh…..)
(murid dibimbing (murid berupaya untuk …)
untuk…)

9 2.2 Bercerita 2.2.2 Bercerita tentang  Memberi respons secara lisan


(25 Feb – dengan sebutan pengalaman atau gambar dengan betul.
01 Mac yang jelas mengenai;  Berkomunikasi secara
18) i. ahli keluarga bertatasusila mengenai keluarga,
ii. rakan rakan, guru, PPM, dan sekolah
10 iii. guru dengan betul.
(4 – 8 iv. Pembantu Pengurusan Murid
Mac 18) v. sekolah

11
(11 – 15
Mac 18)

12 KEMAHIRAN 3.1 3.1.1 Membunyikan suku kata  Mengajuk dan membunyikan


(25 – 29 MEMBACA Membunyikan KVKK suku kata dan perkataan.
Mac 18) suku kata

13
(1 – 5
Apr 18)

3.2 Mengeja 3.2.1 Mengeja dan membatang  Murid dapat mengeja dan
14 dan perkataan VKVKK membatang suku kata dan
(8 – 12 membatangkan perkataan.
Apr 18) perkataan 3.2.2 Mengeja dan membatang
perkataan VKKVK

15
3.2.3 Mengeja dan membatang
(15 – 21
perkataan KVKK
Apr 18)
STANDARD STANDARD
OBJEKTIF
MINGGU TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN ( murid boleh…..)
(murid dibimbing (murid berupaya untuk …)
untuk…)

3.2 Mengeja 3.2.4 Mengeja dan membatang  Murid dapat mengeja dan
dan perkataan VKVKK membatang suku kata dan
16 membatangkan perkataan.
(24 – 26 perkataan 3.2.5 Mengeja dan membatang  Murid dapat menyatakan maksud
Apr 18) perkataan KVKVK perkataan, frasa dan ayat yang
dibaca.
3.2.6 Mengeja dan membatang
perkataan KVKKKV

3.2.7 Mengeja dan membatang


perkataan KVKKVKK

17 3.2.8 Mengeja dan membatang


(29 Apr – perkataan KVKKKVKK
3 Mei 18)
3.2.9 Mengeja dan membatang
perkataan vokal berganding

3.3.1 Membaca kuat perkataan


yang telah dipelajari
 Murid dapat membaca dan
18 memahami maksud perkataan,
3.3.2 Membaca kuat frasa yang
(8 - 10 frasa dan ayat dengan sebutan
mengandungi perkataan telah
Mei 18) dan intonasi yang betul.
3.3 Membaca dipelajari
 Murid dapat membaca
secara mekanis
19 perkataan , frasa dan ayat
3.3.3 Membaca kuat ayat
(13 - 17 dengan sebutan
tunggal yang mengandungi
Mei 18) dan intonasi yang betul dalam
perkataan telah
pelbagai situasi.
dipelajari

20
(20 – 24  PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
Mei 18)
STANDARD STANDARD
OBJEKTIF
MINGGU TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN ( murid boleh…..)
(murid dibimbing (murid berupaya untuk …)
untuk…)

KEMAHIRAN 4.1 Menulis 4.1.1 Menulis suku kata KVKK  Murid dapat menyalin suku kata
MENULIS secara dan perkataan.
mekanis 4.1.2 Menulis perkataan VKVK  Murid dapat menulis dan
memahami suku kata dan
4.1.3 Menulis perkataan VKKVK perkataan.
 Murid dapat membina dan
21 4.1.4 Menulis perkataan KVKK menulis perkataan, frasa dan
(27 – 31 ayat
Mei 18) 4.1.5 Menulis perkataan VKVKK berpandukan gambar dan
perkataan.
22 4.1.6 Menulis perkataan  Murid dapat mencatat maklumat
(3 – 7 KVKVKK daripada pelbagai sumber
Jun 18)
4.1.7 Menulis perkataan
KVKKKV

KEMAHIRAN
4.1.8 Menulis perkataan
MENULIS
KVKKVKK

4.1.9 Menulis perkataan


KVKKKVKK

4.1.10 Menulis perkataan vokal


23 Berganding
(24 – 28
Jun 18) 4.1.11 Membina dan menulis
frasa berpandukan:
24 i. gambar
(1 – 5 Jul ii. perkataan
18)
4.1.12 Membina dan menulis
ayat tunggal

