Anda di halaman 1dari 14

1

APA ITU KOMUNITAS “NEDERLANDSE TAALHUIS” ?

“Komunitas ini merupakan perkumpulan dari murid-murid kelas Bahasa Belanda dari
Rumah Bahasa Surabaya.”

Kelas Belanda di Rumah Bahasa Surabaya merupakan kelas yang mengajarkan


bahasa Belanda dan tidak dipungut biaya. Kelas ini sudah ada sejak tahun 2014,
setahun setelah Rumah Bahasa berdiri. Hingga saat ini Kelas Bahasa Belanda memiliki
8 tutor dengan 3 tutor aktif (2 tutor lokal dan 1 native speaker) Serta dari 100 partisipan
yang telah dan sedang mengikuti pembelajaran. Komunitas ini dibentuk sebagai
sarana untuk masyarakat yang berminat untuk belajar bahasa asing terutama, Bahasa
Belanda.

FOTO-FOTO KEGIATAN

INGIN BERGABUNG BERSAMA KAMI?

@NEDERLANDSE.TAALHUS / nederlandse.taalhuis@gmail.com

2
BASIS NEDERLANDSE TAAL LES

3
STAMPPOT WORTELEN RECEPT
Ingrediënten:

 500 ml melk
 zout
 peper
 800 g wortels, geschild
 800 g aardappels, geschild

Bereiding:

1. Snijd de aardappelen en wortelen in stukken.


2. Kook de aardappelen, wortel samen in ongeveer 20 minuten gaar.
3. Giet de aardappelen en groente af. Stamp de aardappelen en wortelen tot puree.
4. Roer samen met de melk door en breng op smaak met peper.

Tip: serveer de stamppot met stoofvlees of rookworst.

Benodigdheden voor 4 personen

CARROTS MASHED POTATOES RECIPE


Ingredients:

 500 ml milk
 salt
 pepper
 800 g carrots, peeled
 800 g potatoes, peeled

Preparation:

1. Cut the potatoes and carrots into pieces.


2. Boil the potatoes, carrots together in about 20 minutes.
3. Drain the potatoes and vegetables. Mash the potatoes and carrots
4. 4. Stir together with the milk and season with pepper.

Tip: serve the carrots mash potatoes with beef stew or smoked sausage.

For 4 person

4
DE DRIE BIGGETJES
(THE THREE LITTLE PIGS)

Lang geleden was er eens een oude zeug en die drie biggetjes had. En omdat ze niet
genoeg had om hun te eten te geven, stuurde ze hen de wereld in om hun geluk te
zoeken.
(Along time ago there was an old sow who had three piglets. And because she did not
have enough to feed them, she sent them into the world to seek their happiness.)

De eerste die wegging, ontmoette een man met een bos stro.
(The first one left, met a man with a bunch of straw.)

Biggetje 1: "Alsjeblieft man, geef mij wat stro om er een huisje van te bouwen."
(Pig 1 : "Please, man, give me some straw to build a house.")

Dat deed de man en het varkentje bouwde er een huisje van. Niet lang daarna kwam er
een wolf aanlopen die aan de deur klopte.
(The man did that and the little pig built a house. Not long after that a wolf came running
at the door.)

Wolfje : "Varkentje, varkentje, laat mij erin."


(Wolf : "Little pig, little pig, let me in.")

Biggetje 1 : "Nee, daarin heb ik geen zin, je komt er niet in!"


(Pig 1 : "No, I do not like it, you will not get in!")

Wolfje : "Dan blaas ik maar en dan proest ik maar, en zo blaas ik je huisje


uit elkaar."
(Wolf : "Then I'll blow and then I'll prest, and I will blow your house apart.")

5
En toen blies en proestte hij, blies het huisje uit elkaar en at het kleine varkentje op.
(And then he blew and snorted, blew the house apart and ate the little pig.)

Het tweede varkentje kwam een man met een bos taken.
(The second pig came a man with a bunch of tasks.)

