Anda di halaman 1dari 4

PROPOSAL INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

a) TAJUK INOVASI Touch & Trex (Touch, Travel & Explore)

 Meningkatkan tahap kefahaman murid Tahun 5


berkenaan bendera Kebangsaan melalui penggunaan
b) OBJEKTIF Touch & Trex.
 Menarik minat murid untuk mempelajari topik Bendera
Kebnagsaan dalam kalangan murid Tahun 5.

 Murid tidak dapat mengingati fakta, tidak dapat


menghayati dan kurang daya imaginasi untuk
menggambarkan sejarah masa lalu.
c) KEDUDUKAN
SEBELUM
INOVASI  Murid berasa bosan dengan pembelajaran kerana
kurangnya pendekatan afektif, tidak dapat memanipulasi
bahan-bahan dan maklumat sejarah secara hands-on.

d) MASALAH-  Murid sukar mengimaginasikan peristiwa Tun Perak


MASALAH YANG mematahkan serangan Siam.
DIHADAPI  Murid sukar memahami dan menghafal maklumat
SEBELUM tentang Tun Perak.
INOVASI  Murid tidak berminat untuk melibatkan diri dalam aktiviti
pengajaran dan pembelajaran.
A) Hubungkait Dengan Pengajaran Dan Pembelajaran:

 Inovasi Touch & Trex menggabungkan teori


pembelajaran Multiple Intelligence, TPACK dan dalam
mewujudkan satu siri pembelajaran sejarah melalui
proses inkuiri dan belajar sambil bermain.

 Touch & Trexjuga membantu guru pelatih


membangunkan medium instruksional TMK interaktif
dengan cepat dan mudah dalam pengajaran dan
pembelajaran.

e) INOVASI YANG B) Deskripsi Inovasi:


TELAH
DILAKSANAKAN  Touch & Trex merupakan satu inovasi digital yang
menggabungkan di antara Interactive Slide dan
Augmented Reality menerusi komputer riba dan telefon
pintar.
 Modul interaktif yang berkonsepkan alam maya dan atas
talian bagi pembelajaran Sejarah Tahun 5 iaitu Bendera
Kebangsaan.

a. Strategi:

 Touch & Trex menggabungjalinkan teori pembelajaran


kecerdasan pelbagai, konsep didik hibur dan kerangka
TPACK dalam menghasilkan media instruksional TMK
yang bermutu dan berkesan untuk pembelajaran sejarah
Tahun 5.
b. Bidang Utama Inovasi:

 Touch & Trex dibina berdasarkan konsep elemen TMK


yang merupakan salah satu Elemen Nilai Tambah dalam
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Inovasi
Touch & Trex juga menerapkan elemen asas sejarah
dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu mencari
sumber dan imaginasi dan empati di mana murid dapat
berimaginasi secara visual. Kaedah yang diaplikasi
dalam Touch & Trex adalah berdasarkan kaedah PAK21
iaitu Pembelajaran Akses Sendiri dan Teknik Belajar
Sambil Bermain dalam TMK.

c. Butiran Inovasi (tarikh dan kos):

 Seramai empat orang murid Tahun 5 dari SK Sering


yang pelbagai aras telah diperkenalkan dengan Touch &
Trex.
 Usaha membangunkan inovasi Touch & Trex adalah
sebulan.

d. Situasi Semasa Perlaksanaan Inovasi:

 Berdasarkan maklum balas pelajar, (maklum balas


semasa ujian dijalankan).

e. Contoh-contoh Touch & Trex yang dihasilkan oleh


pengkaji:
(gambar-gambar VIGTP)

 Inovasi Touch & Trex ini membolehkan guru


menyediakan media instruksional TMK dengan cepat dan
mudah.
f) FAEDAH  Tiada kos untuk menghasilkan Touch & Trex.
INOVASI  Touch & trex ini boleh diakses dengan menggunakan PC
dan laptop.
 Fleksibel kepada semua subjek sekolah rendah, sekolah
menengah mahupun di peringkat IPT.