4.2 4.2.1 Menghasilkan penulisan  Murid dapat menghasilkan


Menghasilkan berbentuk naratif penulisan berbentuk naratif
penulisan Berpandukan gambar berpandukan gambar.
25 mentalis
STANDARD STANDARD
OBJEKTIF
MINGGU TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN ( murid boleh…..)
(murid dibimbing (murid berupaya untuk …)
untuk…)
(8 – 12
Jul 18) 4.2 4.2.1 Menghasilkan penulisan  Murid dapat menghasilkan
Menghasilkan berbentuk naratif penulisan berbentuk naratif
26 penulisan Berpandukan gambar berpandukan gambar.
(15 – 19 mentalis
Jul 18)

27
(22 – 26
Jul 18)

28 KEMAHIRAN 5.1 Menyebut 5.1.1 Menyebut seni kata lagu  Murid dapat melafazkan
(29 Jul – SENI BAHASA dan memahami dengan jelas pantun.
2 Ogos unsur seni 5.1.2 Menyebut dan memahami  Murid dapat melafaz dan
18) dalam lagu seni kata lagu melalui nyanyian memahami maksud pantun.
melalui dan geraklaku.  Murid dapat melafaz pantun
29 nyanyian dengan gerak laku.
(5 – 9
Ogos 18)

30
(12 – 16
Ogos 18)
STANDARD STANDARD
OBJEKTIF
MINGGU TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN ( murid boleh…..)
(murid dibimbing (murid berupaya untuk …)
untuk…)

31 5.2 Melafazkan 5.2.1 Melafazkan pantun empat  Murid dapat melafazkan


(26 – 30 dan memahami kerat dengan gerak laku pantun.
Ogos 18) puisi dengan  Murid dapat melafaz dan
betul 5.2.2 Melafazkan dan memahami maksud pantun.
32 menggunakan memahami maksud pantun  Murid dapat melafaz pantun
(2 – 6 bahasa yang empat kerat dengan gerak laku dengan gerak laku.
Sept 18) indah

33
(9 – 13
Sept 18)

34 KEMAHIRAN 6.1 Mengenal 6.1.1 Memahami dan  Murid dapat menyatakan dan
(16 – 20 TATABAHASA dan menggunakan kata nama am memahami kata nama am dan
Sept 18)
menggunakan hidup manusia mengikut kata nama khas hidup manusia
35 golongan kata konteks mengikut konteks.
(23 – 27 mengikut 6.1.2 Mengenal dan  Murid dapat menyenaraikan
Sept 18) konteks menggunakan kata nama khas kata nama am dan kata nama
hidup manusia khas hidup manusia mengikut
36 Mengikut konteks konteks.
(30
Sept– 4
Okt 18)

37
(7 – 11
Okt 18)
STANDARD STANDARD
OBJEKTIF
MINGGU TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN ( murid boleh…..)
(murid dibimbing (murid berupaya untuk …)
untuk…)

KEMAHIRAN 6.1 Mengenal 6.1.1 Memahami dan  Murid dapat menyatakan dan
TATABAHASA dan menggunakan kata nama am memahami kata nama am dan
menggunakan hidup manusia mengikut kata nama khas hidup manusia
38 golongan kata konteks mengikut konteks.
(14-18 mengikut 6.1.2 Mengenal dan  Murid dapat menyenaraikan
Okt 18) konteks menggunakan kata nama khas kata nama am dan kata nama
hidup manusia khas hidup manusia mengikut
39 Mengikut konteks konteks.
(21 – 25
Okt 18)

40
(28 Okt –
1 Nov
 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
18)

41 KEMAHIRAN 6.1 Mengenal 6.1.1 Memahami dan  Murid dapat menyatakan dan
(4 – 8
TATABAHASA dan menggunakan kata nama am memahami kata nama am dan
Nov 18)
menggunakan hidup manusia mengikut kata nama khas hidup manusia
42 golongan kata konteks mengikut konteks.
(11 – 15 mengikut 6.1.2 Mengenal dan  Murid dapat menyenaraikan
Nov 18) konteks menggunakan kata nama khas kata nama am dan kata nama
hidup manusia khas hidup manusia mengikut
43 Mengikut konteks konteks.
(18 – 22
Nov 18)