Biggetje 2 : "Alsjeblieft man, geef me die takken om er een huisje van te


bouwen."
(Pig2 : "Please, man, give me those branches to build a house.")

Dat deed de man en het varkentje bouwde zijn huisje. Toen kwam de wolf eraan.
(The man did that and the little pig built his house. Then the wolf came.)

Wolfje : "Varkentje, varkentje, laat mij erin."


(Wolf : "Little pig, little pig, let me in.")

Biggetje 2 : "Nee, daarin heb ik geen zin, je komt er niet in."


(Pig 2 : "No, I do not like it, you will not get in.")

Wolfje : "Dan blaas ik maar en dan proest ik maar, en zo blaas ik je huisje


uit elkaar"
(Wolf : "Then I'll blow and then I'll only taste, and I will blow your house
apart")

En toen blies en proestte de wolf, en hij proestte en hij blies, en tenslotte blies hij het
huisje omver en at het varkentje op. (And then the wolf blew and snorted, and he
snorted and he blew, and finally he blew the house down and ate the little pig.)

6
Het derde varkentje kwam een man tegen met een vracht stenen.
(The third pig met a man with a load of stones.)

Biggetje 3 : "Alsjeblieft man, geef mij die stenen om er een huisje van te
bouwen."
(Pig 3 : "Please, man, give me those stones to build a house.")

De man gaf hem de stenen en het varkentje bouwde er zijn huisje mee. Toen kwam, net
als bij de andere varkentjes.
(The man gave him the stones and the little pig built his house with it. Then came as
with the other pigs.)

Wolfje : "Varkentje, varkentje, laat mij erin."


(Wolf : "Little pig, little pig, let me in.")

Biggetje 3 : "Nee, daarin heb ik geen zin, je komt er niet in."


(Pig 3 : "No, I do not like it, you will not get in.")

"Dan blaas ik maar en dan proest ik maar, en zo blaas ik je huisje uit elkaar."
("Then I will blow and then I will prattle, and I will blow your house apart.")

En de wolf blies en proestte, en blies en proestte, en hij proestte nog eens, maar hij kon
het huisje niet omver krijgen. Toen hij merkte dat hij met al zijn blazen en proesten het
huisje niet omver kon blazen.
(And the wolf blew and snorted, and blew and snorted, and he snorted again, but he
could not overthrow the house. When he noticed that he could not blow the house with
all his blows and rifles.)

Wolfje : "Varkentje, ik weet een mooi veldje met knollen."


(Wolf : "Little pig, I know a nice field with tubers.")

7
Biggetje 3 : "Waar?"
(Pigl 3 : "Where?")

Wolfje : "In de tuin bij het huis van meneer Smid. En als je morgenochtend
klaar bent, kom ik je afhalen en gaan we er samen een paar halen."
(Wolf : "In the garden at Mr. Smid's house, and when you're finished
tomorrow morning, I'll come and pick you up and get a couple of them together.")

Biggetje 3 : "Heel goed, ik zal klaar staan. Hoe laat wil je gaan?"
(Pig 3 : "Very good, I'll be ready, what time do you want to go?")

Wolfje : "O, om zes uur."


(Wolf : "Oh, at six o'clock.")

Het varkentje stond om vijf uur op en haalde de knollen vóór de wolf kwam. Die kwam
om ongeveer zes uur.
(The pig stood up at five o'clock and pulled the tubers before the wolf came. It came at
about six o'clock.)

Wolfje : "Varkentje, ben je klaar?"


( Wolf : "Pig, are you ready?")

Biggetje 3 : "Klaar? Ik ben alweer terug en ik heb een mooie pot vol gehaald
voor het eten."
(Pig 3 : "Ready? I'm back again and I've got a nice pot full for the food.")

De wolf werd hier erg boos over, maar hij dacht dat hij het varkentje toch wel op de een
of andere manier te pakken zou krijgen.
(The wolf was very angry about this, but he thought he would get hold of the little pig in
one way or another.)

