Anda di halaman 1dari 11

PENCAPAIAN UPSR

SJKT JALAN PARIT IBRAHIM


2012 – 2016 , 2017 ( ETR )
PENCAPAIAN PENCAPAIAN PENCAPAIAN PENCAPAIAN PENCAPAIAN ETR
SUBJEK
UPSR 2012 UPSR 2013 UPSR 2014 UPSR 2015 UPSR 2016 UPSR 2017
Jumlah
11 % GPMP 9 % GPMP 9 % GPMP 14 % GPMP 7 % GPMP 8 % GPMP
Calon
BM 7 100 2.71 8 100 2.13
7 63.6 2.64 8 88.9 2.78 8 88.9 1.89 5 35.71 3.71
Pemahaman
BM 7 100 2.86 8 100 2.13
8 72.7 2.55 8 88.9 2.44 9 100 1.78 14 100 2.21
Penulisan
BI
11 100 1.82 7 77.8 2.22 9 100 1.44 6 42.86 3.79 6 85.71 3.29 7 87.50 2.63
Pemahaman
BI 5 8 87.50
71.43 3.43 2.63
Penulisan
Matematik 11 100 1.45 8 88.9 1.89 9 100 1.00 14 100 2.29 7 100 2.86 8 100 2.13

Sains 11 100 1.09 8 88.9 1.78 9 100 1.56 14 100 2.29 7 100 2.29 8 100 2.25
BT 7 100 2.43 8 100 1.88
11 100 1 8 88.9 1.67 9 100 1.11 12 85.71 2.43
Pemahaman
BT
10 90.9 1.73 7 77.8 2.44 9 100 1.56 13 92.86 2.43 7 100 2.00 8 100 1.88
Penulisan
Pencapaian
3 27.6 0 0 2 22.2 0 0 - - 1 12.50
7A
Lulus
Semua 6 54.5 7 77.8 8 88.9 5 35.71 5 71.43 7 87.50
M/Pelajaran
GPS 1.75 2.17 1.48 2.74 2.73 2.21
JUMLAH CALON : 8 ORANG BIL. CALON %

A B C D E LULUS GPMP

BIL MATA PELAJARAN TOV % LULUS TOV GPMP

1 BM – PEMAHAMAN 87.50 3.38 2 4 1 1 100 2.13


2 BM – PENULISAN 62.50 3.75 2 4 1 1 100 2.13
3 BI – PEMAHAMAN 87.50 2.88 2 2 2 1 1 87.5 2.63
4 BI – PENULISAN 87.50 3.00 2 2 2 1 1 87.5 2.63
5 MATEMATIK 50.0 4.13 3 2 2 1 100 2.13
6 SAINS 75.0 3.50 3 1 3 1 100 2.25
7 BT - PEMAHAMAN 100 2.13 4 2 1 1 100 1.88
8 BT - PENULISAN 87.50 2.88 4 2 1 1 100 1.88
GPS KESELURUHAN 87.50 2.21
ETR KESELURUHAN UPSR 2017

TAHUN ETR % LULUS ETR GPS AR % LULUS AR GPS

2016 85.70 1.48 71.43 2.73

2017 87.50 2.21


GRED BAGI SETIAP MATA PELAJARAN PENCAPAIAN
BIL NAMA MURID GPMP
BM 1 BM 2 BT 1 BT 2 BI 1 BI 2 SC MT KESELURUHAN

1 G. SAMANTHA SHRUTHI A A A A A A A A 8A 1.00

2 M. VOKESWARY B B A A B B B A 3A 5 B 1.63

3 S.LIVINDRAN B B A A C C C B 2A3B3C 2.13

4 R.KESIVAPAATHAM B B A A A A A B 5A3B 1.38

5 C.SUGANYAA B B C C D D C C 2 B 4C 2D 3.00

M.SHAKUNAL GHANDI
6 C C B B C C C C 2B6C 2.75
THEVAR

7 M.SARAH A A B B B B A A 4A 4B 1.50

8 M.VINOD D D D D E E D D 6D2E 4.25

GPMP 2.21
2.13 2.13 1.88 1.88 2.63 2.63 2.25 2.13
Jumlah Calon : - 7 orang
PENCAPAIAN
UPSR 2016
SUBJEK
BIL CALON
% GPMP
LULUS
BM Pemahaman 7 100 2.71
BM Penulisan 7 100 2.86
B. Inggeris 1 6 85.71 3.29
B. Inggeris 2 5 71.43 3.43
Matematik 7 100 2.86
Sains 7 100 2.29
BT Pemahaman 7 100 2.43
BT Penulisan 7 100 2.00
Pencapaian 8A 0 0
Lulus Semua
6 71.43
M/Pelajaran
GPS 2.73
JUMLAH CALON : 8 ORANG
BIL MATA PELAJARAN TOV % LULUS TOV GPMP ETR % LULUS ETR GPMP
2016 (Thn 5) 2016 (Thn 5) 2017 2017
1 BM – PEMAHAMAN 87.50 3.38 2.13
100
2 BM – PENULISAN 62.50 3.75 100 2.13

3 BAHASA INGGERIS 87.50 2.88 87.50 2.63

4 BAHASA INGGERIS 2 87.50 3.00 87.50 2.63

5 MATEMATIK 50.0 4.13 100 2.13

6 SAINS 75.0 3.50 100 2.25

7 BT PEMAHAMAN 100 2.13 100 1.88

8 BT PENULISAN 87.50 2.88 100 1.88

GPS SEKOLAH KESELURUHAN 50.0 3.20 87.50 2.21


JUMLAH CALON : 7 ORANG JUMLAH CALON : 8 ORANG

BIL MATA PELAJARAN TOV % TOV GPMP % LULUS GPMP


UPSR 2016 UPSR 2016
1 BM – PEMAHAMAN 100 2.71 100 2.13

2 BM – PENULISAN 100 2.86 100 2.13

3 BAHASA INGGERIS 85.71 3.29 87.50 2.63

4 BAHASA INGGERIS 2 87.50 2.63


71.43 3.43
5 MATEMATIK 100 2.86 100 2.13

6 SAINS 100 2.29 100 2.25

7 BT PEMAHAMAN 100 2.43 100 1.88

8 BT PENULISAN 100 2.00 100 1.88

GPS SEKOLAH KESELURUHAN 71.43 2.73 87.50 2.21

Anda mungkin juga menyukai