8
Wolfje : "Varkentje, ik weet een mooie appelboom te staan."
( Wolf : "Little pig, I know how to stand a nice apple tree.")

Biggetje 3 : "Waar?"
( Pig 3 : "Where?")

Wolfje : "In het grote park, en als je wilt, haal ik je morgen om vijf uur af om
wat appels te gaan halen."
( Wolf : "In the big park, and if you want, I will get you tomorrow at 5 o'clock
to get some apples.")

Het kleine varkentje nu repte zich de volgende morgen om vier uur het huis uit en
hoopte terug te zijn voordat de wolf kwam. Maar hij moest nu verder lopen en ook nog
in de boom klimmen. Zo kwam het dat hij de wolf aan zag komen toen hij net bezig was
weer naar beneden te klimmen.
(The little pig was getting out of the house the next morning at four o'clock and hoping to
be back before the wolf came. But he now had to walk on and also climb the tree. So it
was that he saw the wolf coming when he was just climbing down again.)

Wolfje : "Hé, varkentje, was je hier al vóór mij? En zijn het lekkere
appeltjes?"
(Wolf : "Hey, little pig, were you here before me and are they tasty
apples?")

Biggetje 3 : "Ja, erg lekker, ik zal er eentje omlaag gooien."


(Pig 3 : "Yes, very tasty, I will throw one down.")

En hij gooide hem zover weg dat, toen de wolf weg was om hem op te halen, het
varkentje naar beneden sprong en hard naar huis liep. (And he threw him so far that,
when the wolf was gone to pick him up, the little pig jumped down and ran home.)

9
De volgende dag kwam de wolf weer.
(The next day the wolf came again.)

Wolfje : "Vanmiddag is er jaarmarkt in de stad. Ga je mee er naar toe?"


(Wolf : "This afternoon there is an annual fair in the city, are you going
there?")

Biggetje 3 : "O ja, ik ga mee. Hoe laat sta jij klaar?"


(Pig 3 : "Oh, yes, I'm coming." What time are you ready? ")

Wolfje : "Om drie uur,"


(Wolf : "At three o'clock,"

Het varkentje ging zoals gewoonlijk eerder weg en kwam op de markt aan. Hij kocht
een regenton, waarmee hij op weg naar huis was toen hij de wolf zag aankomen. Toen
wist hij niet meer wat hij moest doen.
(The little pig left as usual and arrived on the market. He bought a rain barrel with which
he was on his way home when he saw the wolf coming. Then he no longer knew what
to do.)

Hij kroop in de regenton om zich te verbergen, maar toen begon de ton rond te draaien
en rolde de heuvel af met het varkentje erin. Hierdoor werd de wolf zo bang, dat hij naar
huis holde zonder naar de markt te gaan.
(He crawled into the rain barrel to hide, but then the barrel began to turn around and
rolled down the hill with the pig in it. This made the wolf so afraid that he ran home
without going to the market.)

Hij ging naar het huis van het varkentje en vertelde hem, hoe bang hij was geweest
voor een groot rond ding dat langs hem heen de heuvel was afgerold.
(He went to the pig's house and told him how scared he had been for a big round thing
that had rolled down the hill past him.)

10
Biggetje 3 : "Ha, ha, ik heb je bang gemaakt! Ik ben naar de jaarmarkt geweest
en heb daar een regenton gekocht, en toen ik jou zag, ben ik erin gekropen en
ermee de heuvel afgerold."
(Pig 3 : "Ha, ha, I frightened you! I went to the fair and bought a rain barrel
there, and when I saw you, I crept into it and rolled it down the hill.")

Toen werd de wolf toch zó vreselijk boos! Hij kondigde aan dat hij het varkentje op zou
eten en door de schoorsteen zou komen om hem te pakken. Toen het varkentje
begreep wat de wolf van plan was, hing hij een pot vol water op en stak er een groot
vuur onder aan.
(Then the wolf became so terribly angry! He announced that he would eat the pig and
go through the chimney to catch him. When the little pig understood what the wolf was
up to, he hung a pot full of water and lit a large fire underneath.)

En net toen de wolf door de schoorsteen kwam, nam hij het deksel van de pot en de
wolf viel erin. Toen deed het varkentje ogenblikkelijk het deksel er weer op, kookte de
wolf en at hem op als avondeten. En hij leefde nog lang en gelukkig in zijn stenen
huisje.
(And just as the wolf came through the chimney, he took the lid off the pot and the wolf
fell into it. Then the little pig immediately put the lid back on, the wolf boiled and ate it for
dinner. And he lived happily ever after in his little stone house.)

11
SAMEN VOOR ALTIJD Het leven gaat toch veelste snel aan
(Marco Borsato) ons voorbij
Maar wat een hoop mooie momenten
delen wij
Dezelfde ogen, dezelfde mond, dezelfde Als ik je nodig dan ben je er voor mij
lach Ik hou van jou
We gaan steeds meer op elkaar lijken,
elke dag
Ik ben zo trots dat ik zo dicht bij jou mag Reff:
zijn Ik hoor bij jou
Ik hou van jou Jij hoort bij mij
Wij blijven samen voor altijd
Ik ken je al vanaf zolang als je bestaat Ik laat je nooit alleen
Ik draag je bij me, maakt niet uit waar ik Jij maakt mij blij
ook ga Ik hou je vast en laat je vrij
Ik zou niet weten hoe het zonder jou zou En ik vertrouw erop dat jij de weg wel
zijn weet
Ik hou van jou Maar stiekem kijk ik toch een beetje
mee

Reff: Ik hoor bij jou


Ik hoor bij jou Jij hoort bij mij
Jij hoort bij mij Want jij bent ik
Wij blijven samen voor altijd En ik ben jij
Ik laat je nooit alleen En dat is voor altijd
Jij maakt mij blij
Ik hou je vast en laat je vrij Samen voor altijd
En ik vertrouw erop dat jij de weg wel
weet
Maar stiekem kijk ik toch een beetje
mee

Ik hoor bij jou


Jij hoort bij mij
Want jij bent ik
En ik ben jij
En dat is voor altijd
Samen voor altijd

2x

12
TOGETHER FOREVER Though life is passing us by much too
(Marco Borsato) fast,
We share such a lot of beautiful
The same eyes, same mouth, same
moments
laughter
Whenever I need you, you're there for
It seems like we're becoming more and
me
more similar to each other every day
I love you
I'm so proud of the fact that I can be this
close to you Reff:
I love you I belong with you,
You belong with me
We'll stay together forever
I've known you all along, ever since the
I'll never leave you alone
moment you started to exist
You make me happy
I take you with me, no matter where I go
I hold you tight
I'm not supposed to know what it would
And release you
be like without you
And though I have the faith that you
I love you
know the way very well,
Reff: I still watch you for a bit while standing
I belong with you, behind you
You belong with me
We'll stay together forever
I belong with you,
I'll never leave you alone
You belong with me
You make me happy
Because you are me
I hold you tight
And I am you
And release you
And this will be forever
And though I have the faith that you
know the way very well,
I still watch you for a bit while standing Together forever
behind you

I belong with you,


You belong with me
Because you are me
And I am you
And this will be forever
Together forever

2x

13
HARTSTIKKE BEDANKT
ACTION SUNDAY COMMUNITY
SUTOS – DHANI & LARAS

RIA RESTO SUTOS SURABAYA

BASIS NEDERLANDSE LES - DILA

NEDERLANDSE RECEPT - FANNY

DE DRIE BIGGETJES -

VERTELLER : AYU

WOLFJE : PATRICK

BIGGETJE 3 : CAKRA

BIGGETJE 2 : AMEL

BIGGETJE 1 : AFFANDI

SAMEN VOOR ALTIJD -

ZINGER :

AAN

ARY

NOVITA

SISKA

TARUNI

TIRZA

VERA

YESSI

YULIA

14